NARVA LINNAVALITSUS

10.08.2011  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksander Ljudvig    abilinnapea   
  Marina Sorgus    nõunik   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Natalja Šibalova    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Avaliku ürituse „DJ Festival” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 728-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 728-k 2011
Töökorras 05.08.2011 vastu võetud korraldus nr 728-k
 
   
2. Narva linna arengukava 2008–2015 muutmine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Korraline igaaastane linna arengukava muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-2015 muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
 
   
3. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 729-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 729-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 729-k
 
   
4. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 730-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 730-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 730-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 13.07.2011.a. korralduse nr 629-k«Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.4 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 731-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 731-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 731-k
 
   
6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 732-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 732-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 732-k
 
   
7. Narva Linna Põhimääruse muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Muudatused Narva Linna Põhimääruses linna eelarve osas Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus "Narva Linna Põhimääruse muutmine"

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Raissa Lihhusat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
8. Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus
"Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord"

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Raissa Lihhusat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 733-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 733-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 733-k
 
   
10. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 734-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 734-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 734-k
 
   
11. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise A.Š. eestkostja esindamine)
Korraldus: 735-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 735-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 735-k
 
   
12. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps S.D.)
Korraldus: 736-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 736-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 736-k
 
   
13. Hoolduse seadmine täisealisele isikule (hooldatav L. S.)
Korraldus: 737-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 737-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 737-k
 
   
14. Riigihanke ''Narva linna haljasalade hooldustööd 2011'' kehtetuks tunnistamine
lükati edasi
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Riigihanke 'Narva linna haljasalade hooldustööd 2011' kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
1. Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks
 
   
15. Avaliku ürituse „Narva Ajaloofestival” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 738-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 738-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 738-k
 
   
16. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks
Korraldus: 739-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Loa andmine maa müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 739-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 739-k
 
   
17. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 49
Korraldus: 740-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Jõesuu tn 49
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 740-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 740-k
 
   
18. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 741-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 741-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 741-k
 
   
19. Maa ostueesõigusega erastamine Kalamarja tn 25
Korraldus: 742-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Kalamarja tn 25
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 742-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 742-k
 
   
20. Maa ostueesõigusega erastamine Paekivi tn 67
Korraldus: 743-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Paekivi tn 67
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 743-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 743-k
 
   
21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krookuse tn 35
Korraldus: 744-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krookuse tn 35
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 744-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 744-k
 
   
22. Projekteerimistingimuste määramine(Mõisa tn 4 kirikuhoone püstitamine detailplaneeringu alusel)
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks.
 
   
23. Projekteerimistingimuste määramine(Igor Grafovi 4 hoone rekonstrueerimine, ühekorruselise hooneosa laiendamine teise korruse väljaehitamise arvel, hoone kasutamise otstarbe muutmine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 745-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 745-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 745-k
 
   
24. Projekteerimistingimuste määramine(Karja tn 6c hoone rekonstrueerimine narko- ja alkoholisõltlaste ambulatoorse teenindamise keskuseks)
Korraldus: 746-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 746-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 746-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste määramine(Kreenholmi tn 44 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 747-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: KÜ Kreenholmi 44, registrikood 80158672
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 747-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 747-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste määramine(Pilve tn 3 üksikelamu, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 748-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 748-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 748-k
 
   
27. Projekteerimistingimuste määramine(Liiva tänavale ühiskanalisatsioonitorustiku paigaldamine)
Korraldus: 749-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: AS Narva Vesi, registrikood 10369373
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 749-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 749-k
 
   
28. Projekteerimistingimuste määramine Pinna tn 6
Korraldus: 750-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Pinna tn 6 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 750-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 750-k
 
   
29. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 5
Korraldus: 751-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Toivo tn 5 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 751-k
 
   
30. Projekteerimistingimuste määramine Priimula tn 117
Korraldus: 752-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Priimula tn 117 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 752-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 752-k
 
   
31. Projekteerimistingimuste määramine Unistuse tn 18
Korraldus: 753-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Unistuse tn 18 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine Kivilille tn 4
Korraldus: 754-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kivilille tn 4 olemasoleva kuuri ümberplaneerimine saunaks, aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
33. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 755-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Pikse tn 4a sauna laiendamiseks;
2. Haigla tn 1 parkla laiendamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 755-k
 
   
34. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ehitusloa väljastamine
Korraldus: 756-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Rakvere tn 39 majandushoone laiendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 756-k
 
   
35. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 757-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Joala tn 21 administratiiv-, elektritsehhi-, olmeruumide-, keevitustöökodade-, kudumisvabriku olme- ja söökla-, kompressori-, lao-, pumbajaama-, alajaama hoonete täielikuks lammutamiseks
2. Raudtee tänava poolt Joala tn 1 kinnistu kõrval parkla ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
36. Ehituslubade ning kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 758-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Vahtra tn 3 kinnistule Politsei- ja Päästeameti ühishoone, varjualuse, garaaži ning lüüsi püstitamiseks;
2.Vahtra tn 3 piirdeaia, kaugküttetorustiku, külmaveetorustiku, elektri maakaabelliini, välisvalgustuse, sademeveekanalisatsiooni, olmereoveekanalisatsiooni ning drenaaži ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 758-k
 
   
37. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 759-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Kulgusadama tee 10a ehitatud kaldteele ja tõsteseadme alusplatsile;
2. Jõe tn 1 ehitatud tõsteseadme alusplatsile;
3. Jõe tn 3 ehitatud ujuvkaile ja kaldteele;
4. 26. Juuli tn 31 korterelamu rekonstrueeritud otseseintele ja trepikodade akendele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
38. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 760-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Jõesuu tn 13 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Joala tn 1 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
3. Pikse tn 4a piirdeaia ning katusealuse ehitamiseks;
4. 1 Jõe tn 36 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
5. Kannikese tn 82 piirdeaia ehitamisks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 760-k
 
   
39. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 761-k 2011
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 761-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 761-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja