NARVA LINNAVALITSUS

29.10.2009  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Ants Liimets    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Andrei Filippov    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korralduse nr 990-k muutmine
Korraldus: 1270-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Taotletakse töökorras vastuvõtmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1270-k 2009
Töökorras 26.10.2009 vastu võetud korraldus nr 1270-k.
 
   
2. AGORA 2.0 projekti "The Baltic 21 Lighhouse" elluviimiseks volituse andmine
Korraldus: 1272-k 2009
   
Esitaja: Narva Linnamuuseum
Ettekandjad: Andres Toode
 
Narva Muuseum soovib osaled 23 partneriga kaheksast Euroopa riigist olevas projektis "AGORA 2.0 projekti "The Baltic 21 Lighhouse" Projekti eesmärgiks on loodus- ja kultuuripärandil põhineva Läänemereregiooni ühise identiteedi tugevdamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1272-k 2009
Töökorras 26.10.2009 vastu võetud korraldus nr 1272-k.
 
   
3. Riigihanke kvalifitseerimiskomisjoni otsuse kinnitamine
Korraldus: 1271-k 2009
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkurss” (viitenumber 114509) osalejate hankemenetlusest kõrvaldamine ja kvalifitseerimine.
Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) alusel ideekonkursi kutses (edaspidi IK) ja võistlusjuhendis (edaspidi VJ) seatud nõuetest, Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korraldusega nr 1034-k moodustatud riigihanke kvalifitseerimiskomisjoni (edaspidi komisjon) 19.10.2009 osalejate kvalifitseerimise protokollist ning kooskõlas Narva Linnavalitsuse põhimääruse punktiga nr 5.7.3:
1. Tunnistada vastavalt RHS § 39 lg-le 1 ja IK-s esitatud nõuetele kvalifitseerunud osalejad vastavalt lisatud loetelule.
2. Tunnistada vastavalt RHS § 39 lg-le 1 ja IK-s esitatud nõuetele kvalifitseerunud ühisosalejad vastavalt lisatud loetelule.
3. Teha käesolev korraldus osalejatele kirjalikult teatavaks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates (RHS § 54 lg 1).
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile (Kiriku 2, 10130 Tallinn) riigihangete seaduses sätestatud korras 7 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal osaleja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest (RHS § 117 lg 1 ja lg 2 p 8-12, § 121 lg 1).

Otsuses sisalduv loetelu kvalifitseerunud osavõtjatest asub Linnakantseleis, on hetkel ametkondlikuks kasutamiseks ning avalikustatakse koos konkursi tulemuste avalikustamisega 21. detsembril 2009.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1271-k 2009
Töökorras 28.10.2009 vastu võtta korraldus nr 1271-k.
 
   
4. Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a määrusega nr 50 kinnitatud “Narva linna 2009.aasta eelarve” muut.
   
Esitaja: 
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a määrusega nr 50
kinnitatud “Narva linna 2009.aasta eelarve” muutmisest
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse rahandusameti direktorit pr Raissa Lihhušat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1273-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1273-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1273-k.
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 26.08.2009.a. korralduse nr 952-k täiendamine
Korraldus: 1274-k 2009
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 26.08.2009.a. korralduse nr 952-k täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1274-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1274-k.
 
   
7. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 1275-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1275-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1275-k.
 
   
8. Maa ostueesõigusega erastamine Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 8
Korraldus: 1276-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1276-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1276-k.
 
   
9. Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 25
Korraldus: 1277-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 25
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1277-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1277-k.
 
   
10. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn 106
Korraldus: 1278-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn 106
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1278-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1278-k.
 
   
11. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Lehise tn 61
Korraldus: 1279-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Lehise tn 61
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1279-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1279-k.
 
   
12. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Roheluse tn 34
Korraldus: 1280-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Roheluse tn 34
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1280-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1280-k.
 
   
13. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 3
Korraldus: 1281-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1281-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1281-k.
 
   
14. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 110
Korraldus: 1282-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 110
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1282-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1282-k.
 
   
15. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Jääraku tn 149
Korraldus: 1283-k 2009
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Jääraku tn 149
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1283-k 2009
Võtta vastu korraldus nr 1283-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja