NARVA LINNAVALITSUS

29.12.2010  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Andrei Filippov    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1617-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Pr.Lutuse palvel töökorras
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1617-k 2010
Töökorras 16.12.2010 vastu võetud korraldus nr 1617-k
 
   
2. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps A.B.)
Korraldus: 1618-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1618-k 2010
Töökorras 20.12.2010 vastu võetud korraldus nr 1618-k
 
   
3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 21.12.2010 vastu võetud korraldus nr 1619-k
 
   
4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1620-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1620-k 2010
Töökorras 23.12.2010 vastu võetud korraldus nr 1620-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine
Määrus: 1621 - 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257
“Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine ja esitamine uues redaktsioonis
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1621 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1621
 
   
6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1622-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1622-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1622-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1623-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1623-k 2010
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1623-k
 
   
8. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 17-24 ja Paul Kerese 17-30 Narvas
Korraldus: 1624-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1624-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1624-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 12a-80 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1625-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1625-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1625-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 36-98 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1626-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1626-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1626-k
 
   
11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 1627-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1627-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1627-k
 
   
12. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 38-59 Narvas üürile andmine
Korraldus: 1628-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnalamu
Ettekandjad: Pr. Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1628-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1628-k
 
   
13. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele kuutasu maksmine
Korraldus: 1629-k 2010
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1629-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1629-k
 
   
14. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise P.S. eestkosteasutuse esindamine)
Korraldus: 1630-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1630-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1630-k
 
   
15. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise jätkamine (laps D.M.)
Korraldus: 1631-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1631-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1631-k
 
   
16. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps D.S.)
Korraldus: 1632-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1632-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1632-k
 
   
17. Hoolduse seadmine (hooldatav N.B.)
Korraldus: 1633-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1633-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1633-k
 
   
18. Hoolduse seadmine (hooldatav A.N.)
Korraldus: 1634-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1634-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1634-k
 
   
19. Ettekirjutuse tegemine A.S.
Korraldus: 1635-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1635-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1635-k
 
   
20. Ettekirjutuse tegemine J.G.
Korraldus: 1636-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1636-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1636-k
 
   
21. Ettekirjutuse tegemine N.L.
Korraldus: 1637-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1637-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1637-k
 
   
22. Ettekirjutuse tegemine V.M.
Korraldus: 1638-k 2010
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1638-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1638-k
 
   
23. Riigihanke "Narva Külastuskeskuse sisustuse ostmine II" (121442) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 1639-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Kinnitada riigihanke «Külastuskeskuse sisustuse ostmine II» (viitenumber: 121442) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni protokollidele, järgmiselt:
1. Riigihanke I osas „Kontoritehnika“ kinnitada võitjaks Infotark AS (reg 10047988) pakkumuse maksumusega 306 934,00 krooni (koos käibemaksuga);
2. Riigihanke II osas „Viidad ja linnakardid“ kinnitada võitjaks Artbase Reklaam OÜ (reg 1148 0144) pakkumuse maksumusega 101 796,00 krooni (koos käibemaksuga);
3. Riigihanke III osas „Kujunduselemendid“ lugeda riigihankemenetlus pakkumuste esitamata jätmisega lõppenuks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1639-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1639-k
 
   
24. Narva linna omandis oleva kinnistu 26. Juuli tänav koormamine reaalservituudiga kinnistu 26. Juuli t
Korraldus: 1640-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1640-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1640-k
 
   
25. Narvas Uusküla tänav lõik 2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (AS Vant)
Korraldus: 1641-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1641-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1641-k
 
   
26. Narvas Rahu põik asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 41)
Korraldus: 1642-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1642-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1642-k
 
   
27. Narva Linnavalitsuse 25.07.2006. a korralduse nr 986-k "Narva linna taksopeatuste asukohtade määramine" muutmine
Korraldus: 1643-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Tunnistada Narva Linnavalitsuse 25.07.2006. a korralduse nr 986-k „Narva linna taksopeatuste asukohtade määramine“ punkt 3.18 kehtetuks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1643-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1643-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 06.10.2010 korralduse nr 1188-k „Narvas Raekoja plats ja Raekoja plats 1 asuvate maa-alade osade tasuta kasutusse andmine (Tartu Ülikool)“ muutmine
Korraldus: 1644-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1644-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1644-k
 
   
29. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoone kuutasu kehtestamine 2011. aastal
Korraldus: 1645-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1645-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1645-k
 
   
30. Narvas Linda tänav 4 hoone kuutasu kehtestamine 2011. aastal
Korraldus: 1646-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1646-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1646-k
 
   
31. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Linnaarhiiv)
Korraldus: 1647-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1647-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1647-k
 
   
32. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti ruumide tasuta kasutusse andmine (OÜ Niknas)
Korraldus: 1648-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1648-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1648-k
 
   
33. Narvas Hariduse tänav 15 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (SA Narva Haigla)
Korraldus: 1649-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1649-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1649-k
 
   
34. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine
Korraldus: 1650-k 2010
   
Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1650-k 2010
1. Täiendada punkti 1 ja punkti 3 LCD paneeli parameetritega.
2. Võtta vastu korraldus nr 1650-k
 
   
35. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1651-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1651-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1651-k
 
   
36. Konkursi "Vanapaberi kogumine kortermajades" võitja autasustamine
Korraldus: 1652-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Autasustada Korteriühistut Puškini 5 (reg. 80180523) muruniidukiga väärtusega 3 000 (kolm tuhat) krooni.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1652-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1652-k
 
   
37. Oru tn 2b maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Oru tn 2b maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
38. Paul Kerese tn 29 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Paul Kerese tn 29 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kalamarja tn 14
Korraldus: 1653-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kalamarja tn 14
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1653-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1653-k
 
   
40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 46
Korraldus: 1654-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 46
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1654-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1654-k
 
   
41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tihase tn 36
Korraldus: 1655-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tihase tn 36
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1655-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1655-k
 
   
42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Välgu tn 1
Korraldus: 1656-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Välgu tn 1 ja Välgu tn 1a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1656-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1656-k
 
   
43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 19
Korraldus: 1657-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja ( direktori ülesannetes)
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 19
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1657-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1657-k
 
   
44. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Nõo tn 198
Korraldus: 1658-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Nõo tn 198
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1658-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1658-k
 
   
45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Mulla tn 239
Korraldus: 1659-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Mulla tn 239
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1659-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1659-k
 
   
46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Muru tn 117
Korraldus: 1660-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ükesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Muru tn 117
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1660-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1660-k
 
   
47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Muru tn 98
Korraldus: 1661-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Muru tn 98
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1661-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1661-k
 
   
48. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 57
Korraldus: 1662-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 57
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1662-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1662-k
 
   
49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Aniliini tn 13
Korraldus: 1663-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Aniliini tn 13
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1663-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1663-k
 
   
50. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Majaka tn 15
Korraldus: 1664-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Majaka tn 15
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1664-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1664-k
 
   
51. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hämariku tn 8
Korraldus: 1665-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Hämariku tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1665-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1665-k
 
   
52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Luige tn 3
Korraldus: 1666-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Luige tn 3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1666-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1666-k
 
   
53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Roosi tn 1
Korraldus: 1667-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Roosi tn 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1667-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1667-k
 
   
54. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn 23 ja 39 maa-alade teede ja vajalike tehnovõrkude projekteerimiseks
Korraldus: 1668-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Kadastiku tn 23 ja 39 infrastruktuurirajatiste projekteerimine(teed, vesi, kanalisatsioon, side, elektrivõrgud, keskküttevõrgud, sadevesikanalisatsioon, gaas)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1668-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1668-k
 
   
55. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 26 -M1 juuksurisalongiks rekonstrueerimine)
Korraldus: 1669-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1669-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1669-k
 
   
56. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna maantee lõikel 5 sideliini ehitamiseks
Korraldus: 1670-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Tallinna maantee lõikel 5 sideliini ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1670-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1670-k
 
   
57. Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali tn 7 üksikelamu osaline rekonstrueerimine...)
Korraldus: 1671-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes
 
Juhkentali tn 7 üksikelamu osaline rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ja piirdeaia püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1671-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1671-k
 
   
58. Projekteerimistingimuste määramine Kibuvitsa tn 226
Korraldus: 1672-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ükesannetes)
 
Kibuvitsa tn 226 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1672-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1672-k
 
   
59. Projekteerimistingimuste määramine Rõõmu tn 28
Korraldus: 1673-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ükesannetes)
 
Rõõmu tn 28 aiamaja koos garaažiga, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1673-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1673-k
 
   
60. Projekteerimistingimuste määramine Sädeme tn 15
Korraldus: 1674-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ükesannetes)
 
Sädeme tn 15 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1674-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1674-k
 
   
61. Projekteerimistingimuste määramine Sõnajala tn 5
Korraldus: 1675-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ükesannetes)
 
Sõnajala tn 5 vana aiamaja lammutamine ning uue aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1675-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1675-k
 
   
62. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1676-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
1. 5. Paemurru 14 üksikelamu laiendamiseks ning sauna püstitamiseks;
2. Rakvere tn 39 üksikelamu ja majandushoone laiendamiseks;
3. Tiina tn 57 (Ivuška AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
4. Tiina tn 59 (Ivuška AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
5. Majaka tn 43 (Anil AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1676-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1676-k
 
   
63. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1677-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
 
1. Kulgu tn 5 püstitatud metallitöötluse tootmishoonele;
2. Kanepi tn 23ehitatud piirdeaiale;
3. Kulgu kanali kuni Kulgusadama tee 1 ehitatud 6kV kaabelliinile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1677-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1677-k
 
   
64. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1678-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
 
Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
Jõesuu tn ehitatud välisveetorustikele
Jõesuu tn ehitatud kanalisatsioonitorustikele
Jõesuu tn ehitatud sadeveetorustikele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1678-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1678-k
 
   
65. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1679-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
 
Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload tähtajaga kuni 29.12.2015 a.
Joala tn 3, 5, 5b, 7, 9, Turu tn 1, 3 ehitatud sideõhuliinile;
Joala tn 11, 13, 15, Kalda tn 4, 6, 8, 10, 12, Kose tn 1a, 3 ehitatud sideõhuliinile;
Vestervalli tn 2, 2a, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, Kraavi tn 10, 12, Viru tn 3, 11, 13, 15, 17, 19, 20, Rüütli tn 2, 4, 6, Suur tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, Koidula tn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ehitatud sideõhuliinile;
Vabaduse tn 13, Lavretsovi tn 5, Aleksander Puškini tn 28, 30 ehitatud sideõhuliinile;
Aleksander Puškini tn 21, 22, Tuleviku tn 3, 7 ehitatud sideõhuliinile;
Vestervalli tn 20, 24, Sepa tn 1, 3, Karja tn 2, 4, 5, Pimeaia tn 1, Moonalao tn 9 ehitatud sideõhuliinile;
Aleksander Puškini tn 10, 10a, 12, 14, Malmi tn 4, 6 ehitatud sideõhuliinile;
Võidu pr 2, 4, Tallinna mnt 32 ehitatud sideõhuliinile;
Tallinna mnt 18, 20, 22, 24, 26, Energia tn 2 ehitatud sideõhuliinile;
Igor Grafovi tn 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Aleksander Puškini tn 5, Arsenti Bastrakovi tn 3, 5, Vaksali tn 13, 15 ehitatud sideõhuliinile;
Kangelaste pr 3, 5, 7, 7a, Rakvere tn 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40, 40a, 42, Hariduse tn 26, 28, 30, Kevade tn 3, 11, 17, 22 ehitatud sideõhuliinile;
Tallinna mnt 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Hariduse tn 11 ehitatud sideõhuliinile;
Tallinna mnt 11, 13, 13a, 15, 17 Aleksander Puškini tn 23, 25 ehitatud sideõhuliinile;
Kangelaste pr 24, 40, 42, 44, Rahu tn 18, 20, 22, 26, 28, 28a, 30, 32, 34, Pähklimäe tn 2, 4, 6, 6a ehitatud sideõhuliinile;
Ancis Daumani tn 5, 7, 9, 13, 15, 17, Rakvere tn 73, 85, 87, 89 Kangelaste pr 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, Paju tn 6, Aleksander Puškini tn 49, 51, 53 ehitatud sideõhuliinile;
Rakvere tn 20, 20a, 20b, 27, Aleksei Juhhanovi tn 12 ehitatud sideõhuliinile;
1Mai tn 7, Aleksander Puškini tn 2, 2a, 4, 6, Juhkentali tn 1, 3, 4, 5, 5b, 6, 9, 11 Igor Grafovi tn 17, 18, 19 Vaivara tn 3, 9, Raudsilla tn 6, 8, 10 ehitatud sideõhuliinile;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1679-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1679-k
 
   
66. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 1680-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
1. 5 Paemurru 14 piirdeaia ehitamiseks;
2. Tule tn 95 (Jugla Aiad AÜ asuva) majandushoone püstitamiseks;
3. Joala tn 19 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
4. Palli tn 20 veetorustiku ehitamiseks;
5. Majaka tn 43 (Anil AÜ asuva) elektriõhuliini ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1680-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1680-k
 
   
67. Narva Linnavalitsuse korralduste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Korraldus: 1681-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1681-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1681-k
 
   
68. Narva Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Määrus: 1682 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1682 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1682
 
   
69. Narva Linnavalitsuse määruste muutmine ja määruse kehtetuks tunnistamine seoses euro kasutusele võtmisega
Määrus: 1683 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1683 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1683
 
   
70. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine
Korraldus: 1684-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1684-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1684-k
 
   
71. Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutami
Määrus: 1685 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamise maksumuse kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1685 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1685
 
   
72. Narva Linnavalitsuse 08.08.2007. a määruse nr 1088 „Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodu
Määrus: 1686 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Narva Linnavalitsuse 08.08.2007. a määruse nr 1088 „Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodustingimustel“ kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1686 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1686
 
   
73. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
Korraldus: 1687-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1687-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1687-k
 
   
74. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 1688-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1688-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1688-k
 
   
75. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1689-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1689-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1689-k
 
   
76. Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus
Määrus: 1690 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1690 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1690
 
   
77. Narva Humanitaargümnaasiumi põhimäärus
Määrus: 1691 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1691 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1691
 
   
78. Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
Määrus: 1692 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1692 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1692
 
   
79. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
Määrus: 1693 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1693 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1693
 
   
80. Narva Paju Kooli põhimäärus
Määrus: 1694 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1694 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1694
 
   
81. Narva Peetri Kooli põhimäärus
Määrus: 1695 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1695 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1695
 
   
82. Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus
Määrus: 1696 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1696 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1696
 
   
83. Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus
Määrus: 1697 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1697 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1697
 
   
84. Narva 6. Kooli põhimäärus
Määrus: 1698 - 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1698 - 2010
Võtta vastu määrus nr 1698
 
   
85. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1699-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1699-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1699-k
 
   
86. Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1700-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1700-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1700-k
 
   
87. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1701-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1701-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1701-k
 
   
88. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1702-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1702-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1702-k
 
   
89. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1703-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1703-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1703-k
 
   
90. Narva Peetri Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1704-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1704-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1704-k
 
   
91. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1705-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1705-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1705-k
 
   
92. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1706-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1706-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1706-k
 
   
93. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2011.aastal
Korraldus: 1707-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Narva Linnavalitsuse istungite toimumisajad 2011.aastal
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1707-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1707-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Andrei Filippov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja