NARVA LINNAVALITSUS

29.06.2010  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõu tagasikutsumine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kutsuda tagasi Linnavalitsuse 10.06.2010 protokollilise otsusega esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 "Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine" planeeringuala täpsustamine".
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 18.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Kutsuda tagasi Linnavalitsuse 10.06.2010 protokollilise otsusega esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 "Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine" planeeringuala täpsustamine".
 
   
2. Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala DP vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 18.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
3. Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 18.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
4. Narvas Kangelaste 11b asuvale kinnisasjale OÜ EUROEKSPERT GRUPP kasuks seatud hoonestusõiguse lõpeta
Korraldus: 818-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 818-k 2010
Töökorras 28.06 2010 vastu võetud korraldus nr 818-k.
 
   
5. Narvas Rüütli tn 8 asuva kinnisasja koormamine hoonestusõigusega ning ostueesõigusega
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 28.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist nõusoleku andmiseks Narvas Rüütli tn 8 asuva kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ning ostueesõigusega OÜ EUROEKSPERT GRUPP kasuks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti Üldosakonna juhatajat direktori kt ülesannetes Riho Sillar antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 30.12.2010.a. korralduse nr 1580-k „Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2010.a
Korraldus: 819-k 2010
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
30.06.2010.a. planeeritud Linnavalitsuse istung läbiviimine 29.06.2010. algusega kell 16.00
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2010
Töökorras 28.06.2010 vastu võetud korraldus nr 819-k.
 
   
7. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste pr. 44-10 Narvas üürile andmine
Korraldus: 820-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 820-k.
 
   
8. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
Korraldus: 821-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 821-k.
 
   
9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
Korraldus: 822-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2010
1.Mitte eraldada 28 000 kr kultuurimajale Rugodiv tugitoolide remondiks.
2.Mitte eraldada 8000 krooni Spordiklubile BK Narva suvelaagri korraldamise ja läbiviimisega seotud kulude katteks
3.Võtta vastu korraldus nr 822-k.
 
   
10. Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k muutmine
Korraldus: 823-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k
„Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud
kulude tegemise piiramine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 823-k.
 
   
11. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine
Korraldus: 824-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a
korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 824-k.
 
   
12. Narva Linnavalitsuse 05.05.2010 korralduse nr 592-k muutmine
Korraldus: 825-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 05.05.2010 korralduse nr 592-k
„Varade ja kohustuste kajastamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 825-k.
 
   
13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 826-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 826-k.
 
   
14. Eestkostetava nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks nõusoleku andmise otsustamine (A. S.,V. S.)
Korraldus: 827-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 827-k.
 
   
15. Nõusoleku andmine sõiduauto Liiklusregistrist kustutamiseks (alaealine A. A.)
Korraldus: 828-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 828-k.
 
   
16. Nõusoleku andmine eestkostetava korteri võõrandamiseks (alaealine R. P.)
Korraldus: 829-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 829-k.
 
   
17. Alaealisele uue perekonnanime andmine (alaealine A. K.)
Korraldus: 830-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 830-k.
 
   
18. Alaealisele uue perekonnanime andmine (alaealine A.S.)
Korraldus: 831-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 831-k.
 
   
19. Vanemliku hoolitsuseta lastele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine (R. R. ja K. R.)
Korraldus: 832-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 832-k.
 
   
20. Rahvusvahelise noorte pianistide Frederic Chopini konkursi korraldamise tingimused ja kord
Määrus: 833- 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 833- 2010
Võtta vastu määrus nr 833.
 
   
21. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Koorikooli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 834-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2010
1.Märkida tunnitasu tariifid ka eurodes.
2.Võtta vastu korraldus nr 834-k.
 
   
22. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi sisehindamise aruande kooskõlastamine
Korraldus: 835-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 835-k.
 
   
23. Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a korralduse nr 751-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse K
Korraldus: 836-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a korralduse nr 751-k „Linnavara
üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilansist Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 836-k.
 
   
24. Riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekons
Korraldus: 837-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Algatada ehitustööde tellimiseks riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 837-k.
 
   
25. Narvas Kangelaste 21a asuvale kinnisasjale OÜ Blizzard kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine
Korraldus: 838-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 838-k.
 
   
26. Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 839-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 839-k.
 
   
27. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 840-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2010
1. Mitte määrata soodustust tänavate sulgemise maksule.
2.Võtta vastu korraldus nr 840-k.
 
   
28. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 841-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 841-k.
 
   
29. Narva Linnavalitsuse 18.10.1991.a määruse nr 837 „Aktsiaseltsile REF, juurviljalao rajamiseks Narvas
Korraldus: 842-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 18.10.1991.a määruse nr 837 „Aktsiaseltsile REF, juurviljalao rajamiseks, Narvas asukohaga Oru tn 12, krundi eraldamine“ kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 842-k.
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 07.04.10 korralduse nr 452-k punkti 3.1.1.4 muutmine
Korraldus: 843-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 843-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 843-k.
 
   
31. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Mängu tn 19a
Korraldus: 844-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Mängu tn 19a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 844-k.
 
   
32. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 3.Roheline tn 4
Korraldus: 845-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 3.Roheline tn 4
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 845-k.
 
   
33. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 4.Roheline tn 5
Korraldus: 846-k 2010
   
Esitaja: GEODEESIA JA MAAKORRALDUSE OSAKOND
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 4.Roheline tn 5
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 846-k.
 
   
34. Ettekirjutuse väljastamine ehitise lammutamiseks
Korraldus: 847-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Narva Linnavalitsus teeb Raivo Severile ettekirjutuse Narva linnas Parve tn 25 vastas teisel pool teed asuva ebaseaduslikult püstitatud garaaži lammutamiseks, hiljemalt 10. oktoobriks 2010.

2. Kohustada Raivo Severit tagama lammutustööde ajal ohutuse inimese tervisele ja ümbruskonnale ja vältima kõrvaliste isikute sattumist objektile.

3. Kohustada Raivo Severit heakorrastada garaaži all olev maa-ala ja utiliseerida ehitusjäätmed vastavalt kehtivatele õigusnormidele, hiljemalt 10.oktoobriks 2010.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 847-k.
 
   
35. Projekteerimistingimuste määramine Kaare tn 12
Korraldus: 848-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kaare tn 12 aiamaja laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 848-k.
 
   
36. Projekteerimistingimuste määramine Kase tn 1
Korraldus: 849-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kase tn 1 eramu rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ja piirde püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 849-k.
 
   
37. Projekteerimistingimuste määramine Unistuse tn. 41
Korraldus: 850-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Unistuse tn. 41 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 850-k.
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine Varsakabja tn 14
Korraldus: 851-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Varsakabja tn 14 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 851-k.
 
   
39. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 852-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Tallinna mnt 19c kaubanduskeskuse kasiinoruumide rekonstrueerimiseks diskoteegiks;
2. Pilviku tn 4 (Višnja AÜ) aiamaja püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 852-k.
 
   
40. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 853-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väljastada järgmistele ehitistele vastavalt omanike taotlustele kasutusload:

1. Linda park ehitatud välisveetorustikele;

2. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn,Purje tn, Paadi tn,Pargi tn, Taime tn,Jõe põik, 2.Jõesuu tn, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tähe tn, Rakvere tn,2.Jõe tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud välisveetorustikele;

3. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn,2.Jõesuu tn , Purje tn, Paadi tn,Pargi tn, Taime tn,Jõe põik, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tähe tn, Rakvere tn, Tolli tn,1.Jõe tn,2.Jõe tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud kanalisatsioonitorustikele;

4. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn,2.Jõesuu tn , Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Jõe põik, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn,Tähe tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud sadeveetorustikele;

5. Tallinna mnt.-Kreenholmi-Kangelaste tn ristmikult kuni Aleksander Puškini tn ringristmikuni ehitatud välisveetorustikele;

6. Rahu 47a ehitatud 0,4 kV maakaabelliinile;

7. Rahu 47a ehitatud garaažihoonetele;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 853-k.
 
   
41. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 854-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Sõnajala tn 13 (Tervis Plus AÜ) sauna püstitamiseks;
2. Rakvere tn 47 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Männiku tn 4 veetorustiku ehitamiseks;
4. 2 Jõe tn 16 veetorustiku ehitamiseks;
5. 1 Paemurru tn 11a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Mängu tn 14 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. 1 Jõe tn 14 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. Rakvere tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Vestervalli tn 3/5/7 veetorustiku ehitamiseks;
10. Pilviku tn 4 garaaži ja kasvuhoone püstitamiseks;
11. Puuvilla tn 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 854-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 854-k.
 
   
42. Riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine” (119359) hanketeate ja hankedokumentide muutmi
Korraldus: 855-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
1) Kinnitada riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine” (119359) hankedokumendid uues redaktsioonis (lisatud).

2) Riigihanke eest vastutaval isikul korraldada hanketeate muutmine, vastavalt hankedokumentide uuele redaktsioonile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 855-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 855-k.
 
   
43. Riigihanke „Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepä
Korraldus: 856-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 856-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 856-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja