NARVA LINNAVALITSUS

03.12.2014  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Riina Vee    nõunik   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
Määrus: 39- 2014
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 39- 2014
Töökorras 27.11.2014 vastu võetud määrus nr 39
 
   
2. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 18-14 Narvas üürile andmine
Korraldus: 1456-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1456-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1456-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi I. Grafovi tn 7-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1457-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1457-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1457-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi Rahu 20-88 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1458-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1458-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1458-k
 
   
5. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 56-47 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1459-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1459-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1459-k
 
   
6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 1460-k 2014
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1460-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1460-k
 
   
7. Narva Kunstikooli üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest
Korraldus: 1461-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Kunstikooli esindaja Dmitri Vergun
 
Narva Kunstikooli üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1461-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1461-k
 
   
8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1462-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1462-k 2014
Täiendatud vastavalt Kultuuriosakonna esitatud taotlustele.
Võtta vastu korraldus nr 1462-k
 
   
9. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1463-k 2014
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1463-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1463-k
 
   
10. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ avatud e-hankemenetlusest
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ avatud e-hankemenetluse edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori määramine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu "Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ avatud e-hankemenetluse edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori määramine".
2.Volitada Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
11. Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015 – 2020 kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu "Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015 – 2020 kehtestamine".
2.Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
Otsus/tulemused: protokoll
 
   
12. Narvas Aleksander Puškini tänav T1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu)
Korraldus: 1464-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1464-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1464-k
 
   
13. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)
Korraldus: 1465-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1465-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1465-k
 
   
14. Narvas Rahu tänav J4 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Rahu 16E)
Korraldus: 1466-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1466-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1466-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu "Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine".
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Malmi tänav 5-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu "Munitsipaaleluruumi Malmi tänav 5-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine".
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
17. Linnavara mahakandmine (Kõnnitee, Peterburi maantee 1)
Korraldus: 1467-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1467-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1467-k
 
   
18. Linnavara mahakandmine (Tee, Peterburi maantee 1)
Korraldus: 1468-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1468-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1468-k
 
   
19. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 1469-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1469-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1469-k
 
   
20. Narva linna omandis oleva kinnisasja Tallinna mnt 50b koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks
Korraldus: 1470-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1470-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1470-k
 
   
21. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kreenholmi tn 39v ja Kreenholmi tn 46 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks
Korraldus: 1471-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1471-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1471-k
 
   
22. Narva linna omandis oleva kinnisasja Rahu tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks
Korraldus: 1472-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1472-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1472-k
 
   
23. Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 10b)
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu "Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 10b)".
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
24. Narva Linnavalitsuse 08.10.2014 korralduse nr 1128-k „Sihtasutuse Kerese Mälestusmärk asutajaõiguste teostaja..." muutmine
Korraldus: 1473-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavalitsuse 08.10.2014 korralduse nr 1128-k
„Sihtasutuse Kerese Mälestusmärk asutajaõiguste teostaja
ja nõukogu liikmete määramine ning asutamislepingu
ja põhikirja eelnõu kooskõlastamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1473-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1473-k
 
   
25. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine
Korraldus: 1474-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1474-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1474-k
 
   
26. Konkursi “Narva Ettevõtja 2014” võitjate tunnustamine.
Korraldus: 1475-k 2014
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Konkursi “Narva Ettevõtja 2014” võitjate tunnustamine.
Avalikustamine17.12.2014.a.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1475-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1475-k
 
   
27. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine".
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
28. Aroonia tn 109 teenindusmaa ja maa maksustamishinna määramine
Korraldus: 1476-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Aroonia tn 109 teenindusmaa
ja maa maksustamishinna määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1476-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1476-k
 
   
29. Kähriku tn 93 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1477-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kähriku tn 93 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1477-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1477-k
 
   
30. Kalamarja tn 29 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1478-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kalamarja tn 29 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1478-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1478-k
 
   
31. Kasutusloa väljastamine Rahu tn 6, 8, 10, 12; Vahtra tn 2a, 2, 4, 6, 8; A.-A.Tiimani tn 7, 9, 13, 15, 17, 19; Tallinna mnt 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 56, 58 sideõhuliinile
Korraldus: 1479-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1479-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1479-k
 
   
32. Kasutusloa väljastamine Kangelaste pr 4, 6, 8, 8a, 8b, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a, 12b, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 23, 25, 27; A.Puškini tn 49, 53; Rakvere tn 73, 85, 87, 89 sideõhuliinile
Korraldus: 1480-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1480-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1480-k
 
   
33. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 1481-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1481-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1481-k
 
   
34. Majaka tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1482-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Majaka tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1482-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1482-k
 
   
35. Pärna tn 28 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1483-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Pärna tn 28 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1483-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1483-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tööstusala infrastruktuuri rajatiste rajamine)
Korraldus: 1484-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1484-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1484-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õhu 4 üksikelamu, garaaži rekonstrueerimine ja sauna, kõrvalehitiste püstitamine)
Korraldus: 1485-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1485-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1485-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põhja tn 147 aiamaja ümberplaneerimine ja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 1486-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1486-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1486-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tähe 28 üksikelamu ning majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalehitiste püstitamine)
Korraldus: 1487-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1487-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1487-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini 65 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 1488-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1488-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1488-k
 
   
41. Pea tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 1489-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1489-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1489-k
 
   
42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tänav T4
Korraldus: 1490-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1490-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1490-k
 
   
43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 2. Jõe tänav
Korraldus: 1491-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1491-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1491-k
 
   
44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lasteaia tänav L1
Korraldus: 1492-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1492-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1492-k
 
   
45. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Raudtee tänav L2
Korraldus: 1493-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1493-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1493-k
 
   
46. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, V. Gerassimovi tänav T1
Korraldus: 1494-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1494-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1494-k
 
   
47. Jõe põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Jõe põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
48. Pilve tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Pilve tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
49. Tibu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Tibu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
50. Vana-Joala tee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Vana-Joala tee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
51. Koha-aadresside määramine (AÜ Victoria Aiamaad)
Korraldus: 1495-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1495-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1495-k
 
   
52. Teekasutusloa andmine (Vahtra tänav J3)
Korraldus: 1496-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vahtra tänav J3 rajatud parklale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1496-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1496-k
 
   
53. Kasutuslubade väljastamine (Vahtra tn 5).
Korraldus: 1497-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vahtra tn 5 laiendatud hoonele (ehitisregistri kood 118007225)ja püstitatud angaarile, kontorsoojakule, elektri maakaabelliinile, gaasitorustikule ja piirdeaiale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1497-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1497-k
 
   
54. Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 1498-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. A.Puškini tn 25b Laste Noorte Spordikoolis evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks.
2. Joala tn 3a Kreenholmi muusikakoolis evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks.
3. Pähklimäe tn 3 Narva Pähklimäe Gümnaasiumis evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
4. Päeva tn 15 piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1498-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1498-k
 
   
55. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1499-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Tallinna mnt 30 spordihoone osa komplekseks rekonstrueerimiseks.
2. Elektri tn 27 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
3. Oru tn 18a sissepääsuhoone täielikuks lammutamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1499-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1499-k
 
   
56. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 1500-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1.Energia 4b, lasteaiahoonele paigaldatud evakuatsiooni-ja avariivalgustusega ning tuletõkeustega
2.Viru tn 4, lasteaiahoonele paigaldatud evakuatsiooni-ja avariivalgustusega ning tuletõkeustega
3.Energia 4a, lasteaiahoonele paigaldatud evakuatsiooni-ja avariivalgustusega ning tuletõkeustega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1500-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1500-k
 
   
57. Kasutuslubade väljastamine.
Korraldus: 1501-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Malmi tn 4 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
2. Rakvere tn 40a korterelamule rekonstrueeritud sillutisribaga.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1501-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1501-k
 
   
58. kasutusloa väljastamine
Korraldus: 1502-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
26 Juuli tn 13a lasteaiahoonele paigaldatud evakuatsiooni-ja avariivalgustusega ning tuletõkeustega kasutusluba:
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1502-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1502-k
 
   
59. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575096 (V1047)) Rahu tn 4 kuni P.Kerese tn 44
Korraldus: 1503-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1503-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1503-k
 
   
60. Seisukoha võtmine OÜ Viirma geoloogilise uuringu loa muutmise kohta Kadastiku IV uuringuruumis
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Seisukoha võtmine OÜ Viirma geoloogilise uuringu loa muutmise kohta Kadastiku IV uuringuruumis".
2.Volitada abilinnapea Maksim Volkovi nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
61. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tn 12a)
Korraldus: 1504-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1504-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1504-k
 
   
62. Arvamuse andmine Viktoria tn 46, Viktoria tn 42, Viktoria tn 37, Viktoria tn 39, Viktoria tn 43 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 1505-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1505-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1505-k
 
   
63. Maaüksusele aadressi määramine (Luige tn 11)
Korraldus: 1506-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1506-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1506-k
 
   
64. Maaüksusele aadressi määramine (Mihhail Gorbatši tn 8)
Korraldus: 1507-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1507-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1507-k
 
   
65. Projekti "Narva jõe äärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine" omafinantseerimise kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Projekti "Narva jõe äärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine" omafinantseerimise kinnitamine".
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
66. Riigihanke „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse EXIT ruumide renoveerimine“ (viitenumber 154357) avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 1508-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Riigihanke „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse EXIT ruumide renoveerimine“ (viitenumber 154357) avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1508-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1508-k
 
   
67. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Papli tn 63 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1509-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1509-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1509-k
 
   
68. Hoolduse seadmine M.S.
Korraldus: 1510-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1510-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1510-k
 
   
69. Hoolduse seadmine E.O.
Korraldus: 1511-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1511-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1511-k
 
   
70. Hoolduse seadmine M.M.
Korraldus: 1512-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1512-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1512-k
 
   
71. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 1513-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1513-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1513-k
 
   
72. Hoolduse seadmine O.G.
Korraldus: 1514-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1514-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1514-k
 
   
73. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 1515-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1515-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1515-k
 
   
74. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine A.O.
Korraldus: 1516-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1516-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1516-k
 
   
75. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine V.Z.
Korraldus: 1517-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1517-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1517-k
 
   
76. Loa andmine N.A.
Korraldus: 1518-k 2014
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1518-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1518-k
 
   
77. Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord".
2.Volitada abilinnapead Tatjana Patsanovskajat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
78. Linnavara mahakandmine Narva Linnakantselei bilansist
Korraldus: 1519-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.Liimets
 
Linnavara mahakandmine Narva Linnakantselei bilansist
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1519-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1519-k
 
   
79. Ilutulestiku korraldamine (12.12.2014 OÜ Bindelle)
Korraldus: 1520-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1520-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1520-k
 
   
80. Ilutulestiku korraldamine (13.12.2014 OÜ Bindelle)
Korraldus: 1521-k 2014
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1521-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 1521-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
nõunik