NARVA LINNAVALITSUS

07.10.2015  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Eduard East    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Jekaterina Golubtsova    Osavõtja   
  Tarmo Tammiste    Külaline   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 1077-k 2015
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1077-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
 
   
2. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 38a-133 Narvas üürile andmine
Korraldus: 1078-k 2015
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1078-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
 
   
3. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
4. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 1079-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1079-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
 
   
5. Konkursi „Narva Ettevõtja 2015” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
Korraldus: 1080-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Konkursi „Narva Ettevõtja 2015” väljakuulutamine,
Konkursikomisjoni moodustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1080-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
 
   
6. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhivara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 1081-k 2015
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1081-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
 
   
7. Riigihanke “Laenulepingu sõlmimine” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 1082-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1082-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 1083-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1083-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1084-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1084-k 2015
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1084-k
 
   
10. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1085-k 2015
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1085-k 2015
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna esitatud taotlustele.
(eraldada MTÜ-le Puškini Instituut 2500 eurot, MTÜ Eventburg- 500 eurot, Soldino Gümnaasium - 600 eurot)
3. Võtta vastu korraldus nr 1085-k
 
   
11. Volitamine alaealise N.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1086-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1086-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
 
   
12. Volitamine alaealise A.S huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1087-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1087-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
 
   
13. Volitamine alaealise A.S huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1088-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1088-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
 
   
14. Volitamine alaealise R.S huvide esindamiseks eestkostja Narva liina poolt
Korraldus: 1089-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1089-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
 
   
15. Volitamine alaealise S.S huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1090-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1090-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
 
   
16. Hoolduse seadmine A.N.
Korraldus: 1091-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1091-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
 
   
17. Hoolduse seadmine M.V.
Korraldus: 1092-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1092-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
 
   
18. Hoolduse seadmine A.L.
Korraldus: 1093-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1093-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
 
   
19. Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse kehtestamist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead Jekaterina Golubtsovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
20. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas rühmades
Korraldus: 1094-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1094-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
 
   
21. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sipsik sõimerühmades
Korraldus: 1095-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1095-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
 
   
22. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 1096-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1096-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
 
   
23. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
Korraldus: 1097-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1097-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
 
   
24. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 1098-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1098-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
 
   
25. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1099-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1099-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
 
   
26. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1100-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1100-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
 
   
27. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1101-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1101-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
 
   
28. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
lükati edasi
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Edasi lükata
 
   
29. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1102-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1102-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1102-k
 
   
30. Narva Lasteaia Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1103-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1103-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
 
   
31. Narva Lasteaia Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1104-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1104-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1104-k
 
   
32. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1105-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1105-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1105-k
 
   
33. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1106-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1106-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
 
   
34. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1107-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1107-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
 
   
35. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1108-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1108-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
 
   
36. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1109-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1109-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
 
   
37. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1110-k 2015
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1110-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
 
   
38. Põhja-Kudruküla tee L3, Põhja-Kudruküla tee L4, Põhja-Kudruküla tee L5, Põhja-Kudruküla tee L6 ja Põhja-Kudruküla tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Põhja-Kudruküla tee L3, Põhja-Kudruküla tee L4, Põhja-Kudruküla tee L5, Põhja-Kudruküla tee L6 ja Põhja-Kudruküla tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
39. Peeterristi tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Peeterristi tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
40. Pinna tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Pinna tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
41. Narvas Ancis Daumani tn 2 asuva kinnistu võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narvas Ancis Daumani tn 2 asuva kinnistu võõrandamine”.


2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
42. Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva)”.


2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
43. Aniliini tn 19 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 1111-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Aniliini tn 19 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1111-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
 
   
44. Meedikute tn 2 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 1112-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Meedikute tn 2 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1112-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
 
   
45. Murdlaine tn 48 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 1113-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Murdlaine tn 48 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1113-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
 
   
46. Taevasina tn 26 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 1114-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Taevasina tn 26 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1114-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
 
   
47. Unistuse tn 2 (endine Unistuse tn 52) maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 1115-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Unistuse tn 52 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1115-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
 
   
48. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kalamarja tn 29)
Korraldus: 1116-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Kalamarja tn 29)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1116-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
 
   
49. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L1)
Korraldus: 1117-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1117-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
 
   
50. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L2)
Korraldus: 1118-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1118-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
 
   
51. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L3)
Korraldus: 1119-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1119-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
 
   
52. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L4)
Korraldus: 1120-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1120-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
 
   
53. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L5)
Korraldus: 1121-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1121-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
 
   
54. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L6)
Korraldus: 1122-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1122-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
 
   
55. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L7)
Korraldus: 1123-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1123-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
 
   
56. Kohanime määramine (Vee tee)
Korraldus: 1124-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1124-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
 
   
57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autokütuste tankla ja tanklapoe hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata ning kinnistu edelaosasse teise mahasõidu rajamine)
Korraldus: 1125-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1125-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
 
   
58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Välgu tn 36 aiamaja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata).
Korraldus: 1126-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Välgu tn 36 >33%
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1126-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
 
   
59. Okka tn. 738 aiamaja laiendamine, lehtla, tualeti ja veepaagi rajamine ilma detailplaneeringut koostamata.
Korraldus: 1127-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Okka tn 738 >33%
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1127-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
 
   
60. Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 1128-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
1. Kaste tn 11 aiamaja püstitamiseks.
2. 4.Paemurru tn 3 majandushoone püstitamiseks ning üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1128-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
 
   
61. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59)
Korraldus: 1129-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Elektrijaama tee 59 peahoone rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1129-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
 
   
62. Ehitusloa andmine (Rahu tn 36b)
Korraldus: 1130-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Rahu tn 36b kinnistul laohoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1130-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
 
   
63. Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)
Korraldus: 1131-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vahtra tn 5 kinnistul kaubandushoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1131-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
 
   
64. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 1132-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kadastiku 29
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1132-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
 
   
65. Tee-ehitusloa andmine autobussijaama teede ja platside rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1133-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vaksali tänava, lõigus A.Puškini tänavalt kuni Vaivara tänavani ja Jaama platsi rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1133-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
 
   
66. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 1134-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Joala 25, 25a, 25b, 25c, 25g
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1134-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
 
   
67. Kasutusloa väljastamine (Tallinna mnt 30)
Korraldus: 1135-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tallinna mnt 30 hoonele paigaldatud tuletõkkeustega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1135-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
 
   
68. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (A.G. pärimisasi)
Korraldus: 1136-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1136-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1136-k
 
   
69. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (M. M. pärimisasi)
Korraldus: 1137-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1137-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
 
   
70. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvarabilanssi võtmine (A.Z. pärimisasi)
Korraldus: 1138-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1138-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1138-k
 
   
71. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (G. Š. pärimisasi)
Korraldus: 1139-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1139-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
 
   
72. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (A. V. pärimisasi)
Korraldus: 1140-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1140-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
 
   
73. Narva Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 1577-k „Sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu pikendamine“ muutmine
Korraldus: 1141-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1141-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
 
   
74. Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 701-k „Munitsipaaleluruumi Vaksali 15-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 1142-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1142-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
 
   
75. Narva linna omandis oleva kinnistu Linda tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Gaas AS kasuks
Korraldus: 1143-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1143-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
 
   
76. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine
Korraldus: 1144-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1144-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
 
   
77. Raieloa väljastamine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)
Korraldus: 1145-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1145-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
 
   
78. Raieloa väljastamine (Narva Keeltelütseum)
Korraldus: 1146-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1146-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
 
   
79. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine
Korraldus: 1147-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1147-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
 
   
80. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti invisteeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1148-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1148-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
 
   
81. Ilutulestiku korraldamine (10.10.2015 OÜ Bindelle)
Korraldus: 1149-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1149-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
 
   
82. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
Korraldus: 1150-k 2015
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1150-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
 
   
83. Narva Linnavolikogu 06.07.2006 otsuse nr 117 „Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9-45 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 1151-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1151-k 2015
1. Vormistada eelnõu korraldusena.
2. Võtta vastu korraldus nr 1151-k
 
   
84. Loa andmine N.A.
Korraldus: 1152-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1152-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
 
   
85. Loa andmine V.J.
Korraldus: 1153-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1153-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
 
   
86. Loa andmine A.K.
Korraldus: 1154-k 2015
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1154-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 1154-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja