NARVA LINNAVALITSUS

02.07.2014  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Marina Sorgus    nõunik   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Maksim Volkov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 673-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673-k 2014
Töökorras 17.06.2014 vastu võetud korraldus nr 673-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 19.02.2014 korralduse nr 140- k <Narva linna 2014.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes> lisa 1 muutmine
Korraldus: 674-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 19.02.2014 korralduse nr 140- k
„Narva linna 2014.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674-k 2014
Töökorras 17.06.2014 vastu võetud korraldus nr 674-k
 
   
3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 675-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675-k 2014
Töökorras 17.06.2014 vastu võetud korraldus nr 675-k
 
   
4. Volituse andmine ning pärandvara balanssi võtmine (A. Z pärimisasi)
Korraldus: 676-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676-k 2014
Töökorras 17.06.2014 vastu võetud korraldus nr 676-k
 
   
5. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 677-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
töökorras vastuvõtule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 677-k 2014
Töökorras 18.06.2014 vastu võetud korraldus nr 677-k
 
   
6. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule Paju tn (Paju tn 2 kuni Paju tn 10) K1400
Korraldus: 678-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Väljastada Paju tn (Paju tn 2 kuni Paju tn 10) K1400 kanalisatsioonitorustikule kasutusluba
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678-k 2014
Töökorras 18.06.2014 vastu võetud korraldus nr 678-k
 
   
7. Kasutubade väljastamine Tallinna mnt 41 kaubanduskeskusele
Korraldus: 679-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tallinna mnt 41 kaubanduskeskuse hoone ja seda teenindavate rajatiste kasutuslubade väljastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2014
Töökorras 18.06.2014 vastu võetud korraldus nr 679-k
 
   
8. Ehitusloa väljastamine Pähklimäe rajoonis drenaažtorustiku rajamiseks
Korraldus: 680-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
A. Daumani tn 2a, 2b, 2d, 2e, 4a, 4c, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ja 34, Ancis Daumani tänav J1, J2, J3 ja J4, Rahu tn 48 ning Aleksander Puškini tänav J13 kinnistule drenaažtorustiku rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2014
Töökorras 26.06.2014 vastu võetud korraldus nr 680-k
 
   
9. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 681-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2014
Töökorras 27.06.2014 vastu võetud korraldus nr 681-k
 
   
10. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 682-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
töökorras vastuvõtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2014
Töökorras 27.06.2014 vastu võetud korraldus nr 682-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine
Korraldus: 683-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2014
Töökorras 27.06.2014 vastu võetud korraldus nr 683-k
 
   
12. Avaliku ürituse „Narva Bike 2014” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 684-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi Johannes
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 684-k 2014
Töökorras 30.06.2014 vastu võetud korraldus nr 684-k
 
   
13. Munitsipaaleluruumi aadressil A. Puškini 51-107 Narvas üürile andmine
Korraldus: 685-k
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 685-k
Võtta vastu korraldus nr 685-k
 
   
14. Munitsipaaleluruumi Tiimanni 14-164 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 686-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 686-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 686-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi Rahu 20-45 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 687-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 687-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 687-k
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-117 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 688-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 688-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 688-k
 
   
17. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 689-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 689-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 689-k
 
   
18. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 40-57 ja Kangelaste pr. 36-10 Narvas
Korraldus: 690-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 690-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 690-k
 
   
19. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Vestervalli 17-118 ja Juhkentali 4-12 Narvas
Korraldus: 691-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 691-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 691-k
 
   
20. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ TALLINNA MNT 15)
Korraldus: 692-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 692-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 692-k
 
   
21. Narvas Linda tänav 4 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (MTÜ Pereprojekt)
Korraldus: 693-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 693-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 693-k
 
   
22. Narvas Raekoja plats 1 hoones asuvate keldriruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Noorte Meremeeste Klubi)
Korraldus: 694-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 694-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 694-k
 
   
23. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 695-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 695-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 695-k
 
   
24. Peremehetute ehitiste hõivamise menetluse algatamine (Kulgusadama tee 10b)
Korraldus: 696-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 696-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 696-k
 
   
25. Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9. – 12. boksi rekonstrueerimise projekti koostamine“ avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 697-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 697-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 697-k
 
   
26. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse mööbli soetamine“ (nr 151682) hanketulemuste kinnitamine
Korraldus: 698-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 698-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 698-k
 
   
27. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmele tasu kehtestamine
Korraldus: 699-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 699-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 699-k
 
   
28. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 700-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Täiendatud vastavalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 01.07.2014 taotlusele nr 1-13/6557 eelarveliste vahendite ümberpaigutamiseks summas 617 eurot.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 700-k 2014
Vastu võetud korraldus nr 700-k
 
   
29. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 701-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 701-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 701-k
 
   
30. Varsakabja tn 11 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 702-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 702-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 702-k
 
   
31. Ploomi tn 2 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 703-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 703-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 703-k
 
   
32. Unistuse tn 25 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 704-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 704-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 704-k
 
   
33. Laine tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 705-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 705-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 705-k
 
   
34. Vindi tn 10 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 706-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 706-k
 
   
35. Vabaduse tn 3 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 707-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 707-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 707-k
 
   
36. Koha-aadresside määramine (AÜ Železnodorožnik)
Korraldus: 708-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 708-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 708-k
 
   
37. Koha-aadresside määramine (AÜ Solnetšnoe)
Korraldus: 709-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 709-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 709-k
 
   
38. Maaüksusele aadressi määramine (Lasteaia tänav L1)
Korraldus: 710-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 710-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 710-k
 
   
39. Maaüksusele aadressi määramine (P. Kerese tn 17b)
Korraldus: 711-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 711-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 711-k
 
   
40. Maaüksusele aadressi määramine (Vassili Gerassimovi tänav T1)
Korraldus: 712-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 712-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 712-k
 
   
41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sutthoffi kaldapealne.
Korraldus: 713-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 713-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 713-k
 
   
42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sutthoffi park.
Korraldus: 714-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 714-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 714-k
 
   
43. Kose tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kose tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
44. Narva Linnavalitsuse 19.02.2014 korralduse nr 153-k Arvamuse andmine Lume tn 26, Lume tn 65, Lume tn 68, Lehe tn 149 maa riigi omandisse jätmiseks “ alapunkti 3.2 muutmine
Korraldus: 715-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 715-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 715-k
 
   
45. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (VKG Elektriehitus AS)
Korraldus: 716-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 716-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 716-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 3 mitteeluruumide M1 ja M2 ilusalongiks rekonstrueerimine ning mitteeluruumiga M3 ühendamine)
Korraldus: 717-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 717-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 717-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Krookuse tn 51 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 718-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 718-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 718-k
 
   
48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tn 18b büroohoone osa hosteliks rekonstrueerimine)
Korraldus: 719-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 719-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 719-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 81 kinnistule vedelkütuse miniautomaattankla rajamine)
Korraldus: 720-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 720-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 720-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varsakabja tn 10 aiamaja laiendamine)
Korraldus: 721-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 721-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 721-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Süsiaugu tn 3 üksikelamu püstitamine)
Korraldus: 722-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 722-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 722-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Süsiaugu tn 5 üksikelamu püstitamine)
Korraldus: 723-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 723-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 723-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 12-63 eluruumi rekonstrueerimine)
Korraldus: 724-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 724-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 724-k
 
   
54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (6. Paemurru 5 garaaži püstitamine)
Korraldus: 725-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 725-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 725-k
 
   
55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Puškini tn 38 üksikelamu rekonstrueerimine, kõrvalehitiste püstitamine)
Korraldus: 726-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 726-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 726-k
 
   
56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aasa 22 üksikelamu rekonstrueerimine ja piirde püstitamine)
Korraldus: 727-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 727-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 727-k
 
   
57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pärna tn 36 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 728-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 728-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 728-k
 
   
58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 36 kaupluse hoone kohvikuks rekonstrueerimine)
Korraldus: 729-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 729-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 729-k
 
   
59. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jasmiini tn 41 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
Korraldus: 730-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 730-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 730-k
 
   
60. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 65 kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 731-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 731-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 731-k
 
   
61. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tormi tn 60 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 732-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 732-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 732-k
 
   
62. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 100 aiamaja, sauna ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 733-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 733-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 733-k
 
   
63. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaalika tn 23 uus aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 734-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 734-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 734-k
 
   
64. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Allika tn 117 aiamaja laiendamine)
Korraldus: 735-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 735-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 735-k
 
   
65. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Papli tn 75 aiamaja laiendamine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 736-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 736-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 736-k
 
   
66. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani 12 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 737-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 737-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 737-k
 
   
67. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 738-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Okka tn 606 aiamaja püstitamiseks;
2. Pärna tn 39 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Tule tn 150 aiamaja püstitamiseks.
4. Tallinna mnt 19 paviljoni täielikuks lammutamiseks.
5. Rahu tn 28 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (otsaseinte soojustamine).
6. Kraavi tn 12 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (katusekate ja keldrisissepääsude rekonstrueerimine).
7. Saialille tn 34 aiamaja püstitamiseks.
8. Vaigu tn 801 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
9. Looga tn 26 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
10. Kangelaste pr 8 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse ja sillutisriba rekonstrueerimine, otsaseinte soojustamine, sissepääsude rekonstrueerimine, soklikorruse akende väljavahetamine).
11. Kangelaste pr 11 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse ja sissepääsude rekonstrueerimine, otsaseinte soojustamine, lodžade ja rõdude rekonstrueerimine, soklikorruse akende väljavahetamine).
12. Rakvere tn 40a korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile LP-79-2008).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 738-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 738-k
 
   
68. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 739-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Looga tn 26 sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.
2. Vaigu tn 801 sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.
3. Tule tn 150 sauna püstitamiseks.
4. Saialille tn 34 sauna ja kasvuhoone püstitamiseks.
5. Pärna tn 39 majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia ja kasvuhoone püstitamiseks.
6. Okka tn 606 sauna, garaaži ja tulemüüriseina püstitamiseks.
7. Jõe põik vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 739-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 739-k
 
   
69. Raieloa väljastamine AS Narva Haigla
Korraldus: 740-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 740-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 740-k
 
   
70. Kasutusloa väljastamine sideõhuliinile Rahu tn 14 - Rahu tn 34; Puškini tn 2 - Puškini tn 6; Kangelaste pr. 24 - Kangelaste pr. 44; Tallinna mnt 59 - Tallinna mnt 65
Korraldus: 741-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 741-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 741-k
 
   
71. Riigihanke <A.Puškini tänava 2.etapi ehitustööd> (152024) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 742-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 742-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 742-k
 
   
72. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine
Korraldus: 744-k 2014
   
Esitaja: Maksim Volkov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 744-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 744-k
 
   
73. Narva Linnavalitsuse 28.12.2011. a korralduse nr 1243-k „Linnavara tasuta kasutusse andmine“ muutmine
Korraldus: 745-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 745-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 745-k
 
   
74. Narva Linnavalitsuse 30.04.2014. a korralduse nr 488-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine
Korraldus: 746-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 746-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 746-k
 
   
75. Projekti „Narva Muusikakoolile klaveri ostmine“ omafinantseerimise kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutus nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
Otsus/tulemused: protokoll
 
   
76. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 747-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 747-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 747-k
 
   
77. Narva 6. Kooli põhimäärus
Määrus: 20-2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 20-2014
Võtta vastu määrus nr 20
 
   
78. Hoolduse seadmine N.Š.
Korraldus: 748-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 748-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 748-k
 
   
79. Hoolduse seadmine G.P.
Korraldus: 749-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 749-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 749-k
 
   
80. Hoolduse seadmine S.G.
Korraldus: 750-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 750-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 750-k
 
   
81. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine L.M.
Korraldus: 751-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 751-k
 
   
82. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine N.P.
Korraldus: 752-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 752-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 752-k
 
   
83. Volitamine alaealise V.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 753-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
84. Volitamine alaealise N.S. huide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 754-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
85. Alaealisele lastele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine
Korraldus: 755-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 755-k
 
   
86. Narva Linnavalitsuse 05.10.2011.a. korralduse nr 892-k kehtetuks tunnistamine (hooldaja A.N.)
Korraldus: 756-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 756-k
 
   
87. Riigihanke „MICROSOFT OFFICE LITSENTSIDE RENDILEPING NARVA LINNAVALITSUSELE 2011-2014“ tulemuste kinnitamine
Korraldus: 757-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
88. Maaüksusele aadressi määramine (Energia põik J1)
Korraldus: 758-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 758-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Marina Sorgus
nõunik