NARVA LINNAVALITSUS

18.02.2009  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Viktoria Koval    Külaline   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Riigihanke "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerimine" hankemenetluse k
Korraldus: 141-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Riigihanke korraldamine Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerija leidmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 141-k 2009
Töökorras 06.02.2009 vastu võetud korraldus nr 141-k
 
   
2. Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
Korraldus: 142-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 142-k 2009
Töökorras 09.02.2009 vastu võetud korraldus nr 142-k
 
   
3. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 143-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kreenholmi tn 8a ehitatud mänguväljakute 1.etapile.
Palun vormistada töökorras.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 143-k 2009
Töökorras 09.02.2009 vastu võetud korraldus nr 143-k
 
   
4. Volitamine
Korraldus: 144-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Narva linna Sotsiaalabiameti hoolekande osakonna vaneminspektori Tatjana Zelenjajeva volitamine esitada piiratud teovõimega Narva linna elaniku Naim Khamidulin'i huvisid.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 144-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 144-k
 
   
5. Hoolduse seadmine
Korraldus: 145-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Hoolduse seadmine Eduard Volkov üle Tatjana Volkova poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 145-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 145-k
 
   
6. Hoolduse seadmine
Korraldus: 146-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Hoolduse seadmine Anatoli Matveev üle Evgeny Matveev poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 146-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 146-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 8-30 Narvas üürile andmine
Korraldus: 147-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 147-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 147-k
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 03.12.2008.a. korralduse nr 1503-k punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 148-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 148-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 148-k
 
   
9. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008.a. korralduse nr 1430-k punkti 3.1.12 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 149-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 149-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 149-k
 
   
10. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 150-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 150-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 150-k
 
   
11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 151-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Kultuuriosakonna eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 151-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 151-k
 
   
12. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
Korraldus: 152-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 152-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 152-k
 
   
13. NL 28.06.2007 määrusega nr 25 kinnitatud „Alustavate ettevõtvõtjate....kord" muutmine
   
Esitaja: Narva Linna arenduse ja ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
14. Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
Korraldus: 153-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 153-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 153-k
 
   
15. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 154-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolsete jookide jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 154-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 154-k
 
   
16. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 155-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 155-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 155-k
 
   
17. Narva Linnavolikogu 14.02.2008.a. määruse nr 10 kinnitatud "Messitoetuse eraldamise kord" muutmine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 14.02.2008.a. määruse nr 10 kinnitatud "Messitoetuse eraldamise kord" muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
18. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2а, Narva)
Korraldus: 156-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 156-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 156-k
 
   
19. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2b, Narva)
Korraldus: 157-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 157-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 157-k
 
   
20. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2c, Narva)
Korraldus: 158-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 158-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 158-k
 
   
21. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 4а, Narva)
Korraldus: 159-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 159-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 159-k
 
   
22. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 30, Narva)
Korraldus: 160-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 160-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 160-k
 
   
23. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Kangelaste 11b, Narva)
Korraldus: 161-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 161-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 161-k
 
   
24. Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k muutmine
Korraldus: 162-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 162-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 162-k
 
   
25. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 935-k muutmine
Korraldus: 163-k 2009
   
Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 163-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 163-k
 
   
26. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja "Rugodiv" bilanssi
Korraldus: 164-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 164-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 164-k
 
   
27. Narva Linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine
Korraldus: 165-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 165-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 165-k
 
   
28. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 166-k 2009
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 166-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 166-k
 
   
29. Narva Linnavolikogu 26.09.2007 otsuse nr 366 „Narva linna omandis oleva kinnistu Puškini tn 8 koorma
Korraldus: 167-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 167-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 167-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuse komisjoni koosseisu muutmine
Korraldus: 168-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 168-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 168-k
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005.a määruse nr 742 muutmine
Määrus: 169-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Narva Linnavalitsuse Transpordikomisjoni isikkoosseisu muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 169-2009
Võtta vastu korraldus nr 169.
 
   
32. Jõesuu tn78 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
33. Karjamaa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
34. 1.Jõe tn 17 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
35. Saksa-Soome kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine,katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
36. Maaüksuse Garnisoni kalmistu aadressi määramine
Korraldus: 170-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 170-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 170-k
 
   
37. Maaüksuse Siivertsi vana kalmistu nime muutmine
Korraldus: 171-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 171-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 171-k
 
   
38. Maaüksuse Peetri surnuaed aadressi määramine
Korraldus: 172-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 172-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 172-k
 
   
39. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 173-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Kanepi tn. 7kanalisatsiooni ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Jõesuu tn. 15 sademeveekanalisatsiooni, kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
3. Haigla tn. 5 keldrikorruse ruumide osaline ümberplaneerimiseks suitsetamisruumi tarbeks;
4. Kanepi tn. 11 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
5. Päikese tn. 17a kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
6. Jõesuu tn. 9 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
7. Progress Plus AÜ, Kummeli tn. 9 sauna püstitamiseks;
8. 3 Paemurru tn. 17 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 173-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 173-k
 
   
40. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 174-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Gvozdika AÜ, Päevalille tn. 68 üksikelamu püstitamiseks;
2. Rahu tn. 14, 14a, 16, 16b, 16c, 16d, 16e, 16k, 18, 18b, 20, 22, 22a, 26, 28, 28a, 30,
32, 34, 34b, Kangelaste pr. 24, 24b, 30, 34, 36, 40, 42, 44, Pähklimäe tn. 2, 4, 6, 6a, 7, 9, 11, Tallinna mnt. 59, 61, 63, 63a, 65 sideõhuliini paigaldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 174-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 174-k
 
   
41. Ehitiste kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 175-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kreenholmi tn 10 korterelamu tööstuskaupade kaupluseks rekonstrueeritud ruumile M5;
2. Kanepi tn 17 ja Puuvilla tn 18 ehitatud gaasitorustikule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 175-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 175-k
 
   
42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 16
Korraldus: 176-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jantar AÜ, Taevasina tn 16
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 176-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 176-k
 
   
43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 15
Korraldus: 177-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 15
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 177-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 177-k
 
   
44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Tihase tn 24
Korraldus: 178-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Tihase tn 24
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 178-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 178-k
 
   
45. AÜ Rubini Aed maaüksuse aadressi muutmine
Korraldus: 179-k 2009
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 179-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 179-k
 
   
46. Joala tee nime muutmine
Korraldus: 180-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 180-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 180-k
 
   
47. Maaüksuste Äkkeküla 1, Äkkeküla 2, Äkkeküla 3 nimede muutmine
Korraldus: 181-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 181-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 181-k
 
   
48. Maaüksuse Kulgu tamm 1 nime muutmine
Korraldus: 182-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 182-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 182-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 72
Korraldus: 183-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 72 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 183-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 183-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 74
Korraldus: 184-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 74 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 184-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 184-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 5. Paemurru tn. 19
Korraldus: 185-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, 5. Paemurru tn. 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 185-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 185-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Progress Plus AÜ, Külvi tn. 52
Korraldus: 186-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Projekteerimistingimuste määramine
(Narva linn, Progress Plus AÜ, Külvi tn. 52 põlenud üksikelamu rekonstrueerimiseks, ümber- ja juurdeehituseks ning piirde ja katusealuse püstitamiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 186-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 186-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, Višnja AÜ, Mustika tn. 10
Korraldus: 187-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Višnja AÜ, Mustika tn. 10 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 187-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 187-k.
 
   
54. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tähe tn. 18
Korraldus: 188-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Tähe tn. 18 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 188-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 188-k.
 
   
55. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Vihma tn. 4
Korraldus: 189-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Vihma tn. 4 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 189-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 189-k.
 
   
56. Projekteerimistingimuste määramine Kevade tn.11-5 korteri ümberplaneerimiseks
Korraldus: 190-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tellija: pr. Moonika Laht
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 190-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 190-k.
 
   
57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 25
Korraldus: 191-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 25
Osaühing JOALA EHITUS
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 191-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 191-k.
 
   
58. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 25a
Korraldus: 192-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 25a
Osaühing JOALA EHITUS
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 192-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 192-k.
 
   
59. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 25b
Korraldus: 193-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 25b
Osaühing JOALA EHITUS
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 193-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 193-k.
 
   
60. Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punkti 3 kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.
Lähtudes sellest määrusest on ettevalmistatud protokollilise otsuse eelnõu ja Linnavolikogu otsuse eelnõu, kus käsitletakse linnaomandisse taotletavatele maaüksustele (Peetri plats, Paul Kerese väljak, Puškini tänav lõik 7) määrata katastriüksuse sihtotstarve.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
61. Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud toimikud on Narva Linnavalitsuse 14.01.2009 taotlustega nr 1.15/ 114, 115, 116 ja 19.01.2009 taotlustega nr 1.15/160, 166, 167, 170, 171 registreeritud ja saadetud Ida-Viru Maavalitsusse, kust need märkusega tagastati.
Ida-Viru Maavalitsus viitab 29.01.2009.a kirjas nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 uuele Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punktile 3, mille kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.
Lähtudes Ida-Viru Maavalitsuse 29.01.2009.a kirjast nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 on ettevalmistatud protokollilise otsuse eelnõu ja Linnavolikogu otsuse eelnõu, kus käsitletakse linnaomandisse taotletavatele maaüksustele Kalda tänav lõik 1, Kalda tänav lõik 2, Kreenholmi tänav lõik l, Kreenholmi tänav lõik 2, Puškini tänav lõik 3, Puškini tänav lõik 4, Raudtee tänav lõik 1) määrata katastriüksuse sihtotstarve.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
62. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.11-29 korteri ümberplaneerimiseks
Korraldus: 194-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Tellijad: pr.Bronislava Pupkevitš, hr.Rene Zorin – korteri kaasomanikud
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 194-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 194-k.
 
   
63. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi42 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 195-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Tellija: Korteriühistu Kreenholmi 42, registrikood 80170928
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 195-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 195-k.
 
   
64. 18.12.2008. a Narva Linnavolikogu otsuse nr. 385 kehtetuks tunnistamise kohta
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 18.12.2008 otsuse nr 385 kehtetuks tunnistamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
65. Narva Linnavalitsuse 14.05.2008.a. korralduse nr. 627-k kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 196-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 14.05.2008.a. korralduse nr. 627-k
“Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna maantee nõlvavööndile ajutise paviljoni ja foori paigaldamine ning sõidutee katte laiendamine transiittranspordi liikluskorralduse tarbeks)”
kehtetuks tunnistamine.

Taotleja: AS Transservis-N, registrikood 10338071
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 196-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 196-k.
 
   
66. Konkursi väljakuulutamine Narva Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 197-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 197-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 197-k.
 
   
67. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumis
Korraldus: 198-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 198-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 198-k.
 
   
68. Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitam
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitamine“ muutmine.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
69. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
Korraldus: 199-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 199-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 199-k.
 
   
70. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud uue liikme nimetamine
Korraldus: 200-k 2009
   
Esitaja: P.Näkk Linnakantselei
Ettekandjad: P.Näkk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 200-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 200-k.
 
   
71. Mööda Narva linna territooriumi piiripunkti sõitva transpordivoolu reguleerimisel osutatavate teenus
   
Esitaja: P.Näkk
Ettekandjad: P.Näkk
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Narva Linnakantselei nõunik-juristi Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
72. Konkursikomisjoni koosseisu täiendamine
Korraldus: 201-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 201-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 201-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja