NARVA LINNAVALITSUS

21.09.2011  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   
  Natalja Šibalova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Riigihanke `Narva linna haljasalade hooldustööd 2011` (127318) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 835-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
Riigihanke ``Narva linna haljasalade hooldustööd 2011`` (127318) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2011
Töökorras 15.09.2011 vastu võetud korraldus nr 835-k
 
   
2. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 836-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Karja tn 6a hoone ruumide rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2011
Töökorras 15.09.2011 vastu võetud korraldus nr 836-k
 
   
3. Konkursi „Narva Ettevõtja 2011” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
Korraldus: 837-k 2011
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok
 
Konkursi „Narva Ettevõtja 2011” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 837-k
 
   
4. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 838-k 2011
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok
 
Irina Alõmova OÜ poolt jaemüük baaris aadressil
Tallinna mnt8, Narva linn.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 838-k
 
   
5. Riigihanke korraldamine audiitorteenuste osutamiseks
Korraldus: 839-k 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2011., 2012. ja 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete ja eelarve täitmise aruannete kohta ” korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 839-k
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k „Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine” muutmine
Korraldus: 840-k 2011
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2011
1. Korrigeerida korralduse pealkirja.
2. Parandada eelnõud vastavalt laekunud infole ning muuta korraldust SA Vaivara Kalmistud finantseerimise osas (septembris finantseerida 4.kvartali kulud)
3. Võtta vastu korraldus nr 840-k
 
   
7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 841-k 2011
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 841-k
 
   
8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 842-k 2011
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2011
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 842-k
 
   
9. Matuse korraldamine (surnud S.K.)
Korraldus: 843-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 843-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 843-k
 
   
10. Hoolduse seadmine (hooldatav M.V.)
Korraldus: 844-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 844-k
 
   
11. Hoolduse seadmine (hooldatav E.L.)
Korraldus: 845-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 845-k
 
   
12. Hoolduse seadmine (hooldatav A.G.)
Korraldus: 846-k 2011
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 846-k
 
   
13. Narvas Joala tn 13 ja Kose tn 3 elamutes asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ SPORDIKLUBI ALBATROS)
Korraldus: 847-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 847-k
 
   
14. Narvas 26. Juuli tn 4 jäähallis asuvate ruumide üüritasust vabastamine (OÜ NARVA CATERING)
Korraldus: 848-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2011
1. Korrigeerida korralduse pealkirja
2. Võtta vastu korraldus nr 848-k
 
   
15. Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit)
Korraldus: 849-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 849-k
 
   
16. Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ FÜÜSILISTE PUUETEGA LASTE ÜHENDUS PÄÄSUKE)
Korraldus: 850-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 850-k
 
   
17. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 851-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 851-k
 
   
18. Ilutulestiku korraldamine (23.09.2011 OÜ Tulekild Teenused)
Korraldus: 852-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 852-k
 
   
19. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult muuta Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piirid vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
20. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vindi tn 29
Korraldus: 853-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Vindi tn 29
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 853-k
 
   
21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Palavuse tn 36
Korraldus: 854-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Palavuse tn 36
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 854-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 854-k
 
   
22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Oru tn 2b
Korraldus: 855-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 855-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 855-k
 
   
23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tn 29
Korraldus: 856-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 856-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 856-k
 
   
24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pähklimäe tn 3c
Korraldus: 857-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 857-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 857-k
 
   
25. Maa ostueesõigusega erastamine Põldkannikese tn 7
Korraldus: 858-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Põldkannikese tn 7
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 858-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 858-k
 
   
26. Maa ostueesõigusega erastamine Roheluse tn 13
Korraldus: 859-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Roheluse tn 13
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 859-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 859-k
 
   
27. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 860-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 860-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 860-k
 
   
28. Maa ostueesõigusega erastamine Kalamarja tn 37
Korraldus: 861-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Kalamarja tn 37
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 861-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 861-k
 
   
29. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks
Korraldus: 862-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Loa andmine maa müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 862-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 862-k
 
   
30. Aiandusühistute üldmaa sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 863-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 863-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 863-k
 
   
31. Maaüksusele aadressi määramine (Raja tn 5a)
Korraldus: 864-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 864-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 864-k
 
   
32. Tähe tn 5 maa-ala detailplaneeringu alusel moodustatavatele maaüksustele aadresside määramine
Korraldus: 865-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 865-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 865-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste määramine Aasa tn 17
Korraldus: 866-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aasa tn 17 üksikelamu ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine, majandushoone ja piirde püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 866-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 866-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste määramine Allika tn 136
Korraldus: 867-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Allika tn 136 aiamaja ja majandusehitis rekonstrueerimine ning laiendamine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 867-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 867-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste määramine (Sepa tn 10 korterelamu püstitamine detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 868-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 868-k 2011
1. Täiendada korralduse pealkirja.
2. Võtta vastu korraldus nr 868-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste määramine (1. Mai tn 2 hoone fassaadi osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 869-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 869-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 869-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste määramine (Koidula tn 3a hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 870-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 870-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 870-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine (Võidu pr 15 mitteeluruumi M6 laiendamine mitteeluruumiga M5 ühendamise arvel ning rekonstrueerimine tööstuskaupade kaupluseks)
Korraldus: 871-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 871-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 871-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 872-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 872-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 872-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste määramine Väikesaare tn 4
Korraldus: 873-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väikesaare tn 4 aiamaja, kuuri ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 873-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 873-k
 
   
41. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
Korraldus: 874-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Liblika tn 223 aiamaja rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 874-k 2011
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 874-k
 
   
42. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
Korraldus: 875-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tormi tn 16 aiamaja rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 875-k 2011
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 875-k
 
   
43. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 876-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Jasmiini tn 45 majandushoone püstitamiseks;
2. Ööbiku tn 32 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 19c hoone rekonstrueerimiseks perearstikeskuseks;
4. Kulgu sadama 2 paadigaraažide rekonstrueerimiseks;
5. Kaie tn 32 aiamaja püstitamiseks;
6. Vaniku tn 55 aiamaja püstitamiseks;
7. Reformimata riigimaal Narva Raudtee silla juures metalltreppi paigaldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 876-k 2011
1. Võtta vastu korraldus nr 876-k
 
   
44. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 877-k 2011
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
P. Kerese tn 20 transiitkilbist kuni Kreenholmi tn 8a õhuseirejaamani ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
A-A. Tiimanni tn 21 alajaamast nr AJ213 kuni A-A Tiimanni tn 20 hoonepeakilbini ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
Alajaamast AJ-11 kuni Kose tn 12 transiitkilbini ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
Tallinna maantee lõigul 5 ehitatud sideliinile;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 877-k 2011
1. Võtta vastu korraldus nr 877-k
 
   
45. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 878-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kaie tn 32 kasvuhoone püstitamiseks;
2. Jasmiini tn 45 kahe kasvuhoonete püstitamiseks;
3. Vihma tn 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Tolli tn 21 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Suur tn 8 mitteeluruumi M1 tehnosüsteemide muutmiseks;
6. Roo tn 18 katusealuse püstitamiseks;
7. Ööbiku tn 32 piirdeaia püstitamiseks;
8. Pargi tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Liblika tn 218 piirdeaia püstitamiseks;
10. Vaniku tn 55 piirdeaia püstitamiseks;
11. Antenni tn 15 piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 878-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 878-k
 
   
46. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 879-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
AS-ile Mann Grupp, registrikood 10797040, Narva Muusikakooli hoones Narvas, aadressil Karja tn 3 asuva puhvetiruumi üldpinnaga 45 m² tähtajatult tasuta kasutusse andmine toitlustamiskoha korraldamiseks Narva Muusikakooli õpilaste jaoks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 879-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 879-k
 
   
47. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 880-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
Narva Spordikeskuse hoones Narvas, aadressil Rakvere tänav 22D asuva kohvikuruumi kasutusse andmine AS-ile Mann Grupp, registrikood 10797040, tähtajaga 5 aastat toitlustamiskoha korraldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 880-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 880-k
 
   
48. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Eesti Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 881-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 881-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 881-k
 
   
49. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 882-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 882-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 882-k
 
   
50. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Humanitaargümnaasiumi klassides
Korraldus: 883-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 883-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 883-k
 
   
51. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel
Korraldus: 884-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
Tunnitasu tariifi 7,50 eurot kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel MTÜ-le Eesti Oyama-Karate Keskus (registrikood 80183204) 2011/2012 õppeaastal.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 884-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 884-k
 
   
52. Nõusoleku andmine pikapäevarühmade moodustamiseks Narva Paju Koolis
Korraldus: 885-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 885-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 885-k
 
   
53. Nõusoleku andmine kõnepuudega õpilastele klassi moodustamiseks 2011/2012 õppeaastaks Narva 6. Koolis
Korraldus: 886-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 886-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 886-k
 
   
54. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 887-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 887-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 887-k
 
   
55. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 888-k 2011
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 888-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 888-k
 
   
56. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
Korraldus: 889-k 2011
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 889-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 889-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja