NARVA LINNAVALITSUS

14.05.2014  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tarmo Tammiste    Külaline   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Maksim Volkov    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Avaliku ürituse „Võidu päev” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 505-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 505-k 2014
Töökorras 08.05.2014 vastu võtta korraldus nr 505-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 16.04.2014.a. korralduse nr 365-k kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 506-k 2014
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 506-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 506-k
 
   
3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 507-k 2014
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 507-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 507-k
 
   
4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 508-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 508-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 508-k
 
   
5. Sihtasutuse Narva Muuseum põhikirja uues redaktsioonis kooskõlastamine
Korraldus: 509-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Sihtasutuse Narva Muuseum põhikirja uues redaktsioonis kooskõlastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 509-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 509-k
 
   
6. Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 510-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 510-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 510-k
 
   
7. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine
Korraldus: 511-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 511-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 511-k
 
   
8. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 512-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 512-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 512-k
 
   
9. Osaühingusse Küste Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 513-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Osaühingusse Küste Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 513-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 513-k
 
   
10. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine
Korraldus: 514-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 514-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 514-k
 
   
11. Riigihanke „Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks“ hanketulemuste kinnitamine
Korraldus: 515-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Riigihanke „Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks“ hanketulemuste kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 515-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 515-k
 
   
12. Trahvi kohaldamine ja lepinguliste kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja andmine (Energia 2b, Narva)
Korraldus: 516-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 516-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 516-k
 
   
13. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Puškini tänav T1 asuva bussipeatuse paviljonis asuvate lillekioskite üürile andmiseks
Korraldus: 517-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 517-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 517-k
 
   
14. Munitsipaaleluruumi aadressil Kosmonaudi 7 - 29 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 518-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 518-k 2014
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 518-k
 
   
15. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 519-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 519-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 519-k
 
   
16. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 520-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Järva Tarbijate Ühistu TÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 30b
Jardin OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 30b
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 520-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 520-k
 
   
17. Vabaduse tn 5 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 521-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 521-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 521-k
 
   
18. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Rööpa tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 522-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine. Rööpa tn 8 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 522-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 522-k
 
   
19. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Osja tn 56 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 523-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Sibalova
 
Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine ning
Osja tn 56 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 523-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 523-k
 
   
20. Unistuse tn 17 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 524-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Unistuse tn 17
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 524-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 524-k
 
   
21. Meelespea tn 97 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 525-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Meelespea tn 97 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 525-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 525-k
 
   
22. Krookuse tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 526-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Krookuse tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 526-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 526-k
 
   
23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 57a lao-töökoja hoone laiendamine mansardkorruse ja viilkatuse väljaehitamise arvel)
Korraldus: 527-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 527-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 527-k
 
   
24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 102 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 528-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 528-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 528-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 44 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 529-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 529-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 529-k
 
   
26. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 530-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Väina tn 4 aiamaja ning sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Rakvere tn 10 üksikelamu püstitamiseks koos teenindamiseks vajalike tehnorajatistega (elektri maakaabelliin, vee- ja kanalisatsioonitorustikud);
3. I. Grafovi tn 13b, A. Puškini tn 8, Linnuse tänav L1, Raja tn 5 ja 5a 0,4 kV maakaabelliini ning Raja tn 5a -35 kV alajaama ja jaotusseade püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 530-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 530-k
 
   
27. Kasutusloa väljastamine (Hariduse tn 5-M4)
Korraldus: 531-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Hariduse tn 5 hooneosale rekonstrueeritud mitteeluruumiga M4 restorani tarbeks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 531-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 531-k
 
   
28. Kasutusloa väljastamine (Kangelaste prospekt 16-M1)
Korraldus: 532-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kangelaste prospekt 16 korterelamule rekonstrueeritud mitteeluruumiga M1.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 532-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 532-k
 
   
29. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 533-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kreenholmi tn 40 ühiselamuhoonele paigaldatud tulekahjusignalisatsiooniga, muudetud üldkasutatavates kuivatusruumides ja köökides elektripaigaldisega, köökideruumides paigaldatud ventilatsiooniga ning esimese korruse elamisruumides muudetud elektripaigaldisega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 533-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 533-k
 
   
30. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 534-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
A.Puškini tn 51, 53, 55 kanalisatsiooni torustikule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 534-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 534-k
 
   
31. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 535-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 535-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 535-k
 
   
32. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 536-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 536-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 536-k
 
   
33. Ettekirjutuse tegemine (E. K.)
Korraldus: 537-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 537-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 537-k
 
   
34. Ettekirjutuse tegemine (D. S.)
Korraldus: 538-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 538-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 538-k
 
   
35. Ettekirjutuse tegemine (O. A.)
Korraldus: 539-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 539-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 539-k
 
   
36. Volitamine alaealise D. K. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 540-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 540-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 540-k
 
   
37. Volitamine alaealise A.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 541-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 541-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 541-k
 
   
38. Hoolduse seadmine E.S.
Korraldus: 542-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 542-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 542-k
 
   
39. Hoolduse seadmine S.M.
Korraldus: 543-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 543-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 543-k
 
   
40. Hoolduse seadmine V.B.
Korraldus: 544-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 544-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 544-k
 
   
41. Hoolduse seadmine G.R.
Korraldus: 545-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 545-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 545-k
 
   
42. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
43. Narva Linnavalitsuse 30.04.2014. a korralduse nr 488-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine
Korraldus: 546-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 546-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 546-k
 
   
44. Narva Linnavalitsuse 05.03.2014. a korralduse nr 246-k „Narva Päevade 2014 ürituste piletihindade kehtestamine“ muutmine
Korraldus: 547-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 547-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 547-k
 
   
45. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Ojake sõimerühmas
Korraldus: 548-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 548-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 548-k
 
   
46. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori G. Ignatovi tööle ennistamine
Korraldus: 549-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ant Liimets
 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori G. Ignatovi tööle ennistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 549-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 549-k
 
   
47. Hansadelegatsiooni muutmine
Korraldus: 550-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 550-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 550-k
 
   
48. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 551-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 551-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 551-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja