NARVA LINNAVALITSUS

28.01.2015  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Tarmo Tammiste    Külaline   
  Maksim Volkov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
Määrus: 4- 2015
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
On selgunud, et Rakvere tn aadressid 73, 85, 87, 89, 91 on märgitud Narva Linnavalitsuse 8.jaanuari määruses nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“ korraga nii 7. Jaoskonnas kui ka 8.jaoskonnas.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 4- 2015
Töökorras 20.01.2015 vastu võetud määrus nr 4
 
   
2. Narva linna Aukodaniku põhimääruse § 4 muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Petr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 20.01.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Narva linna Aukodaniku põhimääruse § 4 muutmine" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2.Volitada linnapea Eduard Easti antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
3. Ostja kinnitamine (34% AS-i Narva Soojusvõrk aktsiaid)
Korraldus: 57-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 57-k 2015
Töökorras 22.01.2015 vastu võetud korraldus nr 57-k
 
   
4. Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
Määrus: 5 - 2015
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Nimekirjast olid väljajäänud Haava ja Tamme tn.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 5 - 2015
Töökorras 26.01.2015 vastu võetud määrus nr 5
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 30.12.2014. a korralduse 1596-k „Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi” muutmine
Korraldus: 58-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 58-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 58-k
 
   
6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 59-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 59-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 59-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumi aadressil I. Grafovi tn. 7-30 Narvas üürile andmine
Korraldus: 60-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 60-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 60-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi A. Puškini 65-20 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 61-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 61-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 61-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 15-57 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 62-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 62-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 62-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi Vaivara 9-3 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 63-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 63-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 63-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 245 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
Määrus: 6 - 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 6 - 2015
Võtta vastu määrus nr 6
 
   
12. Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Määrus: 7- 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 7- 2015
Võtta vastu määrus nr 7
 
   
13. Riigihanke korraldamine ja loa andmine lepingu sõlmimiseks
Korraldus: 64-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 64-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 64-k
 
   
14. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassis
Korraldus: 65-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 65-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 65-k
 
   
15. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva 6. Kooli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 66-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 66-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 66-k
 
   
16. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kuuseke liitrühmas
Korraldus: 67-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 67-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 67-k
 
   
17. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
18. Narva linna omandis oleva kinnisasja Ancis Daumani tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 68-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 68-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 68-k
 
   
19. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste pr 44 - 20 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 69-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 69-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 69-k
 
   
20. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 70-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 70-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 70-k
 
   
21. Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
22. Mägra tn 2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 71-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Mägra tn 2 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 71-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 71-k
 
   
23. Lepa tn 3 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 72-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Lepa tn 3 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 72-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 72-k
 
   
24. Võsa tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 73-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Võsa tn 16 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 73-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 73-k
 
   
25. Vaigu tn 804 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 74-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vaigu tn 804
maa ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 74-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 74-k
 
   
26. Laine tn 5 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 75-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Laine tn 5
maa ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 75-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 75-k
 
   
27. Ööbiku tn 39 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 76-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Ööbiku tn 39 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 76-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 76-k
 
   
28. Meedikute tn 40 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Meedikute tn 40 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 77-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Meedikute tn 40 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ning Meedikute tn 40 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 77-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 77-k
 
   
29. Vana-Joala tee T2 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 78-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 78-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 78-k
 
   
30. Tibu tänav asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 79-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 79-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 79-k
 
   
31. Pilve tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 80-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 80-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 80-k
 
   
32. Luige tn 11 asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 81-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 81-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 81-k
 
   
33. M. Gorbatši tn 8 asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 82-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 82-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 82-k
 
   
34. Narva Linnavalitsuse 30.04.2014. a korralduse nr 474-k „Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 29 kinnistule ajutise iseteenindava autopesula rajamine)” muutmine
Korraldus: 83-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 83-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 83-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe tn 6a kaubakeskuse hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 84-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 84-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 84-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Koidula tn 8 hoone korterelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine)
Korraldus: 85-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 85-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 85-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põhja tn 212 aiamaja ja majandusehitise laiendamine ning rekonstrueerimine)
Korraldus: 86-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 86-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 86-k
 
   
38. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 87-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Antenni tn 14 aiamaja püstitamiseks.
2. Kangelaste pr 43 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 214-2014).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 87-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 87-k
 
   
39. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 88-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
A.-A. Tiimanni tn1, A-A. Tiimanni 1c, A-A. Tiimanni tänav L1 sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 88-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 88-k
 
   
40. Teekasutusloa andmine (Kangelaste pr 51a)
Korraldus: 89-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kangelaste pr 51a rajatud parklale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 89-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 89-k
 
   
41. Kasutuslubade väljastamine.
Korraldus: 90-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1.Vahtra tn 4 korterelamule rekonstrueeritud üldkasutatavate lodžadega.
2.Vahtra tn 6 korterelamule rekonstrueeritud üldkasutatavate lodžadega katusega.
3.A. Daumani tn 18 korterelamule rekonstrueeritud otsaseintega ja sokli- ning sillutisribaga (otsaseinte poolt).
4.Rahu tn 44 korterelamule rekonstrueeritud otsaseinte- ja sokliga (otsaseinte poolt).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 90-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 90-k
 
   
42. Kasutusloa väljastamine (Joala tn 11-21, 25)
Korraldus: 91-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Joala tn 11 korterelamule rekonstrueeritud korteritega 21 ja 25
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 91-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 91-k
 
   
43. kasutusloa väljastamine
Korraldus: 92-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
P.Kerese 2, rekonstrueeritud ilusalongile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 92-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 92-k
 
   
44. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 93-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kadastiku tn 23a, 23b, 25a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 93-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 93-k
 
   
45. Riigihanke " Narva Noorte Meremeeste Klubi mööbli ja siseseadmete ostmine”avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 94-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Riigihanke " Narva Noorte Meremeeste Klubi mööbli ja siseseadmete ostmine”avatud hankemenetluse korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 94-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 94-k
 
   
46. Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 määruse nr 22 "Narva Laste Varjupaiga teenuste hinnakirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Määrus: 8- 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 8- 2015
Võtta vastu määrus nr 8.
 
   
47. Loa andmine J.K.
Korraldus: 95-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 95-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 95-k
 
   
48. Hoolduse seadmine M.V.
Korraldus: 96-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 96-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 96-k
 
   
49. Hoolduse seadmine N.O.
Määrus: 97-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 97-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 97-k
 
   
50. Hoolduse seadmine A.S.
Korraldus: 98-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 98-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 98-k
 
   
51. Hoolduse seadmine T.S.
Korraldus: 99-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 99-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 99-k
 
   
52. Hoolduse seadmine N.N.
Korraldus: 100-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 100-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 100-k
 
   
53. Hoolduse seadmine V.Z.
Korraldus: 101-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 101-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 101-k
 
   
54. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
Korraldus: 102-k 2015
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
( Narva Soldino Gümnaasium Narva Keeltelütseum)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 102-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 102-k
 
   
55. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine
Korraldus: 103-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 103-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 103-k
 
   
56. Asustamata eluruumi võõrandamine avalikul enampakkumisel
Korraldus: 104-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 104-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 104-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja