NARVA LINNAVALITSUS

20.10.2004  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

 

 

 
   
1. Narva linna eelarvest spordiklubidele 2005.a. toetuse eraldamise korra kinnitamine
   
Esitaja: Kultuuriosakond V. Lutus
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva linna eelarvest Narva spordiklubidele toetuse eraldamise korra määruse eelnõu.
2. Volitada nimetatud küsimust volikogus ette kandma abilinnapead Galina Moldoni.
 
   
2. Eluruumide eraldamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu D.Žukova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult eluruumide eraldamise nimekirja kinnitamist vastavalt lisale.
2. Volitada SA Narva Linnaelamu juhatuse liiget pr Dina Žukovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
3. Narvas olemasolevate avalikult kasutatavate kvartalisiseste teede nimekirja täiendamine, Rakvere 30A
   
Esitaja: K. Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut täiendada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt esitatud olemasolevate avalikult kasutatavate kvartalisiseste teede ja tänavate võrgu nimekirja ning linna hooldamisele võtmist Rakvere 30F maja esine teelõik.
 
   
4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1007-k
   
Esitaja: Rahandusamet R. Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1007-k
Võtta vastu korraldus nr 1007-k.
 
   
5. Sotsiaaleluruumide eraldamine
Korraldus: 1008-k
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu D. Žukova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1008-k
Võtta vastu korraldus nr 1008-k.
 
   
6. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1027-k
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet V. Heinmann
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1027-k
Võtta vastu korraldus nr 1027-k.
 
   
7. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 1028-k
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet V. Heinmann
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1028-k
Võtta vastu korraldus nr 1028-k.
 
   
8. Majutusettevõtte tunnistuse väljastamine
Korraldus: 1029-k
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet V. Heinmann
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1029-k
Võtta vastu korraldus nr 1029-k.
 
   
9. Narva linna asumine rahvusvahelise projekti "FinEst Business Networks" partneriks
Korraldus: 1030-k
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet V. Heinmann
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1030-k
Võtta vastu korraldus nr 1030-k.
 
   
10. Narva koolieelse lasteasutuse Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1031-k
   
Esitaja: Kultuuriosakond V. Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1031-k
Võtta vastu korraldus nr 1031-k.
 
   
11. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 1032-k
   
Esitaja: Kultuuriosakond V. Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1032-k
Võtta vastu korraldus nr 1032-k.
 
   
12. Ehituslubade andmine
Korraldus: 1033-k
   
Esitaja: K. Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1033-k
Võtta vastu korraldus nr 1033-k.
 
   
13. Kasutusloa andmine
Korraldus: 1034-k
   
Esitaja: K. Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1034-k
Võtta vastu korraldus nr 1034-k.
 
   
14. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 1035-k
   
Esitaja: K. Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1035-k
Võtta vastu korraldus nr 1035-k.
 
   
15. Aadressi omistamine Tallinna mnt 55
Korraldus: 1036-k
   
Esitaja: K. Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1036-k
Võtta vastu korraldus nr 1036-k.
 
   
16. Aadressi omistamine Tallinna mnt 55d
Korraldus: 1037-k
   
Esitaja: K. Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1037-k
Võtta vastu korraldus nr 1037-k.
 
   
17. Vara üleandmineArhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist
Korraldus: 1042-k
   
Esitaja: Kalju Müür
 
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist anda Linnavara ja majandusameti bilanssi telefonivõrgu jaotuskapp.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1042-k
Vastu võetud korraldus nr 1042-k.
 
   
18. Vara üleandmine Arhitektuuriameti bilansist
Korraldus: 1044-k
   
Esitaja: K. Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1044-k
võtta vastu korraldus nr 1044-k