NARVA LINNAVALITSUS

24.03.2010  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Anastassia Lukina    Külaline   

 

 

 
   
1. Vaide rahuldamata jätmine
Korraldus: 343-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 343-k 2010
Töökorras vastu võetud korraldus nr 343-k.
 
   
2. Riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2010-2011" tulemuste kinnitamine
Korraldus: 344-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 344-k 2010
Töökorras 16.03.2010 vastu võetud korraldus nr 344-k.
 
   
3. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2010-2011” (117324) avatud hankemenetluse tulemu
Korraldus: 345-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
1. Kvalifitseerida, kooskõlas RHS § 39 lg-ga 6, pakkujad VKG Elektriehitus AS (reg 11002 506); Elektro-Sistem AS (reg 10158653); Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS (reg 10797599); ELTEL Networks AS (reg 10722319); Pristis AS (reg 10004826) & Elwo AS (reg 10121696), kuna nende majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu esemeks olevate ehitustööde teostamiseks piisav ning nad omavad hankelepingu täitmiseks nõutavat tehnilist ja kutsealast pädevust.

2. Jätta pakkujad Narva Elamuvaldus AS (reg 10316906); Pluvo OÜ (reg 10089320) kvalifitseerimata põhjusel, et nende kvalifikatsioon ei vasta hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele.

3. Tunnistada, kooskõlas RHS §-ga 47, kvalifitseeritud pakkujate – VKG Elektriehitus AS (reg 11002506); Elektro-Sistem AS (reg 10158653); Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS (reg 10797599); ELTEL Networks AS (reg 10722319); Pristis AS (reg 10004826) & Elwo AS (reg 10121696) – poolt esitatud pakkumused hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele sisuliselt vastavaks.

4. RHS § 50 lg 3 ja HD p 16.2. alusel tunnistada edukaks pakkuja VKG Elektriehitus AS (reg 11002506) pakkumus kogumaksumusega 1 223 899,00 krooni kui kõige madalama hinnaga pakkumus.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2010
Töökorras 16.03.2010 vastu võetud korraldus nr 345-k.
 
   
4. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke
Korraldus: 346-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar
 
1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil algatada riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, esitades Aktsiaseltsile HEAKORRASTUS (Reg. 10229666) juurdelisatud hankedokumendid.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit pidama Aktsiaseltsiga HEAKORRASTUS (Reg. 10229666) läbirääkimisi tulevase hankelepingu tingimuste üle selliselt, et sõlmitav hankeleping ei ületaks Narva linna 2010. aasta eelarves tänavate hooldustöödeks ettenähtud vahendeid.

3. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil asuda koheselt pärast väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel hankelepingu sõlmimist valmistama ette tänavate hooldusteenuse tellimiseks uut väljakuulutamisega hankemenetlust.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2010
Töökorras 17.03.2010 vastu võetud korraldus nr 346-k.
 
   
5. Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra ettevõtjate tegevusvaldkondade kinnitamine
Määrus: 347 - 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 347 - 2010
1. Vormistada määrus ühtsena, ilma lisata.
2. Võtta vastu määrus nr 347.
 
   
6. Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra vormide kinnitamine
Määrus: 348 - 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 348 - 2010
2. Võtta vastu määrus nr 348.
 
   
7. „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra“ toetuse eraldamiseks hindamiskomisjoni moodustam
Korraldus: 349-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 349-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 349-k.
 
   
8. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 350-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 350-k 2010
2. Võtta vastu korraldus nr 350- k.
 
   
9. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 351-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
OÜ Kalemix poolt alkohoolsete jookide jaemüük aadressil Joala 9.
OÜ BBP KAUBANDUS GRUPP poolt alkohoolsete jookide jaemüük aadressil Energia 4F
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 351-k 2010
1.Võtta vastu korraldus nr 351-k.
 
   
10. Narva linna 2010.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
Korraldus: 352-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 352-k 2010
1.Võtta vastu korraldus nr 352-k.
 
   
11. 2010.a. maamaksust vabastamine
Korraldus: 353-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
2010.a. maamaksust vabastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 353-k 2010
1.Võtta vastu korraldus nr 353-k.
 
   
12. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 354-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 354-k 2010
1. Täiendada korraldust punktiga 3.4 ning eraldada Narva Linna Sotsiaalabiametile – 1 104 krooni matuseteenuste tasumiseks.
2. Võtta vastu korraldus nr 354-k.
 
   
13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 355-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 355-k 2010
1. Muuta punkti 3.1
2. Võtta vastu korraldus nr 355-k.
 
   
14. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 20-92 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 356-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 356-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 356-k.
 
   
15. Munitsipaaleluruumi Uusküla tn 21-14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 357-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 357-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 357-k.
 
   
16. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla tänav 19-58 (üldpinnaga 47,4m²) Narvas üürile andmine
Korraldus: 358-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 358-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 358-k.
 
   
17. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 359-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 359-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 359-k.
 
   
18. Linnatoetuse pensionäridele maksmise korra kinnitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas "vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´it kandma ette eelnimetatuid küsimusi Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
19. Volitamine (alaealine A.B.)
Korraldus: 360-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 360-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 360-k.
 
   
20. Volitamine (alaealise A.B. rehabilitatsiooniteenuste sooritamine)
Korraldus: 361-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 361-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 361-k.
 
   
21. Volitamine (alaealise D.A. rehabilitatsiooniteenuste sooritamine)
Korraldus: 362-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 362-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 362-k.
 
   
22. Nõusoleku andmine eestkostetava nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks (P.V.)
Korraldus: 363-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 363-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 363-k.
 
   
23. Hoolduse seadmine (hooldatav V.U.)
Korraldus: 364-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 364-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 364-k.
 
   
24. Ettekirjutuse tegemine N.A.
Korraldus: 365-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 365-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 365-k.
 
   
25. Ettekirjutuse tegemine A.H.
Korraldus: 366-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 366-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 366-k.
 
   
26. Ettekirjutuse tegemine V.M.
Korraldus: 367-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 367-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 367-k.
 
   
27. Ettekirjutuse tegemine N.P.
Korraldus: 368-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 368-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 368-k.
 
   
28. Ettekirjutuse tegemine S.P.
Korraldus: 369-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 369-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 369-k.
 
   
29. Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Tallinna maantee 81)
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
30. Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 7)
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
31. NLV 27.03.08 otsuse nr101 „Munitsipaaleluruumi Kerese 6–8 Narvas üürile andmine“ muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr. Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Mitte saata käesolevat eelnõud Narva Linnavolikokku.
 
   
32. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (mittetulundusühingu LAULUK
Korraldus: 370-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 370-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 370-k.
 
   
33. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (mittetulundusühing MOE PLUS)
Korraldus: 371-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 371-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 371-k.
 
   
34. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (mittetulundusühing SOPHIA)
Korraldus: 372-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 372-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 372-k.
 
   
35. 18.11.09 korralduse nr 1346-k “Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine”muutmine
Korraldus: 373-k 2010
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: pr. Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 373-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 373-k.
 
   
36. Ilutulestiku korraldamine
Korraldus: 374-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 374-k 2010
1. Mitte nõustuda korralduses esitatud ilutulestiku läbiviimise ajaga.
2. Lubada läbi viia ilutulestik 26.03.2010 kell 00.15
3. Võtta vastu korraldus nr 374-k
 
   
37. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 375-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 375-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 375-k.
 
   
38. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 376-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 376-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 376-k.
 
   
39. Narva Linnavolikogu 17.04.2008 otsuse nr 115 ”Kalda tn 12b maa-ala DP algatamine” muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 17.04.2008 otsust nr 115 „Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
40. Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
41. Narva Linnavolikogu 25.09.2008 otsuse nr 291 ”Joala tn 1 maa-ala DP algatamine” muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 25.09.2008 otsuse nr 291 „Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
42. Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
43. Joala tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotsta
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Joala tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Joala tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitjat Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
44. Tiigi tn 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Tiigi tn 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
45. Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
46. Narva Linnavolikogu 06.04.2006 otsuse nr 55 ”Rahu tn 36b maa-ala DP algatamine” muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 06.04.2006 otsuse nr 55 „Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
47. Kose tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kose tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Kose tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
48. Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotsta
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
49. Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaal
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
50. Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 2 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 2 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
51. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 14
Korraldus: 377-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 14
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 377-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 377-k.
 
   
52. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 26
Korraldus: 378-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 26
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 378-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 378-k.
 
   
53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Laastu tn 57
Korraldus: 379-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Laastu tn 57
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 379-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 379-k.
 
   
54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Piibelehe tn 22
Korraldus: 380-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Piibelehe tn 22
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 380-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 380-k.
 
   
55. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas
Korraldus: 381-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kose tn 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 381-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 381-k.
 
   
56. Arvamuse andmine Pikse tn 6a maa riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 382-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 382-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 382-k.
 
   
57. Arvamuse andmine Kadastiku tn 40 maa riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 383-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 383-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 383-k.
 
   
58. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 24-k muutmine
Korraldus: 384-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 24-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 25“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 384-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 384-k.
 
   
59. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 25-k muutmine
Korraldus: 385-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 25-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 40“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 385-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 385-k.
 
   
60. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 26-k muutmine
Korraldus: 386-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 26-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Sireli tn 3“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 386-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 386-k.
 
   
61. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 27-k muutmine
Korraldus: 387-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 27-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jantar AÜ, Taevasina tn 9“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 387-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 387-k.
 
   
62. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 97-k punkti 3 osaline muutmine
Korraldus: 388-k 2010
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 388-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 388-k.
 
   
63. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 100-k punkti 3 muutmine
Korraldus: 389-k 2010
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 389-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 389-k.
 
   
64. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 102-k punkti 3 osaline muutmine.
Korraldus: 390-k 2010
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 390-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 390-k.
 
   
65. Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1244-k muutmine
Korraldus: 391-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1244-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Iskra AÜ, Tibu tn 47“ preambula ja punkti 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 391-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 391-k.
 
   
66. Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1493-k muutmine
Korraldus: 392-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1493-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Tedre tn 27“ preambula ja punkti 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 392-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 392-k.
 
   
67. Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1498-k muutmine
Korraldus: 393-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1498-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 27“ preambula ja punkti 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 393-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 393-k.
 
   
68. Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a. määruse nr 744 „Kooperatiivile IME Narva linnas, Pikse tn 6a asuv
Korraldus: 394-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a. määruse nr 744 „Kooperatiivile IME Narva linnas, Pikse tn 6a asuva maa-ala eraldamine, eramu ehitamiseks” kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 394-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 394-k.
 
   
69. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 11 - 57 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 395-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: proua Anna Grigorjeva
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 395-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 395-k.
 
   
70. Projekteerimistingimuste määramine (Uusküla tn 4 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimine ...)
Korraldus: 396-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Uusküla tn 4 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 396-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 396-k.
 
   
71. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna 44a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 397-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tallinna mnt 44a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Taotleja: KORTERIÜHISTU TALLINNA mnt 44A, registrikood 80175630
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 397-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 397-k.
 
   
72. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn 1 kinnistu piirini gaasitorustiku projekteerimine
Korraldus: 398-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Joala tn 1 kinnistu piirini uue gaasitorustiku projekteerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 398-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 398-k.
 
   
73. Projekteerimistingimuste määramine (A.Juhhanovi 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine...)
Korraldus: 399-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aleksei Juhhanovi tn 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine vanadekodu tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 399-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 399-k.
 
   
74. Projekteerimistingimuste määramine (Koidula 1b garaažihoone fassaadide osaline rekonstrueerimine...)
Korraldus: 400-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Koidula tn 1b garaažihoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ning uue juurdesõidu rajamine Viru tn 4 territooriumi osalise rekonstrueerimise arvel

Taotleja: Hooneühistu Maljutka, registrikood 80038360
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 400-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 400-k.
 
   
75. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 401-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Looga tn 4 sauna rekonstrueerimiseks;
2. Tõusu tn 116 (Adonis ja Salvia AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Kastani tn 19 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
4. Tule tn 148 (Jugla Aiad-2 AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
5. Võrgu tn 19 (Suur-Primorskoje AÜ asuva) majandusehitise ja piirdeaia püstitamiseks;
6. Aleksander Puškini tn 3a kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 401-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 401-k.
 
   
76. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 402-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Suur-Aguli tn 4a laohoone laiendamiseks;
2. Looga tn 4 aiamaja rekonstrueerimiseks;
3. Kangelaste pr 47b soklikorruse ruumide ümberplaneerimiseks videolaenutuspunktiks;
4. 2 Paemurru tn 20 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
5. Tule tn 148 (Jugla-Aiad 2 AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks;
6. Kastani tn 19 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 402-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 402-k.
 
   
77. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 403-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kraavi tn 14 korterelamu ehitatud korterile nr 26;
2. Aleksander Puškini tn 3 korterelamu-büroohoonele koos paigaldatud liftiga
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 403-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 403-k.
 
   
78. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 404-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Aasa tn 4 rekonstrueeritud polikliinikuhoonele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 404-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 404-k.
 
   
79. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 405-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kulgu tn 5 püstitatud kaugküttetorustikule;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 405-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 405-k.
 
   
80. Dokumendi „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011-2014” algatamine ja lähteülesande kindlak
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Dokumendi „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011-2014” algatamine ja lähteülesande kindlaksmääramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
81. Narva 6. Kooli arengukava 2010-2012 kinnitamine
Määrus: 406 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 406 - 2010
Võtta vastu määrus nr 406.
 
   
82. Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
Määrus: 407 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 407 - 2010
Võtta vastu määrus nr 407.
 
   
83. Narva Noorte Meremeeste Klubi vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
Määrus: 408- 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 408- 2010
Võtta vastu määrus nr 408.
 
   
84. Kreenholmi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
Määrus: 409 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 409 - 2010
Võtta vastu määrus nr 409.
 
   
85. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 410-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 410-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 410-k.
 
   
86. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 411-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Spordiklubi FC Narva, registrikood 80170673, Kreenholmi staadionil asuvate abiruumide ja jalgpalliväljaku tasuta kasutusse andmine ajavahemikul 19.-20.06.2010. a rahvusvahelise jalgpalliturniiri „Narva Cup 2010“ korraldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 411-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 411-k.
 
   
87. Linnavara üleandmine
Korraldus: 412-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 412-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 412-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja