NARVA LINNAVALITSUS

27.07.2016  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Marina Kurilenko    arvutioperaator   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Galina Vologdina    ettekandja   
  Jelena Skulatšova    ettekandja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 819-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2016
Vastuvõetud töökorras korraldus 819-k
 
   
2. Avaliku ürituse „Narva Liikumisfestival 2016” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 820-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2016
Vastuvõetud töökorras korraldus 820-k
 
   
3. Hoolduse seadmine A.G.
Korraldus: 821-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2016
Võtta vastu korraldus 821-k.
 
   
4. Hoolduse seadmine V.T.
Korraldus: 822-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2016
Võtta vastu korraldus 822-k
 
   
5. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 823-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2016
Võtta vastu korraldus 823-k
 
   
6. Hoolduse seadmine T.S.
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu korraldus 824-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 10.02.2016 määruse nr 3 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
Määrus: 20 - 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 20 - 2016
Võtta vastu linnavalitsuse määrus nr 20
 
   
8. Riigihanke korraldamine ja sõiduauto liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
Korraldus: 825-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2016
Võtta vastu korraldus 825-k
 
   
9. Narva Jäähalli jääväljaku tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 826-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2016
Võtta vastu korraldus 826-k
 
   
10. Kasutusloa andmine
Korraldus: 827-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Koidula 3a, Suur 4, Suur 4b, Viru 18
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2016
Võtta vastu korraldus 827-k
 
   
11. Rahvusvahelise riigihanke „Narva (A.Puškini tn 8) kultuurimaja „Rugodiv“ sisustuse ostmine” avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 828-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2016
Võtta vastu korraldus 828-k
 
   
12. Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 20)
Korraldus: 829-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2016
Võtta vastu korraldus 829-k
 
   
13. Ehitusloa andmine (Haigla tn 5)
Korraldus: 830-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2016
Võtta vastu korraldus 830-k
 
   
14. Kibuvitsa tn 211 teenindusmaa määramine
Korraldus: 831-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2016
Võtta vastu korraldus 831-k
 
   
15. Avaliku ürituse «N+Fest 2016» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 832-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2016
Võtta vastu korraldus 832-k
 
   
16. Elektri tn 30, Elektri tn 30a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 838-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Elektri tn 30, Elektri tn 30a teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2016
Võtta vastu korraldus 838-k
 
   
17. Kalamarja tn 9 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 839-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2016
Võtta vastu korraldus 839-k
 
   
18. Viktoria tn 55 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 840-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2016
Võtta vastu korraldus 840-k
 
   
19. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 15-26 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: 
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Georgi Ignatov’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
20. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 6-61 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 836-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2016
Võtta vastu korraldus 836-k
 
   
21. Narva Linnavalitsuse 13.07.2011 korralduse nr 632-k „Munitsipaaleluruumi Turu tänav 3-9 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 837-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2016
Võtta vastu korraldus 837-k
 
   
22. Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 38-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: 
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Georgi Ignatov’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
23. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 833-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 833-k 2016
Võtta vastu korraldus 833-k
 
   
24. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 834-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2016
Täiendada eelnõud eraldisega ERR Narva stuudiole. Võtta vastu korraldus 834-k
 
   
25. Narva linna 2016. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest
Korraldus: 835-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2016
Võtta vastu korraldus 835-k
 
   
26. Projekti „Kogukonnas elamise teenuse väljaarendamine Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja baasil“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Projekti „Kogukonnas elamise teenuse väljaarendamine Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja baasil“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Marina Kurilenko
arvutioperaator