NARVA LINNAVALITSUS

16.07.2014  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

 

 

 
   
1. Riigihanke „Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine ” avatud hankemenetluse korraldamine
korraldus
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
Töökorras 09.07.2014 vastu võetud korraldus nr 743-k
 
   
2. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 7-117 Narvas üürile andmine
Korraldus: 759-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi aadressil Tiimanni 14-164 Narvas üürile andmine
Korraldus: 760-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 760-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-45 Narvas üürile andmine
Korraldus: 761-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 761-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 761-k
 
   
5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 762-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Täiendatud vastavalt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 14.07.2014 taotlusele nr 3.1/87041 eelarveliste vahendite ümberpaigutamiseks summas 10 441 eurot.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 762-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 762-k
 
   
6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 763-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 763-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 763-k
 
   
7. Narvas Kadastiku väike tiik asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (MTÜ Flyboard Estonia)
Korraldus: 764-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 764-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 764-k
 
   
8. Narva linna omandis oleva kinnistu Veehaarde võõrandamine AS-le Narva Vesi
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva linna omandis oleva kinnistu Veehaarde võõrandamiseks AS-le Narva Vesi vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
9. Astri-Narva AS-ile maksusoodustuse andmine LED-ekraanil reklaami näitamiseks
Korraldus: 765-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Otsuse eelnõu muudetud vastavalt tehtud ettepanekule.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 765-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 765-k
 
   
10. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 <Projekti<Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp>> teostaja määramine, sildfinants
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti ''''" Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp''''" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
11. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 766-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 766-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 766-k
 
   
12. Narvas Jõe tänav L1 Narva kaldapealsel promenaadil asuva linnale kuuluva kinnistu osa kasutusse andmiseks korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Osaühing Vebelex)
Korraldus: 767-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 767-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 767-k
 
   
13. Ostja kinnitamine (Narva, Päikese tn 16)
Korraldus: 768-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 768-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 768-k
 
   
14. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Tuleviku tänav 9 asuva müügikoha üürile andmiseks
Korraldus: 769-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 769-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 769-k
 
   
15. Kohustuste täitmine pärimisasjas (Zinaida ja Ilmar Priideli pärimisasi)
Korraldus: 770-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 770-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 770-k
 
   
16. Päritud linnavara võõrandamine kaasomanikule (1/2 mõttelist osa kinnistust asukohaga Narva linn, Kuuse tn 30)
Korraldus: 771-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 771-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 771-k
 
   
17. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014 korralduse nr 100-k <Pärandvara käsutamine (Semen Manakov’i pärimisasi)> muutmine
Korraldus: 772-k 2014
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 772-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 772-k
 
   
18. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 773-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 773-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 773-k
 
   
19. Narvas A. Puškini tänav T1 bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 1 kasutusse andmiseks korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (FIE Lilia Timofejeva)
Korraldus: 774-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 774-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 774-k
 
   
20. Narvas A. Puškini tänav T1 bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 2 kasutusse andmiseks korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (FIE Lilia Timofejeva)
Korraldus: 775-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 775-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 775-k
 
   
21. Narvas A. Puškini tänav T1 bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 3 kasutusse andmiseks korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (FIE Lilia Timofejeva)
Korraldus: 776-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 776-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 776-k
 
   
22. Narvas A. Puškini tänav T1 bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 4 kasutusse andmiseks korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (FIE Lilia Timofejeva)
Korraldus: 777-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 777-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 777-k
 
   
23. Narvas A. Puškini tänav T1 bussipeatuse paviljonis asuva kioski nr 5 kasutusse andmiseks korraldatud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (FIE Lilia Timofejeva)
Korraldus: 778-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 778-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 778-k
 
   
24. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014 korralduse nr 626-k „Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav L3)” kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 779-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 779-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 779-k
 
   
25. Okka tn 706 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 780-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
sisaldab isikuandmeid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 780-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 780-k
 
   
26. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Aleksander Puškini tänava ehitustööd)
Korraldus: 781-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 781-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 781-k
 
   
27. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 782-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 782-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 782-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 783-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 783-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 783-k
 
   
29. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 784-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Palavuse tn 24 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Äkkeküla Pähklimäe terviserajal drenaažisüsteemi rajamiseks;
3. Tiimanni tn 12 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile EK-11/10).
4. Oru tn 15 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile LP-66-2008 ja ehitusprojekti korrektuurile LP-05/2013).
5. Oru tn 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (lodžade piirdekonstruktsioonide materjali vahetamine profiilplekiks).
6. Narva Logistika- ja Tööstuspargi III etapi elektrivarustuse projekti raames Elektrijaama tee 91, 91c, 97 ja 99, Nahavabriku tänav L1, Kadastiku tänav L5, L6 ja L7, Kadastiku tänav T1 ja T3, Kadastiku tn 31b ja 33 ning reformimata riigimaal elektri maakaabelliini ehitamiseks koos Kadastiku tn 31b kinnistul 6/0,4 kV alajama püstitamisega.
7. Betooni tn 13 üksikelamu püstitamiseks koos teenindamiseks vajalike tehnorajatistega (elektri õhukaabelliin, vee- ja kanalisatsioonitorustikud).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 784-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 784-k
 
   
30. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 785-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. V.Gerassimovi tn 18a lastelaia territooriumil lastemänguväljaku ehitamiseks
2. Viru tn 4 lastelaia territooriumil lastemänguväljaku ehitamiseks;
3. A.Puškini tn 5a, lastelaia territooriumil lastemänguväljaku ehitamiseks;
4. Kangelaste pr 21 lastelaia territooriumil lastemänguväljaku ehitamiseks;
5. Mõisa tn 6 lastelaia territooriumil lastemänguväljaku ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 785-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 785-k
 
   
31. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 786-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tallinna mnt 41, 4 Roheline 8, 13, Aasa tänav, Uus põik ehitatud 0,4 kV ja 6 kV maakaabelliinile koos alajaamaga
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 786-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 786-k
 
   
32. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 787-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Peterburi mnt 2 rekonstrueeritud Narva lossipargile ning purskkaevule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 787-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 787-k
 
   
33. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 788-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Tallinna mnt 32 korterelamule rekonstrueeritud kahe otsaseintega.
2.Uusküla tn 9 korterelamule rekonstrueeritud kahe otsaseintega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 788-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 788-k
 
   
34. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 789-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kangelaste pr 16a, Hariduse tn 30, Tuleviku tn 7, Mõisa tn 1, A.Puškini tn 5a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 789-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 789-k
 
   
35. Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 790-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Kummeli tn 5a piirdeaia püstitamiseks.
2. Parve tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
3. Palavuse tn 24 sauna ja piirdeaia püstitamiseks.
4. P. Kerese tn 2 korterelamus mitteeluruumi M-1 tehnosüsteemide muutmiseks.
5. A. Puškini tn 29 Narva Kesklinna Gümnaasiumi evakuatsiooni- ja avarii valgustuse ehitamiseks.
6. Rakvere tn 22 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
7. Betooni tn 13 piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 790-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 790-k
 
   
36. Riigihanke „Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja avariivalgustuse paigaldamine“ (viitenumber 152238) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 791-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 791-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 791-k
 
   
37. Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada peaarhitekti Peeter Tambu nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
38. Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti Peeter Tambu nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna maantee J1.
Korraldus: 792-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 792-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 792-k
 
   
40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaivara tänav J2.
Korraldus: 793-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 793-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 793-k
 
   
41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tänav J4.
Korraldus: 794-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 794-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 794-k
 
   
42. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 korraldus nr 70 -k „Arvamuse andmine Pikse tn 7 maa riigi omandisse jätmiseks “ alapunkti 3.2 muutmine.
Korraldus: 795-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 795-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 795-k
 
   
43. Narva Linnavalitsuse 20.03.2013 korraldus nr 233-k <Arvamuse andmine Vihma tn 20 a maa riigi omandisse jätmiseks > alapunkti 3.2 muutmine
Korraldus: 796-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 796-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 796-k
 
   
44. Narva Linnavalitsuse 19.03.2014 korraldus nr 281 -k„Arvamuse andmine Lahe tn 113 maa riigi omandisse jätmiseks “ alapunkti 3.2 muutmine
Korraldus: 797-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 797-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 797-k
 
   
45. Narva Linnavalitsuse 10.07.2013 korraldus nr 645 -k „ Arvamuse andmine Aleksei Juhhanovi tn 28 maa riigi omandisse jätmiseks “ alapunkti 3.2 muutmine
Korraldus: 798-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 798-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 798-k
 
   
46. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 korraldus nr 69 -k „Arvamuse andmine Rakvere tn 59 maa riigi omandisse jätmiseks “ alapunkti 3.2 muutmine
Korraldus: 799-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 799-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 799-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 4 rööbastelähedaste ladude ploki hoone ja tootmishoone nr 2 rekonstrueerimine)
Korraldus: 800-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 800-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 800-k
 
   
48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aniliini tn 33 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 801-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 801-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 801-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varblase tn 13 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 802-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 802-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 802-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria tn 52 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 803-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 803-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 803-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rööpa tn 22 sauna ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 804-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 804-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 804-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kummeli tn 17 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 805-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 805-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 805-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tõru tn 304 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)
Korraldus: 806-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 806-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 806-k
 
   
54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 22 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 807-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 807-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 807-k
 
   
55. Volitamine K.K. huvi esindamise kohta
Korraldus: 808-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 808-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 808-k
 
   
56. Volitamine L.B.
Korraldus: 809-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 809-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 809-k
 
   
57. Vanemliku hoolitsuseta I.M. lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine
Korraldus: 810-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 810-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 810-k
 
   
58. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
59. Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
60. Täiskasvanute kooli 10. klasside moodustamisel täitumuse alumise piirnormi rakendamata jätmine
Korraldus: 811-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 811-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 811-k
 
   
61. Narva Jäähalli jääväljaku tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 812-k 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 812-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 812-k
 
   
62. Projekti „MTÜ Lapsele Oma Kodu hoone (Vestervalli tn 9, Narva) rekonstrueerimine sotsiaal-psühholoogilise abi keskuseks“ kaasfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Projekti „MTÜ Lapsele Oma Kodu hoone (Vestervalli tn 9, Narva) rekonstrueerimine sotsiaal-psühholoogilise abi keskuseks“ kaasfinantseeringu kinnitamine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Vergun nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
63. Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu "Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine".

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Vergun antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
64. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 813-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 813-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 813-k
 
   
65. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
Korraldus: 814-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 814-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 814-k
 
   
66. Narva ja Peipsiveere piiskopi sünnipäeva tähistamisest
Korraldus: 815-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: E. East
 
Piiskop Laatsarus tähistab oma ametisoleku 5. aastapäeva ja 45. sünnipäeva. Päevakorrapunkt täiendatud istungil.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 815-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 815-k