NARVA LINNAVALITSUS

17.12.2008  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Viktoria Koval    Külaline   

 

 

 
   
1. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1579-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
 
1.Akkeküla 2 ja Akkeküla 3 terviseraja valgustuse esimese etapi ehitamiseks. (palun vormistada töökorras)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1579-k 2008
Töökorras võtta 08.12.2008 vastu korraldus nr 1579-k.
 
   
2. Tamara Luigase volitamisest Laste Loomemaja rekonstrueerimisprojekti teostamiseks
Korraldus: 1580-k 2008
   
Esitaja: Laste Loomemaja
Ettekandjad: Galina Moldon
 
Narva Linnavalitsus volitab pr. Tamara Luigas’t Narva Linnavara- ja Majandusameti direktori kt esindama Narva linna huve projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ning varustamine“ teostamisel, selleks vajalike lepingute sõlmimisel ning teiste dokumentide allkirjastamisel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1580-k 2008
Töökorras vastu võetud korraldus nr 1580-k
 
   
3. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1581-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1.Linda tn 20 tootmishoone laiendamiseks (palun väljastada töökorras)
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel töökorras vastuvõtmisele. 12.12.2008 AL
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1581-k 2008
Töökorras 12.12.2008 vastu võetud korraldus nr 1581-k
 
   
4. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1582-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Antonina Molokova hooldajaks Galina Nikolina.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1582-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1582-k
 
   
5. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1583-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Aleksandr Lugenskas hooldajaks Valentina Lugyanskene.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1583-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1583-k
 
   
6. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1584-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Antonina Korosteljova hooldajaks Ljubov Vassiljeva.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1584-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1584-k
 
   
7. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1585-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Vasily Ivanov´i hooldajaks Tamara Ivanova.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1585-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1585-k
 
   
8. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1586-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Anatoly Ilin´i hooldajaks Liudmila Ilina.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1586-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1586-k
 
   
9. Lastetoetuse maksmise peatamine vanavanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine lapse emale
Korraldus: 1587-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Enn Padarile mis oli määratud lapsele Jegor Padarile.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Julia Lidovskajale lapse Jegor Padari peale saadava peretoetuse maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1587-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1587-k
 
   
10. Lastetoetuse maksmise peatamine vanavanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine lapse emale
Korraldus: 1588-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Valentina Sokkojevale, mis oli määratud lapsele Dmitri Sokkojevile.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Irina Krõlovale lapse Dmitri Sokkojevi peale saadava peretoetuse ja sotsiaaltoetuse maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1588-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1588-k
 
   
11. Narva Koorikooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1589-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1589-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1589-k
 
   
12. Ilutulestike korraldamine Firestudio Events OÜ poolt
Korraldus: 1590-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1590-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1590-k
 
   
13. Vahendite eraldamine stuudioteatri Ilmarine 2009. aasta tegevuskuludeks
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu "Vahendite eraldamine stuudioteatri Ilmarine 2009.aasta tegevuskuludeks"
.2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
14. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus aktsiakapitali suurendamine
Korraldus: 1591-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Andrei Savin
 
Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus aktsiakapitali suurendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1591-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1591-k
 
   
15. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1592-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1592-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1592-k
 
   
16. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 1593-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1593-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1593-k
 
   
17. AS-ile Maseko vee erikasutuseks nõusoleku andmine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
töökorras vastuvõtmiseks
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Nara Linnavolikogult nõusoleku andmist Aktsiaseltsile MASEKO vee erikasutuseks, vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
18. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse lepingu järgi (Puškini 55)
Korraldus: 1594-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1594-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1594-k
 
   
19. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine
Korraldus: 1595-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1595-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1595-k
 
   
20. LV 19.11.2008 korraduse nr 1492-K" Kinnistute võtmine Narva Linnakantselei bilanssi
Korraldus: 1596-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1596-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1596-k
 
   
21. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine ruumide üürile andmiseks (Narva Linda 4, 5.korrus)
Korraldus: 1597-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1597-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1597-k
 
   
22. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine,bilansist mahakandmine ja hävitamine
Korraldus: 1598-k 2008
   
Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1598-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1598-k
 
   
23. Narva linna elanike algatus Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 kehtetuks tunnistamiseks
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva linna elanike algatuse kohta, Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 "Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva" kehtetuks tunnistamiseks, vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
24. Narvas Jõe 3 ja Kulgu 10 asuvate asjade tasuta kasutusse andmine SA Narva Sadam
Korraldus: 1599-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1599-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1599-k
 
   
25. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Noorte Meremeeste Klubi ning Narva Laste Loomemaja bi
Korraldus: 1600-k 2008
   
Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1600-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1600-k
 
   
26. Nõusoleku andmine Narvas Vaksali 22 asuva raudteejaama hoone tasuta kasutusse võtmiseks
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Tagasi lükatud, otsust mitte vastu võtta.
 
   
27. Narva linna omandis oleva kinnistu Puuvilla tänava lõik 1 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmise
Korraldus: 1601-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1601-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1601-k
 
   
28. Narva linna omandis oleva kinnistu Kulgu tänava lõik 1 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega
Korraldus: 1602-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1602-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1602-k
 
   
29. Ehituslubade kehtetuks tunnistamine, ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1603-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1. Elektrijaama tee 106 valvehoone, olmehoone, prügila piirde ning elektrijaotusvõrgu ja sideliini rajatise ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1603-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1603-k
 
   
30. Maa ostueesõigusega erastamine Berjozka AÜ, Pärna tn 2a
Korraldus: 1604-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Berjozka AÜ, Pärna tn 2a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1604-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1604-k
 
   
31. Maa ostueesõigusega erastamine Volna AÜ, Kaalika tn 47
Korraldus: 1605-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Volna AÜ, Kaalika tn 47
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1605-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1605-k
 
   
32. Maa ostueesõigusega erastamine Olginski AÜ, Tihase tn 21
Korraldus: 1606-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Olginski AÜ, Tihase tn 21
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1606-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1606-k
 
   
33. Maa ostueesõigusega erastamine Koidula tn 1b MALJUTKA garaažiühistu
Korraldus: 1607-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,
Koidula tn 1b MALJUTKA garaažiühistu
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1607-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1607-k
 
   
34. Maa ostueesõigusega erastamine Anil AÜ, Majaka tn 26
Korraldus: 1608-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Anil AÜ, Majaka tn 26
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1608-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1608-k
 
   
35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rjabinka AÜ, Vaigu tn 806
Korraldus: 1609-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rjabinka AÜ, Vaigu tn 806
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1609-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1609-k
 
   
36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Palavuse tn 20
Korraldus: 1610-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Palavuse tn 20
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1610-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1610-k
 
   
37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Allika tn 136
Korraldus: 1611-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Allika tn 136
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1611-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1611-k
 
   
38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 2
Korraldus: 1612-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1612-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1612-k
 
   
39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 47
Korraldus: 1613-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 47
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1613-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1613-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52 hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1614-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Puškini tn.52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autopesula tarbeks

Tellija: härra Leonid Tamjar
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1614-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1614-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.14 –M2 mitteeluruumi bürooks ümberplaneerimiseks
Korraldus: 1615-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Puškini tn.14 –M2 mitteeluruumi bürooks ümberplaneerimine

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1615-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1615-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine Daumani tn16 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1616-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Daumani tn.16 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Daumani tn 16, registrikood 80176055
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1616-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1616-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine Suur tn.5 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1617-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tellija: Korteriühistu SUUR VIIS NARVA, registrikood 80121568
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1617-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1617-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.6a ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamiseks
Korraldus: 1618-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Pähklimäe tn.6a territooriumile ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamine

Tellija: TÜ Narva Hõbe-Valgus GS, registrikood 10200763
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1618-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1618-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.8-40 korteri ümberplaneerimiseks
Korraldus: 1619-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tellija: pr.Niina Popova
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1619-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1619-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine Rahu 7a hoone 1. korruse siseruumide rekonstrueerimiseks ...
Korraldus: 1620-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Rahu tn.7a hoone 1. korruse siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Tellija: Tamali Kinnisvara OÜ, registrikood 11049446
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1620-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1620-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramineSuur-Aguli 4 laohoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks...
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Suur-Aguli tn.4 laohoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ning siseruumide ümberplaneerimine

Tellija: OÜ AistIce, registrikood 11140566
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esiatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 2. Jõesuu tn. 36
Korraldus: 1621-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, 2. Jõesuu tn. 36 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1621-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1621-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine Višnja AÜ, Pilviku tn. 4
Korraldus: 1622-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Višnja AÜ, Pilviku tn. 4 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1622-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1622-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine Suur Primorskoje AÜ, Hele tn. 82
Korraldus: 1623-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Suur Primorskoje AÜ, Hele tn. 82 aiamaja ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1623-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1623-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn. 6
Korraldus: 1624-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn. 6 aiamaja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1624-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1624-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Pikk tn. 9
Korraldus: 1625-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, Svetofor AÜ, Pikk tn. 9 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1625-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1625-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Rohu tn. 95
Korraldus: 1626-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Rohu tn. 95 aiamaja rekonstrueerimine ja kuuri ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1626-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1626-k
 
   
54. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Palli tn. 5
Korraldus: 1627-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, Palli tn. 5 üksikelamu laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1627-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1627-k
 
   
55. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 30
Korraldus: 1628-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linn, Oru tn. 30 üksikelamu rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1628-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1628-k
 
   
56. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1629-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1.Võidu pr 15 korterelamu rekonstrueeritud katusele ja keldrikorruste sissekäikude varikatusele;
2.Gerassimovi tn 3 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
3.Puškini tn 22 korterelamu rekonstrueeritud katusele, keldrikorruste sissekäikude- ja esimese korruse varikatustele;
4.Võidu pr 8 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassaadidele (trepikodade aknad, peasissekäikude ja keldrikorruste sissekäikude varikatused), katusele ja sillutisribale;
5. 26. Juuli tn 27 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassaadidele (otsefassaadid);
6.Puškini tn 23 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassaadidele ( sokkel, trepikodade ja keldrikorruse aknad, peasissekäikude varikatused) ja sillutisribale;
7. Linda tn 1 korterelamu muudetud korterite nr 19 ja 20 kasutamise otstarbe bürooruumideks;
8.Rjabinka AÜ, Okka tn 604 püstitatud aiamajale;
9.Oru tn 8 laiendatud tootmishoonele;
10.Elektrijaama tee 29 ehitatud 330/110 kv trafole ja 35 kv reaktorile;
11.Elektrijaama tee 59 korstnate nr 5 ja 6 ehitatud monitooringuplatsidele;
12.Mängu tn kuni Kulgu tn 8 kinnistu piirini püstitatud gaasitorustikule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1629-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1629-k
 
   
57. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 1630-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjarelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Väljastada Kerese tn. gaasitorustikule kasutusluba.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1630-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1630-k
 
   
58. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1631-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1. Puškini tn 27 spordihoone lammutamiseks;
2. Puškini tn 52 ja Puškini tn 54 ehitise rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks
autoremondi- ja metallitöökodade tarbeks;
3. Kalda tn 9 Kutseõppekeskuse töökodade 2 ja 3 fassaadide rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1631-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1631-k
 
   
59. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1632-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Väljastada ehitusluba Malmi tn - Peetri plats - Puškini tn tänavavalgustuse püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1632-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1632-k
 
   
60. Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Korraldus: 1633-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1.AÜ Višnja, Sinika tn 3 piire püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1633-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1633-k
 
   
61. Tänavale nimetuse omistamine - Kulgusadama tee
Korraldus: 1634-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1634-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1634-k
 
   
62. Tänavale nimetuse omistamine - Soldino tee
Korraldus: 1635-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1635-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1635-k
 
   
63. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 1636-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn, Maleaed
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1636-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1636-k
 
   
64. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 1637-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn Sepa põik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1637-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1637-k
 
   
65. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 1638-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn Tolli põik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1638-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1638-k
 
   
66. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 1639-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn Tolli tänav lõik 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1639-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1639-k
 
   
67. Narva Linnavalitsuse19.11.2008.a korralduse nr 1460-k punkti 1 alapunkti 1.2 muutmine
Korraldus: 1640-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Korralduse muutmine on seotud Maakatastri nõudmisega viia sihtotstarve vastavusse uue Vabariigi Valitsuse määrusega "Kaatriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused"
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1640-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1640-k
 
   
68. Narva Linnavalitsuse 08.10.2008.a korralduse nr 1311-k punkti 1 alapunkti 1.2 muutmine
Korraldus: 1641-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Korralduse muutmine on seotud Maakatastri nõudmisega viia sihtotstarve vastavusse uue Vabariigi Valitsuse määrusega "Katasriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused"
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1641-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1641-k
 
   
69. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Peetri plats maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule Peetri plats maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
70. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänav lõik 7maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule Puškini tn lõik 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
71. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine; Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1642-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1. Tunnistada kehtetuks ehitusluba nr 11174
2. Väljastada ehitusluba Haigla tn 1 keldrikorruse ruumide rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1642-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1642-k
 
   
72. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1643-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1. Pähklimäe tn 11 korterelamu rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1643-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1643-k
 
   
73. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1644-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
1. Puškini tn 27 kahe korterelamu ja parkimishoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1644-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1644-k
 
   
74. Rahu tn. 7 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Rahu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rahu tn ja lähiala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
75. Linnavara üleandmine
Korraldus: 1645-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale (Narva Noortekeskuse jaoks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1645-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1645-k
 
   
76. Linnavara üleandmine
Korraldus: 1646-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Laste Loomemajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1646-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1646-k
 
   
77. Narva Linnakantseleilt linnavara üleandmine Narva Laste Loomemajale
Korraldus: 1647-k 2008
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnakantseleile kuulunud mööbli üleandmine Narva Laste Loomemajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1647-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1647-k
 
   
78. Linnavara üleandmine
Korraldus: 1648-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1648-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1648-k
 
   
79. Linnavara üleandmine
Korraldus: 1649-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1649-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1649-k
 
   
80. Linnavara üleandmine
Korraldus: 1650-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1650-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1650-k
 
   
81. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1651-k 2008
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1651-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1651-k
 
   
82. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1652-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
(Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1652-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 1652-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja