NARVA LINNAVALITSUS

30.11.2009  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Anastassia Lukina    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva linna 2010.aasta eelarve eelnõu
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit pr Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja