NARVA LINNAVALITSUS

17.11.2010  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Marina Sorgus    nõunik/tõlk   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Mihhail Stalnuhhin    Külaline   

 

 

 
   
1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1420-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1420-k 2010
Töökorras 08.11.2010 otsustati panna 2 eelnõud kokku üheks ja võtta vastu korraldus nr 1420-k
 
   
2. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014” (120324) avatud hankemenetluse tulem
Korraldus: 1421-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
1. Kinnitada riigihanke «Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014» (viitenumber: 120324) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud hankekomisjoni protokollidele, ning tunnistada võitjaks Aktsiaselts N&V (reg 10003028) pakkumuse kogumaksumusega 70 505 174,14 krooni.

2. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjal sõlmida eduka pakkumuse esitanud pakkujaga hankedokumentidele lisatud vormi kohane teenuste hankeleping.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1421-k 2010
15.11.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 1421-k
 
   
3. Narva Jäähalli ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1422-k 2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
MTÜ-le Eesti Uisuliit, registrikood 80048860, Narva Jäähalli ruumide (jääväljak, riietus- ja duširuumid ning teised vajalikud ruumid) tasuta kasutusse andmine ajavahemikul 18.-19.12.2010 iluuisutamise Eesti Meistrivõistluste korraldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1422-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1422-k.
 
   
4. Narva Paemurru Spordikooli poksi- ja jõusaali tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1423-k 2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
MTÜ-le Ida Politsei Spordiklubi, registrikood 80145971, Narva Paemurru Spordikooli poksi- ja jõusaali tasuta kasutusse andmine politsei sportlaste treeningute korraldamiseks 2010/2011 õppeaastal Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1423-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1423-k.
 
   
5. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1424-k 2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans, registrikood 80069833, Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine noorte jalgpallurite treeningute korraldamiseks 2010/2011 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1424-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1424-k.
 
   
6. Narva Koorikooli õpperuumi tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1425-k 2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
FIE-le Galina Voronova, registrikood 11820634, Narva Koorikooli õpperuumi tasuta kasutusse andmine väikestele lastele muusika õppetundide korraldamiseks 2010/2011 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1425-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1425-k.
 
   
7. Õppekeele kehtestamine Narva munitsipaalkoolide põhikoolides
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Linnavalitsuse liikmete otsus (18.11.2010), vastavalt linnavolikogu täiendavale ettepanekule, esitada eelnõud eraldi koolide kaupa.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus`t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
8. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
Määrus: 1426-2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1426-2010
Võtta vastu määrus nr 1426.
 
   
9. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus
Määrus: 1427-2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1427-2010
Võtta vastu määrus nr 1427.
 
   
10. Koolieelse lasteasutuse Tuluke direktori ametisse kinnitamine
Korraldus: 1428-k 2010
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1428-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1428-k.
 
   
11. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Rakvere 40-78 ja Energia 1-35 Narvas
Korraldus: 1429-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1429-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1429-k.
 
   
12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 1430-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1430-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1430-k.
 
   
13. Munitsipaaleluruumi Haigla 14-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1431-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1431-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1431-k.
 
   
14. Munitsipaaleluruumi Rakvere 38-59 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1432-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1432-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1432-k.
 
   
15. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 24-36 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1433-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1433-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1433-k.
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 53-27 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1434-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1434-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1434-k.
 
   
17. Narvas I.Grafovi tn 4 asuva kinnistu võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Igor Grafovi tänav 4 asuva kinnistu võõrandamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
18. Kalmistute tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
19. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 1435-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1435-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1435-k.
 
   
20. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti «Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp» om
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti «Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp» omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
21. Projektis „Fast border crossing“ osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lub
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
22. Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamine (AS Vant)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
23. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40 „Projekti «Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrue
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40
„Projekti «Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine» omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
24. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 6-61 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigasˇt antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
25. Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli 12-9 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas`t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
26. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28-81 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas`t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
27. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sotsiaalse Adaptsi
Korraldus: 1436-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide
tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1436-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1436-k.
 
   
28. Narva linna omandis oleva kinnistu Tallinna maantee lõik 5 koormamine isikliku kasutusõigusega VKG
Korraldus: 1437-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
Narva linna omandis oleva kinnistu Tallinna maantee lõik 5 koormamine isikliku kasutusõigusega VKG Elektrivõrgud OÜ kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1437-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1437-k.
 
   
29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 1438-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1438-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1438-k.
 
   
30. Avaliku ürituse „Ajalugu elustub Narvas“ raames ilutulestiku korraldamine
Korraldus: 1439-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1439-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1439-k.
 
   
31. Avaliku ürituse „Ajalugu elustub Narvas” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1440-k 2010
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1440-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1440-k.
 
   
32. Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määruse nr 9 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord“ mu
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo
 
Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määruse nr 9 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord“ muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määruse nr 9 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord“ muutmise määruse eelnõu (lisatud).

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
33. MTÜ «Minu Kodukant» projekti „Baltic Meetings" kaasfinantseeringu toetuse kinnitamine
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo
 
MTÜ «Minu Kodukant» projekti „Baltic Meetings" kaasfinantseeringu toetuse kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov`it antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
34. Narva Linnavolikogu 28.12.2009. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koos
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo
 
Narva Linnavolikogu 28.12.2009. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva Linnavolikogu 28.12.2009. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate
koosseisude kinnitamine“ muutmise otsuse eelnõu(lisatud).

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
35. Alkohoolsete jookide jaemüük
1441-k 2010
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: 1441-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1441-k.
 
   
36. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 1442-k 2010
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1442-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1442-k.
 
   
37. Ettekirjutuse tegemine V.A.
Korraldus: 1443-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1443-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1443-k.
 
   
38. Ettekirjutuse tegemine V.K.
Korraldus: 1444-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1444-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1444-k.
 
   
39. Ettekirjutuse tegemine O.K.
Korraldus: 1445-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäija Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1445-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1445-k.
 
   
40. Ettekirjutuse tegemine N. T.
Korraldus: 1446-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1446-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1446-k.
 
   
41. Hoolduse seadmine (hooldatav N. F.)
Korraldus: 1447-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1447-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1447-k.
 
   
42. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps T.B.)
Korraldus: 1448-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäija Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1448-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1448-k.
 
   
43. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps A.F.)
Korraldus: 1449-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1449-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1449-k.
 
   
44. Vanemliku hoolitsuseta lastele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (lapsed AIZ.)
Korraldus: 1450-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1450-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1450-k.
 
   
45. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste (laps A.M.)
Korraldus: 1451-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1451-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1451-k.
 
   
46. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps M.D.)
Korraldus: 1452-k 2010
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1452-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1452-k.
 
   
47. Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist ”Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamisest 2011. aastaks” vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig`ut ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
48. Narva Linnavolikogu määruste muutmine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks „Narva Linnavolikogu 8. aprilli 2010. a määruse nr 14 „Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas”, Narva Linnavolikogu 21. jaanuari 2010. a määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas”, Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 43 «Eluruumi alaliste kulude piirimäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Narva linnas», Narva Linnavolikogu 17. detsembri 2009.a määruse nr 33 „Hooldajatoetuse maksmine” ja Narva Linnavolikogu 20. oktoobri 2010.a määruse nr 47 „Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord Narva linnas” muutmise määruse” eelnõu.

2. Volitada Narva abilinnapea Aleksander Ljudvig`ut antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.

3. Käesoleva otsusega otsustas linnavalitsus ümardada matusetoetuse 63,81 eurolt 64. eurole. Ümardamine tuleb kasuks toetuse saajatele.
 
   
49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1453-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
A.Filippov tegi ettepaneku lubada Linnavara- ja Majandusametile teha eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine summas 365 240 krooni, kuna 2011. aastal algavad lasteaias „Pingviin“ rekonstrueerimistööd, mistõttu on vaja üle viia lasteaiarühmad remondi ajaks teistesse lasteaedadesse.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1453-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1453-k.
 
   
50. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
Määrus: 1454-2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412
“Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1454-2010
Võtta vastu määrus nr 1454.
 
   
51. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1455-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Päevakorra punkt esitatud vahetult Linnavalitsuse istungi ajal
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1455-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1455-k.
 
   
52. Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku oma
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise delegeerimine Narva Linnavalitsusele
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
53. Narva Linnavolikogu 23.12.2005 otsuse nr 232 Kangelaste 11b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ k
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu 23.12.2005 otsuse nr 232 Kangelaste 11b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
54. Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ame
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
55. Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
56. Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldami
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
57. Keeldumine maa ostueesõigusega erastamise toimingute tegemisest (Paju 12, Narva)
Korraldus: 1456-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1456-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1456-k.
 
   
58. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kaare tn 3a
Korraldus: 1457-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1457-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1457-k.
 
   
59. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 1458-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1458-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1458-k.
 
   
60. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Sõnajala tn 97a
Korraldus: 1459-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1459-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1459-k.
 
   
61. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Elektrijaama tee 16
Korraldus: 1460-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1460-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1460-k.
 
   
62. Paul Kerese tn 31 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Paul Kerese tn 31 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Paul Kerese tn 31 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
63. Paul Kerese tn 35 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksus
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Paul Kerese tn 35 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Paul Kerese tn 35 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
64. Rahu tänav lõik 1, Rahu tänav lõik 2, Rahu tänav lõik 3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Rahu tänav lõik 1, Rahu tänav lõik 2, Rahu tänav lõik 3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Rahu tänav lõik 1, Rahu tänav lõik 2, Rahu tänav lõik 3 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
65. Vahtra tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Vahtra tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Vahtra tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
66. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas
Korraldus: 1461-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kulgusadama tee 10
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1461-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1461-k.
 
   
67. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Välgu tn 31
Korraldus: 1462-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Välgu tn 31 ja Välgu tn 31a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1462-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1462-k.
 
   
68. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Lõokese tn 6
Korraldus: 1463-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1463-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1463-k.
 
   
69. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Laane tn 11
Korraldus: 1464-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1464-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1464-k.
 
   
70. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 49
Korraldus: 1465-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1465-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1465-k.
 
   
71. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 43
Korraldus: 1466-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1466-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1466-k.
 
   
72. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 22
Korraldus: 1467-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1467-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1467-k.
 
   
73. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Soo tn 236
Korraldus: 1468-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1468-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1468-k.
 
   
74. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 1469-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. 2. Jõesuu tn 18 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Aleksei Juhhanovi tn 20 veetorustiku ehitamiseks;
3. 5. Paemurru tn 20 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks ning piirdeaia püstitamiseks;
4. Pikse tn 3a katusealuse ja piirdeaia püstitamiseks;
5. Toivo tn 10 (Ivuška AÜ asuva) kahe kasvuhoone püstitamiseks;
6. Sireli tn 7 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia ja abihoone püstitamiseks;
7. Viktoria tn 20 (Victoria Aiamaad AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
8. 3. Paemurru tn 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1469-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1469-k.
 
   
75. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1470-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. Viktoria tn 20 (Victoria Aiamaad AÜ asuva) suvila püstitamiseks;
2. Haava tn 25 majandushoone laiendamiseks;
3. 5. Paemurru tn 20 üksikelamu püstitamiseks;
4. Sireli tn 7 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. Pikse tn 3a üksikelamu rekonstrueerimiseks;
6. Rahu tn 16c korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
7. Tallinna mnt 48 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1470-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1470-k.
 
   
76. Kasutuslubade väljastamine
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
1.Väljastada 3.Roheline rekonstrueeritud tänavale;
2.Väljastada 3.Roheline tn ja Tallinna mnt ristmikul ehitatud foorisüsteemile;
 
Otsus/tulemused: 
Suunatud teisele lugemisele
 
   
77. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1471-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1.Tallinna mnt 63 korterelamu rekonstrueeritud soklile;
2. Võidu prospekt 13 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
3. Vaksali tn 13 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4. Vaksali tn 15 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
5. Kangelaste prospekt 40 korterelamus muudetud mitteeluruumi M1 kasutamise otstarbe autovaruosade kaupluseks;
6. 26. Juuli tänavast Kreenholmi tn 50 krundile ehitatud sissesõidule;
7. 2.Paemurru tn 16 rekonstrueeritud üksikelamule;
8. 2.Paemurru tn 16 ehitatud väikeelamule.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1471-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1471-k.
 
   
78. Projekteerimistingimuste määramine (Karja tn 3 kinnistusisese tee pikendamine ja laiendamine ...)
Korraldus: 1472-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Karja tn 3 kinnistusisese tee pikendamine ja laiendamine koos parkimiskohtade rajamisega

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1472-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1472-k.
 
   
79. Projekteerimistingimuste määramine (Viru tn 18 lasketiiru hoone laoks rekonstrueerimine)
Korraldus: 1473-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1473-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1473-k.
 
   
80. Projekteerimistingimuste määramine (Pähklimäe tn 3 abihoone laoks rekonstrueerimine)
Korraldus: 1474-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1474-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1474-k.
 
   
81. Projekteerimistingimuste määramine (26. Juuli tn 4 olemasolevate hoonete lao- ja garaažihooneks...)
Korraldus: 1475-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
26. Juuli tn 4 olemasolevate hoonete lao- ja garaažihooneks ning võimlaks rekonstrueerimine

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1475-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1475-k.
 
   
82. Projekteerimistingimuste määramine (6. Paemurru tn 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)
Korraldus: 1476-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
6. Paemurru tn 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning tänavapoolse piirdeaia püstitamine

Taotleja: pr Jelena Ziolkowska
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1476-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1476-k.
 
   
83. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 4
Korraldus: 1477-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Toivo tn 4 aiamaja ja kõrvalhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1477-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1477-k.
 
   
84. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn 46
Korraldus: 1478-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Rakvere tn 46 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1478-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1478-k.
 
   
85. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 6
Korraldus: 1479-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Toivo tn 6 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1479-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1479-k.
 
   
86. Projekteerimistingimuste määramine Mooni tn 56
Korraldus: 1480-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Mooni tn 56 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1480-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1480-k.
 
   
87. Projekteerimistingimuste määramine Lõokese tn 20
Korraldus: 1481-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Lõokese tn 20 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1481-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1481-k.
 
   
88. Projekteerimistingimuste määramine Kannikese tn. 82
Korraldus: 1482-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Kannikese tn. 82 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1482-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1482-k.
 
   
89. Projekteerimistingimuste määramine (Rakvere tn 21 üksikelamu ja majandusehitise rekonstrueerimine..)
Korraldus: 1483-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Rakvere tn 21 üksikelamu ja majandusehitise rekonstrueerimine ja laiendamine

Taotleja: pr Lea Georgitsa
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1483-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1483-k.
 
   
90. Projekteerimistingimuste määramine (Oru tn 30 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)
Korraldus: 1484-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Oru tn 30 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
ning tänavapoolse piirdeaia püstitamine

Taotleja: hr Anatoli Jekimov
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1484-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1484-k.
 
   
91. Projekteerimistingimuste määramine (Päikese tn 13 olemasolevate ehitiste lammutamine ja uute...)
Korraldus: 1485-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Päikese tn 13 olemasolevate ehitiste lammutamine ja uute ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: pr Olga Kuznetsova
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1485-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1485-k.
 
   
92. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 9 - M3 mitteeluruumi veterinaarravilaks ja ...)
Korraldus: 1486-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Kreenholmi tn 9 - M3 mitteeluruumi veterinaarravilaks
ja lemmikloomade kaupluseks rekonstrueerimine

Taotleja: hr Oleg Gretšin
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1486-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1486-k.
 
   
93. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 12 - 44 eluruumi kaupluseks rekonstrueerimine...)
Korraldus: 1487-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Kreenholmi tn 12 - 44 eluruumi kaupluseks rekonstrueerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega

Taotleja: OÜ GiftStudio, registrikood 11688821
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1487-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1487-k.
 
   
94. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 12b nelja ehitise lammutamine, kahe hoone fassaadide..)
Korraldus: 1488-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Kalda tn 12b nelja ehitise lammutamine, kahe hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ning uue remonditöökoja hoone püstitamine detailplaneeringu alusel

Taotleja: ANDRUSE HULGIKAUBANDUSE OÜ, registrikood 10054445
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1488-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1488-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Marina Sorgus
nõunik/tõlk