NARVA LINNAVALITSUS

28.05.2008  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Sofia Homjakova    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine
Korraldus: 644-k 2008
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets, Aarne Pärtel
 
Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine tarkvara rendilepingu sõlmimiseks

Palume vastu võtta töökorras
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 644-k 2008
Töökorras võtta 16.05.2008 vastu korraldus nr 644-k.
 
   
2. Volitustest vabastamine
Korraldus: 645-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Vabastada Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 korraldusega 32-k volitatud Koluvere Hooldekodu osakonna vanemõde Malle Kornak kohustustest, st kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Koluvere Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Andrei Mägi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama kõiki pangatoiminguid ja tehinguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades, seoses A.Mägi üleviimisega AS Hoolekandeteenused Võisiku Hooldekodusse ööpäevaringsele tugevdatud järelevalvega teenusele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 645-k 2008
Töökorras võtta 19.05.2008 vastu korraldus nr 645-k
 
   
3. Volitamine
Korraldus: 646-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Võisiku Hooldekodu raamatupidaja Erika Supp kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Võisiku Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Andrei Mägi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama kõiki pangatoiminguid ja tehinguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 646-k 2008
Töökorras võtta 19.05.2008 vastu korraldus nr 646-k 2008
 
   
4. Volikiri
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: 
21.05.2008 töökorras protokolliliselt

Anda volitus pr Olga Pahhomovale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Kristina Lokteva isikutunnistuse ja passi saamiseks.
 
   
5. Riigihanke «MÄNGUELEMENTIDE OSTMINE NARVA LINNA KOOLIEELSETELE LASTEASUTUSTELE „CIPOLLINO” ja „SÄDEM
Korraldus: 647-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Töökorras
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 647-k 2008
Töökorras vastu võetud korraldus nr 647-k
 
   
6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 4b, Narva)
Korraldus: 648-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Palume võtta vastu töökorras
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 648-k 2008
Töökorras 22.05.2008 vastu võetud korraldus nr 648-k
 
   
7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 4c, Narva)
Korraldus: 649-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Palume võtta vastu töökorras
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 649-k 2008
Töökorras 22.05.2008 vastu võetud korraldus nr 649-k
 
   
8. Hoonestusõiguse lõpetamine ja Marva Linnavolikogu 19.05.1999 otsuse nr 230/47 muutmine Kangelaste 29
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Palume võtta vastu töökorras
 
Otsus/tulemused: 
27.05.2008 töökorras läbivaadatud ja vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
9. Sotsiaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 650-k 2008
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 650-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 650-k
 
   
10. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktorikt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
11. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Korraldus: 651-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Natalja Smelova Arenduse ja Ökonoomika Ameti finantsjuht
Külalised: Andrus Tamm, AS Narva Bussiveod juhatuse liige,
 
Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 651-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 651-k
 
   
12. Aktsiaseltsi Transservis-N 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Korraldus: 652-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Natalja Smelova Arenduse ja Ökonoomika Ameti finantsjuht
Külalised: Vladimir Mižui, AS Transservis-N juhatuse liige,
 
Aktsiaseltsi Transservis-N 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 652-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 652-k
 
   
13. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Korraldus: 653-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Natalja Smelova Arenduse ja Ökonoomika Ameti finantsjuht
Külalised: Andrei Savin, AS Narva Elamuvaldus juhatuse liige,
 
Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 653-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 653-k
 
   
14. Linnavara üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Kultuuriosakonnale
Korraldus: 654-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 654-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 654-k
 
   
15. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 655-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolsete jookide jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 655-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 655-k
 
   
16. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 656-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 656-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 656-k
 
   
17. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 657-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 657-k 2008
Kultuuriosakonnale lisada 89 550 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 657-k
 
   
18. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 658-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 658-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 658-k
 
   
19. Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste mu
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
20. Dokumendi „Noorsootöö põhisuunad Narvas 2008-2013” koostamise komisjoni moodustamine
Korraldus: 659-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 659-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 659-k
 
   
21. Narva Täiskasvanute Kooli töökorraldusest
Korraldus: 660-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 660-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 660-k
 
   
22. Linna lipu heiskamine
Korraldus: 661-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 661-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 661-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse 09.01.2008.a. korralduse nr 3-k „Nõustamiskomisjoni moodustamine” muutmine
Korraldus: 662-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 662-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 662-k
 
   
24. Narva Linnavolikogu 19.12.2001.a. määrus nr 98/51 „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade k
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
25. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
26. Koolieelse lasteasutuse Maasikas liitumine koolieelse lasteasutusega Kaseke
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
27. Narva linna koolide toitlustamise riigihanke korraldamine
Korraldus: 663-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 663-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 663-k
 
   
28. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilansist Narva Linnavalitsuse Linnavara-
Korraldus: 664-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 664-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 664-k.
 
   
29. Hoolduse seadmine
Korraldus: 665-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Valentina Mihhailova elukoht Narva, Tiimani 14-145 hooldajaks Olga Nikolas.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 665-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 665-k.
 
   
30. Hoolduse seadmine
Korraldus: 666-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Anatoli Tappi hooldajaks Antonina Tappi.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 666-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 666-k.
 
   
31. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 667-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada muuta alaealisel Alexander Slyuzar’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kuksov.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 667-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 667-k.
 
   
32. Volitamine
Korraldus: 668-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ILYA SERGEEV´i huve.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 668-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 668-k.
 
   
33. Volitamine
Korraldus: 669-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 669-k 2008
Lisada isikliku magnetofoni ostmiseks.
Võtta vastu korraldus nr 669-k.
 
   
34. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine varjupaigateenuse arendamisele
Korraldus: 670-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid varjupaigateenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni (magamisruumi ümberehitamine isolaatoriks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 670-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 670-k.
 
   
35. Sotsiaalteenuste arendamiseks vahendite kasutamine hügieeniliste teenuste arendamisele (lapsed)
Korraldus: 671-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid sanitaar-hügieeniliste teenuste arendamiseks vanemliku hooletsuseta jäänud lastele kuni 100 000 krooni (duširuum vanemliku hooletsuseta jäänud lastele).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 671-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 671-k.
 
   
36. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine hügieeniliste teenuste arendamisele
Korraldus: 672-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid sanitaar-hügieeniliste teenuste arendamiseks puuetega lastele kuni 100 000 krooni (duširuum puuetega lastele).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 672-k.
 
   
37. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Laste Loomemaja bilanssi
Korraldus: 673-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 673-k.
 
   
38. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine
Korraldus: 674-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 674-k.
 
   
39. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 675-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 675-k.
 
   
40. Narva Linnavalitsuse 30.04.2008.a korralduse nr 561-k „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete
Korraldus: 676-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676-k 2008
Teha täiendused.
Võtta vastu korraldus nr 676-k.
 
   
41. Avaliku ürituse „Regati pidulik avamine” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 677-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 677-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 677-k.
 
   
42. Avaliku ürituse „World Harmony Run” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 678-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 678-k.
 
   
43. Munitsipaaleluruumi Joala tn 11-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktorikt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
44. Munitsipaaleluruumi Mõisa 2-46 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktorikt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
45. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu 48
Korraldus: 679-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 679-k.
 
   
46. Maa riigi omandisse jätmine Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn 12
Korraldus: 680-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn 12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 680-k.
 
   
47. Maa riigi omandisse jätmine Vesna AÜ, Muru tn 88
Korraldus: 681-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Muru tn 88
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 681-k.
 
   
48. Maa riigi omandisse jätmine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 34
Korraldus: 682-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 34
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 682-k.
 
   
49. Maa riigi omandisse jätmine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 24
Korraldus: 683-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 24
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 683-k.
 
   
50. Maa riigi omandisse jätmine Gvozdika AÜ, Päevalille tn 97
Korraldus: 684-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 97
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 684-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 684-k.
 
   
51. Maa riigi omandisse jätmine Vesiliilia AÜ, Lille tn 4; Vesiliilia AÜ, Lille tn 4a
Korraldus: 685-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesiliilia AÜ, Lille tn 4; Vesiliilia AÜ, Lille tn 4a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 685-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 685-k.
 
   
52. Maa riigi omandisse jätmine Rjabinka AÜ, Okka tn 604
Korraldus: 686-k 2008
   
Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rjabinka AÜ, Okka tn 604
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 686-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 686-k.
 
   
53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, 2.Jõe tn 15a
Korraldus: 687-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 2.Jõe tn 15a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 687-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 687-k.
 
   
54. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Berjozka AÜ, Sireli tn 13
Korraldus: 688-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Berjozka AÜ, Sireli tn 13
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 688-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 688-k.
 
   
55. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Olginski AÜ, Varblase tn 35
Korraldus: 689-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Olginski AÜ, Varblase tn 35
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 689-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 689-k.
 
   
56. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Železnodorožnik AÜ, Rongi tn 31
Korraldus: 690-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Železnodorožnik AÜ, Rongi tn 31
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 690-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 690-k.
 
   
57. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 691-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Väljastada ehitusload:
1. Kreenholmi tn 42a alajaamast nr. AJ90 kuni Kreenholmi tn 50 krundil projekteeritava kaablitransiitkilbini 0,4 kv kaabelliini ehitamiseks;
2. Sepa tn 4 soojuskambrist kuni hooneni soojustrassi ehitamiseks;
3. Puškini tn 3a välisveetorustiku ehitamiseks;
4. Kraavi tn 7 heakorrastuse ehitamiseks;
5. Vikarkaare tn 12 üksikelamu ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 691-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 691-k.
 
   
58. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 692-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Kraavi 14 tänavalgustuse ehitamiseks;
2.Lavretsoovi tn 9 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 692-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 692-k.
 
   
59. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 693-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Väljastada kasutusload:

1. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud hoonele;
2. Tallinna mnt.19c ehitatud gaasitorustikule;
3. Tervis Pluss AÜ Kannikese tn 96 asuvale suvilale ja majandushoonele;
4. Peetri plats 1 rekonstrueeritud kaupluse ruumidele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 693-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 693-k.
 
   
60. Rahu tn 4 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rahu tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
61. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn. 17
Korraldus: 694-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Grafovi tn. 17 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 694-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 694-k
 
   
62. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn. 18
Korraldus: 695-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Grafovi tn. 18 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 695-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 695-k
 
   
63. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn. 19
Korraldus: 696-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Grafovi tn. 19 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 696-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 696-k
 
   
64. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste 12
Korraldus: 697-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kangelaste 12 korterielamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ja maa-ala heakorrastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 697-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 697-k
 
   
65. Projekteerimistingimuste määramine Karja tn. 6A
Korraldus: 698-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Karja tn. 6A hoone katusekatte rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 698-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 698-k
 
   
66. Narva linnas Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
67. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn.2 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 699-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Mõisa tn.2 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Mõisa 2, registrikood 80170213
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 699-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 699-k
 
   
68. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn.3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 700-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: Korteriühistu MALMI-GRAF,registrikood 80152178
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 700-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 700-k
 
   
69. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.1 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 701-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 701-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 701-k
 
   
70. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 702-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 702-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 702-k
 
   
71. Projekteerimistingimuste määramine Karja tn.2 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 703-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 703-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 703-k
 
   
72. Projekteerimistingimuste määramine Karja tn.4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 704-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 704-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 704-k
 
   
73. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.10 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks
Korraldus: 705-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: majavalitseja OÜ BALTEXPERT,registrikood 11235098
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 705-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 705-k
 
   
74. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.14 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks
Korraldus: 706-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: majavalitseja OÜ BALTEXPERT,registrikood 11235098
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 706-k
 
   
75. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.16 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks
Korraldus: 707-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tellija: majavalitseja OÜ BALTEXPERT,registrikood 11235098
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 707-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 707-k
 
   
76. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.6b hoone laiendamiseks
Korraldus: 708-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tallinna mnt.6b hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ SHINOK, registrikood 11088541
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 708-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 708-k
 
   
77. Projekteerimistingimuste määramine Kiriku tn.6 hoone rekonstrueerimiseks
Korraldus: 709-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kiriku tn.6 hoone rekonstrueerimine õppe- ja bürooruumide tarbeks

Tellija: AS Viru Gerberei, registrikood 10108721
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 709-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 709-k
 
   
78. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 710-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Tuleviku tn 10a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 710-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 710-k
 
   
79. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 711-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Võidu park
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 711-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 711-k
 
   
80. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 712-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Joala tn 8c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 712-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 712-k
 
   
81. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 713-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Fama põik lõik 3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 713-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 713-k
 
   
82. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 714-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Aasa tänav
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 714-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 714-k
 
   
83. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 715-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Fama põik lõik 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 715-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 715-k
 
   
84. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 68
Korraldus: 716-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 68 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 716-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 716-k
 
   
85. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Mängu tn. 13
Korraldus: 717-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Narva linn, Mängu tn. 13 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 717-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 717-k
 
   
86. Projekteerimistingimuste määramine Pargi tn. 14
Korraldus: 718-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Pargi tn. 14 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 718-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 718-k
 
   
87. Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Saare tn. 7
Korraldus: 719-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Berjozka AÜ, Saare tn. 7 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 719-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 719-k
 
   
88. Projekteerimistingimuste määramine Jugla-1 AÜ, Sibula tn. 24
Korraldus: 720-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Jugla-1 AÜ, Sibula tn. 24 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 720-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 720-k
 
   
89. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn. 14 -89
Korraldus: 721-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tiimani tn. 14 -89 korteri ümberplaneerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 721-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 721-k
 
   
90. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn. 12
Korraldus: 722-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Vestervalli tn. 12 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 722-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 722-k
 
   
91. Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1901-k muutmine
Korraldus: 723-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1901-k
“ Maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva Linnas Narva Mebelštšik AÜ, Puidu tn 23”
muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 723-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 723-k
 
   
92. Ehitusmääruse muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
Teha parandused.
Võtta vastu protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
93. Jõe tn. 5, 5a ja Jõe tn 7, 7a ehitistele tähtaja määramine ehitiste kordategemiseks
Korraldus: 724-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 724-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 724-k
 
   
94. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.55... meelelahutus-ja kaubanduskeskuse ehitamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Tallinna mnt.55, 55d, 55e, 55f, 55g, 55b, 55c, 57 territooriumile ja riigimaale meelelahutus-ja kaubanduskeskuse, autoparkla, teede ja välisvõrkude ehitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: NARVA KVP OÜ, registrikood 11392658
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
95. Linnavalitsuse istungite läbiviimine
Korraldus: 725-k 2008
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 725-k 2008
2008.aasta II poolaasta linnavalitsuse istungite läbiviimise kuupäevad.
Lisada 26.06.2008.
Võtta vastu korraldus nr 725-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja