NARVA LINNAVALITSUS

16.07.2008  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Anastassia Ivleva    arvutioperaator   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavolikogu 18.12.2007 otsuse nr 463 Projekti "Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse A
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Palume küsimus läbi vaadata töökorras.

Narva Linnavolikogu 18.12.2007 otsuse nr 463 Projekti "Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinevate tööhõivemeetmete toel" sildfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 08.07.2008 vastu võetud protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja saata see volikogusse läbivaatamiseks ning kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 11.06.2008.a. korralduse nr 757-k „Vara (soojustrassid) võtmine Narva Linnavali
Korraldus: 883-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Vladislav Iljin
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 883-k 2008
Töökorras võtta 09.07.2008 vastu korraldus nr 883-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 30.04.2008.a. määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direk
Määrus: 884-2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 884-2008
Võtta vastu määrus nr 884.
 
   
4. MTU ja SA projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu muutmine
Korraldus: 885-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 885-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 885-k
 
   
5. Kommertsühistu firma Ehitaja ( reg.nr. 15104662 ) ettevõtteregistrist kustutamine
Korraldus: 886-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Kommertsühistu firma Ehitaja ( reg.nr. 15104662 ) ettevõtteregistrist kustutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 886-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 886-k
 
   
6. Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine
Korraldus: 887-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 887-k 2008
Vormistada korraldusena.
Võtta vastu korraldus nr 887-k
 
   
7. Hoolduse seadmine
Korraldus: 888-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionäri Olga Vetertsova hooldajaks Jelena Jurkevitš.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 888-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 888-k
 
   
8. Hoolduse seadmine
Korraldus: 889-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionäri Yury Saykini hooldajaks Arkady Saykin.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 889-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 889-k
 
   
9. Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise jätkamine
Korraldus: 890-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Veera Robskova’le lapse Juliana Robsklova peale saadava lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 890-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 890-k
 
   
10. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 891-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada muuta alaealisel Filipp Sokolov´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Sova.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 891-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 891-k
 
   
11. Volitamine
Korraldus: 892-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada AS Hoolekandeteenused Sõmera Hooldekodu sotsiaaltöötaja Krista Neidra´t kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Sõmera Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Nikolai Golubevi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama tema eest passi-ja isikutunnistusega seonduvat asjaajamist, elektroonilisi pangatehinguid ning välja võtma igakuiselt kuni 350 krooni Nikolai Golubevi isiklikeks vajadusteks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 892-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 892-k
 
   
12. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.8 (veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud)
Korraldus: 893-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kulgu tn.8 kinnistule veevarustuse, kanalisatsiooni ja
sademeveekanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimine

Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 893-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 893-k
 
   
13. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.23 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks...
Korraldus: 894-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kangelaste pr.23 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 23, reg.kood 80171052
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 894-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 894-k
 
   
14. Projekteerimistingimuste määramine Savi tn.3 üksikelamu laiendamiseks....
Korraldus: 895-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Savi tn.3 üksikelamu laiendamine ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: Oleg Narvet – krundi omanik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 895-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 895-k
 
   
15. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tn 69 kinnistu jagamine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Volikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
16. Ehitise kasutusloa väljastamine
Korraldus: 896-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Tallinna mnt 55 b krundil püstitatud Neste ajutise tankla rajatistele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 896-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 896-k
 
   
17. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006.a. korralduse nr. 912-k muutmine
Korraldus: 897-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: Korteriühistu Vana Raekoda, registrikood 80183902
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 897-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 897-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.12 - M1 kontoriruumide rekonstrueerimiseks...
Korraldus: 898-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kangelaste pr.12 - M1 kontoriruumide rekonstrueerimine juuksurisalongi tarbeks

Tellija: pr.Ljudmila Šušarova
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 898-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 898-k
 
   
19. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Baltika, Allika 127
Korraldus: 899-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, AÜ Baltika, Allika 127 majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine üksikelamuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 899-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 899-k
 
   
20. Projekteerimistingimuste määramine Družbaplus AÜ, Karikakra tn. 40
Korraldus: 900-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Družbaplus AÜ, Karikakra tn. 40 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 900-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 900-k
 
   
21. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 4.Paemurru tn. 9
Korraldus: 901-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, 4.Paemurru tn. 9 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 901-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 901-k
 
   
22. Projekteerimistingimuste määramine Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn. 172
Korraldus: 902-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn. 172 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 902-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 902-k
 
   
23. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Proletarskaja tn. 38
Korraldus: 903-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Proletarskaja tn. 38 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 903-k 2008
Parandada ära aadress, peab olema "Proletariaadi tn"
Võtta vastu korraldus nr 903-k
 
   
24. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Savi tn. 1
Korraldus: 904-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Savi tn. 1 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 904-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 904-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Savi tn. 6
Korraldus: 905-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Savi tn. 6 üksikelamu rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 905-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 905-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.4 b poolelioleva hoone rekonstrueerimiseks...
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Rahu tn.4b poolelioleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine majutusettevõtte tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ TONART, registrikood 10855731
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Volikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule. .
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
27. Kulgu tänava lõik 1 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega VKG Elektrivõrgud OÜ kasuks
Korraldus: 906-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 906-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 906-k
 
   
28. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 907-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Tiigi tn 7 kinnistul laohoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 907-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 907-k
 
   
29. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 908-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Kulgu 8 gaasitorustiku ehitamiseks;
2. 26 Juuli tn 1 a ja 26 Juuli tn 1 kruntide kõrval skeitpargi rajatiste püstitamiseks;
3. Kangelaste tn 3 ja Kangelaste tn 4 kõrval asuva ülekäigukoha välisvalgustuse ehitamiseks;
4.Puškini tn 3 ja Puškini kõrval asuva ülekäigukoha välisvalgustuse ehitamiseks;
5. Puškini tn 3 ja Puškini kõrval asuva ülekäigukoha välisvalgustuse ehitamiseks;
6.Elektroon AÜ Elektri tn 33 sauna püstitamiseks;
7.Tapamaja tn 3 kaupluse ruumide tehnosüsteemide muutmiseks,
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 908-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 908-k
 
   
30. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 909-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Hariduse tn 26 elamu katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
2. Elektrijaama tee 59 diiselgeneraatorite konteinerite püstitamiseks;
3. Elektrijaama tee 180 AS Nakro Nahatööstuse jäätmete prügila teise etapi rekonstrueerimiseks;
4. Kadastiku tn 57 a hoone rekonstrueerimiseks;
5. Kulgu 8 tootmishoonete rekonstrueerimiseks;
6. Uusküla tn 7 korterelamu hoone sillusriba, soklikorruse, külgseinte ning galeriide rekonstrueerimiseks;
7. Tallinna mnt 55a Neste automaattankla rajatiste ning sadeveekanalisatsiooni püstitamiseks;
8. Elektron AÜ Elektri tn 33 üksikelamu püstitamiseks;
9. Aasa tn 30 elamu laiendamiseks;
10.Kraavi tn 5 olemasolevast sidekaevust kuni hooneni sidekanalisatsiooni ehitamiseks;
11.Kangelaste pr 2 hoone rekonsrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 909-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 909-k
 
   
31. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 910-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Rahvavälja tänava ehitatud osale;
2.Tiigi tn 2 ehitatud välissoojusvõrgule;
3. Kreenholmi tn 50 krundipiirist hooneni ehitatud maakaabelliinile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 910-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 910-k
 
   
32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 911-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn, Bastrakovi tänav
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 911-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 911-k
 
   
33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 912-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
Katastriüksuse aadress:Narva linn, Linda tänava lõik 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 912-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 912-k
 
   
34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 913-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn, Linda tänava lõik 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 913-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 913-k
 
   
35. Ehitusloa väljastamine või ehitusloa väljastamisest keeldumine
Korraldus: 914-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Tiimani tn 20 kaubanduskeskuse hoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 914-k 2008
Ehitusluba väljastada.
Võtta vastu korraldus nr 914-k
 
   
36. Aadresside omistamine - Puškini tn 69, Puškini tn 69a
Korraldus: 915-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 915-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 915-k
 
   
37. Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine
Määrus: 916-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 916-k 2008
Võtta vastu määrus nr 916.
 
   
38. Ehitise kasutusloa väljastamine
Korraldus: 917-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Kreenholmi tn 50 püstitatud kaubanduskeskuse hoonele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 917-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 917-k
 
   
39. "Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas " keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju hindamise algatamata jätmist vastvalt esitaud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
40. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 918-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 918-k 2008
Mitte eraldada Linnavara-ja majandusametile 130 900, ja 142 200 krooni. Eraldada Sotsiaalabiametile 8 000 krooni vanurite ürituseks ja 9000 krooni käibemaksu tasumiseks. Linnapea ettepanekul eraldada Arenduse ja Ökonoomika Ametile 83439 krooniA.Belkini personaal näituse korraldamise kuludeks.
Võtta vastu korraldus nr 918-k
 
   
41. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 919-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 919-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 919-k
 
   
42. Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k lisa 1 muutmine
Korraldus: 920-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k
„Narva linna 2008.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 920-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 920-k
 
   
43. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule(Cirkus Marcel)
Korraldus: 921-k 2008
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 921-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 921-k
 
   
44. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 922-k 2008
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 922-k 2008
Korrigeerida teksti.
Võtta vastu korraldus nr 922-k
 
   
45. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 923-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 923-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 923-k
 
   
46. Seisukoha vastuvõtmine Energoremont AS jäätmeloa muutmise taotluse kohta
Korraldus: 924-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Mitte nõustuda Energoremont AS jäätmeloa muutmisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 924-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 924-k
 
   
47. Riigihanke «Pakendijäätmete kogumise konteinerite ostmine» algatamise heakskiitmine ja vastutava isi
Korraldus: 925-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti poolt riigihanke „Pakendijäätmete kogumise konteinerite ostmine“ avatud hankemenetluse algatamise, hanketeate (viitenumber 107347) esitamisega riiklikule riigihangete registrile, heakskiitmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 925-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 925-k
 
   
48. Narva linna esindaja määramine
Korraldus: 926-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 926-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 926-k
 
   
49. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile
Korraldus: 927-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 927-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 927-k
 
   
50. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
Korraldus: 928-k 2008
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 928-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 928-k
 
   
51. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
Korraldus: 929-k 2008
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 929-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 929-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Anastassia Ivleva
arvutioperaator