NARVA LINNAVALITSUS

04.02.2009  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Mihhail Stalnuhhin    Külaline   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva linna 2009.aasta eelarvest eraldatud toetuste jaotamise kinnitamine SA-te ja MTÜ-te lõikes
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Narva linna 2009.aasta eelarvest eraldatud toetuste jaotamise kinnitamine sihtasutuste ja mittetulundusühingute lõikes.
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 23.01.2009 läbivaadatud.
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda otsuse eelnõuga.
2. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
3. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
2. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 85-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Töökorras vastuvõtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 85-k 2009
Töökorras 28.01.2009 vastu võetud korraldus nr 85-k
 
   
3. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 86-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
töökorras vastuvõtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 86-k 2009
Töökorras 28.01.2009 vastu võetud korraldus nr 86-k
 
   
4. 2009.a. maamaksust vabastamine
Korraldus: 87-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Töökorras vastuvõtmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 87-k 2009
Töökorras 29.01.2009 vastu võetud korraldus nr 87-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 80-k muutmine.
Korraldus: 88-k 2009
   
Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig
 
Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 80-k (Riigihangete „Narva linnale sobivate ruumide rentimine hooldekodu vajadusteks“ ja „Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks“ väljakuulutamine) muutmine

Töökorras vastuvõtmisele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 88-k 2009
Töökorras 02.02.2009 vastu võetud korraldus nr 88-k
 
   
6. Alkohoolse joogi hulgimüük
Korraldus: 89-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolse joogi hulgimüük aadressil Suur-Aguli 4A.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 89-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 89-k
 
   
7. Õnnemängu mängukoha avamise nõusolek
Korraldus: 90-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Õnnemängu mängukoha avamise nõusolek
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 90-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 90-k
 
   
8. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 91-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 91-k 2009
Täiendada, 20 000 krooni Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile jõulukaunistuste konkursi kuludeks, 19 000 Sotsiaalabiametile riigihanke kuludeks, 61 111 krooni Linnavara- ja majandusametile hüvitise maksmiseks.
Võtta vastu korraldus nr 91-k
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 92-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 92-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 92-k
 
   
10. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: 
Päevakorrast maha võetud.
 
   
11. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määruse nr 53/23 muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: 
Päevakorrast maha võetud.
 
   
12. Hoolduse seadmine
Korraldus: 93-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Hoolduse seadmine Stanislav Zheltikovi üle Sergei Želtikovi poolt
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 93-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 93-k
 
   
13. Hoolduse seadmine
Korraldus: 94-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Hoolduse seadmine Nikolai Gorohhovi üle Tamara Gorohhova poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 94-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 94-k
 
   
14. Hoolduse seadmine
Korraldus: 95-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Hoolduse seadmine Ayno-Elizaveta Suvorova üle Svetlana Komkova poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 95-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 95-k
 
   
15. Peretoetuste maksmise peatamine
Korraldus: 96-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Jelena Lebedevale alaealiste laste Karina Lebedeva ja Juri Timošin peale saadavate peretoetuste maksmise peatamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 96-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 96-k
 
   
16. Lastetoetuse maksmise jätkamine
Korraldus: 97-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Aleksandr Tarassenkole alaealise lapse Arjom Tarassenko peale saadava lastetoetuse maksmise jätkamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 97-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 97-k
 
   
17. Volitamine
Korraldus: 98-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabimet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Natalja Mustrik volitamine esindama vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse Anastasia Šubina huve.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 98-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 98-k
 
   
18. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 99-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Alaealise lapse Elviira Gorelenok perekonnanime muutmine Kopõlovaks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 99-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 99-k
 
   
19. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 100-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Alaealise lapse Polina Gorelenok perekonnanime muutmine Kopõlovaks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 100-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 100-k
 
   
20. Puuetega laste hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kinnitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Puuetega laste hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
21. Narva Linnavolikogu määruse „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol” muutmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Narva Linnavolikogu 23.03.2006 määruse nr 10 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol” muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Sotsiaalabiametil esitada määruse eelnõu juurde seletuskiri.
Teha parandus, määrust rakendada alates 01.01.2009.
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
22. Konkursi Narva linna Aasta Õpetaja juhendi kinnitamine
Määrus: 101-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 101-2009
Võtta vastu määrus nr 101.
 
   
23. Koolieelse lasteasutuse Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 102-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 102-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 102-k
 
   
24. Üürilepingu pikendamine
Korraldus: 103-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Aadressil Võidu 4 asuvate ruumide üürilepingu pikendamine 5-ks aastaks OÜ-ga Hades Geodeesia.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 103-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 103-k
 
   
25. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a. määruse nr 335 "Narva paemurru Spordikooli põhimääruse ..muutmine
Määrus: 104-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 104-2009
Võtta vastu määrus nr 104.
 
   
26. Narva Linna Sümfooniaorkestri põhimäärus
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
27. Nõustamiskomisjoni moodustamine
Korraldus: 105-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 105-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 105-k.
 
   
28. Linna nõustamiskomisjoni töökord
Määrus: 106-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 106-2009
Võtta vastu määrus nr 106.
 
   
29. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
Määrus: 107-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide ja suuruste kinnitamine“ muutmune.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 107-2009
Võtta vastu määrus nr 107.
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a. määruse nr 276 „Muusika- ja kunstikoolide õppetasu määramine“ muu
Määrus: 108-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a. määruse nr 276 „Muusika- ja kunstikoolide õppetasu määramine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 108-2009
Võtta vastu määrus nr 108.
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a. määruse nr 661 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja
Määrus: 109-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a. määruse nr 661 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja õppetasust vabastamise kinnitamine“ muutmine.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 109-2009
Võtta vastu määrus nr 109.
 
   
32. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti str
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine”
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud struktuuri muudatustega.
 
   
33. Aadressi omistamine - Narva linn, 1. Jõe tn 17
Korraldus: 110-k 2009
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 110-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 110-k.
 
   
34. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 111-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kulgu tn 5 püstitatud tootmishoonele koos olmeplokiga;
2. Kulgu tn 5 ehitatud veetrassile ja maakaabelliinile;
3. Tallinna mnt 19c kaubandushoones ehitatud spordikeskuseruumidele;
4. Rakvere tn 20 korterelamu rekonstrueeritud fassaadidele ja sillutisribale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 111-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 111-k
 
   
35. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 112-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevlve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Puškini tn 55 krundil projekteeritud ühendussõlmest V-2 kuni Puškini tn ühendussõlmeni V-1 veevarustuse välisvõrgu ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 112-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 112-k
 
   
36. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 113-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Puškini tn 59 laohoone tehnosüsteemide muutmiseks;
2. Jõesuu tn 27a krundil bensiini-õlipüüduri paigaldamiseks;
3. Kanepi tn 25 välisveevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamiseks,
4. Esimene metsaaed AÜ, Rahnu tn 3 piire püstitamiseks;
5. Esimene metsaaed AÜ, Rahnu tn 3 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
6. 6 Paemurru tn 18 piire püstitamiseks;
7. Oru tn 26 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
8. Jõesuu tn 7 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
9. Kanepi tn 3 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
10. Linda tn 20 veetorustiku, kahe kaugkütte trassi ja gaasitorustiku ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 113-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 113-k
 
   
37. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 114-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Puuvilla tn 23 laohoone laiendamiseks ja katusealune rekonstrueerimiseks garaaži hooneks;
2. Tiimani tn 21 – Tiimani tn 20 kaabelliini ehitamiseks;
3. Esimene metsaaed AÜ, Rahnu tn 3 aiamaja püstitamiseks;
4. Linda tn 20 kahe kanalisatsiooni trassi ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 114-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 114-k
 
   
38. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 115-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. 6 Paemuru tn 18 majandushoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 115-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 115-k
 
   
39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 116-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn Tallinna maantee lõik 4
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 116-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 116-k
 
   
40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 117-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Katastriüksuse aadress: Narva linn Tallinna maantee lõik 5
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 117-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 117-k
 
   
41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 76
Korraldus: 118-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 76
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 118-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 118-k
 
   
42. Teenindusmaa määramine ,maa riigi omandisse jätmine Jõesuu tn 22
Korraldus: 119-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Teenindusmaa määramine ,maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jõesuu tn 22
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 119-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 119-k
 
   
43. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 8b
Korraldus: 120-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Joala tn 8b
Osaühing INTERKOSMOS
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 120-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 120-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine
Korraldus: 121-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kreenholmi tn.5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija:Korteriühistu Kreenholmi 5, registrikood 80180766
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 121-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 121-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.54 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimiseks...
Korraldus: 122-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Puškini tn.54 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine laoruumide, autoremonditöökoja ja metallitöökodade tarbeks

Tellija: hr.Leonid Tamjar
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 122-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 122-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimiseks
Korraldus: 123-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimine alates Energia tänavast kuni Kreenholmi tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 123-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 123-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.9 õppehoone fassaadide rekonstrueerimine
Korraldus: 124-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kalda tn.9 õppehoone fassaadide rekonstrueerimine ning siseruumide osaline ümberplaneerimine invalifti paigaldamise tarbeks

Tellija: Narva Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 124-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 124-k
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla 18a lasteaia fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine
Korraldus: 125-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Lasteaia “Kuuseke” aadressiga Uusküla tn.18a fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 125-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 125-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Pribrežnõi AÜ, Vitamiini tn. 22
Korraldus: 126-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Pribrežnõi AÜ, Vitamiini tn. 22 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 126-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 126-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn. 16
Korraldus: 127-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn. 16 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 127-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 127-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine Narva Hermanni Linnuse Kristervalli kasemati ja konvendihoone...
Korraldus: 128-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Hermanni Linnuse Kristervalli kasemati ja konvendihoone idatiiva restaureerimine ja rekonstrueerimine ning Suure Läänehoovi heakorrastamine

Tellija: Narva Muuseum
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 128-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 128-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Retšnoi AÜ, Väikesaare tn. 8
Korraldus: 129-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Retšnoi AÜ, Väikesaare tn. 8 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 129-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 129-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 4. Paemurru tn. 15
Korraldus: 130-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, 4. Paemurru tn. 15 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 130-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 130-k
 
   
54. Rakvere tn 1, 1. Jõe tn 1 ja 1. Jõe tn 8a maa-alade detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Rakvere tn 1, 1.Jõe 1 ja 1.Jõe tn 8a maa-alade detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
55. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu - Riigihanke "Narva linna Kudruküla piirkonna ÜP..."
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu - Riigihanke "Narva linna Kudruküla piirkonna üldplaneeringu ja KSH koostamine" korraldamine.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vstavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
56. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti tasuta kasutuslepingu pikendamine (OÜ MORENOL)
Korraldus: 131-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 131-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 131-k.
 
   
57. 14.02.2005.a halduslepingu nr 805 täitmine
Korraldus: 132-k 2009
   
Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 132-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 132-k
 
   
58. LVMA nõuete üleandmine Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 133-k 2009
   
Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 133-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 133-k
 
   
59. Avaliku eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine Narva Muuseumis aadressil Peterburi mnt 2 Nar
Korraldus: 134-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja majanudsamet
Ettekandjad: Tamara Luigas; Virge Laaneste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 134-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 134-k
 
   
60. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse kinnitamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas, direktori kt
 
Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse kinnitamine oli valitsuse 03.12.2008.a. istungi päevakorras. Volikogu komisjonides tekitas probleemi mõiste "korrakaitseteenistus", mida vaatamata vastavale viitele, käsitles mõni volinik kui munitsipaalpolitseid. Nimi muudetud ja täpsustatud ka ülesandeid, samuti on tehtud redaktsioonilisi parandusi ja täiendusi.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majanduameti põhimääruse kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule ja seletuskirjale.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
61. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas, direktori kt
 
Eelnõu oli valitsuse 03.12.2008.a. istungi päevakorras. Volikogu suuniste alusel, on vähendatud ametnike arvu (endise 50 asemel 48)
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud struktuuri muudatustega.
 
   
62. Narvas Puškini tn 26 hoones asuvate 1. korruse ruumide üüritasu alandamine (Kirde Piirivalvepiirkond
Korraldus: 135-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 135-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 135-k.
 
   
63. Narvas Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine 2009.aastal
Korraldus: 136-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 136-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 136-k
 
   
64. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6. korruse ruumide üüritasu alandamine
Korraldus: 137-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6. korruse ruumide
üüritasu alandamine (Füüsilisest isikust ettevõtja Razguljaeva Tatjana)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 137-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 137-k
 
   
65. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 138-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 138-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 138-k
 
   
66. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 139-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 139-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 139-k
 
   
67. Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Rahu 47a, Narvas, HÜ Severnõi-7 kasuks
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale
aadressil Rahu 47a, Narvas, HÜ Severnõi-7 kasuks
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
68. Narva jäätmekava aastateks 2009-2013 kehtestamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda otsuse eelnõuga ja taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
69. Nõusoleku andmine Narvas Vaksali 22 asuva raudteejaama hoone ruumide tasuta kasutusse võtmiseks
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliliselt:
1. Võtta teadmiseks Narvas Vaksali tn 22 asuva raudteejaama hoone ruumide renoveerimisega seotud kulude olemasolu Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a määrusega nr 50 kinnitatud Narva linna 2009.a eelarves.
2.Nõustuda ülalnimetatud ruumide tasuta kasutusse võtmise lepingu sõlmimisega Narva linna poolt linnapea hr Tarmo Tammiste isikus.
 
   
70. Müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamine (kinnistu Võidu 17C, Narva)
Korraldus: 140-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 140-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 140-k.
 
   
71. Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine
   
Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet ja kaasettekandjana linnasekretäri Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
72. Linnavalitsuse liikme ametist vabastamine
   
Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet ja kaasettekandjana linnasekretäri Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja