NARVA LINNAVALITSUS

20.03.2013  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Natalja Šibalova    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine.
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 08.03.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine“

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma.
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 210-k 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a
korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 210-k 2013
Töökorras 11.03.2013 vastu võetud korraldus nr 210-k
 
   
3. Riigihanke 'Aleksander Puškini tänav T1 rekonstrueerimine' avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 211-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 211-k 2013
Töökorras 13.03.2013 vastu võetud korraldus nr 211-k
 
   
4. Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2013“ avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 212-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2013“
avatud hankemenetluse korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 212-k 2013
Töökorras 13.03.2013 vastu võetud korraldus nr 212-k
 
   
5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimine ja laiendamine)
Korraldus: 213-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 213-k 2013
Töökorras 15.03.2013 vastu võetud korraldus nr 213-k
 
   
6. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 214-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 214-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 214-k
 
   
7. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 215-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 215-k 2013
1. Muuta punkti 2 ning määrata müügiajaks P kl 20.00-23.00
2. Võtta vastu korraldus nr 215-k
 
   
8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 216-k 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 216-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 216-k
 
   
9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 217-k 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 217-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 217-k
 
   
10. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 218-k 2013
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 218-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 218-k
 
   
11. Munitsipaaleluruumi Haigla 16-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 219-k 2013
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 219-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 219-k
 
   
12. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Raudsilla 10-34 ja Uusküla 7-49 Narvas
Korraldus: 220-k 2013
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 220-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 220-k
 
   
13. Nõustamiskomisjoni moodustamine
Korraldus: 221-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 221-k 2013
1. Lisada komisjoni koosseisu Sotsiaalabiameti lastekaitse vaneminspektor
2.Võtta vastu korraldus nr 221-k
 
   
14. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2013. aastaks
Korraldus: 222-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 222-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 222-k
 
   
15. Pensionäridele linnatoetuse suuruse kinnitamine 2013. aastaks
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 ”Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
16. Hoolduse seadmine K.L.
Korraldus: 223-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 223-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 223-k
 
   
17. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 224-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 224-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 224-k
 
   
18. Hoolduse seadmine L.P.
Korraldus: 225-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 225-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 225-k
 
   
19. Hoolduse seadmine K.S.
Korraldus: 226-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 226-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 226-k
 
   
20. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamise kohta vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
21. Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 „Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 „Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
22. Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
23. Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
24. Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse „Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
25. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Paju tn 6
Korraldus: 227-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Paju tn 6sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 227-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 227-k
 
   
26. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Raudtee tn 2)
Korraldus: 228-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Raudtee tn 2)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 228-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 228-k
 
   
27. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Päevalille tn 56a)
Korraldus: 229-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Päevalille tn 56a)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 229-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 229-k
 
   
28. Maa ostueesõigusega erastamine Pärna tn 3
Korraldus: 230-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Pärna tn 3

SISALDAB ISIKUANDMEID
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 230-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 230-k
 
   
29. Maaüksusele aadressi määramine (Vihma tn 20a)
Korraldus: 231-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 231-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 231-k
 
   
30. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 20)
Korraldus: 232-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 232-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 232-k
 
   
31. Arvamuse andmine Vihma tn 20a maa riigi omandisse jätmiseks.
Korraldus: 233-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 233-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 233-k
 
   
32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 27b
Korraldus: 234-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 234-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 234-k
 
   
33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 27d
Korraldus: 235-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 235-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 235-k
 
   
34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tänav J13
Korraldus: 236-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 236-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 236-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Fama põigu rajamine alates Fama põik – Fama tn ristmikust kuni Fama põik – A. Puškini tn ristmikuni)
Korraldus: 237-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 237-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 237-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tänava rekonstrueerimine alates Hariduse tn – A. Puškini tn ristmikust kuni Hariduse tn – Kangelaste pr ristmikuni)
Korraldus: 238-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 238-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 238-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tänava rekonstrueerimine alates Paul Kerese väljakust kuni A. Puškini tn 39 kinnistuni ning Liiva tänava rekonstrueerimine)
Korraldus: 239-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 239-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 239-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tänava rekonstrueerimine alates Rahu tn – Kangelaste pr ristmikust kuni Rahu tn 48 kinnistuni)
Korraldus: 240-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 240-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 240-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tänava rekonstrueerimine alates Vahtra tn – A.-A. Tiimanni tn ristmikust kuni Vahtra tn – Rahu tn ristmikuni)
Korraldus: 241-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 241-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 241-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe tänava rekonstrueerimine alates Pähklimäe tn – Kangelaste pr ristmikust kuni Pähklimäe tn – Rahu tn ristmikuni)
Korraldus: 242-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 242-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 242-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tänava ja Raudsilla tänava liitumisel asuva viadukti all asuvate kõnniteede ja tugimüüride rekonstrueerimine)
Korraldus: 243-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 243-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 243-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 57c peakorpuse hoone siseruumide rekonstrueerimine)
Korraldus: 244-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 244-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 244-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (5. Paemurru 19a üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 245-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 245-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 245-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väina tn 4 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 246-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 246-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 246-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aiandi tn 115 aiamaja rekonstrueerimine)
Korraldus: 247-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 247-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 247-k
 
   
46. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
Korraldus: 248-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Lahe tn 74 aiamaja püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 248-k 2013
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 248-k
 
   
47. Ehitusloa väljastamine (Udu tn 259)
Korraldus: 249-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 249-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 249-k
 
   
48. Ehitusloa väljastamine (Pärna tn 10)
Korraldus: 250-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 250-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 250-k
 
   
49. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 251-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Vee tn 154 kuuri püstitamiseks;
2. Kangelaste pr 32 elektri- ja ventilatsioonisüsteemide muutmiseks;
3. Mängu tn 24 veetorustiku ehitamiseks;
4. Pärna tn 10 sauna ja piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 251-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 251-k
 
   
50. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 252-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Väike-Äkke, Jalgratta tee 8 püstitatud välisvalgustusele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 252-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 252-k
 
   
51. RH 'Narva Arhiivi riiulite ostmine'
Korraldus: 253-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Riigihangete 'Narva Arhiivi riiulite ostmine' hankemenetluse korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 253-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 253-k
 
   
52. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 254-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 254-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 254-k
 
   
53. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 255-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 255-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 255-k
 
   
54. Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavalitsuse 20.02.2013. a korralduses nr 166-k „Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Käsitleda korralduse eelnõus mainitud muudatust ebatäpsusena.
 
   
55. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva lossipark)
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Mitte nõustuda antud korralduse eelnõuga
 
   
56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vestervalli tn 3/5/7, Peterburi mnt 1 piiripunkti ja Sõpruse silla jalakäijate ala rekonstrueerimine)
Korraldus: 256-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 256-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 256-k
 
   
57. Ilutulestiku korraldamine (21.03.2013 OÜ Tulekild Pürotehnika)
Korraldus: 257-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 257-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 257-k
 
   
58. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
Korraldus: 258-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 258-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 258-k
 
   
59. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 259-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 259-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 259-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja