NARVA LINNAVALITSUS

18.09.2013  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Natalja Šibalova    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Pimeaia rekonstrueerimise 1 etappi ehitustööd)
Korraldus: 844-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2013
Töökorras 09.09.2013 vastu võetud korraldus nr 844-k
 
   
2. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Aleksander Puškini tänava ehitustööd)
Korraldus: 845-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2013
Töökorras 09.09.2013 vastu võetud korraldus nr 845-k
 
   
3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori avaliku võimu teostamise õiguse peatumine
Korraldus: 846-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2013
Töökorras 09.09.2013 vastu võetud korraldus nr 846-k
 
   
4. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
5. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
6. Linnavara võõrandamine (Tallinna mnt 73, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Avaliku ürituse „Mobiilne kiirtestimine” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 847-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2013
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud korraldus 847-k
 
   
8. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine
Korraldus: 848-k 2013
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2013
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud korraldus 848-k
 
   
9. Narva Linnavalitsuse 21.08.2013. a määruse nr 31 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine
Määrus: 34-2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 34-2013
Töökorras 17.09.2013 vastu võtta määrus nr 34
 
   
10. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme tagasikutsumine
Korraldus: 849-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme tagasikutsumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 849-k
 
   
11. Narvas Kangelaste prospekt 24b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Pähklimäe 2 KORTERIÜHISTU)
Korraldus: 850-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 850-k
 
   
12. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)
Korraldus: 851-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 851-k
 
   
13. Riigihanke ''''''"Väikebussi kasutusrendile võtmine''''''" (RH viitenumber 145281) võitja kinnitamine
Korraldus: 852-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 852-k
 
   
14. Volitamine lapse K. P. deebetkaardi vormistamiseks
Korraldus: 853-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 853-k
 
   
15. Hoolduse seadmine N.M.
Korraldus: 854-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 854-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 854-k
 
   
16. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 855-k 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a
korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4
ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 855-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 855-k
 
   
17. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 856-k 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 856-k 2013
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 856-k
 
   
18. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 857-k 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 857-k 2013
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 857-k
 
   
19. Riigihanke „Rahu tänava ehitustööd“ (145210) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 858-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Riigihanke „Rahu tänava ehitustööd“ (145210) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 858-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 858-k
 
   
20. Maa ostueesõigusega erastamine Karu tn 148
Korraldus: 859-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Karu tn 148


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 859-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 859-k
 
   
21. Maa ostueesõigusega erastamine Herilase tn 21
Korraldus: 860-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Herilase tn 21sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 860-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 860-k
 
   
22. Maa ostueesõigusega erastamine Piibelehe tn 16
Korraldus: 861-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Piibelehe tn 16
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 861-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 861-k
 
   
23. Maa ostueesõigusega erastamine Põldkannikese tn 31
Korraldus: 862-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Põldkannikese tn 31sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 862-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 862-k
 
   
24. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 31a
Korraldus: 863-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 31asisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 863-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 863-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 864-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 864-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 864-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Energia tn 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 865-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 865-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 865-k
 
   
27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 866-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 866-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 866-k
 
   
28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. – A. Tiimanni tn 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 867-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 867-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 867-k
 
   
29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 868-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 868-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 868-k
 
   
30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kraavi tn 12 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 869-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 869-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 869-k
 
   
31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 38 - 46, 47 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine)
Korraldus: 870-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 870-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 870-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 24a-2 eluruumi rekonstrueerimine)
Korraldus: 871-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 871-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 871-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 14 hooneosa kontoriteks ja ametikorteriteks rekonstrueerimine)
Korraldus: 872-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 872-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 872-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 75 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)
Korraldus: 873-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 873-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 873-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinna tn 14 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)
Korraldus: 874-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 874-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 874-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kompassi tn 16 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 875-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 875-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 875-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Looduse tn 82 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 876-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 876-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 876-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mureli tn 4 sauna laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde ehitamine)
Korraldus: 877-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 877-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 877-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mängu 6 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 878-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 878-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 878-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pärna tn 39 aiamaja ja majandusehitise rekonstrueerimine)
Korraldus: 879-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 879-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 879-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere 35 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 880-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 880-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 880-k
 
   
42. Ehituslubade ning kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 881-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kadastiku tn 33a, 33b tootmishoone püstitamiseks;
2. Kadastiku tn 35a sprinklerihoone püstitamiseks,
3. Kadastiku tn 33a, 33b ja 35a teede ja platside ehitamiseks.
4. Kadastiku tn 33a elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
5. Kadastiku tn 33b sidekanalisatsiooni soojustorustiku, kanalisatsiooni ehitamiseks;
6. Kadastiku tn 33a, 33b ja 35a sademeveekanalisatsiooni, veetorustiku ning piirdeaia ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 881-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 881-k
 
   
43. Ehitusloa väljastamine Oru tn 74 kinnistule värvitehase püstitamiseks
Korraldus: 882-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Oru tn 74 värvitehase püstitamine koos hoone vajalikke tehnovõrkudega (elektri maakaabelliin, soojustrass, sidetrass, vee- ja kanalisatsiooni trassid).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 882-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 882-k
 
   
44. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 883-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Tehase tn 4 // 6 kahe hoone (ehr kood 118009054 ja 118009051) osaliseks lammutamiseks ning kaheteistkümne ehitiste (ehr kood 118009056, 220453559, 118009053, 118009058, 118009063, 118009066, 118009065, 118009064, 118009068, 120585923, 120585920 ja 220453825) täielikuks lammutamiseks;
2. Priimula tn 117 aiamaja püstitamiseks;
3. Maagaasi jaotustorustiku Narva-lõuna B3 pikendamiseks kuni Mängu 14a kinnistu piirini;
4. Võidu tn 9 korteri nr 1 ilusalongiks rekonstrueerimiseks;
5. Palavuse tn 1b puurkaevu ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 883-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 883-k
 
   
45. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 884-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Narva Logistika- ja Tööstuspargi I etapi elektrivarustus (10 kV kaabelliinid ja 10/0,4 kV alajaam);
2. Vestervalli tn 7 muudetud tehnos[steemiga tolliameti hoonele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 884-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 884-k
 
   
46. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 885-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Tallinna mnt 30b soojavarustuse ja elektri maakaabelliini ehitamiseks;
2. Priimula tn 117 piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 885-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 885-k
 
   
47. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
48. Riigihanke „Narva Kultuurimaja Rugodivi valgustusaparatuuri ostmine” avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 886-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 886-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 886-k
 
   
49. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
Korraldus: 887-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 887-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 887-k
 
   
50. Õpilaste arvu suurendamine Narva Humanitaargümnaasiumi klassides
Korraldus: 888-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 888-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 888-k
 
   
51. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 889-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 889-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 889-k
 
   
52. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 890-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
Tunnitasu tariifi 43,85 eurot kooskõlastamine Narva Jäähalli hokiplatsi ja riietusruumi kasutusse andmisel MTÜ-le Hokiklubi Narva Stars (registrikood 80346095) treeningute korraldamiseks 2013/2014 hooajal Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 890-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 890-k
 
   
53. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel
Korraldus: 891-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
Tunnitasu tariifi 7,50 eurot kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel MTÜ-le Eesti Oyama-Karate Keskus (registrikood 80183204) 2013/2014 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 891-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 891-k
 
   
54. Narva Koorikooli ruumi tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 892-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 892-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 892-k
 
   
55. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 893-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 893-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 893-k
 
   
56. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
Korraldus: 894-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 894-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 894-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Natalja Šibalova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja