NARVA LINNAVALITSUS

04.05.2011  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Filippov    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine Narva linna veemajanduse projekti kaasfinantseerimiseks''avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 401-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine Narva linna veemajanduse projekti kaasfinantseerimiseks"
avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 401-k 2011
Töökorras 25.04.2011 vastu võetud korraldus nr 401-k
 
   
2. Avaliku ürituse „Narva bastionide tulering” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 402-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 402-k 2011
Töökorras 26.04.2011 vastu võetud korraldus nr 402-k
 
   
3. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 403-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolsete jookide jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 403-k 2011
Töökorras 28.04.2011 vastu võetud korraldus nr 403-k
 
   
4. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 404-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: direktor Andres Toode
 
Lepingute sõlmimine Põhjaõue töökodade kasutajatega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 404-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 404-k
 
   
5. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 405-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 405-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 405-k
 
   
6. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 406-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo
 
Alkohoolsete jookide jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 406-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 406-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumi Arsenti Bastrakovi 3-18 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 407-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 407-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 407-k
 
   
8. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 408-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 408-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 408-k
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 409-k 2011
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 409-k 2011
1.Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 409-k
 
   
10. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 410-k 2011
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 410-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 410-k
 
   
11. Volitamine (D.A. arvelduskonto kasutamine)
Korraldus: 411-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 411-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 411-k
 
   
12. Volitamine (D.O. toitjakaotuspensioni vormistamine)
Korraldus: 412-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 412-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 412-k
 
   
13. Ettekirjutuse tegemine M.K.
Korraldus: 413-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 413-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 413-k
 
   
14. Hoolduse seadmine (hooldatav R.B.)
Korraldus: 414-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 414-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 414-k
 
   
15. Hoolduse seadmine (hooldatav A.S.)
Korraldus: 415-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 415-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 415-k
 
   
16. Hoolduse seadmine (hooldatav S.S.)
Korraldus: 416-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 416-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 416-k
 
   
17. Hoolduse seadmine (hooldatav K.Ž)
Korraldus: 417-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 417-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 417-k
 
   
18. Narvas A. Puškini tn 13 elamus asuva mitteeluruumi kasutusse andmiseks korraldatud suulise avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (OÜ ANV ja SN)
Korraldus: 418-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 418-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 418-k
 
   
19. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 419-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 419-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 419-k
 
   
20. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Narva Kutseõppekeskus)
Korraldus: 420-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 420-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 420-k
 
   
21. Avaliku ürituse „Narva Maxima Kevadlaat” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 421-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 421-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 421-k
 
   
22. Avaliku ürituse „Eesti Meistrivõistlus Rallisprindis III etapp Narva Kevad 2011 ” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 422-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 422-k 2011
1.Punkt 2 "Õiguslikud alused" viia vastavusse nõuetega
2.Võtta vastu korraldus nr 422-k
 
   
23. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2011” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 423-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 423-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 423-k
 
   
24. Avaliku ürituse „Võidu päev” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 424-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 424-k 2011
1.Punkt 2 '"Õiguslikud alused'" viia vastavusse nõuetega
2.Võtta vastu korraldus nr 424-k
 
   
25. Detailplaneeringu “Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c maa-ala” alusel moodustatud maaüksustele aadressi määramine
Korraldus: 425-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 425-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 425-k
 
   
26. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c kinnistute piiride vahetamine ja moodustatavatele kruntidele maa sihtotstarvete määramine”
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c kinnistute piiride vahetamine ja moodustatavatele kruntidele maa sihtotstarvete määramine ”

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
27. 1. Jõe tänav L 1, 1. Jõe tänav L 2, 1. Jõe tänav L 3 ja 1.Jõe tänav L 4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees “1. Jõe tänav L 1, 1. Jõe tänav L 2, 1. Jõe tänav L 3 ja 1.Jõe tänav L 4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
28. Pähklimäe tn 3c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Pähklimäe tn 3c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
29. Pähklimäe tn 3d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Pähklimäe tn 3d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
30. Seisukoha vastuvõtmine Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise kohta
Korraldus: 426-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 426-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 426-k
 
   
31. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tn 60)
Korraldus: 427-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 427-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 427-k
 
   
32. Maaüksusele aadressi määramine (Joala tn 32)
Korraldus: 428-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 428-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 428-k
 
   
33. Arvamuse andmine Rakvere tn 60 maa riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 429-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 429-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 429-k
 
   
34. Arvamuse andmine Joala tn 32 maa riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 430-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 430-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 430-k
 
   
35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 8a
Korraldus: 431-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 431-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 431-k
 
   
36. Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Paul Kerese tn 21
Korraldus: 432-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
Paul Kerese tn 21 ja Narva Linnavalitsuse
15.06.2005 korralduse nr 564-k kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 432-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 432-k
 
   
37. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 2
Korraldus: 433-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
Jõesuu tn 2 ja Narva Linnavalitsuse
09.03.2005 korralduse nr 245-k kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 433-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 433-k
 
   
38. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kastani 4
Korraldus: 434-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kastani tn 4
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 434-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 434-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste määramine(Aleksander Puškini tn 52 hooneosa siseruumide osaline rekonstrueerimine olemasoleva autoremonditöökoja laiendamiseks)
Korraldus: 435-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: härra Leonid Tamjar
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 435-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 435-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste määramine(Aleksander Puškini tn 54 hooneosa siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökojaks)
Korraldus: 436-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: härra Leonid Tamjar
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 436-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 436-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 36 hoone osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 437-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: OÜ AVT NARVA, registrikood 10446702
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 437-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 437-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine (Suur tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 438-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: Suur tn 3 KÜ, registrikood 80082785
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 438-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 438-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine (Karja tn 5-6 korteri rekonstrueerimine)
Korraldus: 439-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 439-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 439-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine (Puuvilla tn 20 üksikelamu laiendamine, kuuri ja piirdeaia püstitamine)
Korraldus: 440-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 440-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 440-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine (Palli tn 10 üksikelamu laiendamine, garaaži rekonstrueerimine, majandushoone ja piirdeaia püstitamine)
Korraldus: 441-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 441-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 441-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine (Lina tn 3 üksikelamu ja garaaži laiendamine ning piirdeaia püstitamine)
Korraldus: 442-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 442-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 442-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramine Jalaka tn 25
Korraldus: 443-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Jalaka tn 25 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 443-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 443-k
 
   
48. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 444-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. Kalda tn 8 hoone katusekatte rekonstrueerimiseks;
2. Leesika tn 7 (Metsaonnid AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
3. Leevikese tn 5 (Olginski AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
4. Mureli tn 4 (Višnja AÜ asuva) sauna püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 444-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 444-k
 
   
49. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 445-k 2011
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
A.Puškini 3 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M3 ilusalongi tarbeks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 445-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 445-k
 
   
50. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 446-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. 1. Jõe tn 44 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Krookuse tn 47 (Kiire Laine AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
3. Jõesuu tn 22 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
4. Rakvere tn 10 ajutiste tänavapoolsete piirdeaia püstitamiseks;
5. Leesika tn 7 (Metsaonnid AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
6. 5. Paemurru tn 14 majandushoone püstitamiseks;
7. Mesilase tn 45 (Energeetik-1 AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
8. Jõesuu tn 24 piirdeaia püstitamiseks;
9. Leevikese tn 5 (Olginski AÜ asuva) garaaži püstitamiseks;
10. Taime tn 2 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 446-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 446-k
 
   
51. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
Korraldus: 447-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1.Kompassi tn 16 aiamaja
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 447-k 2011
Protokolliliselt:
Linnavalitsus otsustas nõustuda ehitusloa väljastamisega
Võtta vastu korraldus nr 447-k
 
   
52. Ehituslubade väljastamine või väljastamisest keeldumine
Korraldus: 448-k 2011
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Lõuna tn 14 aiamaja rekonstrueerimiseks ja sauna püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 448-k 2011
Protokolliliselt:
Linnavalitsus otsustas nõustuda ehitusloa väljastamisega
Võtta vastu korraldus nr 448-k
 
   
53. Luba liisingulepingu sõlmimiseks
Korraldus: 449-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 449-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 449-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja