NARVA LINNAVALITSUS

04.03.2009  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Mihhail Stalnuhhin    Külaline   

 

 

 
   
1. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 202-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Töökorras vastuvõtmine

Alkohoolsete jookide jaemüük avalikul üritusel 01.03.2009
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 202-k 2009
Töökorras võtta 26.02.2009 vastu korraldus nr 202-k
 
   
2. Hoolduse lõpetamine
Korraldus: 203-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Hoolduse lõpetamine Galina Milova üle Valentina Sentša poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 203-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 203-k
 
   
3. Hoolduse seadmine
Korraldus: 204-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Hoolduse seadmine Galina Milova üle Natalja Savtšuk poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 204-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 204-k
 
   
4. Hoolduse seadmine
Korraldus: 205-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Hoolduse seadmine Uliana Valashas üle Natalia Kirillova poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 205-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 205-k
 
   
5. Nõusoleku andmine
Korraldus: 206-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Nõusoleku andmine Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku Jevgenia Kazakovale Eesti Vabariigi ja Vene-Föderatsiooni piiri ületamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 206-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 206-k
 
   
6. Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks
Korraldus: 207-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Jelena Maslovale nõusoleku andmine tema lastele ühisomandis kuuluva korteri müümiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 207-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 207-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 5-36 Narvas üürile andmine
Korraldus: 208-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 208-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 208-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 9-56 Narvas üürile andmine
Korraldus: 209-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 209-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 209-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi Kangelaste 23-80 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 210-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 210-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 210-k
 
   
10. Sotsiaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 211-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 211-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 211-k
 
   
11. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
Korraldus: 212-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 212-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 212-k
 
   
12. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 213-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
OÜ TRADEX VARA poolt alkohoolsete jookide jaemüük
aadressil Tallinna mnt.47
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 213-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 213-k
 
   
13. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori valimine
Korraldus: 214-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori valimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 214-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 214-k
 
   
14. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori valimine
Korraldus: 215-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori valimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 215-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 215-k
 
   
15. RVE Sevenergostroitrans (reg.nr. 15101066) ettevõtteregistrist kustutamine
Korraldus: 216-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
RVE Sevenergostroitrans (reg.nr. 15101066) ettevõtteregistrist kustutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 216-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 216-k
 
   
16. Via Hanseatica jätkuprojektis osalemise kaasfinantseeringu kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Via Hanseatica jätkuprojektis osalemise kaasfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
17. Projekti “Accessible Tourism Promotion” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubami
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Projekti “Accessible Tourism Promotion” kaasfinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
18. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 217-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: R.Lihhusa
 
Linnavalitsuse reservfondis tvahendite eraldamine
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusametile – 99 500 krooni ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale – 46 315 krooni
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 217-k 2009
Täiendada - Kultuuriosakonnale 3600 krooni Tatari Kultuuriseltsile ja 23 500 Ida-Virumaa Spordiliidule.
Võtta vastu korraldus nr 217-k.
 
   
19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 218-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 218-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 218-k.
 
   
20. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" mitte väljakuulutamine
Korraldus: 219-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 219-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 219-k.
 
   
21. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (Tallinna mnt 81)
Korraldus: 220-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 220-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 220-k.
 
   
22. Narvas Energia tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva linna Sotsiaalabiamet)
Korraldus: 221-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 221-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 221-k.
 
   
23. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 222-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 222-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 222-k.
 
   
24. Seisukoha vastuvõtmine Narva Vesi AS jäätmeloa muutmise taotluse kohta
Korraldus: 223-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Nõustuda Aktsiaseltsi Narva Vesi jäätmeloa muutmisega uute jäätmeliikide lisandumise osas.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 223-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 223-k.
 
   
25. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine ostu-müügi lepingu järgi (Raja 3, Narva)
Korraldus: 224-k 2009
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 224-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 224-k.
 
   
26. Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilansist Laste Loomemaja bilanssi
Korraldus: 225-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 225-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 225-k.
 
   
27. Linnavara tasuta võõrandamine (mootorsaan ALPINA SHERPA, ja suusaraja pressimise masin ALPINA)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
protokolliline otsus
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
28. Linnavara tasuta võõrandamine (kinnistu Sõpruse silla lõik 1, Narva)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
protokolliline otsus
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
29. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 226-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Jäähalli hokiplatsi soodustingimustel kasutusse andmine MTÜ-le Hokiklubi Narva Kaks Tuhat.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 226-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 226-k
 
   
30. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 227-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Muusikakooli ruumi tasuta kasutusse andmine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 227-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 227-k
 
   
31. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 228-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Spordikooli Energia spordisaali soodustingimustel kastusse andmine MTÜ-le Spordiklubi Tais.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 228-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 228-k
 
   
32. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 229-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 229-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 229-k
 
   
33. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 230-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 230-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 230-k
 
   
34. Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest
Korraldus: 231-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 231-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 231-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse 22.10.2008. a korralduse nr 1354-k „Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni mood
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Linnavalitsuse 22.10.2008. a korralduse nr 1354-k „Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine“ kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: 
Küsimus edasi lükatud.
 
   
36. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasu piirnormide kinnitamine
Määrus: 232-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 232-2009
Võtta vastu korraldus nr 232.
 
   
37. Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide kinnitamine
Määrus: 233-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 233-2009
Võtta vastu korraldus nr 233.
 
   
38. Narva Linnavolikogu 18.12.2007.a otsuse nr 468 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate kooss
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva Linnavolikogu 18.12.2007.a otsuse nr 468 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine.
 
Otsus/tulemused: 
Küsimus edasi lükatud.
 
   
39. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 20
Korraldus: 234-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetõitja Ljubov Fomina
 
Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2009. aastaks ja selle koosseisu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 234-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 234-k
 
   
40. Maaüksuste Gloria bastion 1, Gloria bastion 2 nimede muutmine
Korraldus: 235-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 235-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 235-k
 
   
41. Maaüksuse Kulgusadama tee 10a aadressi määramine
Korraldus: 236-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 236-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 236-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.23c peapääsla siseruumide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 237-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 237-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 237-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 39
Korraldus: 238-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 39 üksikelamu laiendamine ja majandushoonete püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 238-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 238-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 33
Korraldus: 239-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 33 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoone püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 239-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 239-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Piiri tn. 174
Korraldus: 240-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Svetofor AÜ, Piiri tn. 174 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 240-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 240-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Aasa tn. 17
Korraldus: 241-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Aasa tn. 17 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majanduslhoone püstitamine, sauna laiendamine, garaaži ja kuuri lammutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 241-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 241-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.32 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 242-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Tellija: Korteriühistu Rahu 32 Narva, registrikood 80175854
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 242-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 242-k
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 53
Korraldus: 243-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 53 üksikelamu ja abihoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 243-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 243-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Pärna tn. 12
Korraldus: 244-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Berjozka AÜ, Pärna tn. 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning sauna püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 244-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 244-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine
Korraldus: 245-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
 
1.Uue gaasitorustiku paigaldamine Kose tn 6 kinnistupiiri nurgal asuvast olemasolevast gaasitorustikust kuni Joala tn 23 kinnistu piirini
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 245-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 245-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 32
Korraldus: 246-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Narva linn, Energetik-1 AÜ, Mesilase tn. 32 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning puukuuri püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 246-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 246-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Proletarskaja tn. 38
Korraldus: 247-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
( Narva linn, Proletarskaja tn. 38 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine ) muutmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 247-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 247-k
 
   
53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Vindi tn 14
Korraldus: 248-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Vindi tn 14
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 248-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 248-k
 
   
54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 18
Korraldus: 249-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 18
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 249-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 249-k
 
   
55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 7
Korraldus: 250-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse seadus
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Toivo tn 7
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 250-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 250-k
 
   
56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Sädeme tn 11
Korraldus: 251-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Sädeme tn 11 ja Elektron AÜ, Sädeme tn 11a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 251-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 251-k
 
   
57. Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 91
Korraldus: 252-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 91
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 252-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 252-k
 
   
58. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 253-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kerese tn 42 piire, välisgaasitrassi, kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Luha tn 7 veetorustiku, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
3. Jõesuu tn 32 väliskanalisatsiooni ja veetorustiku ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 253-k 2009
Lisada punkt 3.4 Progress Plus AÜ Kummeli tn 19 aiamaja püstitamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 253-k
 
   
59. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 254-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Energeetik AÜ, Mesilase tn 34 aiamaja laiendamiseks;
2. Kerese tn 42 administratiiv- ja tootmishoone osaliseks rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 40 koolihoone fassaadi osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Progress Plus AÜ Kummeli tn 19 aiamaja püstitamiseks,
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 254-k 2009
Punkt 3.4 võtta maha.
Võtta vastu korraldus nr 254-k
 
   
60. Ehitiste kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 255-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Hariduse tn 11 lasteaiahoones rekonstrueeritud basseiniruumidele;
2. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud soojustrassidele;
3. Victoria Aiamaad AÜ Viktoria tn 2 asuvale aiamajale;
4. Esimene Metsaaed AÜ Lahe tn 65 asuvale aiamajale;
5. Oru tn 26 vee- ja kanalisatsioonitorustikule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 255-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 255-k
 
   
61. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 256-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väljastada Tiigi tn 9a ja Kose tn 6 vahel ehitatud sidekaablile kasutusluba
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 256-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 256-k
 
   
62. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 257-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Rahu tn 34 korterelamus asuva mitteeluruumi M-3 rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 257-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 257-k
 
   
63. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu - Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesanega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
64. Narva Linnavolikogu otsuse 04.12.2008.a nr 360 muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud toimik „Narva linn Koidula tn 10” Narva Linnavalitsuse 14.01.2009 taotlusega nr 1.15/114 on saadetud Ida-Viru Maavalitsusse, kust see toimik märkusega tagastati.
Ida-Viru Maavalitsus viitab 29.01.2009.a kirjas nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 uuele Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punktile 3, mille kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
65. Kadastiku tänav lõik 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
66. Kadastiku tänav lõik 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
67. Kadastiku tänav lõik 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
68. Kadastiku tänav lõik 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
69. Kadastiku tänav lõik 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
70. Kadastiku tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
71. TEENUSTE OSUTAMISE KORD MÖÖDA NARVA LINNA TERRITOORIMI PIIRIPUNTKI SÕITVA TRANSPORDIVOOLU REGULEERIM
Määrus: 258-2009
   
Esitaja: P. Näkk
Ettekandjad: P. Näkk
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 258-2009
Võtta vastu määrus nr 258.
 
   
72. Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu uue liikme valimine
Korraldus: 259-k 2009
   
Esitaja: P. Näkk
Ettekandjad: P. Näkk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 259-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 259-k.
 
   
73. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
Korraldus: 260-k 2009
   
Esitaja: P.Näkk
Ettekandjad: P.Näkk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 260-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 260-k.
 
   
74. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu uue liikme valimine
Korraldus: 261-k 2009
   
Esitaja: P.Näkk
Ettekandjad: P.Näkk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 261-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 261-k.
 
   
75. Narva Linnavalitsuse korralduse nr 1645-k kehtetuks tunnistamine.
Korraldus: 262-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
 
Narva Linnavalitsuse 17.12.2008 korralduse nr 1645-k „Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Kultuuriosakonnale“ tühistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 262-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 262-k.
 
   
76. Narva Linnavalitsuse Arengu ja Ökonoomika Ameti direktori ametikohale kinnitamine
Korraldus: 263-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 263-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 263-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja