NARVA LINNAVALITSUS

06.04.2011  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
Korraldus: 317-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a
korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2011
Töökorras 24.03.2011 vastu võetud korraldus nr 317-k
 
   
2. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
Korraldus: 318-k 2011
   
Esitaja: linnapea Tarmo Tammiste
Ettekandjad: linnapea Tarmo Tammiste
 
Vastavalt Narva Linnavalitsuse 29.10.2010.a. määrusele ''Narva Linna teenetemärkide andmise kord" on esitatud kandidaadid äramärkimiseks.
Kooskõlastatud paberkandjal.
Eelnõu kuulub avalikustamisele pärast autasustamist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2011
Töökorras 29.03.2011 vastu võtta korraldus nr 318-k
 
   
3. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine
Korraldus: 319-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2011
Töökorras 30.03.2011 vastu võtta korraldus nr 319-k
 
   
4. Laenulepingu ülevõtmine
   
Esitaja: linnapea Tarmo Tammiste
Ettekandjad: linnapea Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 31.03.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga „Laenulepingu ülevõtmine“.

2.Volitada linnapead Tarmo Tammistet antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
5. Projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 01.04.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
6. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40 „Projekti «Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine» muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 04.04.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalituse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi veebaasi hoonete renoveerimise I etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi veebaasi hoonete renoveerimise I etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
8. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine
Korraldus: 320-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
9. Aktsiaselts Siluett ( registrikood 15008295 ) ettevõtteregistrist kustutamine
Korraldus: 321-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Aktsiaselts Siluett ( registrikood 15008295 ) ettevõtteregistrist kustutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
10. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 322-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
11. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 323-k 2011
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
Novoloto AS poolt jaemüük baaris aadressil Kangelaste prospekt 2.
Jusian Ehitus Grupp OÜ poolt jaemüük hostelis aadressil Kreenholmi 40.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 324-k 2011
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori kt Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
13. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 325-k 2011
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori kt Jelena Golubeva
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2011
1.Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
14. Ettekirjutuse tegemine V.I.
Korraldus: 326-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
15. Hoolduse seadmine (hooldatav V.K.)
Korraldus: 327-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 327-k
 
   
16. Hoolduse seadmine (hooldatav Z.B.)
Korraldus: 328-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 328-k
 
   
17. Hoolduse seadmine (hooldatav P.J.)
Korraldus: 329-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 329-k
 
   
18. Hoolduse seadmine (hooldatav G.I.)
Korraldus: 330-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 330-k
 
   
19. Hoolduse seadmine (hooldatav G.K.)
Korraldus: 331-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 331-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 331-k
 
   
20. Narva Linnavolikogu 21.12.2010 otsuse nr 191 „Linnavara tasuta võõrandamine (kinnistu Kraavi tänav 2, Narva)” muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 21.12.2010 otsuse nr 191 „Linnavara tasuta võõrandamine (kinnistu Kraavi tänav 2, Narva)” muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
21. Narvas Rahu tn 22a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ Rahu 22 Narva)
Korraldus: 332-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 332-k
 
   
22. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 333-k 2011
   
Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 333-k
 
   
23. LVMA kulude ja põhivara üleandmine Kultuuriosakonna ning Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 334-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 334-k
 
   
24. Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 140 ''Vestervalli tn 17a maa-ala detailplaneeringu algatamine''..
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 140 ''"Vestervalli tn 17a maa-ala detailplaneeringu algatamine''" kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 140 „Vestervalli 17a maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamist ning menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
25. Maaüksusele aadressi määramine (Pähklimäe tänav 3c)
Korraldus: 335-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 335-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 335-k
 
   
26. Maaüksusele aadressi määramine (Pähklimäe tänav 3d)
Korraldus: 336-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 336-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 336-k
 
   
27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tänav lõik 6
Korraldus: 337-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 337-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 337-k
 
   
28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tänav lõik 7
Korraldus: 338-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 338-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 338-k
 
   
29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tänav lõik 5
Korraldus: 339-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 339-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 339-k
 
   
30. Projekteerimistingimuste määramine(Hooldekodu püstitamine A. Daumani tn 4B ja A. Daumani tn 4C maa-ala detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 340-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
Taotleja: OÜ CASTNIX INVEST, registrikood 11444148
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 340-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 340-k
 
   
31. Projekteerimistingimuste määramine(Joala tn 21, Joala tn 23a//23b//23c, Joala tn 23D territooriumil asuvate ehitiste lammutamine)
Korraldus: 341-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
Taotleja: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 341-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 341-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 ja Elektrijaama tee 91 sõidutee ehitamiseks
Korraldus: 342-k 2011
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
projekteerimistingimuste määramimne ehitusprojekti koostamiseks läbi Elektrijaama tee 59 kinnistu kuni Elektrijaama tee 91 kinnistul asuva biokütuse kompleksini sõidutee ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 342-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 342-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste määramine(4. Roheline tn 8 hoone siseruumi lasketiiruks rekonstrueerimine)
Korraldus: 343-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
Taotleja: OÜ SERVIN ARENDUS, registrikood 10674165
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 343-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 343-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste määramine(Suur tn 6-18 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 344-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 344-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 344-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste määramine Papli tn 73
Korraldus: 345-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
 
Papli tn 73 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 345-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste määramine Jasmiini tn 32
Korraldus: 346-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
 
Jasmiini tn 32 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 346-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste määramine Maasika tn 15
Korraldus: 347-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
 
Maasika tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning sauna ja rajatiste ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 347-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 347-k
 
   
38. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 348-k 2011
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes
 
1. Vesiroosi tn 3 (Metsaonnid AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
2. 4. Roheline tn 13 üksikelamu täielikuks lammutamiseks;
3. Kosmonaudi tn 9 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Linda tn 7 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 348-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 348-k
 
   
39. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 349-k 2011
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes
 
Väljastada A-A.Tiimanni tn 19 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba tähtaega kuni 06.04.2016 a.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 349-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 349-k
 
   
40. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 350-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes
 
Väljastada kasutusluba Raudtee tn 21 ehitatud garaažiboksile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 350-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 350-k
 
   
41. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 351-k 2011
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes
 
1. Kreenholmi tn 45 skulptuuri püstitamiseks;
2. Palli tn 10 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
3. Pikse tn 15 piirdeaia püstitamiseks;
4. Vesiroosi tn 3 (Metsaonnid AÜ asuva) garaaži, sauna ja kuuri püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 351-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 351-k
 
   
42. Narva munitsipaalkoolide baasil 2011. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord
Määrus: 352 - 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 352 - 2011
Võtta vastu määrus nr 352
 
   
43. Linnavara üleandmine Narva Linnavolikogule
Korraldus: 353-k 2011
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnavolikogule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 353-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 353-k
 
   
44. Luba liisingulepingu sõlmimiseks
Korraldus: 354-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 354-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 354-k
 
   
45. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011 määruse nr 314 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine
Määrus: 355- 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 355- 2011
Töökorras 06.04.2011 vastu võetud määrus nr 355

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja