NARVA LINNAVALITSUS

15.04.2009  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Mihhail Stalnuhhin    Külaline   

 

 

 
   
1. Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volitus
Korraldus: 390-k 2009
   
Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig
 
Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Aleksander Ljudvigule.
Linnad lepivad kokku alljärgnevas:
1) edendada koostööd tervisedenduse ja ravimiteabe edastamise valdkonnas ning korraldada üksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusühingute ühistegevust;
2) vahetada venekeelset ravimiteavet elanikkonnale nii käsimüügiravimite (40 nimetust) kui ka retseptiravimite (40 nimetust) osas;
3) selgitada välja võimalused ühistel huvidel tuginevate tervisedenduslike koostööprojektide väljatöötamiseks ja elluviimiseks;
4) kaasata meedia linnade ühistegevuste kajastamisse;
5) vahetada teavet mõlemas linnas toimuvate kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste tervisedendusürituste kohta, võimaluse korral kaasata neisse esinejana partnerlinnade spetsialiste.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 390-k 2009
Töökorras 13.04.2009 vastu võetud korraldus nr 390-k
 
   
2. 2009.a. maamaksust vabastamine
Korraldus: 391-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: R.Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 391-k 2009
Täiendada punkti 2 "Õiguslikud alused"
Võtta vastu korraldus nr 391-k
 
   
3. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 392-k 2009
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 392-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 392-k
 
   
4. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 393-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 393-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 393-k
 
   
5. Narvas Haigla 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)
Korraldus: 394-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 394-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 394-k
 
   
6. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja „Rugodiv” bi
Korraldus: 395-k 2009
   
Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 395-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 395-k
 
   
7. Osaühing Evrika-Press( registrikood 15004995) ettevõtteregistrist kustutamine
Korraldus: 396-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Osaühing Evrika-Press( registrikood 15004995) ettevõtteregistrist kustutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 396-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 396-k
 
   
8. Aktsiaselts Markop ( registrikood 15108476 ) ettevõtteregistrist kustutamine
Korraldus: 397-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaselts Markop ( registrikood 15108476 ) ettevõtteregistrist kustutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 397-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 397-k
 
   
9. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 398-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
OÜ NARWA SOLUTIONS poolt alkohoolsete jookide jaemüük
kaupluses aadressil Peterburi mnt.2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 398-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 398-k
 
   
10. Projekti «Klaster Narova» kaasfinantseerimise kinnitamine
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Projekti «Klaster Narova» kaasfinantseerimise kinnitamine. Narva Arinõuandla koostöös Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga valmistab ette projektitaotlust «Klaster Narova». Taotlus esitatakse Klastrite arendamise programmi (EAS) I täistaotluste vooru.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti juhiabi-analüütikut direktori ülesannetes Anton Võlitoki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
11. Narva Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
Määrus: 399-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 399-2009
Võtta vastu määrus nr 399.
 
   
12. Narva Koorikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
Määrus: 400-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 400-2009
Võtta vastu määrus nr 400.
 
   
13. Kreenholmi staadioni rajatiste kasutusse andmine
Korraldus: 401-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 401-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 401-k
 
   
14. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 402-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 402-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 402-k
 
   
15. Narva munitsipaalkoolide baasil 2009. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseeri
Määrus: 403-2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Narva munitsipaalkoolide baasil 2009. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord
 
Otsus/tulemused: Määrus: 403-2009
Võtta vastu määrus nr 403.
 
   
16. Loa andmine
Korraldus: 404-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
Loa andmine MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans (reg.kood 80069833, Kangelaste 45, Narva 20604, tel. 357 3300) korraldada Narva Kreenholmi staadionil kodumängud Eesti jalgpalli Meistriliiga ja Eesti Karikavõistluste raames 2009.a hooajal vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu kalendrile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 404-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 404-k
 
   
17. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 1.Jõe tn 1
Korraldus: 405-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 1.Jõe tn 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 405-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 405-k
 
   
18. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 1.Jõe tn 3
Korraldus: 406-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 1.Jõe tn 3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 406-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 406-k
 
   
19. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 70
Korraldus: 407-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 70
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 407-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 407-k
 
   
20. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Ogonjok AÜ, Hundi tn 38
Korraldus: 408-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Ogonjok AÜ, Hundi tn 38
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 408-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 408-k
 
   
21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Antenni tn 8
Korraldus: 409-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Antenni tn 8, Elektron AÜ, Antenni tn 8a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 409-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 409-k
 
   
22. Narva Linnavolikogu 15.11.2007.a. otsuse nr.402 kehtetuks tunnistamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu 15.11.2007.a. otsuse nr.402
“Projekteerimistingimuste määramine (Partisani tn.6 hoone siseruumide ümberplaneerimine äri-, büroo- ja kaubanduspindade tarbeks ning autoparkla ehitamine)” kehtetuks tunnistamine.

Taotlejad: proua Tatjana Filippova ja härra Arkadiy Filippov
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
23. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 16d - 38 korteri ümberplaneerimiseks
Korraldus: 410-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: proua Oksana Garlukovitš
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 410-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 410-k
 
   
24. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn. 6 hoone rekonstrueerimiseks...
Korraldus: 411-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Partisani tn. 6 hoone rekonstrueerimine äri-, büroo- ja kaubanduspindade tarbeks

Taotlejad: proua Tatjana Filippova ja härra Arkadiy Filippov
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 411-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 411-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste määramine Heitvetepuhastusjaama kõrvalhoone püstitamiseks
Korraldus: 412-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Heitvetepuhastusjaama kõrvalhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: AS Narva Vesi, registrikood 10369373
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 412-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 412-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn.4 kompressorihoone saunaks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 413-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 413-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 413-k
 
   
27. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsa tn. 10
Korraldus: 414-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Metsa tn. 10 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoone ja piirde püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 414-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 414-k
 
   
28. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Vindi tn. 18
Korraldus: 415-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Olginski AÜ, Vindi tn. 18 üksikelamu laiendamine ja abihoone püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 415-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 415-k
 
   
29. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Lõokese tn. 10
Korraldus: 416-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Olginski AÜ, Lõokese tn. 10 üksikelamu rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 416-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 416-k
 
   
30. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 25
Korraldus: 417-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linn, Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 25 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine, vana sauna rekonstrueerimine majandushooneks ja sauna püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 417-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 417-k
 
   
31. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn. 5, 5a, 5d territooriumile ärihoone püstitamiseks
Korraldus: 418-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kalda tn. 5, 5a, 5d territooriumile ärihoone püstitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: OÜ East-Est, registrikood 11053057
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 418-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 418-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine uute elektrikaablite paigaldamiseks (Linda tn.2)
Korraldus: 419-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Uute elektrikaablite paigaldamine alates Paul Kerese tn.11 trafoalajaamast kuni Linda tn.2 projekteeritava alajaamani


Tellija: Hiab Balti AS, registrikood 10020469
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 419-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 419-k
 
   
33. Garnisoni kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
34. Peetri surnuaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
35. Tallinna mnt 73 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
36. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 420-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Hariduse tn 2 rekonstrueeritud hoonele;
2. Ptšela AÜ Kärje tn 42 asuvale aiamajale;
3. Energia tn 1 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4. Jõesuu tn 27a püstitatud õlipüüdurile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 420-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 420-k
 
   
37. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 421-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Malmi tn 12 korterelamu rekonstrueerimiseks;
2. Oru tn 15 korterelamu rekonstrueerimiseks;
3. Võidu pr 12 korterelamu rekonstrueerimiseks;
4. Malmi tn 2 hoone katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 421-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 421-k
 
   
38. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 422-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. 2. Paemurru tn 5 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Rakvere tn 25 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Rakvere tn 53 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Aleksei Juhhanovi tn 38 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Jõesuu tn 61 veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
6. Luha tn 3 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Haigla tn 4 drenaažitorustiku ehitamiseks;
8. Pikse tn 6 piire püstitamiseks;
9. Pikse tn 6 majandushoone püstitamiseks;
10. Pikse tn 6 maakabliliini ehitamiseks;
11. Viktoria Aiamaa AÜ, Viktoria tn 35 sauna püstitamiseks;
12. Rakvere tn 53 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
13.Rakvere tn 43 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
14. Jõesuu tn 30 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
15. 2 Paemurru tn 17 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
16. Taime tn 10 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
17. Kanepi tn 23 veetorustiku ehitamiseks;
18 .Jubileinõi Aiad AÜ Heina tn 72 piire ehitamiseks;
19. 4 Paemurru tn 12a veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 422-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 422-k
 
   
39. Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikgult detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
40. Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikgult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
41. Maa ostueesõigusega erastamine Gvozdika AÜ, Saialille tn 51
Korraldus: 423-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gvozdika AÜ, Saialille tn 51
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 423-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 423-k
 
   
42. Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a. otsuse nr.128 muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a. otsuse nr.128
“Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt.33 kaupluse rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine.


Tellija: VETA-A Kaubamaja AS, registrikood 10200059
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
43. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 424-k 2009
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 424-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 424-k
 
   
44. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
Määrus: 425-2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 425-2009
Võtta vastu määrus nr 425.
 
   
45. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus
Määrus: 426-2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimääruse kinnitamine ja Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 määruse nr 372 „Narva linna ehitus- ja arhitektuurikomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 426-2009
Võtta vastu määrus nr 426.
 
   
46. Kinnistu võtmine Narva linna Sotsiaalabiameti bilanssi
Korraldus: 427-k 2009
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 427-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 427-k
 
   
47. Hoolduse seadmine
Korraldus: 428-k 2009
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 428-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 428-k
 
   
48. Hoolduse seadmine
Korraldus: 429-k 2009
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 429-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 429-k
 
   
49. Nõusoleku andmine maatüki müügiks
Korraldus: 430-k 2009
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 430-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 430-k
 
   
50. Narva Linnavolikogu määruse nr 26 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas" muutmine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
51. Dementsuse sündroomiga eakate inimeste päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: 
Kontrollida ja korrigeerida punktide 2.4, 7.2 ja 7.3 sõnastust.
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule
2.Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
52. Kinnistu võtmine Narva Linnakantselei bilanssi
Korraldus: 431-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 431-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 431-k
 
   
53. Linnavara üleandmine
Korraldus: 432-k 2009
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 432-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 432-k
 
   
54. Narva linna esindaja nimetamine Vanalinna Riigikooli nõukogusse
Korraldus: 433-k 2009
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Esindaja nimetamine Narva Vanalinna Riigikooli nõukogusse
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 433-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 433-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja