NARVA LINNAVALITSUS

13.10.2010  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23
kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutuste
teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste ”
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määruse Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23
kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutuste
teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste ”
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis vastuvõtmist.

2. Volitada rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205
“Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliliselt:
1.Esitada määrused ühe terviktekstina
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412
“Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord” muutmine
seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliliselt:
1.Esitada määrused ühe terviktekstina
 
   
4. Narva Linnavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamis
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Parandada määruse eelnõud vastavalt ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist 23.12.2004 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
5. Katastriüksuste võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
1.Parandada eelnõu vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Pr Luigase palvel eelnõu vastu võtmata.
 
   
6. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 1257-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1257-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1257-k
 
   
7. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1258-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1258-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1258-k
 
   
8. Projekteerimistingimuste määramine(Kangelaste pr15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 1259-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: KÜ KANGELASTE 15, registrikood 80159068
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1259-k 2010
1. Võtta vastu korraldus nr 1259-k
 
   
9. Projekteerimistingimuste määramine(Tallinna mnt 31 eluruumide nr 23, 24, 41, 42, 43.....M2)
Korraldus: 1260-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tallinna mnt 31 eluruumide nr 23, 24, 41, 42, 43 kaupluseks rekonstrueerimine ja nende ühendamine mitteeluruumiga M2

Taotleja: Viktor Rõndin
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1260-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
 
   
10. Projekteerimistingimuste määramine Roo tn 18
Korraldus: 1261-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Roo tn 18 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1261-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
 
   
11. Projekteerimistingimuste määramine (Kosmonaudi tn 3 mitteeluruumi M1 ja eluruumi nr 4 ....)
Korraldus: 1262-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kosmonaudi tn 3 mitteeluruumi M1 ja eluruumi nr 4 ühendamine ja rekonstrueerimine perearstikeskuseks

Taotleja: OÜ NARVA PEREARSTIKESKUS, registrikood 10369775
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1262-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
 
   
12. Projekteerimistingimuste määramine Muru tn 118
Korraldus: 1263-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Muru tn 118 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1263-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1263-k
 
   
13. Projekteerimistingimuste määramine(Vestervalli 28 kaupluse hoone majutusettevõtteks.....)
Korraldus: 1264-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Vestervalli tn 28 kaupluse hoone majutusettevõtteks rekonstrueerimine, laohoone garaažideks rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine

Taotleja: OÜ TRILLO, registrikood 10928134
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1264-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
 
   
14. Projekteerimistingimuste määramine Haraka tn 5
Korraldus: 1265-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Haraka tn 5 aiamaja laiendamine ja rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1265-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
 
   
15. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn 40 // 42 // Tehase tn 3 veetorustiku projekteerimiseks
Korraldus: 1266-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Projekti koostamise eesmärgiks on Joala tn 40 // 42 // Tehase tn 3 uue külmaveetustorustiku projekteerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1266-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
 
   
16. Narva Linnavolikogu määruste muutmine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus
1.1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse “Narva Linnavolikogu määruste muutmine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
17. Linnavara üleandmine Sotsiaalabiametile
Korraldus: 1267-k 2010
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1267-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
 
   
18. Linnavara üleandmine Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 1268-k 2010
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1268-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1268-k
 
   
19. Linnavara üleandmine Linnavara-ja Majandusametile
Korraldus: 1269-k 2010
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1269-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1269-k
 
   
20. NLV 14.11.2001 määruse nr. 1931 ja NLV 15.12.2004 nr. 1259 muutmine
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Narva Linnavalitsuse 14.11.2001 a. määruse nr 1931 „Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri“ ja Narva Linnavalitsuse 15.12.2004 a. määruse nr 1259 „Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliliselt:
1. Esitada määrused terviktekstina

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja