NARVA LINNAVALITSUS

22.07.2015  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Maksim Volkov    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks ekspertgrupi moodustamine ja töökoosolekute ettevalmistamise ja kokku kutsumise korra kinnitamine
Korraldus: 698-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks ekspertgrupi moodustamine ja töökoosolekute ettevalmistamise ja kokku kutsumise korra kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 698-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 698-k
 
   
2. Riigihanke korraldamine ja sõiduauto liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
Korraldus: 699-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Ameti kasutusrendil olemasoleva sõiduauto vahetamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 699-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 699-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
Määrus: 23 - 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 23 - 2015
Võtta vastu määrus nr 23
 
   
4. Munitsipaaleluruumi Spordi 4-33 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 700-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 700-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 700-k
 
   
5. Munitsipaaleluruumi Vaksali 15-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 701-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 701-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 701-k
 
   
6. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 30-54 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 702-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 702-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 702-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 22.04.2015.a. korralduse nr 386-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.4 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 703-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 703-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 703-k
 
   
8. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 704-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 704-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 704-k
 
   
9. Riigihanke „Laenulepingu sõlmimine” korraldamine
Korraldus: 705-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 705-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 705-k
 
   
10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 706-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706-k 2015
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 706-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 707-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 707-k 2015
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Mitte toetada Narva Motofesti taotlust vahendite eraldamisest.
3. Võtta vastu korraldus nr 707-k
 
   
12. Narva Linnavolikogu 12.01.2006. a määruse nr 1 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 12.01.2006.a määruse nr 1 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise kord“ muutmine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
13. Narva munitsipaalkoolide palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine
Korraldus: 708-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 708-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 708-k
 
   
14. Narva 6. Kooli põhimäärus
Määrus: 24 - 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 24 - 2015
Võtta vastu määrus nr 24
 
   
15. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 709-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 709-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 709-k
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 35-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokollilise otsuse:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
17. P. Kerese tn 25 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 710-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 710-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 710-k
 
   
18. Vaksali tn 22 kinnistu jagamine
Korraldus: 711-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 711-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 711-k
 
   
19. Koha-aadressi määramine (1. Paemurru tn 19)
Korraldus: 712-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 712-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 712-k
 
   
20. Koha-aadressi määramine (6. Paemurru tn 15)
Korraldus: 713-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 713-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 713-k
 
   
21. Koha-aadressi määramine (A. Weizenbergi tn 3b)
Korraldus: 714-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 714-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 714-k
 
   
22. Koha-aadressi määramine (Männi tn 3a)
Korraldus: 715-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 715-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 715-k
 
   
23. Koha-aadressi määramine (Männi tn 5a)
Korraldus: 716-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 716-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 716-k
 
   
24. Koha-aadressi määramine (Raudtee tn 5)
Korraldus: 717-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 717-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 717-k
 
   
25. Koha-aadressi määramine (Jõe vaatlustorn)
Korraldus: 718-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 718-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 718-k
 
   
26. Koha-aadressi määramine (Pinna tänav L1)
Korraldus: 719-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 719-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 719-k
 
   
27. Koha-aadressi määramine (Sepa põik 12)
Korraldus: 720-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 720-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 720-k
 
   
28. Koha-aadressi määramine (Hariduse tn 32a)
Korraldus: 721-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 721-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 721-k
 
   
29. Koha-aadressi määramine (Ancis Daumani tänav J6)
Korraldus: 722-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 722-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 722-k
 
   
30. Koha-aadressi määramine (Jõe põik 2b)
Korraldus: 723-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 723-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 723-k
 
   
31. Koha-aadressi määramine (Jõe põik 2c)
Korraldus: 724-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 724-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 724-k
 
   
32. Koha-aadressi määramine (Kangelaste prospekt J1)
Korraldus: 725-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 725-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 725-k
 
   
33. Koha-aadressi määramine (Kangelaste prospekt J3)
Korraldus: 726-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 726-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 726-k
 
   
34. Koha-aadresside määramine (Haruraudtee R1 ja Haruraudtee R2)
Korraldus: 727-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 727-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 727-k
 
   
35. Koha-aadresside määramine (I. Grafovi tn 11a, I. Grafovi tn 11b, I. Grafovi tn 11c, I. Grafovi tn 11d, I. Grafovi tn 11e, I. Grafovi tn 11f, I. Grafovi tn 11g, I. Grafovi tn 11h, I. Grafovi tn 11j, I. Grafovi tn 11k, I.
Korraldus: 728-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Koha-aadresside määramine
(I. Grafovi tn 11a, I. Grafovi tn 11b, I. Grafovi tn 11c,I. Grafovi tn 11d, I. Grafovi tn 11e, I. Grafovi tn 11f, I. Grafovi tn 11g, I. Grafovi tn 11h, I. Grafovi tn 11j,I. Grafovi tn 11k, I. Grafovi tn 11m, I. Grafovi tn 11n ja I. Grafovi tn 11p)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 728-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 728-k
 
   
36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L1
Korraldus: 729-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 729-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 729-k
 
   
37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L2
Korraldus: 730-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 730-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 730-k
 
   
38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L3
Korraldus: 731-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 731-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 731-k
 
   
39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L4
Korraldus: 732-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 732-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 732-k
 
   
40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L5
Korraldus: 733-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 733-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 733-k
 
   
41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L6
Korraldus: 734-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 734-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 734-k
 
   
42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Vaivara tn 5
Korraldus: 735-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 735-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 735-k
 
   
43. Kreenholmi tänav L3 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 736-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 736-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 736-k
 
   
44. Kreenholmi tänav L4 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 737-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 737-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 737-k
 
   
45. Mängu tänav L2 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 738-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 738-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 738-k
 
   
46. Rakvere tänav T2 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 739-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 739-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 739-k
 
   
47. Oru tänav L3 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 740-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 740-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 740-k
 
   
48. Oru tänav L4 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 741-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 741-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 741-k
 
   
49. Oru tänav L5 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 742-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 742-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 742-k
 
   
50. 2. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 743-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 743-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 743-k
 
   
51. 4. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 744-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibaova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 744-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 744-k
 
   
52. 5. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 745-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 745-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 745-k
 
   
53. 6. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 746-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 746-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 746-k
 
   
54. Narvas Paul Kerese tänav 17b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KERESE 15 KORTERIÜHISTU)
Korraldus: 747-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 747-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 747-k
 
   
55. Narvas Võidu prospekt 8c asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU VÕIDU 8A NARVA)
Korraldus: 748-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 748-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 748-k
 
   
56. Narvas Kraavi tn asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu KRAAVI 10)
Korraldus: 749-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 749-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 749-k
 
   
57. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu TALLINNA 17)
Korraldus: 750-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 750-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 750-k
 
   
58. Narvas Kangelaste prospekt 6b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU KANGELASTE 8)
Korraldus: 751-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 751-k
 
   
59. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Elektrijaama tee 65a)
Korraldus: 752-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(Elektrijaama tee 65a)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 752-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 752-k
 
   
60. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kuuse tn 28)
Korraldus: 753-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Kuuse tn 28)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
61. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Vaigu tn 805)
Korraldus: 754-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Vaigu tn 805)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
62. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Põlevkivi tn 47, Tõnu tn 33)
Korraldus: 755-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Põlevkivi tn 47, Tõnu tn 33)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 755-k
 
   
63. Rööpa tn 14 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Rööpa tn 14 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 756-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Rööpa tn 14 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ning Rööpa tn 14 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 756-k
 
   
64. Tüve tn 530 teenindusmaa määramine
Korraldus: 757-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tüve tn 530 teenindusmaa
määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
65. Tibu tn 23 teenindusmaa määramine
Korraldus: 758-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tibu tn 23 teenindusmaa
määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 758-k
 
   
66. Männi tn 3a maa erastamine
Korraldus: 759-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Männi tn 3a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
67. Männi tn 5a maa erastamine
Korraldus: 760-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Männi tn 5a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 760-k
 
   
68. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 761-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 761-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 761-k
 
   
69. Sepa põik 12 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 762-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Sepa põik 12 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 762-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 762-k
 
   
70. Viinamarja tn 204 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 763-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Viinamarja tn 204 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 763-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 763-k
 
   
71. Tedre tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 764-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tedre tn 8 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 764-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 764-k
 
   
72. Nirgi tn 76, Nirgi tn 76a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 765-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Nirgi tn 76, Nirgi tn 76a teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 765-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 765-k
 
   
73. Kotka tn 17 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 766-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kotka tn 17 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 766-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 766-k
 
   
74. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva linnuse ja linnusehoovi territooriumil asuvate ehitiste rekonstrueerimine ning uute ehitiste väljaehitamine võistlustöö ...alusel)
Korraldus: 767-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 767-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 767-k
 
   
75. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva raekoja platsi rekonstrueerimine ning Rüütli ja Suur tänavate osaline rekonstrueerimine)
Korraldus: 768-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 768-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 768-k
 
   
76. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini 14 korterelamu fassaadide renoveerimine ja katuse rekonstrueerimine)
Korraldus: 769-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 769-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 769-k
 
   
77. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sireli tn 12 aiamaja ja kõrvalhoone rekonstrueerimine ja laiendus ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 770-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 770-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 770-k
 
   
78. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinge tn 12 ehitiste ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 771-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 771-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 771-k
 
   
79. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hane tn 3 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)
Korraldus: 772-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 772-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 772-k
 
   
80. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põhja 216 aiamaja rekonstrueerimine ja sauna püstitamine)
Korraldus: 773-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 773-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 773-k
 
   
81. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 62 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 774-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 774-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 774-k
 
   
82. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varju tn 178 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 775-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 775-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 775-k
 
   
83. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päevalille tn 108 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 776-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 776-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 776-k
 
   
84. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria tn 18 aiamaja ja sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 777-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 777-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 777-k
 
   
85. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 221 aiamaja rekonstrueerimine ja piirde püstitamine)
Korraldus: 778-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 778-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 778-k
 
   
86. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põldkannikese tn 1a aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine)
Korraldus: 779-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 779-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 779-k
 
   
87. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puidu tn 3 uue aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 780-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 780-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 780-k
 
   
88. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puidu tn 33 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 781-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 781-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 781-k
 
   
89. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa tn 404 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 782-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 782-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 782-k
 
   
90. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kirsi 26 aiamaja ja abihoone osaline rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 783-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 783-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 783-k
 
   
91. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rööpa 27 aiamaja rekonstrueerimine ja sauna püstitamine)
Korraldus: 784-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 784-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 784-k
 
   
92. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rongi 6 aiamaja ja abihoone rekonstrueerimine)
Korraldus: 785-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 785-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 785-k
 
   
93. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hundi tee 26 aiamaja laiendamine, abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 786-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 786-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 786-k
 
   
94. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pingviini 100 aiamaja ja abihoonete laienduamine ja rekonstrueerimine)
Korraldus: 787-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 787-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 787-k
 
   
95. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pihlaka 24 sauna püstitamine)
Korraldus: 788-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 788-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 788-k
 
   
96. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse 16 aiamaja ja kõrvalhoonete ühendamine ja laiendamine ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 789-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 789-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 789-k
 
   
97. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nõo tn 63 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning kõrvalehitiste püstitamine ja rekonstrueerimine)
Korraldus: 790-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 790-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 790-k
 
   
98. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna 88 aiamaja laiendamine ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 791-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 791-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 791-k
 
   
99. Projekteerimistingimuste kinnitamine (26. juuli 23 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimine)
Korraldus: 792-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 792-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 792-k
 
   
100. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rongi 12 aiamaja laiendamine)
Korraldus: 793-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 793-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 793-k
 
   
101. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadimehe 3 majandushoone aiamajaks ümberehitus)
Korraldus: 794-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 794-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 794-k
 
   
102. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna 61 aiamaja rekonstrueerimine, hoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 795-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 795-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 795-k
 
   
103. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rongi 3 aiamaja laiendamine ja abihoonete püstitamine)
Korraldus: 796-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 796-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 796-k
 
   
104. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 36 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 797-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 797-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 797-k
 
   
105. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadaka 23 aiamaja ja abihoone rekonstrueerimine ning rajatise püstitamine)
Korraldus: 798-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 798-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 798-k
 
   
106. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 13 abihoone ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 799-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 799-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 799-k
 
   
107. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 15 rajatiste püstitamine)
Korraldus: 800-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 800-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 800-k
 
   
108. Tee ehitusloa väljastamine
Korraldus: 801-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
A.Daumani tn 19
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 801-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 801-k
 
   
109. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 802-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Pähklimäe tn 3 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ehitamiseks.
2. Süsiaugu tn 3 üksikelamu püstitamiseks (koos vajalikke tehnorajatistega: vee- ja kanalisatsioonitoru, elektrimaakaabelliin).
3. Looduse tn 82 aiamaja püstitamiseks.
4. Elektrijaama tee 59 gaasikäigu ehitamiseks.
5. Joala tn 23a asuva Joala vabriku hoone osaliseks lammutamiseks (vastavalt ehitusprojektile 25022015).
6. Jõe tn 3 hoone 3.-12. Boksi rekonstrueerimiseks.
7. Linda tn 12 hoone rekonstrueerimiseks.
8. Haigla tn 1 Narva Haigla keldriruumide rekonstrueerimiseks personali garderoobiks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 802-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 802-k
 
   
110. Riigihanke „Narva Joaoru puhkeala treppide ehitustööd” (viitenumber 162377)avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 803-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 803-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 803-k
 
   
111. Riigihanke „Narva Joaoru puhkeala arendamine “ I etapi raames spordivarustuse tarnimine ja paigaldamine” (viitenumber 162594) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 804-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 804-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 804-k
 
   
112. Riigihanke viitenumber 153487„Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd” avatud hankemenetluse lõppemine
Korraldus: 805-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 805-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 805-k
 
   
113. Riigihanke „Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd (2)” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 806-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 806-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 806-k
 
   
114. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist
Korraldus: 807-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 807-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 807-k
 
   
115. Pärandvara otsustuskorras võõrandamine (Pähklimäe tn 6 – 115 Narvas)
Korraldus: 808-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 808-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 808-k
 
   
116. Narva linna omandis oleva kinnisasja Viru tn 18 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 809-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 809-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 809-k
 
   
117. Peremehetuks ehitisteks tunnistatud bilanssi võtmine aadressil Kulgusadama tee 10b
Korraldus: 810-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 810-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 810-k
 
   
118. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 811-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 811-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 811-k
 
   
119. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 812-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 812-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 812-k
 
   
120. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tallinna maantee L1 ja Tallinna mnt 15a koormamine reaalservituudiga kinnistu Tallinna mnt 19 kasuks
Korraldus: 813-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 813-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 813-k
 
   
121. Narvas, M. Maslovi 3a asuva laste mänguväljaku võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 814-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 814-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 814-k
 
   
122. Avaliku ürituse „Narva liikumisfestival 2015“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 815-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 815-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 815-k
 
   
123. Avaliku ürituse „Ace of Base 2015“ taotluse rahuldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Geneva OÜ kavandab viia läbi 24.07. 2015, kella 18:00-st kuni 25.07.2015, kella 01:00-ni Narva linnas avalikkusele suunatud ürituse „Ace of Base 2015“. Üritus toimub Narva Linnuses. Eeldatav osavõtjate arv on kuni 2000 inimest. Ürituse programmis toimub kontsert. Müüakse kuni 6% alkohoolseid jooke. Üritust turvab USS Security Eesti AS (lisa - avaliku ürituse loa taotlust).
 
Otsus/tulemused: 
Korraldust mitte vastu võtta.
 
   
124. Avaliku ürituse taotluse rahuldamine
Korraldus: 816-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Seoses Narva vabastamise 71. aastapäevale pühendatud jalgrattamatka programmi muutmisega viia sisse muutust vastuvõetud Narva Linnavalitsuse 15.07.2015 korraldusse [693-k 2015] ühendamaks jalgrattamatkaga pärgade laskmine paadist Narva jõkke.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 816-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 816-k
 
   
125. Avaliku ürituse "Narva Prisma suvelaat" loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 817-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Jelena Jegireva,äriregistri kood 10128155, kavandab ajavahemikul 24.07 kuni 26.07. 2015 viia läbi Narva linnas avaliku ürituse „Narva Prisma suvelaat“. Müügile tulevad toiduained, jalanõud, rõivad, suveniirid, mänguasjad. Laada korraldamise kohaks on valitud Kangelaste tn 29 asuva kaubakeskuse „Prisma“ parkla. Laada töötamise ajaks on kavandatud kella 09.00-st kuni 19.00-ni. Ürituse sihtgrupiks on Narva elanikkond. Eeldatav külastajate arv on 600-800 inimest. Laadal toimub kuni 6% alkoholi (koguõlu ) müük kella 09.00-st kuni 19.00-ni. Turvafirmat üritusele ei kaasata, ürituse turvalisuse tagab korraldaja. Liiklus vahetult ürituse toimumise paigas saab olema reguleeritud 3 täiendava ajutise liiklusmärgiga.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 817-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 817-k
 
   
126. Loa andmine E.G.
Korraldus: 818-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 818-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 818-k
 
   
127. Loa andmineV.D.
Korraldus: 819-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 819-k
 
   
128. Hoolduse seadmine A.P.
Korraldus: 820-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 820-k
 
   
129. Hoolduse seadmine T.H.
Korraldus: 821-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 821-k
 
   
130. Hoolduse seadmine I.S.
Korraldus: 822-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 822-k
 
   
131. Hoolduse seadmine F.V.
Korraldus: 823-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 823-k
 
   
132. Hoolduse seadmine G.P.
Korraldus: 824-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 824-k
 
   
133. Hoolduse seadmine N.S.
Korraldus: 825-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 825-k
 
   
134. Hoolduse seadmine N.S.
Korraldus: 826-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 826-k
 
   
135. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 827-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 827-k
 
   
136. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 828-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 828-k
 
   
137. Hoolduse seadmine V.I.
Korraldus: 829-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 829-k
 
   
138. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 830-k 2015
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 830-k
 
   
139. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine.

2.Volitada Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
140. Linnavalitsuse 17.12.2014.a.korralduse 1591-k muutmine
Korraldus: 831-k 2015
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East
 
Viia läbi 29.07 planeeritud korraline istung 5.08.2015.a.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2015
Vastu võtta korraldus nr 831-k
 
   
141. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa 425 aiamaja rekonstrueerimine)
Korraldus: 832-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2015
Vastu võtta korraldus nr 832-k
 
   
142. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna 62 aiamaja ümberehitamine ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 833-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 833-k 2015
Vastu võtta korraldus nr 833-k
 
   
143. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Öö 3 abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 834-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2015
Vastu võtta korraldus nr 834-k
 
   
144. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Unistuse 36 aiamaja, abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 835-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2015
vastu võtta korraldus nr 835-k
 
   
145. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Valge tn 190 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 836-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2015
Vastu võtta korraldus nr 836-k
 
   
146. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa 423 aiamaja rekonstrueerimine)
Korraldus: 837-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2015
Vastu võtta korraldus nr 837-k
 
   
147. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinge 11 aiamaja rekonstrueerimine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 838-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2015
Vastu võtta korraldus nr 838-k
 
   
148. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Roheluse 22 abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 839-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vastu võtta korraldus nr 839-k
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2015
 
   
149. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pääsukese 8 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 840-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 840-k
 
   
150. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laastu 51 aiamaja ja abihoone laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 841-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2015
Vastu võtta korraldud nr 841-k
 
   
151. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe 60 aiamaja abihooneks ümberehitamine ning aiamaja, abihoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 842-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 842-k
 
   
152. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 32 parkla rajamine ning keeltelütseumi territooriumi heakorrastamine)
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: 
Korraldust mitte vastu võtta.

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja