NARVA LINNAVALITSUS

25.02.2010  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Andrei Filippov    abilinnapea   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Riina Vee    arvutioperaator   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Anastassia Lukina    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva linna 2010.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
Korraldus: 233-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Töökorras 11.02.2010.a Linnapea taotlusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 233-k 2010
Töökorras 11.02.2010 vastu võetud korraldus nr 233-k.
 
   
2. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2010-2011” avatud hankemenetluse korral
Korraldus: 234-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar
 
1. Algatada riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2010-2011“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna liikluskorraldusteenistuse peaspetsialist Veera Mihhailova.

3. Volitada LVMA direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga liikluskorraldusvahendite korrashoiutööde hankeleping.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 234-k 2010
Töökorras 18.02.2010 vastu võetud korraldus nr 234-k.
 
   
3. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2010-2011” avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 235-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar
 
1. Algatada riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2010-2011“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse vanemspetsialist Tatjana Rušeljuk.

3. Volitada LVMA direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga välisvalgustuse hooldustööde hankeleping.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 235-k 2010
Töökorras 18.02.2010 vastu võetud korraldus nr 235-k.
 
   
4. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
Määrus: 236 - 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 236 - 2010
Töökorras 22.02.2010 vastu võetud määrus nr 236.
 
   
5. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine
Korraldus: 237-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Asendada Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni koosseisus komisjoni liige Olga Rodinova Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialisti Inna Šadrinaga.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 237-k 2010
Töökorras 22.02.2010 vastu võetud korraldus nr 237-k.
 
   
6. Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra kehtestamine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra kehtestamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Parandada esinenud ebatäpsused.
2.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

3.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 238-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
OÜ Ultra Kaubandus poolt jaemüük kohvikus aadressil
Joala 11.
OÜ Ozzios poolt jaemüük aadressil Joala 9.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 238-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 238-k.
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 muutmine
Määrus: 239- 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 “Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 239- 2010
Võtta vastu määrus nr 239.
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 240-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 240-k 2010
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 240-k.
 
   
10. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 241-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 241-k 2010
1. Täpsustada punkti 3.1
2. Võtta vastu korraldus nr 241-k.
 
   
11. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 6a-58 Narvas üürile andmine
Korraldus: 242-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 242-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 242-k.
 
   
12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 243-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomava
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 243-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 243-k.
 
   
13. Hoolduse seadmine E.G.
Korraldus: 244-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 244-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 244-k.
 
   
14. Hoolduse seadmine A.P.
Korraldus: 245-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 245-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 245-k.
 
   
15. Hoolduse seadmine A.B.
Korraldus: 246-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 246-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 246-k.
 
   
16. Riiklike peretoetuste maksmise peatamine lapse eestkostjale (eestkostja S.F.)
Korraldus: 247-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 247-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 247-k.
 
   
17. Peretoetuste maksmise peatamine lapse eestkostjale (eestkostja M.M.)
Korraldus: 248-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 248-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 248-k.
 
   
18. Nõusoleku andmine eestkostetavate kinnisasja ja vallasasja võõrandamiseks
Korraldus: 249-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 249-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 249-k.
 
   
19. Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määruse nr 19 «Narva linna taksoveo eeskiri» muutmine
lükati edasi
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
NLVk 06.03.2008. a määruse nr 19 "Narva linna taksoveo eeskiri" täiendamine taksoveoloa ja sõidukikaardi taotluste menetlemist puudutavate sätetega. Eelnõus välja pakutud regulatsiooni kohaselt kaasatakse haldusmenetlusse arvamust andva haldusorganina Narva Linnavalitsuse poolt loodav alaline taksokomisjon.
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Linnavara- ja Majandusameti juhataja kt pr. T. Luigase palvel edasi lükatud.
 
   
20. Narva Linnavolikogu 15.11.2000 määruse nr 56/23 „Linnavara registri pidamise korra kinnitamine” muut
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 15.11.2000 määruse nr 56/23 „Linnavara registri pidamise korra kinnitamine” muutmiseks vastavaltNarva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja pr Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
21. Narva Linnavolikogu 16.01.2002 otsuse nr 401/52 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 250-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 250-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 250-k.
 
   
22. Elamutes asuvate mitteeluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel (Linda 1-M2, Uusküla 4-M1, Puš
Korraldus: 251-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 251-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 251-k.
 
   
23. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Uusküla tn 12, Narva
Korraldus: 252-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 252-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 252-k.
 
   
24. Kinnistu Igor Grafovi 25 võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 253-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 253-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 253-k.
 
   
25. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Valentina Jakovleva pärimisasi)
Korraldus: 254-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 254-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 254-k.
 
   
26. Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kreenholmi tn 54a detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
27. Rakvere tänav lõik 6 ja Rakvere tänav lõik 7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Rakvere tänav lõik 6 ja Rakvere tänav lõik 7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Rakvere tänav lõik 6 ja Rakvere tänav lõik 7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
28. Nahavabriku tänav lõik 1 ja Nahavabriku tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Nahavabriku tänav lõik 1 ja Nahavabriku tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Nahavabriku tänav lõik 1 ja Nahavabriku tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
29. Rahu tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Rahu tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Rahu tänav lõik 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
30. Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 1ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 1
ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “ Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 1 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine”.

2. Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 15.07.2009.a korralduse nr 834-k muutmine
Korraldus: 255-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Narva Linnavalitsuse 15.07.2009.a korralduse nr 834-k
“Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 6 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine arstikabinettide tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 255-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 255-k.
 
   
32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tšaika AÜ, Kivilille tn 12
Korraldus: 256-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tšaika AÜ, Kivilille tn 12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 256-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 256-k.
 
   
33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn 221
Korraldus: 257-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn 221
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 257-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 257-k.
 
   
34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 52
Korraldus: 258-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 52
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 258-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 258-k.
 
   
35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Lume tn 60
Korraldus: 259-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Lume tn 60
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 259-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 259-k.
 
   
36. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 260-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 260-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 260-k.
 
   
37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 9
Korraldus: 261-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 9
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 261-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 261-k.
 
   
38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Sireli tn 5
Korraldus: 262-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Sireli tn 5
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 262-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 262-k.
 
   
39. Teenindusmaa määramine Narvas, RUBINI AED AÜ, Hommiku tn 20
Korraldus: 263-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 263-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 263-k.
 
   
40. Teenindusmaa määramine Narvas, TŠAIKA AÜ, Kaste tn 26
Korraldus: 264-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 264-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 264-k.
 
   
41. Teenindusmaa määramine Narvas, RJABINKA AÜ, Okka tn 731
Korraldus: 265-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 265-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 265-k.
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine (Suur-Aguli tn 4a laohoone laiendamine)
Korraldus: 266-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Taotleja: AS VMV HULGI, registrikood 10072294
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 266-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 266-k.
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 2 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine)
Korraldus: 267-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 267-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 267-k.
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine (Põhja tn 223 ühiskondliku hoone osaline rekonstrueerimine...)
Korraldus: 268-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Põhja tn 223 ühiskondliku hoone osaline rekonstrueerimine toidukaupluse tarbeks

Taotleja: AÜ OKTOOBER, registrikood 80008464
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 268-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 268-k.
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine (Mõisa tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 269-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Taotleja: KORTERIÜHISTU MÕISA 3, registrikood 80152244
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 269-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 269-k.
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine (A.Tiimanni tn 1c tootmishoone osaline rekonstrueerimine...)
Korraldus: 270-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osaline rekonstrueerimine ja laiendamine
kondiitritsehhi tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: OÜ MILATRA PAGAR, registrikood 11235522
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 270-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 270-k.
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramine (Partisani tn13 gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)
Korraldus: 271-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Partisani tn 13 gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 271-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 271-k.
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali 5a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)
Korraldus: 272-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Juhkentali tn 5a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 272-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 272-k.
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine (A.Puškini 15d gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)
Korraldus: 273-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Aleksander Puškini tn 15d gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 273-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 273-k.
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine (A.Puškini 23c gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)
Korraldus: 274-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Aleksander Puškini tn 23c gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 274-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 274-k.
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse 13a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)
Korraldus: 275-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Hariduse tn 13a gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 275-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 275-k.
 
   
52. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda 3g gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstr)
Korraldus: 276-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Kalda tn 3g gaasirõhu redutseerimishoone fassaadide rekonstrueerimine

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 276-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 276-k.
 
   
53. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1
Korraldus: 277-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1 seiremonitoride paigaldamine ning vajalike side- ja elektrikaabelliinide projekteerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 277-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 277-k.
 
   
54. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 29 alajaama ja kahe trafo projekteerimiseks
Korraldus: 278-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Elektrijaama tee 29 alajaama ja kahe trafo projekteerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 278-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 278-k.
 
   
55. Projekteerimistingimuste määramine 330 kV õhuliini rekonstrueerimiseks
Korraldus: 279-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
330 kV õhuliini L300 rekonstrueerimine mastist nr 4 kuni mastini nr 7 ning uuel asukohal paigaldamine mastist nr 1 kuni mastini nr 4.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 279-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 279-k.
 
   
56. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 16 - 6 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 280-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Taotleja: härra Oleg Pihlakkas
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 280-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 280-k.
 
   
57. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 27 - 5 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 281-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Taotleja: proua Sania Goduntsova
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 281-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 281-k.
 
   
58. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 23 - 56 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 282-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Taotleja: härra Aleksandr Borissov
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 282-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 282-k.
 
   
59. Projekteerimistingimuste määramine 4. Paemurru tn 12a
Korraldus: 283-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
4. Paemurru tn 12a üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 283-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 283-k.
 
   
60. Projekteerimistingimuste määramine Luige tn 25
Korraldus: 284-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Luige tn 25 aiamaja laiendamine ja sauna püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 284-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 284-k.
 
   
61. Projekteerimistingimuste määramine Lahe tn 111
Korraldus: 285-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Lahe tn 111 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning kuuri püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 285-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 285-k.
 
   
62. Projekteerimistingimuste määramine Pikse tn 15
Korraldus: 286-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Pikse tn 15 üksikelamu ja garaaži laiendamine ja rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 286-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 286-k.
 
   
63. Projekteerimistingimuste määramine Karu tn. 138
Korraldus: 287-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Karu tn. 138 aiamaja, majandushoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 287-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 287-k.
 
   
64. Projekteerimistingimuste määramine Saialille tn. 37
Korraldus: 288-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Saialille tn. 37 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 288-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 288-k.
 
   
65. Projekteerimistingimuste määramine Nelgi tn 11
Korraldus: 289-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Nelgi tn 11 aiamaja laiendamine ja kuuri püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 289-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 289-k.
 
   
66. Projekteerimistingimuste määramine 1. Jõe tn. 5a
Korraldus: 290-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
1. Jõe tn. 5a üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 290-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 290-k.
 
   
67. Projekteerimistingimuste määramine Punane Moon AÜ, Haraka tn. 20
Korraldus: 291-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Punane Moon AÜ, Haraka tn. 20 üksikelamu, majandushoone ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 291-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 291-k.
 
   
68. Projekteerimistingimuste määramine Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn. 221
Korraldus: 292-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Suur Primorskoje AÜ, Albatrossi tn. 221 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 292-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 292-k.
 
   
69. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 293-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
1. Pikk tn 26 (Svetofor AÜ asuva) püstitatud aiamajale ja saunale;
2.Tallinna mnt 27 korterielamu mitteeluruumi M2 kasutamise otsatarbe muutmisel ilusalongiks ja tööstuskaupade kaupluseks ning tehnosüsteemi muutmisel
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 293-k.
 
   
70. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 294-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
1. Metsa tn 8 veetorustiku ehitamiseks;
2. Tamme tn 2 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Saare tn 1 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
4. Pikse tn 15 kanalisatsioonitoru ehitamiseks;
5. Puidu tn 10 (Mebelštšik AÜ asuva) aiamaja rekonstrueerimiseks;
6. Proletariaadi tn 54 piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 294-k.
 
   
71. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 295-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
1. A. Puškini tn 11 korterelamu keldiruumide kingsepatöökoja rekonstrueerimiseks;
2. Kangelaste pr 29 reklaamitorni püstitamiseks;
3. Krookuse tn 23 (Kiire Laine AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
4. Tallinna mnt 6a korterite nr 17 ja 18 ümberplaneerimiseks koos mitteeluruumi M1 ühendamisega;
5. Proletariaadi tn 54 üksikelamu laiendamiseks koos rekonstrueerimisega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 295-k.
 
   
72. Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a määruse nr 989 „Narva Laste Loomemaja õpilaste vastuvõtmise, välja
Määrus: 296 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a määruse nr 989 „Narva Laste Loomemaja õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 296 - 2010
Võtta vastu määrus nr 296.
 
   
73. Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutata
Määrus: 297-2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine" muutmine.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 297-2010
Võtta vastu määrus nr 297.
 
   
74. Narva Jäähalli tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 298-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 298-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 298-k.
 
   
75. Loa andmine spordiürituse korraldamiseks
Korraldus: 299-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 299-k.
 
   
76. Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava aastateks 2010–2013 kinnitamine
Määrus: 300 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 300 - 2010
Võtta vastu määrus nr 300.

 

 

 

Istungi juhataja:   Andrei Filippov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator