NARVA LINNAVALITSUS

26.01.2011  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Maaüksusele Kadastiku karjäär aadressi määramine.
Korraldus: 35-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 35-k 2011
Töökorras 19.01.2011 vastu võetud korraldus nr 35-k
 
   
2. Valimisjaoskondade moodustamine
Määrus: 36 - 2011
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
Valimisjaoskondade piiride kinnitamise uue terviksteksti kinnitamine.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 36 - 2011
Töökorras 24.01.2011 vastu võetud määrus nr 36
 
   
3. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 37- k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 37- k 2011
Võtta vastu korraldus nr 37-k
 
   
4. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 38-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
FIE Tatjana Gordejeva poolt jaemüük kaupluses aadressil Uusküla 11.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 38-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 38-k
 
   
5. Alkohoolsete jookide hulgimüük
Korraldus: 39-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
OÜ BG&EST poolt hulgimüük aadressil Oru 18
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 39-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 39-k
 
   
6. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori nimetamine
Korraldus: 40-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 40-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 40-k
 
   
7. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine
Korraldus: 41-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 41-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 41-k
 
   
8. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine
Korraldus: 42-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 42-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 42-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi Haigla 8-2 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 43-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 43-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 43-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 14-1 Narvas üürile andmine
Korraldus: 44-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 44-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 44-k
 
   
11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 45-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 45-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 45-k
 
   
12. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine
Määrus: 46 - 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257
“Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 46 - 2011
Võtta vastu määrus nr 46
 
   
13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 47-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 47-k 2011
1. Täiendada korraldust vastavalt LAÖA taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 47-k
 
   
14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 48-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 48-k 2011
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 48-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008 määruse nr. 317 „Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine” muutmine
Määrus: 49 - 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 49 - 2011
Võtta vastu määrus nr 49
 
   
16. Hoolduse seadmine (hooldatav A.N.)
Korraldus: 50-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 50-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 50-k
 
   
17. Hoolduse seadmine (hooldatav L.P.)
Korraldus: 51-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 51-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 51-k
 
   
18. Hoolduse seadmine (hooldatav M.S.)
Korraldus: 52-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 52-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 52-k
 
   
19. Hoolduse seadmine (hooldatav G.S.)
Korraldus: 53-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 53-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 53-k
 
   
20. Hoolduse seadmine (hooldatav A.Ž.)
Korraldus: 54-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 54-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 54-k
 
   
21. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Ancis Daumani tn 2 kinnistu jagamine”
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Ancis Daumani tn 2 kinnistu jagamine”

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
22. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “4. Roheline tn 11 ja 4. Roheline tn 13 kinnistute piiride vahetamine”
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “4. Roheline tn 11 ja 4. Roheline tn 13 kinnistute piiride vahetamine”
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
23. Pähklimäe tänav T1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Pähklimäe tänav T1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
24. Kangelaste prospekt T1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kangelaste prospekt T1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
25. Joala tänav lõik 6 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Joala tänav lõik 6 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
26. Elektrijaama tee lõik 1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Elektrijaama tee lõik 1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
27. Peaalajaama tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Peaalajaama tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
28. Maaüksusele aadressi määramine (Tiigi tn 1a).
Korraldus: 55-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 55-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 55-k
 
   
29. Arvamuse andmine Kadastiku karjäärile maa riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 56-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 56-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 56-k
 
   
30. Arvamuse andmine rekonstrueeritud Narva raudteeviaduktile
Korraldus: 57-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Arvamuse andmine rekonstrueeritud Narva raudteeviaduktile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 57-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 57-k
 
   
31. Arvamuse andmine Lai 153, Piiri 165, Piiri 166, Piiri 183, Valge 201Valge 205, Valge 208 maaüksustele maa riigi omandisse jätmiseks.
Korraldus: 58-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 58-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 58-k
 
   
32. Rakvere tn 52 kinnisasjaga piirneva Rakvere tn 52a maa erastamine
Korraldus: 59-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Rakvere tn 52 kinnisasjaga piirneva
Rakvere tn 52a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 59-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 59-k
 
   
33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Piiri tn 174
Korraldus: 60-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Piiri tn 174
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 60-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 60-k
 
   
34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kulgusadama tee 10a
Korraldus: 61-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 61-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 61-k
 
   
35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Künka tänav
Korraldus: 62-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 62-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 62-k
 
   
36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Vahtra tänav
Korraldus: 63-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 63-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 63-k
 
   
37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 49
Korraldus: 64-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 49
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 64-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 64-k
 
   
38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 60
Korraldus: 65-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 60
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 65-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 65-k
 
   
39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 20
Korraldus: 66-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 20
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 66-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 66-k
 
   
40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 25
Korraldus: 67-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 25
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 67-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 67-k
 
   
41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 27
Korraldus: 68-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 27
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 68-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 68-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 1 parkimisplatside ja Mihhail Maslovi tänava poolse sissesõidu rajamine)
Korraldus: 69-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: SA NARVA HAIGLA, registrikood 90003217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 69-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 69-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine(Haigla tn 5 ja Haigla tn 7 hoonete vahelise tunneli projekteerimine)
Korraldus: 70-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: SA NARVA HAIGLA, registrikood 90003217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 70-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 70-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 7 hoone viilkatuse väljaehitamine)
Korraldus: 71-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: SA NARVA HAIGLA, registrikood 90003217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 71-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 71-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 9 hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 72-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: SA NARVA HAIGLA, registrikood 90003217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 72-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 72-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine (Hoone ehitisregistrikoodiga 118005413 esimese korruse siseruumide perearstikeskuseks rekonstrueerimine)
Korraldus: 73-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Hariduse tn 5a hoone ehitisregistrikoodiga 118005413 asub Tallinna mnt 19c kinnistu loodeosas.

Taotleja: FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 73-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 73-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 59 kinnistul asuva kahe hoone ehitisregistrikoodidega 118004808 ja 118004803 osaline lammutamine)
Korraldus: 74-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 74-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 74-k
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramine (4. Roheline tn 13 ehitiste lammutamine)
Korraldus: 75-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: AS ASTRI-NARVA, registrikood 10227532
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 75-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 75-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 24 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 76-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: KÜ ZARNITSA, registrikood 80250900
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 76-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 76-k
 
   
50. Ehituslubade väljastamine Balti Elektrijaama kompleksi rajamiseks
Korraldus: 77-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. Elektrijaama tee 59 kütuse mahalaadimishoone hoone püstitamiseks;
2. Elektrijaama tee 59 kütuse sorteerimis-purustushoone püstitamiseks;
3. Elektrijaama tee 59 kütuse päevalao püstitamiseks;
4. Elektrijaama tee 59 alajaama püstitamiseks;
5. Elektrijaama tee 63a laoplatsi rajamiseks;
6. Elektrijaama tee 63a autokaalude rajamiseks;
7. Elektrijaama tee 59 6kV elektri maakaabelliini ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 77-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 77-k
 
   
51. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 78-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. Pähklimäe tn 9 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
2. Kreenholmi tn 37 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
3. Kreenholmi tn 4 korteri nr 42 ilusalongiks rekonstrueerimiseks koos eraldi sissepääsu ehitamisega;
4. Allika tn 103 (Baltika AÜ asuva) aiamaja rekonstrueerimiseks;
5. Kuuse tn 33 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja rekonstrueerimiseks;
6. Vesiroosi tn 4 (Metsaonnid AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 78-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 78-k
 
   
52. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 79-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload tähtajaga kuni 26.01.2016a:
1. Kangelaste pr 10b, 12a, 12b ehitatud sideõhuliinile;
2. Kangelaste pr 16, 16a, 18, 18a ehitatud sideõhuliinile;
3. Kangelaste pr 41, 43, 45, 47b, 49, 51, 53ehitatud sideõhuliinile;
4. Ancis Daumani tn 16, 18, Rahu tn 44, 46 ehitatud sideõhuliinile;
5. Võidu pr 6, 8, 10, 12 ehitatud sideõhuliinile;
6. Partisani tn 2, Võidu pr 10a, 14 ehitatud sideõhuliinile;
7.Aleksander Puškini tn 9, 11, 13, 15, 17, 19, Malmi tn 3, 5, 10, 12 ehitatud sideõhuliinile;
8. Linda tn 1, 4, 7, Kosmonaudi tn 3, 5, 7, 9 ehitatud sideõhuliinile;
9. Kreenholmi tn 8, 8b, Paul Kerese tn 18 ehitatud sideõhuliinile;
10. Võidu pr 3, 5, 7, 9, 11, 13 ehitatud sideõhuliinile;
11. Energia tn 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, Tallinna mnt 2, 4, 4a, 6, 6a, 6b, 8, 8a,12, Paul Kerese tn 2, 4, 6, 8, 10 ehitatud sideõhuliinile;
12. 26 Juuli tn 1, 3, Kreenholmi tn 42 ehitatud sideõhuliinile;
13. Oru tn 5, 15, Uusküla tn 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ehitatud sideõhuliinile;
14. 1 Paemurru tn 17, Oru tn 17, Uusküla tn 18, 19,23 ehitatud sideõhuliinile;
15. Kreenholmi tn 23, 23a, 23b ehitatud sideõhuliinile;
16. Kreenholmi tn 35, Vassili Gerassimovi tn 12, 18a ehitatud sideõhuliinile;
17. Kooli põik 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, Vassili Gerassimovi tn 7, 9, Haigla tn 8, 10, 14, 16 ehitatud sideõhuliinile;
18. Joala tn 10, 12, Vassili Gerassimovi tn 3, Haigla tn 4 hoone ehitatud sideõhuliinile;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 79-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 79-k
 
   
53. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 80-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1.Igor Grafovi tn 6 korterelamu rekonstrueeritud trepikodade akendele;
2.Arsenti Bastrakovi tn 3 korterelamu rekonstrueeritud trepikodade akendele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 80-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 80-k
 
   
54. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 81-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. Mängu tn 14 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Kuuse tn 33 (Berjozka AÜ asuva) sauna rekonstrueerimiseks ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Allika tn 103 (Baltika AÜ asuva) majandushoone rekonstrueerimiseks;
4. Raudtee tn 21 garaažiboksi püstitamiseks;
5. Vesiroosi tn 4 (Metsaonnid AÜ asuva) sauna, kasvuhoone, kuuri ja piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 81-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 81-k
 
   
55. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 82-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Sügispealinn 2011
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 82-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 82-k
 
   
56. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 83-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
Turniiri "Läänemere maletähed 2011" korraldamine ja läbiviimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 83-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 83-k
 
   
57. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 84-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Eesti Vehklemise Paraolümpiaadi Föderatsioon, registrikood 80258971, Narva Koorikooli hoones, aadressil 26. juuli tn 9 asuvate spordisaali ja abiruumide tasuta kasutusse andmine erivajadustega sportlaste treeninguteks 2010/2011 õppeaastal.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 84-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 84-k
 
   
58. Ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 85-k 2011
   
Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander Ljudvig
 
Ajutise komisjoni moodustamine hooldekodu ruumide üürile võtmisele eelnevate küsimuste lahendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 85-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 85-k
 
   
59. Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu liikmete määramine
Korraldus: 86-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: nõunik Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 86-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 86-k
 
   
60. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011 korralduse nr 33-k kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 87-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: nõunik Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 87-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 87-k
 
   
61. Linnavara üleandmine
Korraldus: 88-k 2011
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
Linnarava üleandmine Rahandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 88-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 88-k
 
   
62. Riigihanke "Narva Laste Loomemaja sisustuse ostmine II" (121913) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 89-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
Kinnitada riigihanke «Narva Laste Loomemaja sisustuse ostmine II» (viitenumber: 121913) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni protokollidele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 89-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 89-k
 
   
63. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine
Korraldus: 90-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
Arvata Narva Linnavalitsuse 29.12.2005. a korraldusega nr 1400-k "Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine" moodustatud riigihanke komisjoni koosseisust välja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktor Anne Hallik, jättes komisjoni koosseis muus osas muutmata.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 90-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 90-k
 
   
64. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005. a määruse nr 1254 "Peetri plats 3 asuva tualeti tariifide kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Määrus: 91-2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
Tunnistada alates 01. jaanuarist 2011. a. kehtetuks Narva Linnavalitsuse 30. novembri 2005. a määrus nr 1254 "Peetri plats 3 asuva tualeti tariifide kehtestamine" (KO 2005, 266, 2447).
 
Otsus/tulemused: Määrus: 91-2011
Võtta vastu määrus nr 91
 
   
65. Narvas Linda 4 asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ PULTMEN)
Korraldus: 92-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 92-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 92-k
 
   
66. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK)
Korraldus: 93-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 93-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 93-k
 
   
67. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumide kasutamise eest (MTÜ KUNSTISTUUDIO STUPENI)
Korraldus: 94-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 94-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 94-k
 
   
68. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 95-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 95-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 95-k
 
   
69. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 96-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 96-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 96-k
 
   
70. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 97-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 97-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 97-k
 
   
71. Avaliku ürituse „Hiina uusaasta tähistamise karneval” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 98-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 98-k 2011
1. Nõustuda Peetri platsi osalise sulgemisega (kuni sõidurajani)
2.Võtta vastu korraldus nr 98-k
 
   
72. Ilutulestiku korraldamine (06.02.2011 AS RUF EESTI)
Korraldus: 99-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 99-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 99-k
 
   
73. Dokumentide ettevalmistamisest Linnavara- ja Majandusametis
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
Ettepanek juhtida pr T.Luigase Linnavara- ja Majandusameti direktori tähelepanu lubamatule halvale dokumentide ettevalmistamisele linnavalitsuse istungile.
 
Otsus/tulemused: 

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja