NARVA LINNAVALITSUS

18.04.2012  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksander Ljudvig    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Natalja Šibalova    Osavõtja   
  Petr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k muutmine
Korraldus: 293-k 2012
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2012
Töökorras 09.04.2012 vastu võetud korraldus nr 293-k
 
   
2. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 294-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Tallinna mnt 19c hoone lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2012
Töökorras 09.04.2012 vastu võetud korraldus nr 294-k
 
   
3. Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2012” avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 295-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2012”
avatud hankemenetluse korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2012
Töökorras 10.04.2012 vastu võetud korraldus nr 295-k
 
   
4. Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 11.04.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 296-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 296-k 2012
Töökorras 13.04.2012 vastu võetud korraldus nr 296-k
 
   
6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 297-k 2012
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 297-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 297-k
 
   
7. Informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2012 kohta
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2012 kohta
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Võtta esitatud info teadmiseks
 
   
8. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 298-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 298-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 298-k
 
   
9. Alkohoolsete jookide hulgimüük
Korraldus: 299-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Millennium Group OÜ poolt hulgimüük.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 299-k
 
   
10. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 300-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
The Food Company OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 19.
Regina Afanasjeva FIE poolt jaemüük AÜ Berjozka kaupluses.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 300-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 300-k
 
   
11. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 301-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Sihtasutuse Narva Haigla
nõukogu liikme tagasikutsumine
ja uue nõukogu liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 301-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 301-k
 
   
12. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
Korraldus: 302-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 302-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 302-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k „Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
Korraldus: 303-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k
„Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 303-k
 
   
14. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
Korraldus: 304-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 304-k
 
   
15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 305-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2012
1. Täiendada esitatud eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna ja Sotsiaalabiameti poolt esitatud taotlustele
Võtta vastu korraldus nr 305-k
 
   
16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 306-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 306-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 306-k
 
   
17. Volitamine (Narva Linnavalitsuse alaealise M.V. eestkostjana esindamine)
Korraldus: 307-k 2012
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 307-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 307-k
 
   
18. Hoolduse seadmine (hooldatav L.S.)
Korraldus: 308-k 2012
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 308-k
 
   
19. Hoolduse seadmine (hooldatav G.M.)
Korraldus: 309-k 2012
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
20. Hoolduse seadmine (hooldatav V.M.)
Korraldus: 310-k 2012
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
21. Riigihanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 311-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
1. Algatada ehitustööde riigihanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud riigihanke hankedokumentidele.
2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ning riigihanke eest vastutavaks isikuks varade osakonna ehitusteenistuse koosseisuväline juhtivspetsialist projektijuht Jüri Moor.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde hankeleping.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 311-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 311-k
 
   
22. Narva linna omandis oleva kinnisasja Hariduse tänav lõik 4 koormamine reaalservituudiga kinnisasjade Tallinna mnt 19c ja Hariduse tn 5 kasuks
Korraldus: 312-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 312-k
 
   
23. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (VO pärimisasi)
Korraldus: 313-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 313-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 313-k
 
   
24. Avaliku ürituse „Narva Maxima Kevadlaat” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 314-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 314-k
 
   
25. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 315-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 315-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 315-k
 
   
26. Joala tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Joala tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
27. Kalda tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kalda tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
28. Kreenholmi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Kreenholmi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
29. Kreenholmi tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Kreenholmi tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
30. Raudtee tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Raudtee tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
31. Rakvere tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Rakvere tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
32. Uusküla tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Uusküla tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
33. Vassili Gerassimovi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Vassili Gerassimovi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
34. Elektrijaama tee 29 kinnistu jagamine
Korraldus: 316-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 316-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 316-k
 
   
35. Aasa tn 4 kinnisasjaga piirneva 5. Roheline tn 1 maa erastamine
Korraldus: 317-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aasa tn 4 kinnisasjaga piirneva
5. Roheline tn 1 maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 317-k
 
   
36. Maa ostueesõigusega erastamine Antenni tn 17, Antenni tn 17a
Korraldus: 318-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Antenni tn 17, Antenni tn 17a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 318-k
 
   
37. Arvamuse andmine ehitatud Elektrijaama tee 59 asuva tehnoloogilise raudteeülesõidukohale
Korraldus: 319-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 319-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine Okka tn 621
Korraldus: 320-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Okka tn 621 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 49 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 321-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste määramine (Vahtra tn 5 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata ning Vahtra tn 5 krundi lääneküljele parkla rajamine)
Korraldus: 322-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste määramine Aroonia tn 108
Korraldus: 323-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aroonia tn 108 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
42. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
Korraldus: 324-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Põhja tn 143 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2012
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega.
2. Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
43. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks
Korraldus: 325-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Paul Kerese tänav lõigul 4, Rahu tänav lõigul 1, Kadastiku tänava lõikudel 1 ja 2, Kreenholmi Haruraudtee, Puuvilla tänava lõigul 1 Kulgu tn 4 ja 8, Kulgu tänava lõigul 1 külmaveetorustiku V1013 rekonstrueerimiseks;
2. Partisani tänava lõikudel 1 ja 2 kanalisatsioonitorustiku K1048 rekonstrueerimiseks;
3. Hariduse tänava lõigul 4 kanalisatsioonitorustiku K1053 rekonstrueerimiseks;
4. Peaalajaama tänaval kanalisatsioonitorustiku K1117 rekonstrueerimiseks;
5. P. Kerese tn 20 // 22 ja Võidu pr 17e kanalisatsioonitorustiku K1102 rekonstrueerimiseks;
6. Tallinna maantee lõigul 2 kanalisatsioonitorustiku K1057 rekonstrueerimiseks;
7. P. Kerese väljakul veetorustiku V1025 rekonstrueerimiseks;
8. Rakvere tänava lõikudel 3 ja 4 külmaveetorustiku V1054 rekonstrueerimiseks;
9. Tallinna maantee lõikudel 2 ja 3, Tallinna mnt 50, Partisani tänava lõigul 2 külmaveetorustiku V1045 rekonstrueerimiseks;
10. Hariduse tänaval külmaveetorustiku V1050 rekonstrueerimiseks;
11. Tallinna maantee lõigul 1 külmaveetorustiku V1079 rekonstrueerimiseks;
12. Tallinna maantee lõikudel 1 ja 2 kanalisatsioonitorustiku K1269 ehitamiseks;
13. Tallinna maantee lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1124 rekonstrueerimiseks;
14. Kreenholmi tänaval kanalisatsioonitorustiku K1111 rekonstrueerimiseks;
15. Mõisa tänava lõikudel 1 ja 2, Partisani tänava lõikudel 1 ja 2, Võidu prospekt lõigul 1 külmaveetorustiku V1044 rekonstrueerimiseks;
16. Rakvere tänava lõikudel 4 ja 5 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1299 ehitamiseks;
17. Tallinna maantee lõikudel 1, 2 ja 3, Puškini tänava lõigul 2 ning Paul Kerese väljakul sademevee kanalisatsioonitorustiku K1298 ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
44. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 326-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Joala tänava lõigul 6 asuva Joala sõlme L-067 ja L-N3 110 kV õhuliinide ajutiseks ühenduseks;
2. 6. Paemurru tn 16 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Sinika tn 26 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Aasta tn 5 aiamaja püstitamiseks;
5. Lõigul Jõe tn 1 ja 3 Jõe tänava rekonstrueerimiseks;
6. Jõe sadama territooriumi heakorrastus (parklad, kõnniteed, tänavavalgustus);
7. Jõe tn 1 ja 3, Rakvere tänava lõigul 2, Sepa tänav, Sadama tee sidekaabelliini ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
45. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 327-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väljastada Kreenholmi tn 8 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba tähtajaga kuni 01.04.2017a.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 327-k
 
   
46. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 328-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Põhja tn 143 piirdeaia püstitamiseks;
2. Liiva tn 5 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Uusküla tn 3 korteri nr 65 tehnosüsteemide muutmiseks (elektri- vee- ja kanalisatsioonisüsteemid);
4. Aasta tn 5 katusealuse ja piirdeaia püstitamiseks;
5. A. Puškini tn 11 korteri nr 35 tehnosüsteemide muutmiseks (elektrisüsteemid);
6. Jõe tn 1 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 328-k
 
   
47. Narva Noorteparlamendi põhimäärus
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks määruse “Narva Noorteparlamendi põhimäärus” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
48. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
Korraldus: 329-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans (registrikood 80069833, Kangelaste 45, Narva 20604, tel. 357 3300) loa andmine korraldada Narva linnas Kreenholmi staadionil 2012. a hooajal Eesti meistrivõistluste, karikavõistluste ja rahvusvahelised mängud Eesti Jalgpalli Liidu kalendri järgi.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 329-k
 
   
49. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 330-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Narva Kristlik Kogudus Jumala Sõna (registrikood 80197985) Narva Pähklimäe Gümnaasiumi staadioni tasuta kasutusse andmine 2012. aasta kevadsuviseks perioodiks Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 330-k
 
   
50. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 331-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans, registrikood 80069833, Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide (jalgpalliväljak, jõusaal, riietus- ja duširuumid) tasuta kasutusse andmine 2012. a jalgpalli hooajal Eesti Jalgpalli Meistrivõistluste, Eesti Karikavõistluste ja rahvusvaheliste jalgpalli kodumängude ning õppe- ja treeninguprotsessi korraldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 331-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 331-k
 
   
51. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
Korraldus: 332-k 2012
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 332-k
 
   
52. Linnavara ülandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile .
Korraldus: 333-k 2012
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara ülandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile .
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 333-k
 
   
53. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 334-k 2012
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 334-k
 
   
54. Sihtasutuse Narva Hooldekodu asutamine ja põhikirja kinnitamine
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig
 
 
Otsus/tulemused: 
Läbis esimese lugemise

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja