NARVA LINNAVALITSUS

29.12.2004  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    juhataja   

 

 

 
   
1. Linnavalitsuse istungite läbiviimine
   
Esitaja: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
2. Narva Täiskasvanute Kooli põhimääruse kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
3. Narva Noorte Meremeeste klubi põhikirja kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
4. Narva Täiskasvanute Kooli arengukava kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
5. Narva linna koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
6. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse Tareke rühmades
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 01.12.04.a. korralduse nr 1199-k "Linnavara üleandmine...bilanssi" muutmine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
8. Narva Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
9. Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
juhataja