NARVA LINNAVALITSUS

05.05.2010  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Anastassia Lukina    Külaline   

 

 

 
   
1. Kohanime määramise kord
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
30.04.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud volikokku.
 
   
2. Narva Linnavolikogu 06.03.2008 otsuse nr 53 projekti „Narva Laste Loomemaja
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
30.04.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud volikokku
 
   
3. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 540-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
OÜ Narva Catering poolt jaemüük avalikul üritusel "Open Roads"
Natalia Shilkova FIE poolt jaemüük aadressil Energia 6
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 540-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 540-k.
 
   
4. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 541-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
FIE Natalia Shilkova poolt jaemüük kaupluses aadressil Energia6.
OÜ Narva Catering poolt jaemüük avalikul üritusel "Open Roads".
OÜ Estari Zord poolt jaemüük avalikel üritustel
"Narva Päevad 2010", "Jaaniöö"
Launora Group OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel"Narva Kevadlaat 2010"
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 541-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 541-k.
 
   
5. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puskini 65-68 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 542-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 542-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 542-k.
 
   
6. Hoolduse seadmine (J. K)
Korraldus: 543-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohustäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 543-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 543-k.
 
   
7. Hoolduse seadmine (hooldatav I. G.)
Korraldus: 544-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 544-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 544-k.
 
   
8. Nõusoleku andmine eestkostetavate nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks
Korraldus: 545-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 545-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 545-k.
 
   
9. Nõusoleku andmine eestkostetava nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks
Korraldus: 546-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 546-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 546-k.
 
   
10. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks (J. B.)
Korraldus: 547-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 547-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 547-k.
 
   
11. Narva linna 2010.a 3 kuu eelarve täitmine
Korraldus: 548-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 548-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 548-k.
 
   
12. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine
Korraldus: 549-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a
korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 549-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 549-k.
 
   
13. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
Korraldus: 550-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 550-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 550-k.
 
   
14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 551-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 551-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 551-k.
 
   
15. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr. Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist nõusoleku andmiseks munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
16. Narva Linnavolikogu 04.12.2008 otsuse nr 357 “Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise l
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 04.12.2008 otsuse nr 357 “Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks” muutmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
17. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
Korraldus: 552-k 2010
   
Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 552-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 552-k.
 
   
18. Linna eelarvest toetuste väljamaksmine
Korraldus: 553-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 553-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 553-k.
 
   
19. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 554-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 554-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 554-k.
 
   
20. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 555-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 555-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 555-k.
 
   
21. Soodustuse määramine tänavate ja teede sulgemise maksule
Korraldus: 556-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 556-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 556-k.
 
   
22. Avaliku ürituse „Open Roads” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 557-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 557-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 557-k.
 
   
23. Avaliku ürituse „Võidu päev” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 558-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 558-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 558-k.
 
   
24. Avaliku ürituse „Eesti Meistrivõistlus Rallisprindis III etapp Narva Kevad 2010 ” loa taotluse rahul
Korraldus: 559-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 559-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 559-k.
 
   
25. Avaliku ürituse „Muusika ja imede festival ” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 560-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 560-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 560-k.
 
   
26. Soodustuse määramine tänavate ja teede sulgemise maksule
Korraldus: 561-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 561-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 561-k.
 
   
27. Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 18.02.2009 korralduse nr 182-k "Maaüksuse Kulgu tammi 1 nime muutmine" muutmine
Korraldus: 562-k 2010
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 562-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 562-k.
 
   
29. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 189-k „Pribrežnõi aiandusühistus asuvate katastriüksus
Korraldus: 563-k 2010
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 189-k „Pribrežnõi aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 563-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 563-k.
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 202-k „Vesiliilia aiandusühistus asuvate katastriüksus
Korraldus: 564-k 2010
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 202-k „Vesiliilia aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 564-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 564-k.
 
   
31. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 49
Korraldus: 565-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 49
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 565-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 565-k.
 
   
32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 61
Korraldus: 566-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 61
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 566-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 566-k.
 
   
33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Värske tn 9
Korraldus: 567-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Värske tn 9
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 567-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 567-k.
 
   
34. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 568-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 568-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 568-k.
 
   
35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kajaka tn 4
Korraldus: 569-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kajaka tn 4
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 569-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 569-k.
 
   
36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 32
Korraldus: 570-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 32
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 570-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 570-k.
 
   
37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Oksa tn 422
Korraldus: 571-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Oksa tn 422
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 571-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 571-k.
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine(Hariduse tn 5e ja Hariduse tn 5f hoonete lammutamine)
Korraldus: 572-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: AS Nordecon Ehitus, registrikood 10210032
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 572-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 572-k.
 
   
39. Projekteerimistingimuste määramine (Joala 25f poolelioleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine)
Korraldus: 573-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Joala tn 25f poolelioleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine garaaži- ja administratiivhooneks ning
valvurimajakese, katusealuse, piirdeaia ja ajutiste ehitiste püstitamine

Taotleja: TÜ VDV AUTOTEENINDUS, registrikood 10229330
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 573-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 573-k.
 
   
40. Projekteerimistingimuste määramine (Viru tn 18 administratiivhoone rekonstrueerimine huvikooliks)
Korraldus: 574-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Viru tn 18 administratiivhoone rekonstrueerimine huvikooli õppehooneks


Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 574-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 574-k.
 
   
41. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 7 ja Kalda tn 3c vahelise maakaabelliini ehitamine)
Korraldus: 575-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Joala tn 7 ja Kalda tn 3c vahelise 0,4 kV maakaabelliini ehitamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 575-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 575-k.
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt42 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 576-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: Tallinna mnt 42 Korteriühistu, registrikood 80054903
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 576-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 576-k.
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 4 – 42 eluruumi rekonstrueerimine ilusalongiks)
Korraldus: 577-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kreenholmi tn 4 – 42 eluruumi rekonstrueerimine ilusalongiks koos eraldi sissepääsu ehitamisega

Taotleja: OÜ NORTH BALTIC SERVICE, registrikood 11434032
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 577-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 577-k.
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 63 - 28 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 578-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: proua Anna Popova - korteri omanik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 578-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 578-k.
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 45 – 45, 46 korterite rekonstrueerimine...)
Korraldus: 579-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kangelaste pr 45 – 45, 46 korterite rekonstrueerimine koos nende ühendamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 579-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 579-k.
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 32 - 48 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 580-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: härra Aleksei Gussev - korteri omanik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 580-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 580-k.
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramine Valguse tn. 18
Korraldus: 581-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Valguse tn. 18 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 581-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 581-k.
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramine-Juhhanovi tn 24 üksikelamu
Korraldus: 582-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Aleksei Juhhanovi tn 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
varjupaiga tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 582-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 582-k.
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine Puidu tn. 24a
Korraldus: 583-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Puidu tn. 24a aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 583-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 583-k.
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine Kastani tn 30
Korraldus: 584-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kastani tn 30 aiamaja ja majandushoone laiendamine ning rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 584-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 584-k.
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine Okka tn. 609
Korraldus: 585-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Okka tn. 609 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 585-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 585-k.
 
   
52. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 586-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kangelaste pr 4 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M6 perearstikeskuse tarbeks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 586-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 586-k.
 
   
53. Ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 587-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Tiigi tn 9a helikopteri angaari püstitamiseks ning helikopteri maandumisplatsi ja kütusemahuti ehitamiseks;
2. Tiigi tn 9a elektrikaabli ning drenaažitorustiku ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 587-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 587-k.
 
   
54. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 588-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Paadi tn 15 sauna ja tulemüüri püstitamiseks ning garaaži rekonstrueerimiseks;
2. Joala tn 1 hoone täielikuks lammutamiseks;
3. Lõuna tn 60 (Oktoober AÜ) suvila rekonstrueerimiseks;
4. Malle tn, Tiina tn, Kalle tn, Laine tn, Kaje tn, Toivo tn, Tõnu tn ja Soldino tee elektriõhuliini ehitamiseks;
5. 26 Juuli tn 19 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 588-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 588-k.
 
   
55. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 589-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Paadi tn 15 piirdeaia püstitamiseks;
2. 26 Juuli tn 22 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Kanepi tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Lina tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. 6 Paemurru tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. 26 Juuli tn 19 garaaži ja piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 589-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 589-k.
 
   
56. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 590-k 2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond, Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode
 
Mtü Vana Narva kaupmeeste ja käsitööliste gild'iga üürilepingu sõlmimine kaheks aastaks Põhjaõues asuvate ruumide 39,8 m2 ulatuses.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 590-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 590-k.
 
   
57. Linnavara üleandmine
Korraldus: 591-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavolikogu kantseleile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 591-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 591-k.
 
   
58. Varade ja kohustuste kajastamine
Korraldus: 592-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 592-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 592-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja