NARVA LINNAVALITSUS

01.06.2009  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
Korraldus: 616-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 616-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 616-k.
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 54-kNarva linna 2009.a eelarve alaeelarvete kinnitamin
Korraldus: 617-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 54-k
„Narva linna 2009.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 617-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 617-k
 
   
3. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 618-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 618-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 618-k.
 
   
4. Volitus Galina Melnikovale
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.Liimets
 
Alla 16.a. lapse eestkosteasutuse volitus passisaamiseks vanaemale pr. Galina Melnikovale
 
Otsus/tulemused: 
01.06.2009 protokolliliselt

Anda volitus pr Galina Melnikova`le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Angelina Koltovskaja passi saamisel.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja