NARVA LINNAVALITSUS

16.04.2008  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Sofja Homjakova    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 463-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 463-k 2008
Töökorras 07.04.2008 vastu võetud korraldus nr 463-k
 
   
2. Projekti “Narva Lõvi Päevad 2009” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Tatleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
3. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 464-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolsete jookide jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 464-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 464-k
 
   
4. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 465-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 465-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 465-k.
 
   
5. Ülevaade Narva linna arengukava 2004-2007 täitmisest 2007. aasta lõikes
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Kiita heaks ülevaade Narva linna arengukava 2004-20007 täitmisest 2007.aasta lõikes.
2. Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
 
   
6. OÜ-le FAMA Invest lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks
Korraldus: 466-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
OÜ-le FAMA Invest lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks (Fama keskusel ja Energia-Tallinna mnt ristmikul)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 466-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 466-k.
 
   
7. Narva linna arengukava 2008 – 2011 muutmine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-2011 muutmise kohta volikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
8. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 467-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhusha
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 467-k 2008
Täiendada.
Võtta vastu korraldus nr 467-k.
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 468-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 468-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 468-k.
 
   
10. Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vahtra tn 9
Korraldus: 469-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vahtra tn 9
Kaitseliidu Kinnisvara Sihtasutus
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 469-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 469-k.
 
   
11. Joala tn 4 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 470-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linnas , Joala tn 4 maa
riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 470-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 470-k.
 
   
12. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn 35
Korraldus: 471-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn 35 ja
Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn 35a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 471-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 471-k.
 
   
13. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 46
Korraldus: 472-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 46
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 472-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 472-k.
 
   
14. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,Gamma AÜ, Papli tn 69
Korraldus: 473-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas,Gamma AÜ, Papli tn 69
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 473-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 473-k.
 
   
15. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Višnja AÜ, Võsa tn 5
Korraldus: 474-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Višnja AÜ, Võsa tn 5
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 474-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 474-k.
 
   
16. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gvozdika AÜ, Õlelille tn 119
Korraldus: 475-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gvozdika AÜ, Õlelille tn 119
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 475-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 475-k.
 
   
17. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gvozdika AÜ, Saialille tn 39
Korraldus: 476-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gvozdika AÜ, Saialille tn 39
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 476-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 476-k.
 
   
18. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 53
Korraldus: 477-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 53
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 477-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 477-k.
 
   
19. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Punane Moon AÜ, Haraka tn 12
Korraldus: 478-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Punane Moon AÜ, Haraka tn 12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 478-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 478-k.
 
   
20. Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 108-k osaline muutmine
Korraldus: 479-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 108-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 96”
osaline muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 479-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 479-k.
 
   
21. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.20 kaubanduskeskuse ehitusprojekti koostamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tiimani tn.20 kaubanduskeskuse püstitamine kehtestatud detailplaneeringu alusel

Tellija: VALERSTON GRUPP OÜ, registrikood 11033557
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
22. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.4 ühiselamu rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: OÜ LIGRANDO, registrikood 11022594
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
23. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.4, Rahu tn.4c, Rahu tn.4g hoonete lammutamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: FAMAR-DESI KINNISVARA AS, reg.kood 10161848
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
24. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.1 - M5, M6 mitteeluruumide ümberplaneerimiseks
Korraldus: 480-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: Logowest OÜ, registrikood 10772873
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 480-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 480-k.
 
   
25. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn.3a korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 481-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: Korteriühistu Partisani 3a, reg.kood 80152273
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 481-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 481-k.
 
   
26. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn.30 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 482-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Jõesuu tn.30 üksikelamu fassaadide ja majandushoone rekonstrueerimine, majandusehitise püstitamine ja piirde rajamine

Tellija: hr. Tamazi Filipia
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 482-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 482-k.
 
   
27. Projekteerimistingimuste määramine Pilve tn.5 üksikelamu laiendamiseks...
Korraldus: 483-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Pilve tn.5 üksikelamu laiendamine, majandushoonete rekonstrueerimine,katusealuse ja piirde püstitamine

Tellija: pr. Larissa Prokofjeva
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 483-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 483-k.
 
   
28. Projekteerimistingimuste määramine Vesna AÜ, Lehe tn.171 üksikelamu ja majandushoone püstitamiseks
Korraldus: 484-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Vesna AÜ, Lehe tn.171 üksikelamu ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: hr. Aleksandr Majev
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 484-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 484-k.
 
   
29. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn.97 üksikelamu püstitamiseks
Korraldus: 485-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn.97 üksikelamu ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: pr.Olga Tšurakova
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 485-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 485-k.
 
   
30. Projekteerimistingimuste määramine Mebelštšik AÜ, Puidu tn.19 üksikelamu püstitamiseks
Korraldus: 486-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Mebelštšik AÜ, Puidu tn.19 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: hr. Anatoli Leonov
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 486-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 486-k.
 
   
31. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Bastrakovi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule Bastrakovi tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
32. 22192/22870 mõttelist osa Peetri plats 3 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule 22192/22870 mõttelise osa Peetri plats 3 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
33. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Linda tänava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule Linda tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
34. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Linda tänava lõik2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule Linda tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
35. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Vaksali tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule Vaksali tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
36. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule Puškini tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
37. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puuvilla tänava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule Puuvilla tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine Mebelštšik AÜ, Puidu24a üksikelamu, majandushoonete püstitamiseks
Korraldus: 487-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Mebelštšik AÜ, Puidu tn.24a üksikelamu, majandushoonete ja piirdeaia püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: pr. Zinaida Golubeva
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 487-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 487-k.
 
   
39. Projekteerimistingimuste määramine välisgaasitoru paigaldamiseks (Kerese tn.42 )
Korraldus: 488-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Välisgaasitoru paigaldamine olemasolevast gaasitorustikust kuni Kerese tn.42 kinnistu piirini

Tellija: AS EG Võrguteenus
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 488-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 488-k.
 
   
40. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Vepsküla tn. 1
Korraldus: 489-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Vepsküla tn. 1 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine koos laiendamisega ning majandushoonete ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 489-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 489-k.
 
   
41. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Rahnu tn. 3
Korraldus: 490-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Rahnu tn. 3 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 490-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 490-k.
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 18
Korraldus: 491-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kaljju Müür
 
Rahu tn. 18 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 491-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 491-k.
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine Narva 6.Kooli rekonstrueerimiseks...
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva 6.Kooli rekonstrueerimine ja Kreenholmi tn.25 maa-ala heakorrastamine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
44. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 492-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Pikse põik 7 elamu rekonstrueerimiseks;
2.Rahvavälja tn kõrvale gaasitorustiku ehitamiseks;
3.Kraavi tn 2 koolihoone spordisaali rekonstrueerimiseks;
4.Süsiaugu 0,4 kv kaabelliini ehitamiseks;
5.Kraavi tn 6 garaažihoone fassaadi rekonstrueerimiseks;
6.Rakvere tn 39 soojustrassi ehitamiseks;
7.Puškini 2 fassaadide rekonstrueerimiseks;
8.Võidu 8 katuse, fassaadide ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
9.Kreenholmi tn 50 soojustrassi ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 492-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 492-k.
 
   
45. Ehitise kasutusloa väljastamine
Korraldus: 493-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Tallinna mnt 4 korterelamus rekonstrueeritud fotostuudio;
2. Võidu 5 korterelamus rekonstrueeritud perearstikeskus;
3. Linnuse tn „Rootsi Lõvi” mälestusmärgi tänavavalgustus;
4. Haigla tn 1 rekonstrueeritud esimese korruse ruumid.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 493-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 493-k.
 
   
46. Kangelaste tn 25B maa- ala dp vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. 1. Nõustuda Kangelaste 25b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
47. Gerassimovi tn 5 dp keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Korraldus: 494-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 494-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 494-k.
 
   
48. Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Korraldus: 495-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tallinna mnt 19 b kõrval lastemänguväljaku ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 495-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 495-k.
 
   
49. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 496-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Kalmistu tn ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 496-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 496-k.
 
   
50. Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. 1. Nõustuda Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
51. Joala tn 2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine
Korraldus: 497-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linnas , Joala tn 2 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 497-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 497-k.
 
   
52. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 498-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
287*
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 498-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 498-k.
 
   
53. Tänavale nimetuse omistamine - Kalmistu tänav
Korraldus: 499-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 499-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 499-k.
 
   
54. Aadresside omistamine - Elektrijaama tee 57, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f
Korraldus: 500-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 500-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 500-k.
 
   
55. Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a otsuse nr 201 muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 30.11.2006 nr 201 otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
56. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 501-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Puškini tn 8 pargi rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 501-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 501-k
 
   
57. Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Korraldus: 502-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Peetri plats 5 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 502-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 502-k
 
   
58. Hoolduse seadmine
Korraldus: 503-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionäri Vera Maksimova hooldajaks Alexander Trusov.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 503-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 503-k
 
   
59. Hoolduse seadmine
Korraldus: 504-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionäri Ülo Säde hooldajaks Jelena Korobkova.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 504-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 504-k
 
   
60. Hoolduse seadmine
Korraldus: 505-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionäri Ljubov Metlina hooldajaks Nikolai Metlin.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 505-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 505-k
 
   
61. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine puuetega isikutele invatransporditeenuse
Korraldus: 506-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid puuetega isikutele invatransporditeenusele kuni 100 000 krooni.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 506-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 506-k
 
   
62. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale
Korraldus: 507-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuse maksmine Natlja Seledkova`le, mis oli määratud lapsele Rustam Rustamovi`le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Valentina Seledkova´le lapselapse Rustam Rustamov peale saadava lastetoetuse maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 507-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 507-k
 
   
63. Volitamine
Korraldus: 508-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Võisiku Hooldekodu raamatupidajat pr Erika Supp´i avama SEB Eesti Ühispangas Aleksei Timofejevile arve ja sõlmima maksekorralduse sh püsi-ja/või otsekorralduse teenuste eest tasumisele kuuluva summa ja taskuraha summa laekumiseks AS Hoolekandeteenused pangakontole.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 508-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 508-k
 
   
64. Narva Linnavolikogu 26.01.2007 otsuse nr 73 "Loa andmine projekti Avatud Uksed sildfinantseerimiseks
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
65. Narva Täiskasvanute Kooli töökorraldusest
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsue eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna direktori asetäitja Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
66. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimääruse muutmine
Määrus: 509-2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 509-2008
Võtta vastu määrus nr 509.
 
   
67. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsue eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna direktori asetäitja Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
68. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-95 (üldpinnaga 17,9 m2 ) Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
69. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 17-34 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
70. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 27-38 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
71. Protokolline otsus: Narva linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine
   
Esitaja: LVMA
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva linna jäätmevaldajate registri asutamiseks ja registri pidamise korra kehtestamiseks vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
72. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 12 - 38 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
73. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
Korraldus: 510-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 510-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 510-k
 
   
74. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 12 - 39 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
75. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr 16 - 7 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
76. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 12-16 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
77. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 9-119 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
78. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 63-28 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
79. Munitsipaaleluruumi aadressil Moonalao 9 - 13 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
80. Munitsipaaleluruumide võõrandamisele mittekuuluvate eluruumide hulgast väljaarvamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
81. Aiandusühistute toetamise korra kinnitamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Eelnõus teha parandused.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
82. Riigihanke „PRÜGI VÄLJAVEDU RIIGIKÜLA JA SIIVERTSI KALMISTUTELT” hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 511-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 511-k 2008
Muuta tähtaega 06.05.2008.
Võtta vastu korraldus nr 511-k
 
   
83. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muutmine
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Peeter Näkk
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu AS Narva Bussiveod põhikirja muutmise kohta Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
84. Narva Linnakantseleilt linnavara üleandmine Narva Laste Loomemajale
Korraldus: 512-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 512-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 512-k.
 
   
85. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 2007.a kassalise eelarve täitmise kontrolli tulemus
Korraldus: 513-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas, Raissa Lihhuša
Külalised: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitja Arkadi Nikolajev
 
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 2007.a kassalise eelarve täitmise kontrolli tulemustest
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 513-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 513-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja