NARVA LINNAVALITSUS

25.08.2010  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Andrei Filippov    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Riina Vee    arvutioperaator   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 995-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Narva lossipargi heakorrastamine, purskkaevu rekonstrueerimine ning tehnovõrkude ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 995-k 2010
13.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 995-k.
 
   
2. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 996-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktori asetäitja Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 996-k 2010
13.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 996-k.
 
   
3. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 997-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 997-k 2010
18.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 997-k.
 
   
4. Avaliku ürituse „Ida-Viruma II rattamaraton” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 998-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 998-k 2010
18.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 998-k.
 
   
5. Kulgusadama tee lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastri
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Kulgusadama tee lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
19.08.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud Linnavolikokku.

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
6. Kulgusadama tee 10 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastri
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Kulgusadama tee 10 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
19.08.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud Linnavolikokku.

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Munitsipaaleluruumi aadressil Tiimanni 2-96/1 Narvas üürile andmine
Korraldus: 999-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 999-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 999-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-108 Narvas üürile andmine
Korraldus: 1000-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1000-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1000-k
 
   
9. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 1001-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1001-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1001-k
 
   
10. NLV16.06.10 korralduse nr739-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.8 kehtetuks tunn
Korraldus: 1002-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1002-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1002-k
 
   
11. Sihtasutuse Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 1003-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1003-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1003-k
 
   
12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 11.08.2010.a. korralduse nr
Korraldus: 1004-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja
Narva Linnavalitsuse 11.08.2010.a. korralduse nr 954-k „Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine “
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1004-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1004-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k muutmine
Korraldus: 1005-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k
„Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud
kulude tegemise piiramine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1005-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1005-k
 
   
14. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Videviku tn 2
Korraldus: 1006-k 2010
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Videviku tn 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1006-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1006-k
 
   
15. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 21
Korraldus: 1007-k 2010
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 21
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1007-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1007-k
 
   
16. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 86
Korraldus: 1008-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 86
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1008-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1008-k
 
   
17. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Hommiku tn 18
Korraldus: 1009-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Hommiku tn 18
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1009-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1009-k
 
   
18. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tormi tn 66
Korraldus: 1010-k 2010
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tormi tn 66
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1010-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1010-k
 
   
19. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Päevalille tn 80
Korraldus: 1011-k 2010
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Päevalille tn 80
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1011-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1011-k
 
   
20. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Majaka tn 44
Korraldus: 1012-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Majaka tn 44
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1012-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1012-k
 
   
21. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Mõisa tn 6b
Korraldus: 1013-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Mõisa tn 6b
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1013-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1013-k
 
   
22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas , Hämariku tn 7
Korraldus: 1014-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas , Hämariku tn 7
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1014-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1014-k
 
   
23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas,Päeva tn 10
Korraldus: 1015-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,Päeva tn 10
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1015-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1015-k
 
   
24. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 1016-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine Majaka tn 18
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1016-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1016-k
 
   
25. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 1017-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Väljastada kasutusluba:
Haava tn 24 (Berjozka AÜ) asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1017-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1017-k
 
   
26. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 1018-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
1. Kummeli tn 2 kasvuhoone püstitamiseks, majandusehitise rekonstrueerimiseks ja sauna laiendamiseks;
2. Nõo 166 (Baltika AÜ) majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Aasa tn 20 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Palli tn 20 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Vihma tn 25 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Kase tn 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Palli tn 18 veetorustiku ehitamiseks;
8. Rahu tn 47 garaažiboksi püstitamiseks;
9. Rakvere tn 26 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Jõe põik 2 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
11. Lina tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
12. Luha tn 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1018-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1018-k
 
   
27. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1019-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
1. Kummeli tn 2 aiamaja rekonstrueerimiseks;
2. Parve tn 4 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Hariduse tn 5e kahe hoone täielikuks lammutamiseks;
4. Hariduse tn 5f hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Nõo 166 (Baltika AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1019-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1019-k
 
   
28. Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Korraldus: 1020-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Jõesuu tn 47 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1020-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1020-k
 
   
29. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 1021-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Väljastada kasutusluba Peetri plats 1 restoraniks ja valuutavahetuspunktiks rekonstrueeritud ruumidele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1021-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1021-k
 
   
30. Narva Linnavolikogu 27.05.2010.a otsuse nr 82 „Aleksander Puškini tn 23a kinnistu jagamine” muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Lähtudes katastripidaja 16.06.2010 otsusest viia sihtotstarbe kirjapilt kooskõlla Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ on vaja muuta otsuse punktis 1 ja punkti 3 alapunktis 3.2.1 sihtotstarbe kirjapilt, asendada sõna „hoonete“ sõnaga „ehitiste“.
 
Otsus/tulemused: 
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
31. Volitamine (Narva linna esindamine krediidiasutusele taotluse esitamisel surnud L. Karru suhtes)
Korraldus: 1022-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1022-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1022-k
 
   
32. Volitamine (PS elamisloa taotluse allkirjastamiseks)
Korraldus: 1023-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1023-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1023-k
 
   
33. Volitamine (Narva linna kui eestkosteasutuse pärimismenetlustes esindamine)
Korraldus: 1024-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabaimeti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1024-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1024-k
 
   
34. Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: 
Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
35. Informatsioon Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni otsuste kohta
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: 
Informatsioon võetud teadmiseks.
 
   
36. Narvas Uusküla tn 4 hoones asuvate mitteeluruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1025-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1025-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1025-k
 
   
37. Narvas A. Puškini tn 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1026-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1026-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1026-k
 
   
38. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate ruumide üüritasu kehtestamine
Korraldus: 1027-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1027-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1027-k
 
   
39. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1028-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1028-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1028-k
 
   
40. Riigihanke „Narva Külastuskeskuse sisustuse ostmine” avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 1029-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
1) Algatada asjade ostmiseks riigihanke „Narva Külastuskeskuse sisustuse ostmine“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2) Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (LVMA) ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist Inna Šadrina.

3) Volitada LVMA-d, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima Narva linna nimel ja arvel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga asjade hankeleping.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1029-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1029-k
 
   
41. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014” avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 1030-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
1) Algatada tänavapuhastusteenuste tellimiseks riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2) Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse vanemspetsialist Tatjana Rušeljuk.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1030-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1030-k
 
   
42. Narva Linnavalitsuse 17.05.2010.a korralduse nr 608-k „Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine” muu
Korraldus: 1031-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1031-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1031-k
 
   
43. NLV 23.12.04 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsut
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
44. Narva linna omandis oleva kinnistu Jõesuu tänav lõik 3 koormamine kinnistu Jõesuu 47 kasuks
Korraldus: 1032-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1032-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1032-k
 
   
45. Narva linna omandis oleva kinnistu Joala tänava lõik 1 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Ga
Korraldus: 1033-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1033-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1033-k
 
   
46. Avaliku ürituse „TIVOLI TUUR 2010” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1034-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1034-k 2010
Otsustati muuta Tivoli Tuuri lahtioleku aega kuni 23.00

Vastu võetud korraldus nr 1034-k
 
   
47. Aktsiaseltsi Transservis-N aktsiakapitali vähendamine
Korraldus: 1035-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Transservis-N aktsiakapitali vähendamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1035-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1035-k
 
   
48. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1036-k 2010
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
OÜ Narva Catering poolt jaemüük avalikul üritusel "Takistussõidu Grand Prix"
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1036-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 1036-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Andrei Filippov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator