NARVA LINNAVALITSUS

17.10.2012  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Natalja Šibalova    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
Korraldus: 961-k 2012
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 961-k 2012
Töökorras 04.10.2012 vastu võetud korraldus nr 961-k
 
   
2. Ehituslubade ning kirjaliku nõusoleku väljastamine
Korraldus: 962-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Kadastiku 23a, 23b, 25a ehitiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 962-k 2012
Töökorras 08.10.2012 vastu võetud korraldus nr 962-k
 
   
3. Ehituslubade väljastamine ja kirjalike nõusolekute andmine (Kadastiku tn 39b)
Korraldus: 963-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Väljastada ehitusload laohoone ja valvurimaja püstitamiseks;
2. Anda kirjalikud nõusolekud sidetrassi, kaugküttetorustiku, maakaabelliini, vee- sademeveekanalisatsiooni- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 963-k 2012
Töökorras 08.10.2012 vastu võetud korraldus nr 963-k
 
   
4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 964-k 2012
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 964-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 964-k
 
   
5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 965-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 965-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 965-k
 
   
6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 966-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 966-k 2012
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 966-k
 
   
7. Narva kalmistute kasutamise eeskiri
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva kalmistute kasutamise eeskiri
 
Otsus/tulemused: 
Teisele lugemisele
 
   
8. Majandustegevuse registris registreerimist keeldumise otsus
Korraldus: 967-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
17.10.2012. Narva Linnavalitsuse istungile (kella 9.00) oli kutsutud OÜ Ertem Project OÜ esindaja.
Küsimust arutati 9.07-9.10
OÜ Ertem Project OÜ esindajad saabusid istungile 9.20.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 967-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 967-k
 
   
9. Konkursi 'Narva Ettevõtja 2012' väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
Korraldus: 968-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Konkursi `Narva Ettevõtja 2012' väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 968-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 968-k
 
   
10. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
Korraldus: 969-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 969-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 969-k
 
   
11. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 970-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 970-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 970-k
 
   
12. Narva Vesi AS nõukogu liikmete nimetamise ettepanek
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Vesi AS nõukogu liikmete nimetamise ettepanek
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliliselt:
1.Teha Narva Vesi AS-i üldkoosolekule ettepanek kutsuda tagasi nõukogu liikmed Aleksandr Brokk ja Tamara Gordejeva.

2.Teha Narva Vesi AS-i üldkoosolekule ettepanek nimetada Narva Vesi AS-i nõukogu liikmeteks Anna Kovalenko ja Vladimir Kalatšov.

3.Volitada Narva linna esindajat Narva Vesi AS-i aktsionäride koosolekul hääletama nimetatud ettepaneku eest.
 
   
13. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu uue liikme nimetamine
Korraldus: 971-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu uue liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 971-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 971-k
 
   
14. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 972-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 972-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 972-k
 
   
15. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 973-k 2012
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Alkohoolsete jookide jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 973-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 973-k
 
   
16. Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvigut ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
17. Narva Hooldekodu teenuste hinnakirja kinnitamine
Määrus: 974 - 2012
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 974 - 2012
Võtta vastu määrus nr 974
 
   
18. Loa andmine (A.S. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
Korraldus: 975-k 2012
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 975-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 975-k
 
   
19. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (R.M.)
Korraldus: 976-k 2012
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 976-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 976-k
 
   
20. Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a. määrusega nr 34 kinnitatud 'Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra' muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
 
   
21. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 23-23 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
22. Munitsipaaleluruumi aadressil Oru 5-22 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
23. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
Korraldus: 977-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 977-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 977-k
 
   
24. Narvas Aleksander Puškini tänav 5 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin)
Korraldus: 978-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 978-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 978-k
 
   
25. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 979-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 979-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 979-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
Määrus: 980- 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 980- 2012
Võtta vastu määrus 980
 
   
27. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine
Korraldus: 981-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 981-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 981-k
 
   
28. Maaüksusele aadressi määramine (Viru tänav J1)
Korraldus: 982-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 982-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 982-k
 
   
29. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 46a)
Korraldus: 983-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 983-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 983-k
 
   
30. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 48)
Korraldus: 984-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 984-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 984-k
 
   
31. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 50)
Korraldus: 985-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 985-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 985-k
 
   
32. 2. Jõesuu tn 27 kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 48 maa erastamine
Korraldus: 986-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
2. Jõesuu tn 27 kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 48 maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 986-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 986-k
 
   
33. Jõesuu tn 46 kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 46a maa erastamine
Korraldus: 987-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Jõesuu tn 46 kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 46a maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 987-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 987-k
 
   
34. Jõesuu tn 48a kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 50 maa erastamine
Korraldus: 988-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Jõesuu tn 48a kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 50 maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 988-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 988-k
 
   
35. Õlelille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)
Korraldus: 989-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Õlelille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 989-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 989-k
 
   
36. Saialille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)
Korraldus: 990-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Saialille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 990-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 990-k
 
   
37. Päevalille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)
Korraldus: 991-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Päevalille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 991-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 991-k
 
   
38. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Varese tn 8) ja Narva Linnavalitsuse 17.05.2000 korralduse nr 1280-k „ Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine“ alapunkti 1.35 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 992-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Varese tn 8) ja Narva Linnavalitsuse
17.05.2000 korralduse nr 1280-k
„ Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine“
alapunkti 1.35 kehtetuks tunnistamine


SISALDAB ISIKUANDMEID
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 992-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 992-k
 
   
39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Mulla tn 236
Korraldus: 993-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Mulla tn 236
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 993-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 993-k
 
   
40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lume tn 51
Korraldus: 994-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lume tn 51
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 994-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 994-k
 
   
41. Sundvalduse seadmine P. Kerese tn 36, A.-A. Tiimanni tn 2, Partisani tn 1 ja 3 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks
Korraldus: 995-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
SISALDAB ISIKUANDMED
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 995-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 995-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 3 eriautobaasi hoone katuse ja fassaadide rekonstrueerimine)
Korraldus: 996-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 996-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 996-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 2c ja Tiigi tn 2m territooriumite romusõidukite kogumiskohtadeks rekonstrueerimine, hoonete romusõidukite lammutuskodadeks rekonstrueerimine ning piirete rajamine)
Korraldus: 997-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 997-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 997-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Puškini 34 pesuköögi ja katusealuse majandushooneks rekonstrueerimine, kõrvalehitiste püstitamine)
Korraldus: 998-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 998-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 998-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Igor Grafovi tn 7 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 999-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 999-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 999-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Igor Grafovi tn 9 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 1000-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1000-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini 40 üksikelamu rekonstrueerimine ning kõrvalehitiste püstitamine)
Korraldus: 1001-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1001-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
 
   
48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaikne põik 3 üksikelamu rekonstrueerimine)
Korraldus: 1002-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1002-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
 
   
49. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 1003-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1003-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
 
   
50. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1004-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1004-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
 
   
51. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1005-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Haigla tn 1 6 kV elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
2. Päikese tn 24 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Kadastiku tn 39b tuletõrjeveemahuti koos tuletõrjeveetorustikuga ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1005-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
 
   
52. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1006-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
Piiri tn 168 püstitatud aiamajale;
Unistuse tn 18 püstitatud aiamajale;
Savi tn 8 püstitatud piirdeaiale;
Hariduse tn 28 korterelamule esimese treppikoja rekonstrueeritud elektrisüsteemiga;
Tallinna mnt 43 rekonstrueeritud parkimisplatsile;
Võidu tn 17d rekonstrueeritud õmblustöökojahoonele;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1006-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
 
   
53. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 1007-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väljastada Narva linnas aadressidel: Kangelaste pr 24,30,34,42; Pähklimäe tn 2, 4, 6, 6a; Rahu 18, 18a, 20, 22, 26, 28, 28a, 30, 32, 34 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 17.10.2017.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1007-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
 
   
54. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 1008-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Raekoja plats 2 püstitatud kolledži õppehoonele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1008-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
 
   
55. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 1009-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Anda kirjalik nõusolek Päikese tn 24 piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1009-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
 
   
56. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
Määrus: 1010 - 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1010 - 2012
Võtta vastu määrus 1010.
 
   
57. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1011-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1011-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
 
   
58. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 1012-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1012-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
 
   
59. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1013-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1013-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
 
   
60. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1014-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1014-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
 
   
61. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1015-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1015-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
 
   
62. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1016-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1016-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
 
   
63. Narva Lasteaia Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1017-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1017-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
 
   
64. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1018-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1018-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
 
   
65. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1019-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1019-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
 
   
66. Narva Lasteaia Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1020-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1020-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
 
   
67. Narva Lasteaia Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1021-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1021-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
 
   
68. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1022-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1022-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
 
   
69. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1023-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1023-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
 
   
70. Narva Lasteaia Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1024-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1024-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
 
   
71. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1025-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1025-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
 
   
72. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1026-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1026-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
 
   
73. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1027-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1027-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
 
   
74. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1028-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1028-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
 
   
75. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1029-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1029-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
 
   
76. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine
Korraldus: 1030-k 2012
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1030-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
 
   
77. Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseisu muutmine
Korraldus: 1031-k 2012
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
Komisjoni koosseisu muutmise vajadus on tingitud komisjonis osalevates asutustes ametiisikute vahetumistega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1031-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
 
   
78. Avaliku ürituse „Narva Sügislaat” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1032-k 2012
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1032-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
 
   
79. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
Korraldus: 1033-k 2012
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1033-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
 
   
80. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 1034-k 2012
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1034-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 1034-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja