NARVA LINNAVALITSUS

20.04.2016  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 449-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 449-k 2016
Töökorras 11.04.2016 vastu võetud korraldus nr 449-k
 
   
2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 450-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 450-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 450-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi Kalda 6-9 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 451-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 451-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 451-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi Kooli põik 3a-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 452-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 452-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 452-k
 
   
5. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 31-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 453-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 453-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 453-k
 
   
6. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pääsuke sõimerühmas
Korraldus: 454-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 454-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 454-k
 
   
7. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 455-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 455-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 455-k
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 22.10.2014.a. korralduse nr 1232-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.Z.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 456-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 456-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 456-k
 
   
9. Volitamine (R.P. arveldusarve kasutamiseks ja vajalike tehingute tegemiseks)
Korraldus: 457-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 457-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 457-k
 
   
10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 458-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 458-k 2016
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 458-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 459-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 459-k 2016
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele ning eraldada 374 eurot Koorikoolile, osalemiseks kooride konkursil Rakveres.
2.Võtta vastu korraldus nr 459-k
 
   
12. Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse "Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)"vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
13. Paul Kerese tn 48a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Paul Kerese tn 48a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
14. Rüütli tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Rüütli tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
15. Sadama tee 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „ Sadama tee 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
16. Viru tn 3a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „ Viru tn 3a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
17. Suur tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „ Suur tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
18. Suur tn 10c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Suur tn 10c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
19. Igor Grafovi tänav T2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 460-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalaja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 460-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 460-k
 
   
20. Joala tänav T2 aadressil asuvate transpordiehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 461-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 461-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 461-k
 
   
21. Jõesuu tänav J5 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 462-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 462-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 462-k
 
   
22. Jõesuu tänav J9 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 463-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 463-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 463-k
 
   
23. Kalda tänav T2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 464-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 464-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 464-k
 
   
24. Kiige tänav aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 465-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 465-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 465-k
 
   
25. Kooli põik J1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 466-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 466-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 466-k
 
   
26. Kreenholmi tänav T3 aadressil asuva tänavaehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 467-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 467-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 467-k
 
   
27. Looduse tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 468-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 468-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 468-k
 
   
28. Looduse tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 469-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 469-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 469-k
 
   
29. Metsa tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 470-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 470-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 470-k
 
   
30. Metsa tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 471-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 471-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 471-k
 
   
31. Mängu tänav aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 472-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 472-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 472-k
 
   
32. Männiku tänav aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 473-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 473-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 473-k
 
   
33. Palli tänav aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 474-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 474-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 474-k
 
   
34. Pikse tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 475-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 475-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 475-k
 
   
35. Päikese tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 476-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 476-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 476-k
 
   
36. Rakvere tänav L8 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 477-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 477-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 477-k
 
   
37. Raudtee tänav L3 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 478-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 478-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 478-k
 
   
38. Remmelga tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 479-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 479-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 479-k
 
   
39. Remmelga tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 480-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 480-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 480-k
 
   
40. Soldino tee T2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määtamine.
Korraldus: 481-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 481-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 481-k
 
   
41. Sõpruse tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 482-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 482-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 482-k
 
   
42. Sõpruse tänav L2 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 483-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 483-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 483-k
 
   
43. Tekstiili tänav aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 484-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 484-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 484-k
 
   
44. Vaksali tänav T2 aadressil asuvate transpordiehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 485-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 485-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 485-k
 
   
45. Vaniku tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 486-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 486-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 486-k
 
   
46. Vihma tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 487-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 487-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 487-k
 
   
47. Vitamiini tänav L1 aadressil asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 488-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 488-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 488-k
 
   
48. Põldkannikese tn 41 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 489-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Põldkannikese tn 41 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 489-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 489-k
 
   
49. Rõõmu tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 490-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Rõõmu tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 490-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 490-k
 
   
50. Tõru tn 308 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 491-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tõru tn 308 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 491-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 491-k
 
   
51. 4. Paemurru tn 22 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 492-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
4. Paemurru tn 22 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 492-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 492-k
 
   
52. Kaste tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 493-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kaste tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 493-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 493-k
 
   
53. Kirsi tn 34 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 494-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kirsi tn 34 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 494-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 494-k
 
   
54. Jugla tee teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 495-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maaüksuste aadressid on Jugla tee ja Jugla tee T1.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 495-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 495-k
 
   
55. 2. Jõesuu tänava teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 496-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maaüksuste aadressid on 2. Jõesuu tänav L1 ja 2. Jõesuu tänav L2.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 496-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 496-k
 
   
56. Kanepi tänava teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 497-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maaüksuste aadressid on Kanepi tänav L1 ja Kanepi tänav L2.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 497-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 497-k
 
   
57. Proletariaadi tänava teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 498-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maaüksuste aadressid on Proletariaadi tänav L1, Proletariaadi tänav L2 ja Proletariaadi tänav L3.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 498-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 498-k
 
   
58. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 499-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 499-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 499-k
 
   
59. Viinamarja tn 224 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 500-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Viinamarja tn 224
maa ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 500-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 500-k
 
   
60. Koha-aadressi määramine (P. Kerese tn 40d)
Korraldus: 501-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 501-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 501-k
 
   
61. Kasutusloa andmine (Vestervalli tn 21)
Korraldus: 502-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Vestervalli tn 21, Narva kunstigalerii hoonele paigaldatud tuletõkkeustega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 502-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 502-k
 
   
62. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 503-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Kreenholmi 16a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 503-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 503-k
 
   
63. Ehitusloa väljastamine
Korraldus: 504-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Kummeli tn 30
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 504-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 504-k
 
   
64. Ehitusloa andmine (A.-A. Tiimanni 3)
Korraldus: 505-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 505-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 505-k
 
   
65. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (Spordi tn 4-38 Narva, S.C. pärimisasi)
Korraldus: 506-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: pr Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 506-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 506-k
 
   
66. Päritud korteriomandi võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (A-A. Tiimanni tn 10 – 26, Narva, A.L. pärimisasi)
Korraldus: 507-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: pr Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 507-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 507-k
 
   
67. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 65 - 53, Narva, M.M. pärimisasi)
Korraldus: 508-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: pr Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 508-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 508-k
 
   
68. Narvas Vahtra tänav T3 asuva maa-ala üürile andmine ja üüritasu kehtestamine (MTÜ NOORSOO ASSOTSIATSIOON KIIRUS)
Korraldus: 509-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 509-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 509-k
 
   
69. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 510-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 510-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 510-k
 
   
70. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 511-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 511-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 511-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja