NARVA LINNAVALITSUS

22.02.2017  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
Korraldus: 159-k 2017
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 159-k 2017
Töökorras 17.02.2017 vastu võetud korraldus nr 159-k
 
   
2. Munitsipaaleluruumi Haigla 11-8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 160-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 160-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 160-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 25.01.2017.a. korralduse nr 46-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 161-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 161-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 161-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 42-40 Narvas üürile andmine
Korraldus: 162-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 162-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 162-k
 
   
5. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 163-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 163-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 163-k
 
   
6. Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
7. Volitamine (alaealise S. G. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 164-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 164-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 164-k
 
   
8. Loa andmine (R. L. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
Korraldus: 165-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Loa andmine (R. L. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 165-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 165-k
 
   
9. Loa andmine (V. N. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
Korraldus: 166-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Loa andmine (V. N. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 166-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 166-k
 
   
10. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Z. K.)
Korraldus: 167-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Z. K.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 167-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 167-k
 
   
11. Hoolduse seadmine V.D.
Korraldus: 168-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 168-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 168-k
 
   
12. Hoolduse seadmine L.V.
Korraldus: 169-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 169-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 169-k
 
   
13. Hoolduse seadmine J.Z.
Korraldus: 170-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 170-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 170-k
 
   
14. Hoolduse seadmine T.T.
Korraldus: 171-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 171-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 171-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 200 „Narva Lasteaia Käoke põhimäärus“ muutmine
Määrus: 8 - 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 8 - 2017
Võtta vastu määrus nr 8
 
   
16. Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord
Määrus: 9 - 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 9 - 2017
Võtta vastu määrus nr 9
 
   
17. Narva Keeltelütseumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
Korraldus: 172-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 172-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 172-k
 
   
18. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
Korraldus: 173-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 173-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 173-k
 
   
19. Hinna kehtestamine konkursil „Parim noor instrumentalist 2017“ regionaalses voorus osalemise eest
Korraldus: 174-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 174-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 174-k
 
   
20. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 175-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 175-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 175-k
 
   
21. Narva Paemurru Spordikooli poksisaali tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 176-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 176-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 176-k
 
   
22. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksandr Puškini tn 23-23 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 177-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 177-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 177-k
 
   
23. Vaideotsuse kinnitamine (OÜ Molong)
Korraldus: 178-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 178-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 178-k
 
   
24. Riigihankes „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas“ (viitenumber 177196) võitja kinnitamine
Korraldus: 179-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Riigihankes „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas“ (viitenumber 177196) võitja kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 179-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 179-k
 
   
25. Narvas Energia tn 6 ühiselamus asuva ruumi hooldus- ja kommunaalkulude tasust vabastamine (MTÜ Narva Linna Veteranide Liit)
Korraldus: 180-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 180-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 180-k
 
   
26. Narvas Kreenholmi tänav 25 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing SPIN)
Korraldus: 181-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 181-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 181-k
 
   
27. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)
Korraldus: 182-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 182-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 182-k
 
   
28. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 183-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 183-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 183-k
 
   
29. Koha-aadressi määramine (Aeru tn 20)
Korraldus: 184-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 184-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 184-k
 
   
30. Koha-aadressi määramine (Mängu tn 3)
Korraldus: 185-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 185-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 185-k
 
   
31. Koha-aadressi määramine (Mängu tn 12)
Korraldus: 186-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 186-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 186-k
 
   
32. Koha-aadressi määramine (Poletariaadi tn 50)
Korraldus: 187-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 187-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 187-k
 
   
33. Koha-aadressi määramine (Sepa põik 3a)
Korraldus: 188-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 188-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 188-k
 
   
34. Elektrijaama tee 18, Elektrijaama tee 20, Elektrijaama tee 22, Tiigi tn 2p, Vana-Joala tee 4, Vana-Joala tee 21, Tehase tänav T6, Tehase tänav L6 ja Tehase tänav L7 kinnistute jagamine ja vahetamine
Korraldus: 189-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 189-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 189-k
 
   
35. Rõõmu tn 39 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Rõõmu tn 39 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 190-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Rõõmu tn 39 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ning Rõõmu tn 39 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 190-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 190-k
 
   
36. Meedikute tn 4 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 191-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Meedikute tn 4 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 191-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 191-k
 
   
37. Arvamuse andmine Sepa põik 3a maaüksuse riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 192- 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Külalised: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 192- 2017
Võtta vastu korraldus nr 192-k
 
   
38. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 193-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 193-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 193-k
 
   
39. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Paju tn 10)
Korraldus: 194-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Paju tn 10)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 194-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 194-k
 
   
40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Ancis Daumani tn 10a.
Korraldus: 195-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 195-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 195-k
 
   
41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Mai tn 3.
Korraldus: 196-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 196-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 196-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 57a lao- ja administratiivhoone laiendamine üle 33% esialgsest mahust ilma detailplaneeringu koostamata)
Korraldus: 197-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠIBALOVA
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 197-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 197-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Roheluse tn 13 saunahoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 198-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 198-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 198-k
 
   
44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõstra tn 7 suvila, kasvuhoone ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 199-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 199-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 199-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadi tn 4a ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 200-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 200-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 200-k
 
   
46. Ehitusloa andmine (Kangelaste pr 3a)
Korraldus: 201-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 201-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 201-k
 
   
47. Ehitusloa andmine (Vaksali tn 22)
Korraldus: 202-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 202-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 202-k
 
   
48. Kasutuslubade andmine (Kadastiku tn 45b, Kadastiku tn 41b// Kadastiku tn 43b // Kadastiku tn 45b, Narva).
Korraldus: 203-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Kadastiku tn 45b püstitatud tööstushoonele koos teenindavate tehnorajatistega ning Kadastiku tn 41b // Kadastiku tn 43b // Kadastiku tn 45b keskpinge maakaabelliinile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 203-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 203-k
 
   
49. Kasutusloa andmine (Pimeaia tn., Narva)
Korraldus: 204-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Ümberehitatud kollektorkaevule.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 204-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 204-k
 
   
50. Avaliku ürituse «Narva Vastlalaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 205-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 205-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 205-k
 
   
51. Avaliku ürituse «Narva Prisma Kevadlaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 206-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 206-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 206-k
 
   
52. Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud vee
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ sildfinantseerimise muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
53. Sihtasutuse Narva Linna Arendus põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
Korraldus: 207-k 2017
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 207-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 207-k
 
   
54. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 208-k 2017
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 208-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 208-k
 
   
55. Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 209-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 209-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 209-k
 
   
56. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 210-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 210-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 210-k
 
   
57. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 211-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 211-k 2017
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepeanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 211-k
 
   
58. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist SA Narva Sadamale
Korraldus: 212-k 2017
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist SA Narva Sadamale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 212-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 212-k
 
   
59. ALPA direktori kt teenistusest vabastamine
Korraldus: 213-k 2017
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
ALPA direktori kt teenistusest vabastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 213-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 213-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja