NARVA LINNAVALITSUS

15.12.2004  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    juhataja   

 

 

 
   
1. Tööaja muutmine
   
Esitaja: Ants Liimets
 
Muuta Narva Linnavalitsuse ametite ja osakondade tööaaega, 24.ja 31.detsember 2004 lugeda puhkepäevadeks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
2. Tasuliste teenuste hinnakiri
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: L.Rakova, S.Gorjunova
 
Tasulise teenuse arhiiviteatise ja elukoha teatise võõrkeeles (vene) esitamise eest hinna kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
3. Ametisse nimetamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
4. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
5. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse Tareke rühmades
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
6. Linnastipendiumi maksmine
   
Esitaja: A.Liimets
 
Jaanuari stipendiumi maksmine detsembris
 
Otsus/tulemused: 

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
juhataja