NARVA LINNAVALITSUS

30.05.2016  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tatjana Patsanovskaja    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Volitamine alaealise M.J. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 656-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 656-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 656-k
 
   
2. Volitamine alaealise M. J. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 657-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 657-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 657-k
 
   
3. Volitamine alaealise K.M. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 658-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 658-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 658-k
 
   
4. Volitamine alaealise V.I. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 659-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 659-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 659-k
 
   
5. Volitamine alaealise A.P. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 660-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 660-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 660-k
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 14.01.2015.a. korralduse nr 53-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.M.)“ kehtetuks tunnistamine.
Korraldus: 661-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 661-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 661-k
 
   
7. Hoolduse seadmine N.G.
Korraldus: 662-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 662-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 662-k
 
   
8. Hoolduse seadmine E.S.
Korraldus: 663-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 663-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 663-k
 
   
9. Narva Kunstikooli isemajandavate huviringide õppetasu kehtestamine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)
Korraldus: 664-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 664-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 664-k
 
   
10. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)
Korraldus: 665-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 665-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 665-k
 
   
11. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasude kehtestamine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)
Korraldus: 666-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 666-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 666-k
 
   
12. Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määruse nr 24 „Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)
Korraldus: 667-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 667-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 667-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014 a määruse nr 17 „Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine“ muutmine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)
Korraldus: 668-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 668-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 668-k
 
   
14. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 18 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)
Korraldus: 669-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 669-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 669-k
 
   
15. Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
16. Ostja kinnitamine (kinnistu asukohaga Narva, Raudsilla 1)
Korraldus: 670-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 670-k 2016
1. Parandada eelnõu vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 670-k
 
   
17. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 671-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 671-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 671-k
 
   
18. Narva linna 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva linna 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandega.

2.Esitada Narva linna 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.

3.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
19. Riigihanke „Üleminek uuele majandustarkvarale” avatud e-hankemenetluse lõpetamine
Korraldus: 672-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 672-k
 
   
20. Riigihanke ühiselt korraldamises osalemine ning omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Riigihanke ühiselt korraldamises osaleimine ning omafinantseeringu kinnitamine ” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit.
 
   
21. Narva linna 2016.aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
22. Uusküla põik T5 aadressil asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 673-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 673-k
 
   
23. Uusküla põik T3 aadressil asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Korraldus: 674-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 674-k
 
   
24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Partisani tn 7a
Korraldus: 675-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 675-k
 
   
25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 14c
Korraldus: 676-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 676-k
 
   
26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L1
Korraldus: 677-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 677-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 677-k
 
   
27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L2
Korraldus: 678-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natala Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 678-k
 
   
28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L3
Korraldus: 679-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 679-k
 
   
29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L4
Korraldus: 680-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 680-k
 
   
30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L5
Korraldus: 681-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 681-k
 
   
31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saialille tn. 47 aiamaja, sauna ja garaaži püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata).
Korraldus: 682-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 682-k
 
   
32. Ehituslubade andmine
Korraldus: 683-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
P.Kerese tn 25
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 683-k
 
   
33. Ehitusloa andmine
Korraldus: 684-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Lehe 40
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 684-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 684-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tatjana Patsanovskaja
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja