NARVA LINNAVALITSUS

27.11.2013  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Natalja Šibalova    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Tarmo Tammiste    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Avaliku ürituse „Talvine Narva Lahing” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1141-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi Johannes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1141-k 2013
Töökorras 15.11.2013 vastu võetud korraldus nr 1141-k
 
   
2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 1143-k 2013
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1143-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi Uusküla 7-62 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1144-k 2013
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1144-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
 
   
4. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
Määrus: 40 - 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 '''"Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord'''" muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 40 - 2013
Võtta vastu määrus nr 40
 
   
5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1145-k 2013
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1145-k 2013
1. Täiendada eelnõud vastavalt Sotsiaalabiameti ja Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1145-k
 
   
6. Narva Linnavolikogu 22.12.2011 otsuse nr 157 “Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine ja täie
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Narva Linnavolikogu 22.12.2011 otsuse nr 157 “Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine ja täiendamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavara osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
7. Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tn 6 - 8 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 1146-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1146-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
 
   
8. Pärandvara käsutamine (Vadim Filimonov´i pärimisasi)
Korraldus: 1147-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1147-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
 
   
9. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Semen Manakov’i pärimisasi)
Korraldus: 1148-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1148-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
 
   
10. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 1149-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1149-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
 
   
11. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1150-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1150-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
 
   
12. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1151-k 2013
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
GENEVA OÜ,ASTRI BUFFET AS poolt jaemüük avalikul üritusel IMEDE ÖÖ 06.12.2013.a aadressil Tallinna mnt. 19C, Narva linn.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1151-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
 
   
13. Alaealisele lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ning jätkamine
Korraldus: 1152-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1152-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
 
   
14. Hoolduse seadmine I.S.
Korraldus: 1153-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1153-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
 
   
15. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 1154-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1154-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
 
   
16. Hoolduse seadmine F.P.
Korraldus: 1155-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1155-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
 
   
17. Hoolduse seadmine A.M.
Korraldus: 1156-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1156-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
 
   
18. Hoolduse seadmine G.B.
Korraldus: 1157-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1157-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
 
   
19. Hoolduse seadmine A.L.
Korraldus: 1158-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1158-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
 
   
20. Hoolduse seadmine A.G.
Korraldus: 1159-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1159-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
 
   
21. Hoolduse seadmine L.P.
Korraldus: 1160-k 2013
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1160-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
 
   
22. August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes) nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
23. Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes) nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
24. Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes) nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
25. Riigihanke “Narva avalike mänguväljakute tehniline hooldus 2014“ võitja kinnitamine
Korraldus: 1161-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1161-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
 
   
26. Narva linna munitsipaalomandisse antud Võidu prospekt 2 maaüksuse sihtotstarbe osaline muutmine
Korraldus: 1162-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1162-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
 
   
27. Kadastiku tn 25b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 1163-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1163-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
 
   
28. Maaüksusele aadressi määramine (Sutthoffi park)
Korraldus: 1164-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1164-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
 
   
29. Maaüksusele aadressi määramine (Sutthoffi kaldapealne)
Korraldus: 1165-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1165-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
 
   
30. Maaüksusele aadressi määramine (Salmeaed)
Korraldus: 1166-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1166-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
 
   
31. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1167-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1167-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
 
   
32. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 1168-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1168-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 4 tootmishoone nr 2 katuse rekonstrueerimine)
Korraldus: 1169-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1169-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudteemaale ajutise sidekonteineri paigaldamine)
Korraldus: 1170-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1170-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu 20 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 1171-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1171-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere 85 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 1172-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1172-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tapamaja tn 5 kaupluse hoone rekonstrueerimine)
Korraldus: 1173-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1173-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ilma tn 53 aiamaja laiendamine)
Korraldus: 1174-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1174-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pikk tn 17 üksikelamu, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
Korraldus: 1175-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1175-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Allika tn 129 aiamaja rekonstrueerimine)
Korraldus: 1176-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1176-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 132 suvemaja ja kuuri püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1177-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1177-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 21 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1178-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1178-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jasmiini tn 1 aiamaja, majandushoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1179-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1179-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste kinnitamine '"(Tähe tn 5 üksikelamu püstitamine)'"
Korraldus: 1180-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1180-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Puškini tn 38 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1181-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1181-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saare tn 16 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1182-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1182-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1182-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Näkineiu tn 205 aiamaja laiendamine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 1183-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1183-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
 
   
48. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1184-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1.A. Daumani tn 16 korterelamu rekonstrueerimiseks: katusekate renoveerimine, välisseinte ja sokli soojustamine, keldri sissepääsude varikatuste rekonstrueerimine, sillutisriba ja trepiastmete
rekonstrueerimine, soklikorruse ja trepikodade akende ja välisuste väljavahetamine, lodžade piirete ja uste rekonstrueerimine.
2. Kullerkupu tn 101 aiamaja püstitamiseks.
3. Kaare tn 15 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
4. A. Daumani tn 18 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks: otsaseinte ja sokli soojustamine, sillutisriba rekonstrueerimine.
5. Rahu tn 44 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks:
otsaseinte soojustamine;
6. 2 Jõe tn 11 üksikelamu ning saunahoone püstitamiseks;
7. Elektrijaama tee 59 administratiivhoone, väävlipuhastushoone, laborihoone, peajuhtimishoone osaliseks lammutamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1184-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
 
   
49. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1185-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
1. Tallinna maantee 64, 64a, Tallinna maantee L5 elektri kaakaabelliinile;
2. A-A. Tiimanni tn 14 rekonstrueeritud korterelamu katuse rinnatisele;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1185-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
 
   
50. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 1186-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Kaare tn 15 kuuri ja piirdeaia püstitamiseks.
2. Kullerkupu tn 101 kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks.
3. Mätta tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
4. 3.Paemurru tn 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Tolli tn 27 välisveetorustiku ehitamiseks;
6. 2 Jõe tn 11 abihoone ning piirdeaia püstitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1186-k 2013
Võtta vastu korraldus 1186-k
 
   
51. Narva noorsootöö arengukava 2014-2018 algatamine ja lähteülesande kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
Narva Linnavolikogu otsuse „Narva noorsootöö arengukava 2014-2018 algatamine ja lähteülesande kehtestamine“ eelnõu esitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
52. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
Määrus: 41 - 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 41 - 2013
Võtta vastu määrus nr 41.
 
   
53. Riigihanke „Narva Kultuurimaja Rugodivi valgustusaparatuuri ostmine” (viitenumber 146251) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 1187-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1187-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1187-k
 
   
54. Narva Linnavalitsuse 18.09.2013. a korralduse nr 887-k „Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides“ muutmine
Korraldus: 1188-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1188-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1188-k
 
   
55. Nõusoleku andmine väikeklassi moodustamiseks Narva Peetri Koolis
Korraldus: 1189-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1189-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
 
   
56. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1190-k 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1190-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
 
   
57. NVol. 17.05.2000 määruse nr 23 '' Narva linna andmekogude asutamise ja ülalpidamise korra kinnitamine'' kehtetuks tunnistamine
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud määruse eelnõuga
2. Volitada linnasekretär Ants Liimetsa nimetatud eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
 
   
58. Lihthanke 'Ettevalmistamine ISKE auditiks Narva Linnavalitsuses''(viitenumber 147042) võitja kinnitamine
Korraldus: 1191-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Lihthanke 'Ettevalmistamine ISKE auditiks Narva Linnavalitsuses' (viitenumber 147042) võitja kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1191-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
 
   
59. Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1192-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1192-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1192-k
 
   
60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
Korraldus: 1193-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1193-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1193-k
 
   
61. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 1194-k 2013
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1194-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 1194-k
 
   
62. Linnavolikogu otsuste ja määruste eelnõude esitamisest
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Protokolliline otsus linnavolikokku otsuste ja määruste eelnõude edastamise kohta
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16137
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16643
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16700
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16715
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliliselt:
1. Edastada Narva Linnavolikokku eelnõu " Narva Linna Aukodaniku nimetuse andmise kord"
2. Volitada linnavolikogu liiget Vladimir Butuzovit nimetatud eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
 
   
63. Narva linna 2014.aasta eelarve kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada määrus '"Narva linna 2014.aasta eelarve kinnitamine'" Narva Linnavolikogule
2. Volitada linnapead nimetatud eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
3. Kaasettekandja Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.

 

 

 

Istungi juhataja:   Natalja Šibalova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja