NARVA LINNAVALITSUS

26.08.2009  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Viktoria Koval    Külaline   

 

 

 
   
1. Riigihanke "Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks" hanketulemus
Korraldus: 948-k 2009
   
Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander Ljudvig
 
Riigihanke "Narva linnale sobivate ruumide rentimine
sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks" hanketulemuste kinnitamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 948-k 2009
18.08.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 948-k
 
   
2. Linnavalitsuse riigihankekomisjoni hanke „ Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusü
   
Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander Ljudvig
 
Linnavalitsuse riigihankekomisjoni hanke „ Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks” otsusega, rendilepingu tekstiga ning varaliste kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel sõlmima Narva linna stsiaalmajutusüksuse ruumide rendilepingu.
 
Otsus/tulemused: 
18.08.2009 töökorras vastu võetud prtokolliline otsus.

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
3. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 949-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Töökorras vastuvõtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 949-k 2009
19.08.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 949-k
 
   
4. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 950-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Töökorras vastuvõtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 950-k 2009
19.08.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 950-k
 
   
5. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 951-k 2009
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Tes Plus OÜ poolt tubakatoodete jaemüük aadressil Linda 20
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 951-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 951-k.
 
   
6. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 952-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 952-k 2009
1. Täiendada punkti 3 alljärgnevalt:
-eraldada lasteasutuste autasustamiseks konkursi "Kodu kauniks" raames 7000 kr;
-eraldada reservfondist Paljulapseliste perede ühendusele "Perekolle" 5000 kr; Valgevene Rahvuskultuuri Seltsile 3000 kr; MTÜ Tehnikaspordiühing "Energia" 7500 kr; Paemurru SK 37 500 kr; Ida-Virumaa kultuurifestivalil osalemiseks 6000 kr.
2. Mitte eraldada reservfonist vahendeid raamatu "Narva tervishoid" kuludeks ning Poola klubile Polonez sügisseminarile sõidu finantseerimiseks.
2. Võtta vastu korraldus 952-k.
 
   
7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 953-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 953-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 953-k.
 
   
8. Riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" hankemenetluse lõpetamine
Korraldus: 954-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 954-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 954-k.
 
   
9. Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus
Määrus: 955- 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 955- 2009
Võtta vastu määrus nr 955.
 
   
10. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi põhimäärus
Määrus: 956- 2009
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 956- 2009
Võtta vastu määrus nr 956.
 
   
11. Alaealisele uue perekonnanime andmine (J. L.)
Korraldus: 957-k 2009
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 957-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 957-k.
 
   
12. Informatsioon Narva Linnavalitsuse 27.mai 2009 korraldusega nr. 571-k vähekindlustatud...
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: 
26.08.2009 protokolliliselt

Võtta teadmiseks informatsioon Narva Linnavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr. 571-k vähekindlustatud peredest 2009.aastal suvepuhkuse korraldamisega seotud küsimuste otsustamiseks moodustatud ajutise komisjoni 07.07.09 ja 21.07.2009 otsuste kohta.
 
   
13. Narvas Kreenholmi tn 32 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 958-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 958-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 958-k.
 
   
14. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 26 - 14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 959-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 959-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 959-k.
 
   
15. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 8a - 22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 960-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 960-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 960-k.
 
   
16. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 961-k 2009
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 961-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 961-k.
 
   
17. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
Korraldus: 962-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 962-k 2009
1. Täiendada punkti 1 "Asjaolud ja menetluse käik" fraasiga korteritel esinevate võlgnevuste kohta.
2. Võtta vastu korraldus nr 962-k.
 
   
18. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 963-k 2009
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 963-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 963-k.
 
   
19. Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Haigla 1,3,5,7,9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
20. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 964-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 964-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 964-k.
 
   
21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Laine tn 12
Korraldus: 965-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Laine tn 12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 965-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 965-k.
 
   
22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Kalle tn 46
Korraldus: 966-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Kalle tn 46
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 966-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 966-k.
 
   
23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 16
Korraldus: 967-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 16
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 967-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 967-k.
 
   
24. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75
Korraldus: 968-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 968-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 968-k.
 
   
25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 5
Korraldus: 969-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 5
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 969-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 969-k.
 
   
26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 7
Korraldus: 970-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Kaste tn 7
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 970-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 970-k.
 
   
27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Leinakase tn 5
Korraldus: 971-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Leinakase tn 5
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 971-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 971-k.
 
   
28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 69
Korraldus: 972-k 2009
   
Esitaja: Geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 69
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 972-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 972-k.
 
   
29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Piiri tn 159
Korraldus: 973-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Piiri tn 159
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 973-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 973-k.
 
   
30. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kose tn 14
Korraldus: 974-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kose tn 14
OÜ NARVA EHITUSPROJEKT
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 974-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 974-k.
 
   
31. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 14 hoone laiendamine...)
Korraldus: 975-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kalda tn 14 hoone laiendamine ning kasutamise otstarbe muutmine kaupluse ja hauakivide töökoja tarbeks

Taotleja: OÜ MÄLESTUS, registrikood 10072845
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 975-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 975-k.
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrikaabli paigaldamine alates Kerese tn 20...Kreenholmi8a)
Korraldus: 976-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Elektrikaabli paigaldamine alates Paul Kerese tn 20 transiitkilbist kuni Kreenholmi tn 8a asuva õhuseirejaamani

Taotleja: OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 976-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 976-k.
 
   
33. Projekteerimistingimuste määramine (6kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 75...)
Korraldus: 977-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
6 kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 75 alajaamast AJ-260 kuni Elektrijaama tee 61 alajaamani ning 0,4 kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 63 projekteeritavast alajaamast kuni Elektrijaama tee 63 ja 61b hooneteni

Taotleja: OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 977-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 977-k.
 
   
34. Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)
Korraldus: 978-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: OÜ BRISK GRUPP, registrikood 10610573
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 978-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 978-k.
 
   
35. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)
Korraldus: 979-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
majutus-, toitlustus- ja kaubandusettevõtete tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: OÜ BRISK GRUPP, registrikood 10610573
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 979-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 979-k.
 
   
36. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 10-20 korteri ümberplaneerimine)
Korraldus: 980-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: proua Inga Pankova
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 980-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 980-k.
 
   
37. Projekteerimistingimuste määramine (Aasa tn 4 ärihoone osaline rekonstrueerimine...)
Korraldus: 981-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aasa tn 4 ärihoone osaline rekonstrueerimine polikliiniku, büroo-ja administratiivhoone tarbeks ning territooriumi heakorrastamine

Taotleja: OÜ ALMEDA KLIINIK, registrikood 10292297
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 981-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 981-k.
 
   
38. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 982-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Võidu prospekt 10a korterelamu rekonstrueeritud katusele, fassaadidele ja sillutisribale;
2. Elektron AÜ Voolu tn 34 asuvale aiamajale;
3. Žasmini Aiad AÜ Jasmiini tn 45 asuvale aiamajale;
4. Puuvilla tn 21 püstitatud katusealusele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 982-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 982-k.
 
   
39. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 983-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. 3. Paemurru tn 12 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
2. Olginski AÜ, Luige tn 20 aiamaja püstitamiseks;
3. Kangelaste pr 47b korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Kangelaste pr 10b korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
5. Vabaduse tn 16 kogudus – elamu hoone rekonstrueerimiseks;
6. A.-A. Tiimanni tn 1a büroo - korterelamu hoone rekonstrueerimiseks ning välisvalgustuse ehitamiseks;
7. A. Daumani tn 5, 7, 9, 13, 15, 17, Kangelaste pr 4, 6, 8, 8a, 8b, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a, 12b, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 23, 25, 27, A. Puškini tn 49, 53, Rakvere tn 73, 85, 87, 89 sideõhuliini paigaldamiseks;
8. Vahtra tn 6 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 983-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 983-k.
 
   
40. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 984-k 2009
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. 4. Paemurru tn 17 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. Rakvere tn 11a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
3. Puuvilla tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Rakvere 8a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. 26. Juuli tn 8 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
6. 5. Paemurru tn 18 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
7. AÜ Višnja, Mustika tn 12 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
8. Jõesuu tn 23 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
9. Kase tn 2a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
10. Proletariaadi tn 2a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
11. Jõe põik 12/2 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
12. Päikese tn 17 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
13. Männiku tn 3 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
14. Tolli tn 9 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
15. Oru tn 40 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
16. Mängu tn 13 veetorustiku ehitamiseks;
17. Vihma tn 1 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
18. Jõe põik 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
19. Paadi tn 8 veetorustiku, kanalisatsiooni ja sadevete kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
20. Vihma tn 9 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
21. 3. Paemurru tn 12 piire püstitamiseks;
22. Tolli tn 12 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
23. Retšoi AÜ, Väikesaare tn 7 sauna ja piire püstitamiseks;
24. Retšoi AÜ, Väikesaare tn 7 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
25. Tiimani tn 1a veetorustiku, kanalisatsiooni, sadevete kanalisatsiooni torustiku, side kaabelliini, elektri maakaabelliini ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 984-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 984-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja