NARVA LINNAVALITSUS

07.09.2011  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Natalja Šibalova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 798-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
töökorras vastuvõtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 798-k 2011
26.08.2011 töökorras vastu võetud korraldus nr 798-k
 
   
2. Maaüksusele aadressi määramine (Linnuse tänav 2)
Korraldus: 799-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 799-k 2011
02.09.2011 töökorras vastu võetud korraldus nr 799-k
 
   
3. Maaüksusele aadressi määramine (Joaorg, Joaoru saar)
Korraldus: 800-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 800-k 2011
02.09.2011 töökorras vastu võetud korraldus nr 800-k
 
   
4. Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “ Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
5. Joaorg ja Joaoru saar maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “ Joaorg ja Joaoru saar maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
6. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu 'Kadastiku tn 39 kinnistu jagamine'
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Kadastiku tn 39 kinnistu jagamine”
2. Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Projekti „Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas´t ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
8. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 801-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolsete jookide jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 801-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 801-k
 
   
9. Alkohoolsete jookide hulgimüük
Korraldus: 802-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolsete jookide hulgimüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 802-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 802-k
 
   
10. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine
Korraldus: 803-k 2011
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 803-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 803-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse 10.08.2011.a. korralduse nr 732-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.15 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 804-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 804-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 804-k
 
   
12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 805-k 2011
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 805-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 805-k
 
   
13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 806-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 806-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 806-k
 
   
14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 807-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 807-k 2011
1. Täöiendada korraldust vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 807-k
 
   
15. Hoolduse seadmine (hooldatav E.K.)
Korraldus: 808-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 808-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 808-k
 
   
16. Hoolduse seadmine (hooldatav A.L.)
Korraldus: 809-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 809-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 809-k
 
   
17. Hoolduse seadmine (hooldatav K.Ž.)
Korraldus: 810-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 810-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 810-k
 
   
18. Avaliku ürituse „Narva Sügislaat” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 811-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 811-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 811-k
 
   
19. Avaliku ürituse „Noored Euroopa kultuuris” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 812-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 812-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 812-k
 
   
20. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
3.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
21. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Elektrijaama tee lõik 5, Elektrijaama tee lõik 6, Elektrijaama tee lõik 7, Elektrijaama tee lõik 8, Elektrijaama tee lõik 9, Elektrijaama tee lõik 10, Elektrijaama tee lõik 11, Elektrijaama tee lõik 12, Elektrijaama tee lõik 13, Elektrijaama tee lõik 14 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Elektrijaama tee lõik 5, Elektrijaama tee lõik 6, Elektrijaama tee lõik 7, Elektrijaama tee lõik 8, Elektrijaama tee lõik 9, Elektrijaama tee lõik 10, Elektrijaama tee lõik 11, Elektrijaama tee lõik 12, Elektrijaama tee lõik 13, Elektrijaama tee lõik 14 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krookuse tn 14
Korraldus: 813-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krookuse tn 14
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 813-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 813-k
 
   
23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vaigu tn 912
Korraldus: 814-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Vaigu tn 912
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 814-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 814-k
 
   
24. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tasane tn 14 ja Tasane tn 14a
Korraldus: 815-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tasane tn 14 ja Tasane tn 14a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 815-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 815-k
 
   
25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Põldkannikese tn 45
Korraldus: 816-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Põldkannikese tn 45
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 816-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 816-k
 
   
26. Rakvere tn 23 kinnisasjaga piirneva Rakvere tn 23a maa erastamine
Korraldus: 817-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Rakvere tn 23 kinnisasjaga piirneva
Rakvere tn 23a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 817-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 817-k
 
   
27. Maa ostueesõigusega erastamine Tamme tn 24
Korraldus: 818-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Tamme tn 24
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 818-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 818-k
 
   
28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla tn 2a
Korraldus: 819-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 819-k
 
   
29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 81
Korraldus: 820-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 820-k
 
   
30. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tn 8b)
Korraldus: 821-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 821-k
 
   
31. Maaüksusele aadressi määramine (Päevalille tn 108)
Korraldus: 822-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 822-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine Tamme tn 21
Korraldus: 823-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tamme tn 21 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 823-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste määramine Tormi tn 47
Korraldus: 824-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tormi tn 47 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 824-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste määramine Sinika tn 26
Korraldus: 825-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Sinika tn 26 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 825-k
 
   
35. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Jalaka tn 2)
Korraldus: 826-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Väljastada ehitusluba Jalaka tn 2 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Jalaka tn 2 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2011
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 826-k
 
   
36. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Jalaka tn 16)
Korraldus: 827-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Väljastada ehitusluba Jalaka tn 16 kinnistule aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Jalaka tn 16 kinnistule aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2011
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 827-k
 
   
37. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Unistuse tn 18)
Korraldus: 828-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Väljastada ehitusluba Unistuse tn 18 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Unistuse tn 18 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2011
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 828-k
 
   
38. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 829-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Joala tn 21, 4 hoone täielikuks lammutamiseks (ehitisregistri koodid: 118009909, 118009913, 118009917, 118009919);
2. Joala tn 21, 5 hoone osaliseks lammutamiseks (ehitisregistri koodid: 118009905, 118009906, 118009907, 118009908, 118009910);
3. Kangelaste pr 10e parkla ehitamiseks;
4. Roo tn 18 aiamaja püstitamiseks;
5. Kadaka tn 9 aiamaja katusekatte rekonstrueerimiseks;
6. Oblika tn 2 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
7. Kangelaste pr 41 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
8. Anciss Daumani tn 11 kõnnitee ehitamiseks lasteasutuse „Cipollino” varustamiseks uue juurdepääsuga.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 829-k
 
   
39. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 830-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.A. Puškini tn 52, 54 rekonstrueeritud autoremonditöökojale ja autopesulale;
2. Rahu tn 40 korterelamu rekonstrueeritud lõunapoolse otsaseinale;
3. Partisani tn 2 rekonstrueeritud laste loomemajale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 830-k
 
   
40. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 831-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Jõesuu tn 24 sauna püstitamiseks;
2. Jalaka tn 2 kasvuhoone püstitamiseks;
3. Rakvere tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Oblika tn 2 piirdeaia püstitamiseks;
5. Mustika tn 5 piirdeaia püstitamiseks;
6. Roo tn 18 sauna püstitamiseks;
7. August Weizenbergi tn 3a 8 kinnise soojussüsteemi puuraugu rajamiseks;
8. Unistuse tn 18 kasvuhoone püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 831-k
 
   
41. Narva Linnavalitsuse 02.06.2010 korralduse nr 727-k „Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ muutmine
Korraldus: 832-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 832-k
 
   
42. Nõusoleku andmine kõnepuudega õpilastele klassi moodustamiseks 2011/2012 õppeaastaks Narva 6. Koolis
Korraldus: 833-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 833-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 833-k
 
   
43. Turniiri „Läänemere maletähed“ korraldamine ja turniiri juhendi kinnitamine
Korraldus: 834-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 834-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja