NARVA LINNAVALITSUS

17.05.2010  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Riina Vee    arvutioperaator   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Anastassia Lukina    Külaline   

 

 

 
   
1. Ilutulestiku korraldamine
Korraldus: 593-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 593-k 2010
14.05.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 593-k.
 
   
2. Narva linna arengukava 2008–2014 muutmine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva linna arengukava 2008–2014 muutmisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
3. Projekti „Vähese energiakasutusega uue lasteaia ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfin
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Projekti „Vähese energiakasutusega uue lasteaia ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Projekti „Vähese energiakasutusega uue lasteaia ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
4. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 594-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 594-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 594-k
 
   
5. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 595-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
OÜ COPS&MAX poolt jaemüük avalikul üritusel Narva Päevad 2010.a.
Müügiaja muudatused BBK Kaubandus Grupp OÜ kaupluses aadressil Energia 4F.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 595-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 595-k
 
   
6. Narva linna 2010. aasta eelarve suurendamisest finantseerimistehingute osas
Korraldus: 596-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva linna 2010. aasta eelarve suurendamisest finantseerimistehingute osas
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 596-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 596-k
 
   
7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 597-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 597-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 597-k

Jätta rahuldamata Kultuuriosakonna taotlus 14 620 krooni eraldamise kohta Narva Täiskasvanute Gümnaasiumile.
Eraldada Narva Cup jalgpalliklubile 8 000 krooni Spordiklubi Viktoria suvelaagri läbiviimiseks Narva-Jõesuus ja 5 304 krooni Spordiklubile FC Narva laste jalgpalliturniiri „Narva Cup 2010” korraldamisega seotud kulude katteks.
 
   
8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 598-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 598-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 598-k
 
   
9. Narva Muuseumi üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest
Korraldus: 599-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Muuseumi direktor Andres Toode
 
Narva Muuseumi üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 599-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 599-k
 
   
10. Hoolduse seadmine (L. S.)
Korraldus: 600-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 600-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 600-k
 
   
11. Volitamine (alaealine R. T.)
Korraldus: 601-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 601-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 601-k
 
   
12. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (J.)
Korraldus: 602-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 602-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 602-k
 
   
13. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 603-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 603-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 603-k
 
   
14. Munitsipaaleluruumi aadressil Albert-August Tiimanni tänav 6-42 Narvas üürile andmine
Korraldus: 604-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 604-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 604-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 65-68 Narvas üürile andmine
Korraldus: 605-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 605-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 605-k
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 6-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 606-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 606-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 606-k
 
   
17. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 11-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 607-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 607-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 607-k
 
   
18. Narva Linnavolikogu 21.01.2010 otsuse nr 7 "Projekti „Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine“ omafina
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: pr Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 21.01.2010 otsuse nr 7 "Projekti „Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhataja Riho Sillarit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
19. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine
Korraldus: 608-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 608-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 608-k
 
   
20. Narva Linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine
Määrus: 609-2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 609-2010
Vastu võetud määrus nr 609
 
   
21. Narvas Aleksander Puškini 23a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Laste Loomemaja
Korraldus: 610-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 610-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 610-k
 
   
22. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Loo
Korraldus: 611-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 611-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 611-k
 
   
23. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 612-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 612-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 612-k
 
   
24. Narva linna omandis oleva kinnistu 26. Juuli tänav koormamine kinnistu 26. Juuli 19 kasuks
Korraldus: 613-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 613-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 613-k
 
   
25. Tänavavalgustuse energiakulude täiendav vähendamine
Korraldus: 614-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: T.Luigas
 
Seoses valge ajaga on otstarbekas öisel ajal vahendite kokkuhoiu eesmärgil linnas tänavavalgustus välja lülitada
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 614-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 614-k
 
   
26. Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
27. Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala detailplaneeringu algata
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse
nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala
detailplaneeringu algatamine“
kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu
menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
28. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Aleksander Puškini tn 23a kinnistu jagamine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Aleksander Puškini tn 23a kinnistu jagamine” vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
29. Joala tn 17a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Joala tn 17a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
30. Oru tänav lõik 1 ja Oru tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Oru tänav lõik 1 ja Oru tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Oru tänav lõik 1 ja Oru tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
31. Uusküla tänav lõik 1 ja Uusküla tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Uusküla tänav lõik 1 ja Uusküla tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Uusküla tänav lõik 1 ja Uusküla tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
32. Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 29.11.1983.a määruse nr 389/1 „Sergei Vassiljev’ile
Korraldus: 615-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorraldus
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 29.11.1983.a määruse nr 389/1 „Sergei Vassiljev’ile individuaalelamu jaoks Narvas 6. Paemurru tn 15 krundi eraldamine” kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 615-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 615-k
 
   
33. Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a määruse nr 743 „Kooperatiivile IME elumaja ehitamiseks, Narvas
Korraldus: 616-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorraldus
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a määruse nr 743 „Kooperatiivile IME elumaja ehitamiseks, Narvas Vihma tn 2v krundi eraldamine ” kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 616-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 616-k
 
   
34. Narva Linnavalitsuse 02.12.2009. a korralduse nr 1426-k muutmine
Korraldus: 617-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 02.12.2009. a korralduse nr 1426-k “Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 40 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 617-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 617-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 197-k „Suur Primorskoje aiandusühistus asuvate katastr
Korraldus: 618-k 2010
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 197-k „Suur Primorskoje aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 618-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 618-k
 
   
36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas
Korraldus: 619-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kreenholmi tn 24c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 619-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 619-k
 
   
37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas
Korraldus: 620-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse
antava maa piiride ja pindala kinnitamine,
Narva linnas Kreenholmi tn 30b
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 620-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 620-k
 
   
38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 621-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Kreenholmi tn 32a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 621-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 621-k
 
   
39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 622-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Mooduastava katastriüksuse aadress: Narva linn, Nahavabriku tänav lõik 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 622-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 622-k
 
   
40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 623-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Nahavabriku tänav lõik 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 623-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 623-k
 
   
41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas
Korraldus: 624-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Uusküla tn 1a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 624-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 624-k
 
   
42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Pääsukese tn 13
Korraldus: 625-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Pääsukese tn 13
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 625-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 625-k
 
   
43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Sõstra tn 15
Korraldus: 626-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Sõstra tn 15
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 626-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 626-k
 
   
44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 51
Korraldus: 627-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 51
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 627-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 627-k
 
   
45. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 628-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 628-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 628-k
 
   
46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Luige tn 1
Korraldus: 629-k 2010
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Luige tn 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 629-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 629-k
 
   
47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Mõisa tn 4b
Korraldus: 630-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Mõisa tn 4b
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 630-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 630-k
 
   
48. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Palli tn 20a
Korraldus: 631-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Palli tn 20a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 631-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 631-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 6 kinnistu piirini uue gaasitorustiku projekteerimine)
Korraldus: 632-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Joala tn 6 kinnistu piirini gaasijaotustorustiku arvestusrõhuga kuni 5 bar projekteerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 632-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 632-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine (sideõhukaablite projekteerimine).
Korraldus: 633-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru linnaosade sidekaablite projekteerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 633-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 633-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine (Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamine...)
Korraldus: 634-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamine koos tuulekoja juurdeehitamisega ning lisasissepääsu ehitamine

Taotleja: Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 634-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 634-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 57b salvestusseadme hoone püstitamine)
Korraldus: 635-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Elektrijaama tee 57b ja Elektrijaama tee 59 territooriumile tootmishoone kõrvalhoone (salvestusseadme hoone) ja uute rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 635-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 635-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste määramine Lume tn 25
Korraldus: 636-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Lume tn 25 suvila ja majandusehitise laiendamine ning rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 636-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 636-k
 
   
54. Projekteerimistingimuste määramine Ilma tn. 49
Korraldus: 637-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Ilma tn. 49 aiamaja ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine ja ehitiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 637-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 637-k
 
   
55. Projekteerimistingimuste määramine Pinna tn 89
Korraldus: 638-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Pinna tn 89 aiamaja rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 638-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 638-k
 
   
56. Projekteerimistingimuste määramine Näkineiu tn. 208
Korraldus: 639-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Näkineiu tn. 208 aiamaja ja abihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 639-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 639-k
 
   
57. Projekteerimistingimuste määramine Aeru tn. 258
Korraldus: 640-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aeru tn. 258 aiamaja ja rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 640-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 640-k
 
   
58. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 641-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Pikk tn 23 (Svetofor AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks;
2. Paul Kerese tn 19 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
3. Rahu tn 38a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Partisani tn 2 hoone (ehitisregistri kood 118007033) täielikuks lammutamiseks;
5. Mulla 201 (Vesna AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 641-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 641-k
 
   
59. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 642-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Papli tn 91 (Gamma AÜ asuva) püstitatud aiamajale kasutusluba.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 642-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 642-k
 
   
60. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 643-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Pikk tn 23 ( Svetofor AÜ) piirdeaia püstitamiseks;
2. Aleksander Puškini tn 43 piirdeaia püstitamiseks;
3. 5 Paemurru tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 6 Paemurru tn 16 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Mulla tn 201 (Vesna AÜ) kuuri ja kasvuhoone püstitamiseks;
6. Rakvere tn 31 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Kose tn 6 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
8. Vestervalli tn 7 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
9. Peterburi mnt 1 hoone tehnosüsteemide muutmiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 643-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 643-k
 
   
61. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu uue liikme määramine
Korraldus: 644-k 2010
   
Esitaja: P. Nyakk
Ettekandjad: P. Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 644-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 644-k
 
   
62. Volikiri
   
Esitaja: Linnakantslei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: 
Väljastada J.Pauksonile volikiri
 
   
63. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 645-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 645-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 645-k
 
   
64. Narva Linnavalitsuse 26.01.2005. a korralduse nr 50-k ”Linnavalitsuse komisjoni moodustamine” muutm
Korraldus: 646-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Narva Linnavalitsuse 26.01.2005. a korralduse nr 50-k ”Linnavalitsuse komisjoni moodustamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 646-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 646-k
 
   
65. Narva Linnavalitsuse 26.04.2005. a korralduse nr 375-k „Spordikeskuse (Rakvere 22d) kasutamise graaf
Korraldus: 647-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Narva Linnavalitsuse 26.04.2005. a korralduse nr 375-k „Spordikeskuse (Rakvere 22d) kasutamise graafiku kinnitamine ning Spordikeskuse linna aja jaotamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 647-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 647-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator