NARVA LINNAVALITSUS

02.04.2014  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Maksim Volkov    Osavõtja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Tarmo Tammiste    Külaline   

 

 

 
   
1. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 304-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
3 Roheline tn 9 asuva põlenud üksikelamu (ehitusregistri kood 118000013) täielikuks lammutamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2014
Töökorras 21.03.2014 vastu võetud korraldus nr 304-k
 
   
2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 305-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2014
Töökorras 24.03.2014 vastu võetud korraldus nr 305-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste pr. 30-87 Narvas üürile andmine
Korraldus: 306-k 2014
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 306-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 306-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr. 6a-58 Narvas üürile andmine
Korraldus: 307-k 2014
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 307-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 307-k
 
   
5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 308-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2014
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele ning lubada teha Linnakantseleil ning Kultuuriosakonnal ümberpaigutused vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 308-k
 
   
6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 309-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
7. Koduteenuste kirjelduste kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Ühendada kaks määrust
 
   
8. Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
Määrus: 10 - 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 10 - 2014
Võtta vastu määrus nr 10
 
   
9. Volitamine alaealise V. M. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 310-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
10. Volitamine alaealise K. M. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 311-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 311-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 311-k
 
   
11. Ettekirjutuse tegemine (A. A.)
Korraldus: 312-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 312-k
 
   
12. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine Z.V.
Korraldus: 313-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 313-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 313-k
 
   
13. Hoolduse seadmine K.Ž.
Korraldus: 314-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 314-k
 
   
14. Narva linna Sotsiaalabiameti 15.08.2003.a. korralduse nr 03-867 kehtetuks tunnistamine N.O. üle seatud hoolduse osas
Korraldus: 315-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 315-k 2014
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 315-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 19.10.2005.a korralduse nr 1040-k kehtetuks tunnistamine V.S. üle seatud hoolduse osas
Korraldus: 316-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 316-k 2014
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 316-k
 
   
16. Narva Linnavalitsuse 25.02.2010.a. korralduse nr 246-k kehtetuks tunnistamine A.B. üle seatud hoolduse osas
Korraldus: 317-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2014
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 317-k
 
   
17. Narva Linnavalitsuse 23.01.2013.a korralduse nr 49-k kehtetuks tunnistamine T.A. üle seatud hoolduse osas
Korraldus: 318-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 318-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse 30.10.2013.a. korralduse nr 1032-k kehtetuks tunnistamine I.T. üle seatud hoolduse osas
Korraldus: 319-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2014
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 319-k
 
   
19. Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Eelnõuga tehakse ettepanek kehtestada uus Narva Linnavolikogu määrus „Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord“
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapead Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
20. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
21. “ Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 „Projekti “ Narva-Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp”osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
22. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 <Projekti <Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp>teostaja määramine, sildfin
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti ''''" Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp''''" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
23. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
24. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2013. aasta eest
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2013. aasta eest.

2. Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
 
   
25. Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 nr 369-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine“ muutmine
Korraldus: 320-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse 24.07.2013 korralduse nr 692-k „Munitsipaaleluruumi Joala 30 – 12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 321-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
27. Prisma Peremarket AS-ile maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks valgustornil
Korraldus: 322-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
28. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 323-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
29. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 324-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Tubakatoodete jaemüük
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
30. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 325-k 2104
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
PETITE FRANCE OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Malmi tn 6
MELTERSTAR OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel“ Kevadlaat“
KWAhttps://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaedit&agendaid=17585RTONS OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil A.A.Tiimanni tn 20
NARVA CATERING OÜ poolt jaemüük avalikel üritustel „Narva Päevad 2014“ ja „Jaanipäev“ Narva linnuse territooriumil
MAN GROUP OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Pähklimäe tn 1a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2104
Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
31. Tallinna maantee J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tallinna maantee J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
32. Vaivara tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaivara tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
33. A-A. Tiimanni tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
34. A-A. Tiimanni tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
35. Rahu tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rahu tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
36. Rahnu tn 4 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 326-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Rahnu tn 4 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
37. A. Juhhanovi tn 5 kinnistu jagamine ning moodustatavatele kruntidele aadressi ja maa sihtotstarbe määramine
Korraldus: 327-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 327-k
 
   
38. Vitamiini tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 328-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vitamiini tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 328-k
 
   
39. Rõõmu tn 7 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 329-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Rõõmu tn 7 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 329-k
 
   
40. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Hele tn 62 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 330-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine ja Hele tn 62 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 330-k
 
   
41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, August Weizenbergi tänav L1
Korraldus: 331-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 331-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 331-k
 
   
42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 14b
Korraldus: 332-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 332-k
 
   
43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaikne põik
Korraldus: 333-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 333-k
 
   
44. Arvamuse andmine Vaksali tn 22 asuva Narva raudteejaama ooteplatvormi rekonstrueerimiseks
Korraldus: 334-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 334-k
 
   
45. Seisukoha andmine Männi tn 4 maa ostueesõigusega erastamise kohta ja maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 335-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Seisukoha andmine
Männi tn 4 maa ostueesõigusega
erastamise kohta ja
maa ostueesõigusega erastamise loa
taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 335-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 335-k
 
   
46. Palavuse tn 46 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 336-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Palavuse tn 46
maa ostueesõigusega erastamine

sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 336-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 336-k
 
   
47. Osja tn 46 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 337-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Osja tn 46
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 337-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 337-k
 
   
48. Taevasina tn 44 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 338-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Taevasina tn 44
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 338-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 338-k
 
   
49. Vaigu tn 903 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 339-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vaigu tn 903
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 339-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 339-k
 
   
50. Narva Linnavalitsuse 28.02.2001 korralduse nr 453-k „ Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Vesna, Mulla tn 234“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 340-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Narva Linnavalitsuse 28.02.2001
korralduse nr 453-k „ Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, aü Vesna, Mulla tn 234“
kehtetuks tunnistamine


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 340-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 340-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese 2 mitteeluruumi M1 ilusalongiks rekonstrueerimine)
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks
 
   
52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe 2 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 341-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 341-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 341-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste kinnitamine A. – A. Tiimanni tn 1d tootmishoone rekonstrueerimine ja laiendamine varjualuse ümberehitamise arvel ning krundi idaosasse laoplatsi rajamine ja retsirkulatsiooni filtri rajatise ...)
Korraldus: 342-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
A. – A. Tiimanni tn 1d tootmishoone rekonstrueerimine ja laiendamine varjualuse ümberehitamise arvel ning krundi idaosasse laoplatsi rajamine ja retsirkulatsiooni filtri rajatise paigaldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 342-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 342-k
 
   
54. Projekteerimistingimuste kinnitamine Hariduse tn 15c poolelioleva hoone majutusteenust osutava ettevõtte hooneks rekonstrueerimine ilma laiendamiseta...)
Korraldus: 343-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Hariduse tn 15c poolelioleva hoone majutusteenust osutava ettevõtte hooneks rekonstrueerimine ilma laiendamiseta, kõnniteede ja kahe parkimisplatsi rajamine ning transpordi juurdepääsude väljaehitamine Narva Linnavolikogu 19.04.2012. a otsusega nr 55 kehtestatud Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu alusel
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 343-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 343-k
 
   
55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lume tn 51 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 344-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 344-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 344-k
 
   
56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 89 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning piirde püstitamine)
Korraldus: 345-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 345-k
 
   
57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Maasika tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna ning piirde püstitamine)
Korraldus: 346-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 346-k
 
   
58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kose tn 14 hoone rekonstrueerimine ja territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 347-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 347-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 347-k
 
   
59. Tee-ehitusloa andmine Narva-1 piiripunkti territooriumi teede ja platside rekonstrueerimiseks
Korraldus: 348-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Narva-1 piiripunkti territooriumi (Vestervalli tn 3//5//7 ja Peterburi mnt 1) teede ja platside rekonstrueerimiseks koos tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni rajamisega ning Peetri platsil teekattemärgistuse paigaldamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 348-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 348-k
 
   
60. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 349-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. A. Daumani tn 7 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse soojustamine koos akende väljavahetamisega);
2. Kangelaste pr 16 mitteeluruumis M1 kandeseinas ava tegemiseks;
3. Näkineiu tn 208 aiamaja püstitamiseks;
4. Vestervalli tn 7 tolliameti hoone rekonstrueerimiseks (sokli ja fassaadi ülekrohvimine ja värvimine ning uste ja trepikodade akende väljavahetamine).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 349-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 349-k
 
   
61. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 350-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1.26. Juuli tn 11 korterelamule rekonstrueeritud sillutisriba ja sokliga.
2.Rahu tn 16b korterelamule rekonstrueeritud teise trepikoja sooja- ning külmaveetorustiku sissevõrkudega.
3.Vestervalli tn 6 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 350-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 350-k
 
   
62. Kasutusloa väljastamine (Tallinna mnt 52)
Korraldus: 351-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Väljastada kasutusluba Tallinna mnt 52 kaubanduskeskusele rekonstrueeritud fassaadidega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 351-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 351-k
 
   
63. Kasutusloa väljastamine (Võidu prospekt 15-M3)
Korraldus: 352-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Väljastada kasutusluba Võidu prospekt 15-M3 korterelamule rekonstrueeritud mitteeluruumi M3 küttesüsteemiga (elektriküte).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 352-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 352-k
 
   
64. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 353-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 353-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 353-k
 
   
65. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 354-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 354-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 354-k
 
   
66. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 355-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Näkineiu tn 208 kuuri püstitamiseks;
2. Vestervalli tn 3//5//7 ja Peterburi mnt 1 kinnistutel piirdeaia rajamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 355-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 355-k
 
   
67. Riigihankes „Kontsessioon korraldatud jäätmeveoks Narva linnas“ (viitenumber 147412) võitja kinnitamine
Korraldus: 356-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 356-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 356-k
 
   
68. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Humanitaargümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 357-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 357-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 357-k
 
   
69. Narva Koorikooli ruumi tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 358-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 358-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 358-k
 
   
70. Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 359-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 359-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 359-k
 
   
71. Avaliku ürituse „Lõbus Jooks 2014” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 360-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 360-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 360-k
 
   
72. Avaliku ürituse „Narva Kevadlaat 2014” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 361-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 361-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 361-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja