NARVA LINNAVALITSUS

19.10.2016  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Vjatšeslav Konovalov    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (S. V.)
Korraldus: 1104-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (S. V.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1104-k 2016
Töökorras 12.10.2016 vastu võetud korraldus nr 1104-k
 
   
2. Riigihanke "Tallinna maantee lõikude L1-L4 rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd" avatud hankemenetluse korraldamine
Korraldus: 1105-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1105-k 2016
Töökorras 12.10.2016 vastu võetud korraldus nr 1105-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr. 6-65 Narvas üürile andmine
Korraldus: 1106-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1106-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
 
   
4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 1107-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1107-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
 
   
5. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 65-51 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1108-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1108-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
 
   
6. Munitsipaaleluruumi Haigla 11-6 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1109-k 2016
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1109-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
 
   
7. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 1110-k 2016
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1110-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
 
   
8. Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
9. Volitamine alaealise S.E. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1111-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1111-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
 
   
10. Volitamine alaealise A.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1112-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1112-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
 
   
11. Volitamine alaealise A.M. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1113-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1113-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
 
   
12. Volitamine alaealise J.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt
Korraldus: 1114-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1114-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
 
   
13. Loa andmine (Sv. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
Korraldus: 1115-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Loa andmine (Sv. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1115-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
 
   
14. Hoolduse seadmine A.G.
Korraldus: 1116-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1116-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
 
   
15. Hoolduse seadmine R.K.
Korraldus: 1117-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1117-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
 
   
16. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 1118-k 2016
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1118-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
 
   
17. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
Määrus: 29 - 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 29 - 2016
Võtta vastu määrus nr 29
 
   
18. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Noorte Meremeeste Klubi vara kasutusse andmisel
Korraldus: 1119-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1119-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
 
   
19. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1120-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1120-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
 
   
20. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1121-k 2016
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1121-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
 
   
21. Narva Linnavolikogu määruste muutmine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
22. Koha-aadresside määramine (Fama tänav ja Fama põik)
Korraldus: 1122-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1122-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
 
   
23. Koha-aadressi määramine (Uus põik 2)
Korraldus: 1123-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1123-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
 
   
24. Koha-aadressi määramine (Lääne tn 6)
Korraldus: 1124-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1124-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
 
   
25. Tõusu tn 23 teenindusmaa määramine
Korraldus: 1125-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Tõusu tn 23 teenindusmaa
määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1125-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (3. Paemurru tn 18 ühepereelamu rekonstrueerimine ja laiendamine, garaaži ning piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1126-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1126-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
 
   
27. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 45 - 44, Narva, Ž.O. pärimisasi)
Korraldus: 1127-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1127-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
 
   
28. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A-A. Tiimanni tn 10 – 26, Narva, A. L. pärimisasi)
Korraldus: 1128-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1128-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
 
   
29. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 65 - 53, Narva, M.M. pärimisasi)
Korraldus: 1129-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1129-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
 
   
30. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu TALLINNA 17)
Korraldus: 1130-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1130-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
 
   
31. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Rakvere tänav 22d hoones 1.korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks
Korraldus: 1131-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1131-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
 
   
32. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi
Korraldus: 1132-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1132-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
 
   
33. Avaliku ürituse « Siseturvalisuse vabatahtlike tutvustusüritus Narva linnakodanikele » loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1133-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1133-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
 
   
34. Avaliku ürituse «Narva Prisma Sügislaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1134-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1134-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1135-k 2016
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1135-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
 
   
36. Kasutusloa andmine või andmisest keeldumine
Korraldus: 1136-k 2016
   
Esitaja: 
 
Jääraku 28
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1136-k 2016
1. Nõustuda kasutusloa andmisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1136-k
 
   
37. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1137-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1137-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
 
   
38. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1138-k 2016
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1138-k 2016
Võtta vastu korraldus nr 1138-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Vjatšeslav Konovalov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja