NARVA LINNAVALITSUS

12.08.2015  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Maksim Volkov    Osavõtja   
  Petr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 9-48 Narvas üürile andmine
Korraldus: 895-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 895-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 895-k
 
   
2. Munitsipaaleluruumi Malmi 10-8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 896-k 2015
   
Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 896-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 896-k
 
   
3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 897-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 897-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 897-k
 
   
4. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 898-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 898-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 898-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 899-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 899-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 899-k
 
   
6. Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseerimise kinnitamine” omafinantseerimise muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi ignatov
 
Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseerimise kinnitamine” omafinantseerimise muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Mõisa tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Mõisa tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
8. Koha-aadressi määramine (Sepa tn 7a)
Korraldus: 900-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 900-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 900-k
 
   
9. Koha-aadressi määramine (Sepa tänav J1)
Korraldus: 901-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 901-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 901-k
 
   
10. Tiigi tn 2 // 2a // 2i, Tiigi tn 2c, Tiigi tn 2m ja Elektrijaama tee 16 kinnistute piiride vahetamine
Korraldus: 902-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 902-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 902-k
 
   
11. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Albert-August Tiimanni tänav T3
Korraldus: 903-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 903-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 903-k
 
   
12. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Aniliini tn 23, Kajaka tn 7, Piibelehe tn 16)
Korraldus: 904-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Seisukoha andmine maa erastamiseks (Aniliini tn 23, Kajaka tn 7, Piibelehe tn 16)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 904-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 904-k
 
   
13. Võidu prospekt 17a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 905-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 905-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 905-k
 
   
14. Saare tn 15 teenindusmaa määramine
Korraldus: 906-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Saare tn 15 teenindusmaa
määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 906-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 906-k
 
   
15. A. Daumani tn 13a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 907-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
A. Daumani tn 13a maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 907-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 907-k
 
   
16. Kulli tn 21 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Kulli tn 21 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 908-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Kulli tn 21 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning
Kulli tn 21 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 908-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 908-k
 
   
17. Õuna tn 15 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 909-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Õuna tn 15 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 909-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 909-k
 
   
18. Tedre tn 28 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 910-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Tedre tn 28 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 910-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 910-k
 
   
19. Varblase tn 12 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 911-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Varblase tn 12 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 911-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 911-k
 
   
20. Vindi tn 23 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 912-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 912-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 912-k
 
   
21. Kotka tn 2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 913-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Kotka tn 2 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 913-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 913-k
 
   
22. Murdlaine tn 24 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 914-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Murdlaine tn 24 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 914-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 914-k
 
   
23. Meedikute tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 915-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Meedikute tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 915-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 915-k
 
   
24. Hommiku tn 7 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 916-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Hommiku tn 7 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 916-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 916-k
 
   
25. Leevikese tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 917-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Leevikese tn 8 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 917-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 917-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aku tn.9 aiamaja ja sauna laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 918-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Aku tn.9
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 918-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 918-k
 
   
27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ringi tn.13 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine ilma detailplaneeringuta)
Korraldus: 919-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 919-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 919-k
 
   
28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tõru tn.312 rajatiste ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 920-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Tõru tn.312
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 920-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 920-k
 
   
29. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Kaare tn.11 kõrvalhoonete püstitamine ilmadetailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 921-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Kaare tn.11
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 921-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 921-k
 
   
30. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Ilma tn.41 Aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata).
Korraldus: 922-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Ilma tn.41
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 922-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 922-k
 
   
31. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Lahe tn 75 aiamaja, sauna, majandushoone ja kuuri ehitamine, rajatiste ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 923-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Lahe tn 75
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 923-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 923-k
 
   
32. Projekteerimistingumuste kinnitamine(Näkineiu tn 216 aiamaja ja rajatiste ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata).
Korraldus: 924-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Näkineiu tn 216
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 924-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 924-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Tormi tn 30 aiamaja ehitamine
Korraldus: 925-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Tormi tn 30
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 925-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 925-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinge 9 aiamaja rekonstrueerimine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 926-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 926-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 926-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa tn.414 Aiamaja renoveerimine ja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata).
Korraldus: 927-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Oksa tn.414
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 927-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 927-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rongi tn. 1 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine. Aiamaja, sauna ja kuuri katusekatte vahetus ilma detailplaneeringuta
Korraldus: 928-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Rongi tn.1 pr.tingimused
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 928-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 928-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õuna tn.17 aiamaja renoveerimine ja laiendamine)
Korraldus: 929- 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Õuna tn.17
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 929- 2015
Võtta vastu korraldus nr 929-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vesiroosi tn.29 aiamaja renoveerimine ja laiendamine)
Korraldus: 930-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Vesiroosi tn.29
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 930-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 930-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Põllu tn.34 aiamaja renoveerimine ja laiendamine)
Korraldus: 931-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Põllu tn.34
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 931-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 931-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jääraku tn.4 aiamaja renoveerimine ja laiendamine)
Korraldus: 932-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Jääraku tn.4
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 932-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 932-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Saialille tn.3 aiamaja renoveerimine ja laiendamine ning rajatiste püstitamine)
Korraldus: 933-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Saialille tn.3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 933-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 933-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Looga tn.23 aiamaja sauna renoveerimine ja laiendamine)
Korraldus: 934-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Looga tn.23
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 934-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 934-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haava 3 aiamaja, abihoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 935-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 935-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 935-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Majaka 4 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, abihoonete ja rajatiste püstitamine)
Korraldus: 936-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 936-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 936-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Oksa tn 406 sauna laiendamine jarekonstrueerimine detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 937-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 937-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 937-k
 
   
46. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 938-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Tedre tn 35
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 938-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 938-k
 
   
47. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 939-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Sadama tee 9, Jõe tn 3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 939-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 939-k
 
   
48. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 940-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Kulgu 1, Narva veepuhastusjamahoone ning rajatis.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 940-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 940-k
 
   
49. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 941-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 941-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 941-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja