NARVA LINNAVALITSUS

03.12.2008  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva linna 2009.aasta eelarve kinnitamine
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Hr Tammiste ettepanekul töökorras vastuvõtmisele.
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 25.11.2008 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
2. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu
"Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) detailplaneeringu kehtestamine"
Hr Tammiste ettepanekul töökorras vastuvõtmisele.
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 26.11.2008 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1499-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1499-k 2008
Töökorras 26.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1499-k
 
   
4. Avaliku ürituse „I ADVENT” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1500-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Töökorras vastuvõtmiseks (avalik üritus toimub 30.11.2008.a)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1500-k 2008
Töökorras 27.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1500-k
 
   
5. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 1501-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1501-k 2008
Töökorras 28.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1501-k
 
   
6. Liikuvate arhiiviriiulite süsteemi soetamine
Korraldus: 1502-k 2008
   
Esitaja: Linnaarhiiv
Ettekandjad: Ljudmila Rakova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1502-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1502-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumi 1. Kooli põik 3-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
8. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 20-81 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
9. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 11-11 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
10. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 45a-31 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
11. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 7-28 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
12. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 5-21 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
13. Sotsiaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 1503-k 2008
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1503-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1503-k
 
   
14. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1504-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
05.12.2008 alkohoolsete jookide jaemüük avalikul üritusel "Imede öö" aadressil Tallinna mnt.41
13.12.2008 alkohoolsete jookide jaemüük avalikul üritusel "Imede öö" aadressil Tallinna mnt.19C
31.12.2008-01.01.2009 õlu ja jöögid etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti realiseerimiseks avalikul üritusel"Tervitame uut 2009 aastat!"Peetri platsil.
Alkohoolsete jookide jaemüük:
-OÜ POSITIVUS aadressil Kreenholmi 50.
-AS ASTRI-GRILL aadressil Tallinna mnt.19C.
-FIE Ljudmila Randoja aadressil Sepa 15
-AS VILDE aadressil Kreenholmi 10.(õlu ja öögid etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1504-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1504-k
 
   
15. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 1505-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1505-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1505-k
 
   
16. Ilutulestiku korraldamine RUF EESTI AS poolt
Korraldus: 1506-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Ilutulestiku korraldamine RUF EESTI AS poolt
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1506-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1506-k
 
   
17. Ilutulestiku korraldamine Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ poolt
Korraldus: 1507-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Ilutulestiku korraldamine Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ poolt
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1507-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1507-k
 
   
18. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
Korraldus: 1508-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1508-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1508-k
 
   
19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1509-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1509-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1509-k
 
   
20. Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k lisa 1 muutmine
Korraldus: 1510-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k
„Narva linna 2008.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1510-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1510-k
 
   
21. Narva linna haljastuse arengukava 2009-2014 kehtestamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
22. Munitsipaaleluruumi Moonalao tn. 9-13 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
23. Narvas 26.Juuli 4 ruumide kasutusõigusele korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemused
Korraldus: 1511-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1511-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1511-k
 
   
24. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1512-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1512-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1512-k
 
   
25. Narvas Võidu tn 15 hoones asuvate mitteeluruumide üürilepingu pikendamine OÜ-le KADASTIKU APTEEK
Korraldus: 1513-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1513-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1513-k
 
   
26. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1514-k 2008
   
Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1514-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1514-k
 
   
27. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 1515-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1515-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1515-k
 
   
28. Avaliku ürituse „Tervitame uut 2009. aastat!” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1516-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1516-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1516-k
 
   
29. Narva linna kvartalisiseste teede ja -kõnniteede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva linna kvartalisiseste teede ja kõnniteede renoveerimise finantseerimise korra kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
30. Asjade üleandmine AS-le Narva Elamuvaldus mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks
korraldus
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
Suunatud täpsustamisele.
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist asjade üleandmiseks AS-le Narva Elamuvaldus mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktorikt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
31. Narvas Jõe 3 ja Kulgu 10 asuvate vara tasuta kasutusse andmine sihtasutusele Narva Sadam
korraldus
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
Suunatud täpsustamisele.
 
   
32. Narva linna liiklusohutusprogrammi aastateks 2009 – 2013 kehtestamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
33. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majndusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Täpsustada.
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Linnavara-ja majandusameti põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
34. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Muuta alust.
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Linnavara-ja majandusameti struktuuri ja koosseisu kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule ja seletuskirjale.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
35. Narva Linnavolikogu määruste:17.04.1996 nr 85/37; 14.10.1998 nr 63/31; 23.12.2004 nr 61/47 muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
36. Koolieelse lasteasutuse Sipsik arengukava 2009-2011 kinnitamine
Määrus: 1517-2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1517-2008
Võtta vastu määrus nr 1517.
 
   
37. Koolieelse lasteasutuse Ojake arengukava 2009-2011 kinnitamine
Määrus: 1518-2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1518-2008
Võtta vastu määrus nr 1518.
 
   
38. Koolieelse lasteasutuse Käoke arengukava 2009-2011 kinnitamine
Määrus: 1519-2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1519-2008
Võtta vastu määrus nr 1519.
 
   
39. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
Määrus: 1520-2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1520-2008
Võtta vastu määrus nr 1520.
 
   
40. Narva Linnavalitsuse 19.09.2006.a. määruse nr 1145 muutmine
Määrus: 1521-2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Linnavalitsuse 19.09.2006.a. määruse nr 1145 „Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel palgakulu määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1521-2008
Võtta vastu määrus nr 1521.
 
   
41. Üürilepingute pikendamine
Korraldus: 1522-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Keskraamatukogus asuvate ruumide üürilepingute pikendamine firmadega AS Argo Electronics ja FIE Tatjana Timohhina tähtajaga 15 aastat.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1522-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1522-k
 
   
42. Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1523-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1523-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1523-k
 
   
43. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Paemurru Spordikooli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 1524-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Jäähalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine Peterburi Jääteatri etenduse läbiviimiseks 05.12.2008.a.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1524-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1524-k
 
   
44. Volitamine
Korraldus: 1525-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada AS Hoolekandeteenused Sillamäe Hooldekodu tegevusjuhendaja Viktoria Bazarova´t kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Sillamäe Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Nikolai Golubevi pensioni ja sotsiaaltoetust.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1525-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1525-k
 
   
45. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine lapsele
Korraldus: 1526-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuse maksmine Jelena Smirnova´le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Marina Smirnova`le lastetoetuse maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1526-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1526-k
 
   
46. Hoolduse lõpetamine
Korraldus: 1527-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 10.02.2004.a korraldusega nr 03-180 Yulia Klyueva üle seatud hooldus hooldaja Galina Mozgovaya poolt hooldaja isikliku avalduse alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1527-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1527-k
 
   
47. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks.
Korraldus: 1528-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Anda Jelena Troškinale nõusolek lapse Dmitri Troškin´i kinniasja koormamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1528-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1528-k
 
   
48. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetotuse maksmise jätkamine teisele vanemale
Korraldus: 1529-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Natalja Trohhatševale.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Andrei Trohhatšev´ile lapse Ljudmila Trohhatševa peale saadava peretoetuse maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1529-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1529-k
 
   
49. Peretoetuse maksmise peatamine vanemale
Korraldus: 1530-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Aleksandra Korobovale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1530-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1530-k
 
   
50. Peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine
Korraldus: 1531-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Deniss Vakulov´ile peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1531-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1531-k
 
   
51. Ettekirjutus
Korraldus: 1532-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Milana Trifonovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1532-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1532-k
 
   
52. Ettekirjutus
Korraldus: 1533-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Natalja Sannikovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1533-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1533-k
 
   
53. Ettekirjutus
Korraldus: 1534-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Tamara Jakubile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1534-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1534-k
 
   
54. Ettekirjutus
Korraldus: 1535-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Margarita Volkovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1535-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1535-k
 
   
55. Ettekirjutus
Korraldus: 1536-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Anžela Abisogomjanile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1536-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1536-k
 
   
56. Ettekirjutus
Korraldus: 1537-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Tatjana Aleksandrovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1537-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1537-k
 
   
57. Ettekirjutus
Korraldus: 1538-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Marina Arik´ile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1538-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1538-k
 
   
58. Ettekirjutus
Korraldus: 1539-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Vjatšeslav Gorelovile ebaseaduslikult sadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1539-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1539-k
 
   
59. Ettekirjutus
Korraldus: 1540-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Sergei Gorohhile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1540-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1540-k
 
   
60. Ettekirjutus
Korraldus: 1541-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Aleksandr Mikhailenkole ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1541-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1541-k
 
   
61. Ettekirjutus
Korraldus: 1542-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Teha ettekirjutus Valentina Litvinovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1542-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1542-k
 
   
62. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine päevategevusteenuse arendamisele
Korraldus: 1543-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid päevategevusteenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1543-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1543-k
 
   
63. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit
Määrus: 1544-2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Kinnitada Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal-ja tervendavate teenuste hinnakir.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1544-2008
Võtta vastu määrus nr 1544.
 
   
64. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine Narva hambakliinikus kaldtee ehitusele
Korraldus: 1545-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid Narva hambakliinikus kaldtee ehitusele kuni 100 000 krooni.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1545-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1545-k
 
   
65. Narva tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse töö korraldamiseks soetatud seadmete MTÜ-le „Uus
Korraldus: 1546-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
nda MTÜ-le „Uus Sild“ avalikku enampakkumist korraldamata tähtajatult tasuta kasutamiseks projekti «Narva Tööharjutus- ja Töötute Aktiviseerimiskeskuse arendamine“ raames soetatud seadmed ja inventar Narva Tööharjutus- ja Töötute Aktiviseerimiskeskuse töö korraldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1546-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1546-k
 
   
66. Narva Linnavalitsuse 27.08.2001.a. korralduse nr 1478 -k muutmine
Korraldus: 1547-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva Linnavalitsuse 27.08.2001.a.
korralduse nr 1478 -k “Maa ostueesõigusega
erastamine Narva linnas, aü Metšta Aiad, Unistuse tn 45”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1547-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1547-k
 
   
67. Maa ostueesõigusega erastamine Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn 217
Korraldus: 1548-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn 217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1548-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1548-k
 
   
68. Maa ostueesõigusega erastamine Vesna AÜ, Mulla tn 232
Korraldus: 1549-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Mulla tn 232
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1549-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1549-k
 
   
69. Maa ostueesõigusega erastamine Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 21
Korraldus: 1550-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 21
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1550-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1550-k
 
   
70. Maa ostueesõigusega erastamine Anil AÜ, Aniliini tn 45a
Korraldus: 1551-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Anil AÜ, Aniliini tn 45a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1551-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1551-k
 
   
71. Maa ostueesõigusega erastamine Elektron AÜ Elektri tn 29 ja Elektri tn 29a
Korraldus: 1552-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Elektron AÜ Elektri tn 29
ja Elektron AÜ Elektri tn 29a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1552-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1552-k
 
   
72. Maa ostueesõigusega erastamine Ptšela AÜ, Õietolmu tn 12
Korraldus: 1553-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Ptšela AÜ, Õietolmu tn 12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1553-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1553-k
 
   
73. Maa ostueesõigusega erastamine Düün AÜ, Ringi tn 17
Korraldus: 1554-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas , Düün AÜ, Ringi tn 17
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1554-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1554-k
 
   
74. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 45)
Korraldus: 1555-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine
(V.Denissenko Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 45)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1555-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1555-k
 
   
75. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kalda tanava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
76. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kalda tänava lõik2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
77. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kreenholmi tn lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
78. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kreenholmi tn lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
79. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänava lõik 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
80. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänava lõik 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
81. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Raudtee tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
82. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kanepi tn. 21
Korraldus: 1556-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, Kanepi tn. 21 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1556-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1556-k
 
   
83. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn 10 - 27
Korraldus: 1557-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Kalda tn 10 - 27 korteri ümberplaneerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1557-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1557-k
 
   
84. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jõesuu tn. 26
Korraldus: 1558-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, Jõesuu tn. 26 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1558-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1558-k
 
   
85. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6. Paemurru tn. 16
Korraldus: 1559-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, 6. Paemurru tn. 16 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1559-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1559-k
 
   
86. Projekteerimistingimuste määramine Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 22
Korraldus: 1560-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 22 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1560-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1560-k
 
   
87. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1561-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1.Rakvere tn 20a korterelamu rekonstrueeritud fassaadidele ja sillutisribale;
2.Rahu tn 6 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassadidele (otsefassadid, trepikodade aknad, varikatused ja lodžade piirded);
3. Joala tn 3 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4.Kangelaste prospekt 12-M1 korterelamu muudetud mitteeluruumide kasutamise otstarbe ilusalongiks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1561-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1561-k
 
   
88. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1562-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1.Linda tn 1 mitteeluruumide M5 ja M6 rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1562-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1562-k
 
   
89. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1563-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1.1 Jõe tn 32 üksikelamu püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1563-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1563-k
 
   
90. Aasa tn 21 kinnistu jagamine
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
91. Aadressi omistamine - Raudtee tn 12
Korraldus: 1564-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1564-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1564-k
 
   
92. Aadressi omistamine - Hariduse tn 22a
Korraldus: 1565-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1565-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1565-k
 
   
93. Aadressi omistamine - Hariduse tn 22b
Korraldus: 1566-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1566-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1566-k
 
   
94. Aadressi omistamine - Tallinna mnt 59a
Korraldus: 1567-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1567-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1567-k
 
   
95. Aadressi omistamine - Tallinna mnt 59b
Korraldus: 1568-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1568-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1568-k
 
   
96. Projekteerimistingimuste määramine Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimiseks....
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimine ning
Raekoja plats 1 territooriumile autoparkla ja
endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni projekteerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
97. Projekteerimistingimuste määramine Kalmistu tänava pikenduse projekteerimiseks....
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Kalmistu tänava pikenduse ja surnuaedade autoparklate projekteerimine ning Karjamaa tänava laiendamine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
98. Projekteerimistingimuste määramine Humanitaargümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Humanitaargümnaasiumi aadressiga Kangelaste pr.32 fassaadide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
99. Projekteerimistingimuste määramine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi aadressiga Pähklimäe tn.3 fassaadide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
100. Projekteerimistingimuste määramine Puškini 25b hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva Paemurru Spordikooli lauatennise spordikompleksi aadressiga Puškini tn.25b fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
101. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn.9 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
26.Juuli tn.9 hoone kasutamise otstarbe muutmine ning
fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine Narva Koorikooli tarbeks

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
102. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.37 poolelioleva hoone lammutamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tellija: AS BVL Kapital, registrikood 10666605
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
103. Projekteerimistingimuste määramine Vabaduse tn.4 korterelamute projekteerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Vabaduse tn.4 korterelamute projekteerimine detailplaneeringu alusel

Tellija: HELGE R.P. OÜ, registrikood 10965566
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
104. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.1 hoone rekonstrueerimiseks palvemaja tarbeks....
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Kalda tn.1 hoone rekonstrueerimine palvemaja tarbeks ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: NARVA KRISTLIK NELIPÜHI KOGUDUS „IMMANUEL”, registrikood 80197956
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
105. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste8b korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1569-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tellija: Korteriühistu Kangelaste 8b, registrikood 80145209
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1569-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1569-k
 
   
106. Projekteerimistingimuste määramine Rüütli tn.6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1570-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Rüütli tn.6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Rüütli Mõõk, registrikood 80236113
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1570-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1570-k
 
   
107. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse 19c territooriumil asuva müügikioski rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1571-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tellija: Andrei Kravtsov - kinnistu omanik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1571-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1571-k
 
   
108. Projekteerimistingimuste määramine Rjabinka AÜ, Okka tn. 731
Korraldus: 1572-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Rjabinka AÜ, Okka tn. 731 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1572-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1572-k
 
   
109. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 1573-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1. Oru tn 22 veetorustiku ja kanalisatsiooni ehitamiseks ning piire püstitamiseks;
2. AÜ Olginski, Lõokese tn 19 piire püstitamiseks;
3. 1 Jõe tn 32 piire püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1573-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1573-k
 
   
110. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1574-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1. Bastrakovi tn 3 korterelamu rekonstrueerimiseks;
2. AÜ Olginski, Lõokese tn 19 aiamaja laiendamiseks;
3. Tallinna mnt 10A ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamiseks;
4. Joala tänaval kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. Oru tn 22 üksikelamu püstitamiseks;
6. 4. Roheline tn 8 büroohoone soklikorruse ruumide ümberplaneerimiseks kasiino tarbeks;
7. Puškini tn 54 hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks autoremondi- ja metalltöökodade tarbeks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1574-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1574-k
 
   
111. Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015 KSH algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
112. Narva linna Kudruküla piirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kudruküla piirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
113. Tiigi tn. 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tiigi tn 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
114. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusoleku Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
115. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2009.aastal
Korraldus: 1575-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1575-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1575-k
 
   
116. Linnavara üleandmine
Korraldus: 1576-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1576-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1576-k
 
   
117. Linnavara üleandmine
Korraldus: 1577-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Kultuuriosakonnale (lasteaedadele jaoks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1577-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1577-k
 
   
118. Konkursi “Narva Ettevõtja 2008” osalejate autasustamine.
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Dokument on ametialane kuni 17.12.2008.
 
Otsus/tulemused: 
Vastu võetud korraldus nr 1578-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja